Ratio_avatar-131x200Dat Samson zijn leerstelling van nivelleren periodiek herbevestigt, zoals vandaag in de Telegraaf, is op zich niet zo interessant. In dit artikel ga ik in op de vraag hoe het zover heeft kunnen komen. Het begrip nivelleren is niet uit de lucht komen vallen maar kent een geschiedenis. Bij deze mijn reconstructie.

Het centrale thema is gelijkheid. Gelijkheid is mede door de verlichting en de geschriften van Locke op de voorgrond getreden. Het eerste politieke doel was de afschaffing van de voorrechten van de adel. All men are created equal. Libertarisme heeft hier geen probleem mee, niemand mag op basis van zijn afkomst door agressie of dwang zaken toe eigenen. Tot hier is het nog zuiver.

Daarna ontstond de vraag hoe er gelijkheid kon zijn als men geen gelijke kansen heeft. De zoon van de fabrieksarbeider had veel minder kansen zich later economisch te ontplooien dan de zoon van de directeur. Een rechtvaardige maatschappij vergt gelijkheid van kansen. Dit is de ontplooiingsgedachte. Dwang is gerechtvaardigd om eenieder gelijke kansen te geven met betrekking tot scholing. De klassiek liberalen zijn het hier onder meer mee eens maar libertarisme haakt hier af. Deze gedachte schoot midden van de negentiende eeuw wortel in veel landen. En resulteerde in staatsonderwijs en leerplicht.

Gelijkheid wordt zo meer en meer een op zichzelf staand doel. Gelijkheid door scholing nastreven is niet geheel succesvol gebleken en daarnaast duurt het nogal lang. Door gedwongen inkomensherverdeling kan men de rechtvaardiger geachte maatschappij bereiken. We komen nu bij socialisme en marxisme uit.

Laten we het communistische manifest er eens bij pakken. Hoofdstuk 2 stelt dat de eerste stap in de arbeidersrevolutie de verovering van de democratie is. Dit is intussen met algemene kiesrecht mogelijk geworden. Vervolgens dient het proletariaat zijn politieke heerschappij te gebruiken om aan de bourgeoisie onder meer alle kapitaal te ontrukken. En dan komen we vanzelf uit bij een centraal thema van de PvdA: nivelleren. Het staat als tweede actiepunt beschreven in het communistische manifest, sterk progressieve belastingen.

We zien dus dat de oproep van Samson tot nivelleren in de Telegraaf vandaag rechtstreeks terug te voeren is op het communistische manifest. Tsja, het communistische manifest als basis van de hedendaagse politiek. Hoevelen zouden het grotere plaatje zien en beseffen dat dit nefaste politiek is?

Nivelleren zoals voorgestaan door de politieke partijen vereist dwang. En is dus immoreel. De gedachte dat je vermeend onrecht met onrecht kan oplossen is een dwaling.

Daarnaast gaat het voorbij aan de opoffering. Als ongelijkheid in opoffering door de staatsmaatregelen en dwang resulteert in gelijkheid in beloning dan is dat niet alleen immoreel maar ook onrechtvaardig. Heeft u de PvdA ooit horen roepen dat het onrechtvaardig is dat er mensen zijn die harder werken dan anderen? Heeft u de PvdA ooit horen roepen om de steuntrekkers gratis de huizen en tuinen van degenen die werken te laten schoonmaken en onderhouden? Als iemand 40 uur werkt en veel belasting betaalt. Is het dan niet meer dan rechtvaardig dat iemand anders die geen werk heeft en profiteert van de staat bijvoorbeeld de ramen lapt van degenen die wel betaalde en belaste arbeid verrichten?

Gelijkheid in uitkomsten afdwingen is slechts bij gelijkheid in opoffering te rechtvaardigen. En die gelijkheid is ver te zoeken. Het zou juist rechtvaardig zijn als ondernemers die grote risico’s hebben genomen of mensen die veel kennis hebben opgedaan een lagere belasting te laten betalen. Want er dient voor een rechtvaardige samenleving ook naar de opofferingen gekeken te worden. Maar ja, ik ben bang dat dit electoraal gezien een minder geslaagd verhaal is. Vandaar dat de politiek het nooit over de opofferingen heeft.

Het is overigens maar de vraag in hoeverre gelijkheid in uitkomsten de maatschappij verbetert. We hebben al gezien dat dwang nodig is en het dus libertarisch gezien niet kan. Maar gelijkheid in uitkomsten is ook op andere vlakken verwerpelijk.

