grafDe overheid brengt overal schade toe. Op de meest diverse terreinen. Een kleine voetnoot in het grotere leed dat de overheid brengt alhier. Mannen en vrouwen verschillen in levensverwachting. Het is dus logisch dat je een verzekeringspremie hierop aanpast. Een vrouw zal een langere levensverwachting hebben en dus een lagere sterfterisico.

Voor overlijdensrisico verzekeringen die bijvoorbeeld worden afgesloten bij het aangaan van een hypotheek geldt dit met name. Een 25 jarige vrouw heeft een lagere kans te sterven gedurende de 30 jarige looptijd van de verzekering dan een even oude man. En de premie zou normaal gesproken daarop worden aangepast. Vrouwen zouden in een goed functionerende markt minder betalen dan mannen. Tot voor kort was dit ook het geval.

Totdat de staat zich ermee bemoeide. Een rechter stelde onrecht vast en de overheid greep in. Discriminatie zo oordeelde het Europese hof van justitie. Mannen en vrouwen moeten in deze gelijk worden behandeld. En hiermee is er weer een markt verpest. Mannen betalen minder en vrouwen meer dan voorheen. De gevolgen zijn dat er weer een verzekering gedwongen wordt omgevormd tot een herverdelingsinstrument. En dat er weer een markt is waar de markt buiten spel wordt gezet en de marktprijsvorming vervangen wordt door politieke prijsvorming. Dit is verontrustend omdat het in de trend past van het langzaam maar zeker overal buiten spel zetten van de marktwerking.

Als de overheid prijzen en marktcondities bepaald dan zal dit tot stagnatie voeren. Er is immers niet langer vrije prijsvorming. Het alternatief voor een economie met vrije prijsvoering heeft een naam, dat is een plan economie. En we weten allemaal hoe succesvol die zijn. Niet dus. Een plan economie zorgt per definitie voor verspillingen. In dit voorbeeld tamelijk onschuldig. Maar alles bij elkaar opgeteld zorgt het als je het maar lang genoeg doorvoert voor blijvende economische stagnatie, wat we thans al 5 jaar mogen ervaren. De regeldruk en het op deze manier sluipend de markt buiten werking stellen is een van de redenen waarom we thans maar niet uit de recessie komen.

NB: vele malen schadelijker zijn natuurlijk de zogenaamde verzekeringen als AOW en AWBZ. Ook de zorgverzekering mag natuurlijk ook niet onvermeld blijven als verdamper van welvaart en als openlijke aderlating van productief Nederland.

23 REACTIES

 1. Een terecht artikel.

  De genoemde uitspraak van het hof is buitengewoon illustratief voor wat er aan de hand is:
  – Gelijkheid in abstracto leidt tot gelijkschakeling in concreto.
  – Of de gevallen in de concrete situatie gelijk zijn doet er niet toe, m.a.w. het dogma gaat boven de realiteit.
  – De ‘outcome’ – om die beleidsterm maar een te gebruiken – is dat er prijsvervalsing plaatsvindt. Iedere kenner van de Oostenrijkse school weet wat dat betekent: de stuurinformatie die de markt nodig heeft, wordt vervormd.
  – Alleen wie een totalitair mens- en maatschappijbeeld heeft kan dit soort rechterlijke uitspraken toejuichen. Wie van vrijheid houdt weet dat vrijheid nu eenmaal tot ongelijkheid leidt. Maar bij deze kwestie – sekse en levensverzekeringen – speelt dat laatste strikt genomen niet eens omdat de gevallen (mannen vs. vrouwen) juist niet gelijk zijn. Ongelijke premie-uitkomsten bij levensverzekeringen zijn daarom logisch en zouden gerespecteerd moeten worden.

 2. 4 Juli as flahmob BBQ , het volk gaat een vorkje mee prikken tijdens de jaarlijkse BBQ op het binnenhof, u bent van harte uitgenodigd, komt allen, info, facebook, twitter, amsterdam post, dagelijkse standaart, Jasterke blogsite, EJBron

  kom allen in grote getale , op eigen gelegenheid naar het binnenhof voor een zwijgend, vreedzaam protest, wat de Turken kunnen, moet ons ook lukken

  Buritall [9] reageerde op deze reactie.

 3. Dan zou dus een man ook een hogere pensioenuitkering moeten krijgen bij een gelijk opgebouwd kapitaal. Helaas rekenen verzekeraars alleen naar zichzelf toe.