Zoals sommige mensen gezegend zijn met rijke ouders zijn andere mensen gezegend met goede genen. Is het niet oneerlijk dat er mensen zijn met een slechtere startpositie doordat hun genetische profiel op vele vlakken minder veelbelovend is? De genetisch achtergestelden? Dienen we dit onrecht niet in het kader van gelijkheid tegen te gaan? Nu is achteraf genetische nivellering toepassen niet mogelijk. Maar dienen we dan niet de effecten toch zoveel mogelijk tegen te gaan?

Zo zijn er dames met een trol achtig uiterlijk en zijn er dames van het type supermodel. Hoe onrechtvaardig! Moeten we de dames met een uiterlijk dat ze een achterstand geeft op de huwelijksmarkt niet op staatskosten voorzien van een acceptabelere uitstraling middels cosmetische chirurgie? Moeten de bovenmodaal rondborstige dames niet cupmatig genivelleerd worden om hun A cup zusters een eerlijkere kans te geven? Zou het wellicht niet beter zijn iedere dame te voorzien van een gelaatsbedekkende sluier? Zodat uiterlijke schoon niet langer een rol speelt en we als maatschappij met zijn allen een nieuwe fase in gaan? Die van de marxistische eenheidsmensch?

38 REACTIES

 1. Door de nivellering is de M een N geworden. De boef heet Samsom.

  Verder wil ik geen woord vuilmaken aan figuren zoals Diederik Samsom. Hij en de PvdArmoede zijn de moordenaars van de Nederlandse economie.

 2. Aan de andere kant: iedereen gelijk in 0 belasting vind ik wel weer oké.

 3. De werkelijke herverdeling vindt plaats van productief naar onproductief,
  dat (s)linkse idealisme wordt slecht als smoes gebruikt.

 4. Nivelleren is gewoon net als in een gezin. Papa brengt het inkomen in en we zouden het toch vinden getuigen van slecht huisvaderschap, wanneer papa een dure sportwagen koopt, terwijl vrouw en kinderen van de honger omkomen. De vader verdient het hoogste of zelfs enige inkomen, maar dat geeft hem niet het alleenrecht op dat inkomen, maar hij dient dat te delen met zijn gezinsleden. Zo geldt het ook in het groot. Degenen, die het gegeven is een mooi inkomen te verdienen, worden verzocht om daarvan een deel af te staan voor de armen, die het niet zo getroffen hebben in het leven. De rechtse bal vindt armoede een keuze, maar we weten allemaal heel best, dat armoede vaak domme pech en rijkdom een gave is. Nivelleren is dus een feest voor iedereen.

  ratio [6] reageerde op deze reactie.
  deZotVanZwammerTotKletsMajoor [21] reageerde op deze reactie.

 5. Beste @Vilseledd [5]: Soms geef je aan een beetje los te staan van de werkelijkheid: Degenen, die het gegeven is een mooi inkomen te verdienen, worden verzocht om daarvan een deel af te staan

  Er wordt niets verzocht, er wordt geeist en je wordt gedwongen te betalen aan de staat. Er zou helemaal niets mee mis zijn als er verzocht werd zonder dwang. Helaas is dat niet zo.

  Daarnaast gaat de vergelijking met het gezin op meerdere punten niet op.

  Vilseledd [8] reageerde op deze reactie.

 6. “Daarna ontstond de vraag hoe er gelijkheid kon zijn als men geen gelijke kansen heeft. De zoon van de fabrieksarbeider had veel minder kansen zich later economisch te ontplooien dan de zoon van de directeur.”

  Precies, hoewel de jure de adel geen voordelen meer heeft (in de praktijk helpt een dubbele naam echt nog wel, Van Basten Batenburg of Nagtglas kom je niet tegen in de bijstand), blijkt het begrip ‘adel” in de praktijk hardnekkiger dan gedacht. Ook als pappa directeur is, gaan de ‘nobele’ eigenschappen via opvoeding over op de kinderen. Kijk maar eens naar de vele juristengeslachten, die Nederland rijk is. Dus met de afschaffing van privileges voor de adel ben je er niet; je er ook voor zorgen, dat er geen nieuwe ontstaat.

  “Heeft u de PvdA ooit horen roepen dat het onrechtvaardig is dat er mensen zijn die harder werken dan anderen?”

  Nee, maar des te meer de rechtse medemens. Als die het over hard werken heeft, dan bedoelt hij doorgaans niet de straatwerker, die ’s avonds doodmoe op de bank valt en de 65 bij lange na niet haalt. Nee, een ‘harde werker’ is in zijn ogen iemand, die veel verdient. Aan de hoogte van zijn inkomen wordt afgelezen, hoe hard hij zou werken. Een bankdirecteur met 6 ton werkt in zijn ogen 20 keer zo hard als de stratenmaker met 30.000 euro. Het gevolg is, dat iedereen bankdirecteur wil worden en niemand stratenmaker of aspergeplukker. Een eerlijk systeem zou dan ook zijn mensen te betalen naar de zwaarte van hun werk, waarbij een stratenmaker iets omhoog gaat en de bankdirecteur heel veel in inkomen gaat zakken, onder dat van de stratenmaker, omdat hij veel meer voldoening uit zijn werk haalt, het zogeheten ‘psychologisch inkomen’. Betalen naar de verbruikte calorieën zou geen gek idee zijn.

  “Is het dan niet meer dan rechtvaardig dat iemand anders die geen werk heeft en profiteert van de staat bijvoorbeeld de ramen lapt van degenen die wel betaalde en belaste arbeid verrichten?”

  Nee, want een ander aspect van ‘harde werkers’, is dat ze hun baan absoluut niet met anderen willen delen en liever 60 uur maken, dan dat ze – samen met een andere harde werker – een werkloze in staat stellen om ook een betaalde baan te krijgen. Liever werken ze hard door en geven ze lekker af op ‘die verdomde werklozen, die maar niet willen werken’. Stiekem echter zijn ze helemaal niet geïrriteerd, maar genieten ze van hun bevoorrechte positie, mooie baantje en het feit, dat ze het afschermen voor al die ‘paupers, die niet willen’. Lees Geenstijl en je weet, dat er zo over de werklozen gedacht wordt, dus ik verzin het niet.

  “Moeten we de dames met een uiterlijk dat ze een achterstand geeft op de huwelijksmarkt niet op staatskosten voorzien van een acceptabelere uitstraling middels cosmetische chirurgie”

  Nee, maar ik hoor wel al klachten van minder mooie dames, dat nauwelijks naar de inhoud gekeken wordt, maar veel te veel naar het uiterlijk. Loop een willekeurig uitzendbureau binnen en het valt op, dat de eigenschap vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen opvallend vaak gepaard gaat met een mooi uiterlijk.

  arvr [23] reageerde op deze reactie.

 7. @ratio [6]:

  Het wordt geëist inderdaad, omdat verzoeken niet helpt. Dat helpt niet, omdat mensen dan af en toe een eurootje in een collectebus voor armen zouden gooien. Helaas zijn armen met dat soort geringe bedragen nauwelijks geholpen, want ook voor de arme is het leven duur, neem alleen al eens wonen, zorgverzekering en energie. Wat betreft dat laatste staan ons overigens nog stevige prijsverhogingen te wachten.
  Verder rechtvaardigen rijken hun hoge inkomen vanuit persoonlijke verdienste en vergeten ze de natuurlijke gaven en hun gunstige opvoedingsomgeving en bijvoorbeeld de politieke stabiliteit en staatkundige verhoudingen in het land, die hun rijkdom allemaal mogelijk maakt.

  “Daarnaast gaat de vergelijking met het gezin op meerdere punten niet op.”

  Zoals?

  ratio [9] reageerde op deze reactie.

 8. Vilseledd [8]: Het wordt geëist inderdaad Waarom gebruik je dan de term verzocht? Die tegenstelling is waar het allemaal om gaat, dwang of afwezigheid van dwang. Daarom snap ik niet dat je de ene term (verzocht) gebruikt en daarmee het andere (geëist) bedoelt.

  Zoals? Je sticht een gezin op vrijwillige basis, je komt tot een verdeling van taken binnen dat gezin waarbij de ene kostwinner is en de andere meer aandacht heeft voor huishouding en opvoeding. Dat heeft niets te maken met nivelleren maar verdeling van arbeid. Nivelleren daarentegen is gedwongen en is gericht op het gelijk schakelen van de uitkomst. En kijkt niet naar de verdeling van taken.

  Vilseledd [10] reageerde op deze reactie.

 9. @ratio [9]:

  “Waarom gebruik je dan de term verzocht?”

  Omdat het voor een goedwillend mens niet uitmaakt en respect uit te drukken voor het feit, dat hij dat afstaat. En in eerste instantie wordt het gewoon verzocht. Een stuk communicatie dus, zoals je je medewerkers ook niet je ‘ondergeschikten’ noemt.

  “Je sticht een gezin op vrijwillige basis,”

  De kinderen niet, hè?