 4. “Mannen en vrouwen verschillen in levensverwachting. Het is dus logisch dat je een verzekeringspremie hierop aanpast.”

  Het principe van een verzekering is solidariteit; wanneer je gaat bekijken, wie meer of minder risico loopt en daar subgroepen in aan gaat brengen, dan kun je dat behalve bij man versus vrouw dit ook doen bij stad versus platteland, lang versus kort, blank versus zwart, kortom: laat iedereen zelf betalen voor precies zijn kosten.

  “En dat er weer een markt is waar de markt buiten spel wordt gezet en de marktprijsvorming vervangen wordt door politieke prijsvorming.”

  Er is niet zoveel aan de hand: je telt de twee premies op en neemt het gewogen gemiddelde van beide.

  “Het alternatief voor een economie met vrije prijsvoering heeft een naam, dat is een plan economie.”

  Beide kennen we niet; we kennen een tussenvorm: een gemengde economie.

  Sander [5] reageerde op deze reactie.
  Joop [6] reageerde op deze reactie.
  Prepperoni [10] reageerde op deze reactie.

 5. Inderdaad, ik vind ook dat de kledingindustrie tekort gedaan wordt bij de ongelijkheid tussen mannen(broeken) en vrouwen (rokken). Eis dat de EU verplicht dat er ook gulpen in rokken gemaakt moeten worden.

 6. @Vilseledd [4]: “Het principe van een verzekering is solidariteit”
  Afgedwongen soldariteit is geen solidariteit.

  “Er is niet zoveel aan de hand: je telt de twee premies op en neemt het gewogen gemiddelde van beide.”
  Dat gaat alleen op voor heterostellen. alleengaanden en homostellen worden bevoordeeld cq benadeeld

 7. @10 Volgens mij is verzekeren dit: 10.000 mensen betalen 100 euro premie. Er zijn 300 schades van gemiddeld 3000 euro. De verzekeraar betaalt 900.000 uit en heeft 100.000 euro over, waarvan o.a. winst. Het betalen van een fors bedrag ineens koop je af door het betalen van de verzekeringspremie. De schadebedragen van het collectief worden daarmee betaalt. Dan boeit het me niet, wie dik, lang, dun, man, vrouw, homo of imbeciel is.

 8. Die lui van dat onmogelijke Europese Hof hebben ook maar niet het minste benul van deze materie met name Actuariaat .want een ongelooflijk moeilijke tak van de wiskunde ,die vele jaren studie vergt !
  En nu gaan die heertjes en dametjes eventjes hun zegje doen over iets waar ze geen jota van snappen !
  Ooit liep iemand , tijdens een betoging met een plakkaat rond waarop : ” Opgelet..rechtsstudies kunnen je hersenen ernstige schade toebrengen ”
  Rechters ??? Ze zijn nog niet bekwaam om binnen een redelijke termijn hun zaken af te handelen . het regent vrijspraken wegens verjaring en/of procedurefouten !
  En dan die vonnissen … veel hol gezwets !

 9. De fout is dat mannen en vrouwen worden gediscrimineerd (over een kam geschoren). Als je premie berekent o.b.v. risico is er niets aan de hand, maar dan moet je het consequent doen, dus bijv bij een levensverzekering risico’s calculeren die de levensverwachting omlaag brengen (roken; gevaarlijke sporten; etc).

  Sander [14] reageerde op deze reactie.

 10. @Leonardo Pisano [13]: Gevaarlijk hard auto-rijden, gevaarlijk veel pillen slikken, gevaarlijk veel drinken, gevaarlijk veel eten, gevaarlijk veel werken, gevaarlijk…

  Wat is gevaarlijk? Wie bepaald wat gevaarlijk is? Is roken voor iedereen dodelijk of voor sommigen? Bovendien: wat gisteren ongevaarlijk werd geacht kan morgen zomaar tot gevaarlijk worden bestempeld.

  Verzekeringsmaatschappijen lossen dit geneuzel (bijvoorbeeld aangaande levensverzekeringen) op eenvoudige wijze op”: zegt de CBS statistiek dat vrouwen gemiddeld 78 jaar worden, dan gaan zij in de (risico)premieberekening uit van 74 jaar. En zo simpel werkt dat.

  Vilseledd [15] reageerde op deze reactie.
  ratio [16] reageerde op deze reactie.