  “je komt tot een verdeling van taken binnen dat gezin waarbij de ene kostwinner is en de andere meer aandacht heeft voor huishouding en opvoeding.”

  Precies, dus de kostwinner staat een deel van zijn inkomen af, omdat hij of zij door bepaalde eigenschappen makkelijk op die positie gekomen is en omdat zijn gezinsleden dat simpelweg nodig hebben.

  “Dat heeft niets te maken met nivelleren maar verdeling van arbeid.”

  Dat is nivelleren in optima forma.

  “Nivelleren daarentegen is gedwongen en is gericht op het gelijk schakelen van de uitkomst.”

  Dat is het in een gezin uiteindelijk ook. Een vader, die zijn gezin laat verkommeren krijgt te maken met hoon, kritiek, spot, verlating of de rechterlijke macht, die het welletjes vindt en de kinderen weghaalt.

  “En kijkt niet naar de verdeling van taken.”

  Natuurlijk wel, maar in de maatschappij zijn veel werkers verknocht aan hun taken of ze geven hun geld niet uit. Rutte rijdt bijvoorbeeld in een 14 jaar oude auto, maar wil wel dat de armen auto’s gaan kopen.

  ratio [11] reageerde op deze reactie.
  Igor [12] reageerde op deze reactie.

 10. @Vilseledd [10]: Je stelt: Omdat het voor een goedwillend mens niet uitmaakt en respect uit te drukken voor het feit, dat hij dat afstaat. En in eerste instantie wordt het gewoon verzocht/.

  De verkrachter verzocht de langsfietsende dame om sex, uit respect. De overvaller verzocht het slachtoffer om geld, gewoon uit respect.

  Arbeidsverdeling heeft niets met nivellering te maken. Arbeidsverdeling is de basis van onze welvaart, nivellering gaat de welvaart vernietigen. Definities zijn belangrijk, oorlog is vrede, verzocht is dwang. Nivelleren en arbeidsverdeling samen zien is een kwestie van doublethink.

  Vilseledd [13] reageerde op deze reactie.

 11. @Vilseledd [10]:
  Als het voor een goedwillend mens niet uitmaakt waarom dan niet die goedwillende mensen hun geld rechtstreeks op een goede manier laten besteden?

  Of zijn dit het soort goedwillende mensen die zo ongelooflijk goedwillend zijn dat zij iedereen tot dezelfde goedwillendheid dwingen?
  En als het daadwerkelijk een kwestie is van de goedwillendheid waarom kan je er dan niet voor kiezen om “zelf” een deel van je inkomen te besteden, ik denk dat er meer dan genoeg vrijwilligers zijn om deze zomer een zuid europese economie te helpen, sterker nog dat gebeurt, en het zou nog meer gebeuren als wij niet worden verplicht om zo goedwillend te zijn en de banken aldaar te helpen, of de banken hier wat dat betreft.

  Lijkt mij een prima plan, bv 25% van inkomen opzij zetten voor goedwillendheid, maar dan wel de goedwillendheid waar ik zelf voor kies – en waar ik ook het resultaat van mijn goedwillendheid kan zien.

  Vilseledd [13] reageerde op deze reactie.

 12. @ratio [11]:

  “De verkrachter verzocht de langsfietsende dame om sex, uit respect. De overvaller verzocht het slachtoffer om geld, gewoon uit respect.”

  Je steekt den draak ermee.We gaan ervan uit, dat iedereen er wel min of meer mee akkoord is, dat er voor arme mensen wat gedaan moet worden en dat dat niet vrijblijvend kan blijven. En dan weet ik heus wel, dat niet iedere Nederlander individueel benaderd is om hem te vragen, wat hij nou vindt van inkomensnivellering, maar dat iedereen echt wel snapt, dat de 20e sportbolide van de puissant rijke toch een ietsiepietsie minder belangrijk is dan een warme maaltijd voor de arme AOW’er of degelijke kledij voor de kinderen van een bijstandsmoeder.

  “Arbeidsverdeling heeft niets met nivellering te maken.”

  Beiden moeten genivelleerd worden. Ik had zelf al eens idee, dat sommig werk eigenlijk wat weg heeft van corvee. Wat is het verschil tussen werk en corvee. Werk is betaalde arbeid, zoals we die allemaal kennen; corvee is doorgaans geen leuk werk, draagt niet bij aan de zelfontplooiing, is niet goed of slecht voor je carrière, maar is doorgaans stevige lichamelijke arbeid, die nu eenmaal verricht moet worden. Jij, maar ook ik, laten dat graag over aan de verliezers op de arbeidsmarkt. Eigenlijk vinden jij en ik, dat we ook eens die bezem moeten pakken om de trein te poetsen of dat papier op te vegen of de straat plaveien. Met een zeker gevoel van gêne lopen we erlangs en we zijn ‘blij’, dat het ons lot niet is.
  Dat kan echter heel anders. Alle lage en vervelende baantjes verdwijnen en worden door iedereen op één dag in de week gedaan, die gezond van lijf en leden is. Dus de zich hoog wanende bedrijfsdirecteur als de laagste in rang, die nog een leuk baantje heeft, zoals de boekhoudkundig medewerker. 4 dagen je eigen werk en 1 dag corvee.

  @Igor [12]:

  “En als het daadwerkelijk een kwestie is van de goedwillendheid waarom kan je er dan niet voor kiezen om “zelf” een deel van je inkomen te besteden,”

  Dat kan niet, omdat het dan altijd aan dezelfden blijft kleven. In het verleden waren dat de ongetrouwde juffrouwen, die gedwongen werden het klooster in te gaan en de armen te helpen. Dus in plaats van hun inkomen (waar ze hun aanspraak op opzegden), werd hun leven geofferd en waren ze slavin in een perfide systeem. Het libertarische ideaal werd in die dagen dicht benaderd, dat klopt, maar simpelweg met negatie van een deel van de bevolking. De taak om het voor iedereen goed te doen, is een een stuk moeilijkere, en los je niet op met de laissez-faire-houding der libertariërs.

  “Lijkt mij een prima plan, bv 25% van inkomen opzij zetten voor goedwillendheid, maar dan wel de goedwillendheid waar ik zelf voor kies – en waar ik ook het resultaat van mijn goedwillendheid kan zien.”

  Kan, zolang die 25% verplicht is. trouwens, dat gaat nu ook al, door aan goede doelen te schenken; dat kun je aftrekken van de belasting. Het moet wel om een ANBI gaan.

  “ik denk dat er meer dan genoeg vrijwilligers zijn om deze zomer een zuid europese economie te helpen,”

  Dat is consumeren, daar krijg je ook wat voor terug. Voor belasting, waarmee de armen geholpen worden, krijg je niets terug, behalve waardering, rust in het land en wie weet, Het Eeuwige Leven aan den Rechterhand Onzes Vaders, die in den Hemelen zijt.

  Maar onze Sadet Karabulut, van de enig overgebleven partij der ware socialisten, had ook een plan. Soms heb je tientallen jaren een oplossing in je hoofd, waarbij je verbaast, dat het nog nooit in de krant heeft gestaan:

  http://www.sp.nl/werk/nieuwsberichten/14711/130702-sp_presenteert_6_maatregelen_tegen_zelfverrijking_top.html

  Waarbij ik dan specifiek doel op: houd iedereen binnen de CAO-grenzen. Ik roep het al jáááááren.

  ratio [14] reageerde op deze reactie.
  Igor [25] reageerde op deze reactie.

 13. @Vilseledd [13]: Je stelt: We gaan ervan uit, dat iedereen er wel min of meer mee akkoord is, dat er voor arme mensen wat gedaan moet worden en dat dat niet vrijblijvend kan blijven De crux zit hem in het laatste deel van je stelling. Ik denk dat het juist wel vrijblijvend kan zijn. Je ziet net als ik een falende overheid die een groot deel van het geld van de mensen afpakt om zielige mensen te helpen en toch zijn er nog mensen met honger. Hoe is dit opgelost? Door de staat nog meer geld te geven? Neen, doordat vrijwilligers voedsel gingen verdelen. De staat is geen oplossing en dwang is geen oplossing.

  Je hebt kennelijk sympathie voor de SP. De SP bestaat uit veel mensen die zich inspannen voor de publieke zaak wetende dat ze niet rijk zullen worden. Dit is vrijwilligheid, het bestaan van de SP is een bewijs dat vrijwilligers te vinden zijn die vrijwillig afstand doen van carriere. De voedselbanken zijn een bewijs dat anderen ook willen meehelpen en de scherpe randjes van de samenleving willen verhelpen.

  Die dwang is die je noodzakelijk acht is immoreel. Of het nu door een verkrachter gebeurt, door de staat of door een struikrover. Daarnaast is het helemaal niet nodig dat de staat immorele dwang uitoefent.

  Arbeidsverdeling is het verdelen van arbeid en door marktwerking wordt bepaald welke arbeid het meeste nut oplevert. Deze twee samen scheppen welvaart. Nivelleren is het tegen gaan van dit proces en vernietigt welvaart. Hoop dat dit zo een beetje duidelijk is.