 11. @Sander [14]:

  Deze kennis wordt dus verzameld door de overheid. Hoewel het CBS betaald moet worden door de afnemers van de informatie, is het wel op grond van wetgeving, dat burgers dergelijke informatie moeten afstaan. Men gebruikt daarvoor systemen als Suwinet. Dan lijkt het me heel billijk, dat de overheid ook verordonneert, dat er geen onderscheid tussen mannen en vrouwen gemaakt mag worden. Ook de vastlegging van leeftijd is een overheidsgebeuren. Dus het lijkt me van tweeën een: de overheid, die de infrastructuur levert om überhaupt een verzekeringswezen op te kunnen zetten of een overheid, die stopt met deze taak, waardoor het moeilijk wordt de data te verkrijgen, die benodigd zijn om aan waarschijnlijkheidsrekening te doen.

 12. @Sander [14]: Contractvrijheid is geen geneuzel. Het is gewoon niet aan de staat om hier in te grijpen. Bovendien kennen we al discriminatie naar risico door bijvoorbeeld de bonus malus regeling bij autoverzekeringen. Dus daar werkt wat jij geneuzel noemt wel degelijk.

  Maar ook al kan je aantonen dat gerichte polissen afgestemd op risico niet zouden werken, als mensen het willen afsluiten dan moeten ze dat kunnen doen.

  Sander [17] reageerde op deze reactie.

 13. @ratio [16]: Contractvrijheid is geen geneuzel…

  We kunnen in een contract alle bepalingen opnemen die we willen, edoch: geen van deze voorwaarden mag in strijd zijn met de wet. (Denk aan een contract tot huurmoord) Dus moeten we dan de wet dienaangaande afschaffen? De wet die bijvoorbeeld ook contracten welke onder ‘dwang’, ‘dwaling’ en/of ‘bedrog’ tot stand komen verbiedt?

  Je zou aangaande ‘bedrog’ kunnen stellen dat alle levensverzekeraars van Nederland in overtreding zijn. Kunnen polishouders naar de rechter? (denk aan de risicopremieberekeningen bij levensverzekeringen waarbij alle maatschappijen officiële (CBS) sterfterisico’s manipuleren?)

  Moeten we de wet afschaffen? Of wordt het dan toch weer ‘behalve indien…’)

  ratio [18] reageerde op deze reactie.

 14. @Sander [17]: Contracten die agressie nastreven zijn natuurlijk fout, die nuancering is vanzelfsprekend.
  Mbt levensverzekeraars, de grootste manipulator dienaangaande is nog altijd de overheid. Die de burgers behoort te beschermen. Daar is voor de burgers geen heil van te verwachten.
  Door de huidige staat die alles regelt is er geen contact vrijheid en wordt ik onder dwang tot tal van “verzekeringen” veroordeeld die ik helemaal niet wens af te nemen, of althans niet tegen de door de staat vastgestelde condities.

 15. In mijn idee blijft het vanzelfsprekend dat partijen in contract vast kunnen leggen wat ze willen, zolang men derden daarbij niet schaadt. (Pure Libertariers spreken expliciet van ‘fysiek geweld’, dacht ik. Dit geeft echter de eerste vraagtekens: indien Pietje en Karel een contract afsluiten waardoor Henk zwaar financieel wordt benadeeld en derhalve geen levensreddende medicijnen kan kopen, is er dan sprake van fysiek geweld?)

  Verder moeten we natuurlijk in overweging nemen dat elk contract slechts legitimiteit ontleent aan de aanwezigheid van een overheid. Ingevolge waarvan die overheid dus ook altijd belanghebbende partij is. Het probleem hierbij is dat ze als grootste ‘aandeelhouder’ binnen het ‘contractwezen’ tegelijkertijd scheidsrechter is.

  En daar gaat deze discussie eigenlijk over, denk ik…

  Joop [20] reageerde op deze reactie.

 16. @Sander [19]: “Verder moeten we natuurlijk in overweging nemen dat elk contract slechts legitimiteit ontleent aan de aanwezigheid van een overheid.”

  Waarom? Bij een conflict tussen de twee partijen die het contract hebben afgesloten, kan een derde arbitreren. Dit hoeft niet per se de overheid/staat te zijn.

 17. @Sander [21]:
  Tja zonder handhaving heeft een uitspraak van een arbitrerende partij weinig zin. Het gaat erom dat zo’n partij geen monopolie claimt op arbitrage en handhaving binnen een bepaald gebied, anders heb je inderdaad een staat.

 18. Het is dan misschien wel zo dat een vrouw gemiddeld langer leeft dan een man, maar de regels zijn nou eenmaal dat ze dezelfde premie betalen.

Comments are closed.