  Vilseledd [15] reageerde op deze reactie.

 14. @ratio [14]:

  “De crux zit hem in het laatste deel van je stelling. Ik denk dat het juist wel vrijblijvend kan zijn.”

  Dan krijg je die niet-toereikende armenzorg van vroeger of het Armenhuis terug. De politici van vroeger zagen zeer wel in, dat er structureel iets diende te gebeuren.

  “Je ziet net als ik een falende overheid die een groot deel van het geld van de mensen afpakt om zielige mensen te helpen en toch zijn er nog mensen met honger.”

  Honger is decennia lang uit onze samenleving verdwenen geweest. Thans echter, na de wederafbraak, die in de jaren negentig is ingezet, is helaas niet iedereen gevrijwaard van honger. Desalniettemin werkt de verzorgingsstaat nog steeds goed en behoren we tot de rijkste en welvarendste landen ter wereld.

  “Die dwang is die je noodzakelijk acht is immoreel. Of het nu door een verkrachter gebeurt, door de staat of door een struikrover.”

  Onzin, immoreel is juist armoede, honger, ongelijke kansen en kinderen in achterstandssituaties. Goed, het is vervelend maar 40 cent over te houden van iedere overgewerkte euro. Maar veel overwerkers kunnen zich ook eens afvragen, waarom ze per se zoveel mogelijk werk willen doen.

  “Arbeidsverdeling is het verdelen van arbeid en door marktwerking wordt bepaald welke arbeid het meeste nut oplevert.”

  Dat noemen ze marktfundamentalisme. De markt is niet heilig; er bestaat immers ook een markt voor huurmoordenaars.

  ratio [22] reageerde op deze reactie.

 15. Nu is het zo dat de staat van iedereen, ook de armen, de helft van hun loon pakt.
  Vroeger was ik een tijd werkeloos, en kreeg een WW-uitkering.
  Toen zou ik een baan voor 3 weken via een uitzendbureau kunnen krijgen, die door de WW-instantie werd aangezien voor een volledige baan. Na die 3 weken verloor ik mijn recht op WW.
  Zo kom je natuurlijk nooit uit de ellende.
  Ik had al spijt dat ik dat werk voor 3 weken aan had genomen.
  En dan maar zeiken dat “De Nederlander” niet wil werken.

  Ik gun iedereen de wereld welke hij ook anderen wenst.
  Of hij nou in een communistisch land onder dwang wil leven, of in een vrij land het leven kan leiden zoals hij dat wil.
  Sommigen (hier naam zelf invullen) leven liever in het communistisch Rusland, of het vroegere DDR, en willen ook anderen dwingen hen hierin te volgen.
  Ja, we leven in een echt vrij land, waar anderen weer weten wat goed voor je is.
  Hebben ze ervoor geleerd?
  Hebben ze ervaring hierin?
  Hebben ze ook maar enig idee of visie?
  Nope. Alleen steeds meer dwang.

 16. @Harrie Custers [18]:

  De levensstandaard is gestegen. Elk huis heeft tegenwoordig niet alleen vier muren, een dak, deur en wat ramen, maar die ramen zijn van dubbel glas; in de woningen is centrale verwarming, waterleiding, sanitair, riolering, gas, electriciteit. De moderne communicatiemiddelen zijn belangrijk geworden, zoals televisie, telefoon, internet. Kinderen gaan naar school en hebben schoolboeken nodig. Sommigen vinden de auto een noodzakelijk iets, en indien niet heeft iedereen vervoerskosten. Dat is dus – ook voor de arme – een heel wat hogere standaard dan toen de armbesturen of de aalmoezeniers van Sociale Werken de straat op gingen, waarbij armen alleen in de meest noodzakelijke behoeften hoefden te voorzien. Dat ga je met je legertje vrijwilligers dus echt niet redden.

  john [20] reageerde op deze reactie.

 17. @Vilseledd [19]:

  Computers en telefoons zijn beter geworden, maar veel en veel goedkoper dan vroeger.
  Zorg is echter veel duurder geworden, omdat er per bed 10 man personeel in het ziekenhuis zijn (met 1 echt aan het bed), terwijl het er vroeger maar vier waren.
  Steeds meer geld dat je verdient wordt je onder dwang afgenomen door de staat (ja, ook de armen).
  Ondanks al 10-tallen jaren mooie beloften van door de politiek om er iets aan te doen (ja, wat?), groeit de armoede met reuzensprongen.
  Neem een voorbeeld aan Frankrijk.
  Daar vluchten alle rijken het land uit.
  Wat een landverraders hé, dat ze zichzelf niet op willen offeren?.

  Als de politiek de rijken laat betalen om het geld onder de armen te verdelen komt het onder de verkeerde armen terecht.

 18. @Vilseledd [15]: Dan krijg je die niet-toereikende armenzorg van vroeger of het Armenhuis terug. In de eerste plaats is er de eigen verantwoordelijkheid en de mogelijkheid je te verzekeren. Als je je middels een gedwongen staatsregeling laat verzekeren dan zie je dat dit niets inhoudt. De staat kan naar believen achteraf de contract voorwaarden wijzigen en dat heet nieuw beleid of voortschrijdend inzicht. Wil je zekerheid mbt voorkomen van armoede door arbeidsongeschiktheid dan dien je de mogelijkheid te hebben je zelf te verzekeren. idem voor de andere risico’s. De staat heeft bewezen een onbetrouwbaar vangnet te zijn. Ik verzeker me liever zelf en voor zover er onverzekerbare risico’s zijn hoop ik dan maar op de armenzorg.

  We beginnen op deze manier een andere discussie, zeker ook omdat je het hebt over thans echter, na de wederafbraak, die in de jaren negentig is ingezet…… Dit is niet waar, de staat is alleen maar meer gaan uitgeven en heeft haar goedertierendheid onder meer verlegd naar de Grieken en andere EU en euro deelnemers. Vanuit internationale solidariteit moet je dat toejuichen, de Nederlandse arme moet met trots een stapje terug doen om zijn Griekse broeder uit de brand te helpen.

  Onzin, immoreel is juist armoede, honger, ongelijke kansen en kinderen in achterstandssituaties Ik ben niet verantwoordelijk voor onverantwoorde ouders die kinderen niet kunnen voeden. Ongelijke kansen is niet immoreel, het is een fact of life. Zie mijn tieten voorbeeld, ben je voor tieten nivellering??? Oke, ik zal het hiermee wel ridiculiseren, maar het geeft prima aan dat gelijkheid van kansen niet mogelijk is, degene gezegend met een Einstein brein zal indien hij de geestelijke nivellering van het staatsonderwijs kan doorstaan groeien tot grote hoogtes…..

  @Vilseledd [17]: de bedragen nodig voor een menswaardig bestaan, dat is ook een andere discussie. Wat je hier als ongelijk en onrecht beschouwd qua leefsituatie is iets waar men in dit land een eeuw geleden niet durfde te dromen en is voor de grootste deel van de mensheid niet te bereiken. En dan vertel je vervolgens dat deze ongelijkheid in inkomen (in verhouding tot de NL buren) erg is. Maar heb je het niet over de favela bewoners. Daar houd je solidariteit opeens op.

 19. @Vilseledd [7]:
  Nou ja, als iets een modern “communistisch manifest” is is het jouw argument wel.

  Paar aanmerkinkjes:

  – Je gaat er van uit dat mensen uit de (lage) arbeidersklasse voor altijd in die lage arbeidersklasse zullen blijven. Dat is een vreemde aanname. Om je de waarheid te zeggen, ik ben vanuit die groep opgeklommen naar een beter bestaan.

  Dat ben ik pas gaan doen op het moment dat ik mijzelf realiseerde dat ik moest stoppen met anderen de schuld te geven van mijn positie en het roer van mijn leven zelf in handen moest nemen.

  Helaas voor het socialisme, maar de makke is dat het mensen amper aanmoedigt om meer te bereiken, en dat is iets wat je ook heel erg duidelijk ziet in de voormalige oostblok landen. Ik ga er zelf van uit dat de val van de muur een economische drive had, niet zozeer ideologisch of politiek.

  – Je stelt een beeld van vreselijke armoede in Nederland, wat natuurlijk niet zo is.

  – Ik heb er geen bezwaar tegen om rijk te worden, noch dat ander mensen rijk worden.

  Ik heb er wel bezwaar tegen dat mensen rijk worden door hun voordeel te zoeken in de collaboratie met de overheid. Het levert vaak geen gezonde economie op en gaat ten koste van anderen, hetzij belastingbetalers, hetzij gezondere concurrenten, hetzij werknemers die geen alternatief hebben.

  De enige zinnige oplossing is de macht van de overheid in te dammen. Machtsconcentraties worden in de regel gevolgd door corruptie, ongeacht de heersende politieke ideologie.

  Quote:
  “Nee, maar ik hoor wel al klachten van minder mooie dames, dat nauwelijks naar de inhoud gekeken wordt, maar veel te veel naar het uiterlijk. “

  Vervlakking van de maatschappij is een probleem. Niet alleen kwa uiterlijk.

 20. @ratio:

  Prima artikel, maar het gaat aan iets voorbij. Laten we even de theorieën van Karl Marx aanschouwen. Daar was het recept een communistische revolutie die de macht van de “Rijken/Adel/Elite” overnam en een communistische dictatuur schepte.

  Het idee was dat als alle landen in handen waren van het communisme de dictatuur overbodig zou worden en er een groot socialistisch wereldrijk zou komen met vrije mensen.

  Marx zag de dictaturen als wezenlijk bestanddeel om de landen op het werkelijke socialisme voor te bereiden.

  Al vrij vroeg kregen een aantal socialisten door dat de revoluties niet zo wilden vlotten, en dat de risico’s van deze revoluties nogal groot waren. Je kan het immers ook verliezen van de regering, en straffen voor een staatsgreep waren niet mis. Meestal militaire rechtbank en een kogel als toetje.

  Omdat in die tijden ook de democratie in opkomst was besloot men dat de eerste fase van het stappenplan van Marx ook via de democratie kon gaan, en dat men de dictatoriale fase kon bereiken via een aantal graduele stappen via het democratische systeem.

  Dit idee kwam van de “Fabian Society”.

  en.wikipedia.org/wiki/Fabian_Society

  Zou het niet exacter zijn om de uitspraken van Samson in dit licht te zien?

 21. @Vilseledd [13]:
  Brrrrr jouw reacties worden steeds enger, en je lijkt compleet blind voor de essentie van mijn reactie: VRIJE KEUZE – Mijn goedwillendheid bestaat niet uit mijn geld geven aan een of andere corrupte GMO – ik wil het resultaat ZIEN.

  “Dat is consumeren, daar krijg je ook wat voor terug. Voor belasting, waarmee de armen geholpen worden, krijg je niets terug, behalve waardering, rust in het land en wie weet, Het Eeuwige Leven aan den Rechterhand Onzes Vaders, die in den Hemelen zijt.”

  DE ARME MENSEN IN ZUID EUROPA ZIJN NIET GEBAAT BIJ HET REDEN VAN DE BANKEN ALDAAR – DES TE MEER ZIJN ZE GEBAAT BIJ LOKALE UITGAVEN EN INVESTERINGEN – Ja op die manier krijgt de helpende partij er inderdaad iets voor terug, op de een of andere zieke manier is het in jouw beleving niet het resultaat dat telt maar de methode – net zoals als met geloof moet is ik bij goedwillendheid niet zeiken over feiten of resultaat maar gewoon braaf blijven geven/bidden.

  Dat vindt ik nog het meest bizarre aan jouw visie, het lijkt niet uit te maken wat de resultaten zijn, zolang de vaak nageblaten doelen maar luid en duidelijk verkondigd worden en jij lekker kan gaan slapen met het gevoel dat jij iets goeds doet voor deze wereld, bah.

  Igor [26] reageerde op deze reactie.

 22. John,20: “Computers en telefoons zijn beter geworden, maar veel en veel goedkoper dan vroeger.”

  Welk vroeger; ik heb het niet over de jaren 50, 60 en 70, toen de levensstandaard ook al hoger was en je er met goedbedoeld vrijwilligerswerk niet was, maar waar de arme ook al honderden guldens per maand kwijt was. Nee, ik heb het over de dagen van de bedéling, de armenhuizen etc.

  “Zorg is echter veel duurder geworden, omdat er per bed 10 man personeel in het ziekenhuis zijn (met 1 echt aan het bed), terwijl het er vroeger maar vier waren.”

  Klopt, technische ontwikkeling en de moderne gezondheidszorg vereist, dat ook de administratie op orde is ter voorkoming van medische missers. De tijd van eerwaarde zusters met mooi gesteven kapjes en een joekel van een kruis met Jezus eraan is voorbij. De verpleegkundigen laten zich terecht niet meer zo ringeloren, maar daarbij is verpleegkunde een (academisch) specialisme geworden. Het lijkt me meer, dat de vrijsprekers naar “die goeie ouwe tijd” verlangen dan dat ze met serieuze oplossingen voor hedendaagse vraagstukken komen.

  “Neem een voorbeeld aan Frankrijk. Daar vluchten alle rijken het land uit. Wat een landverraders hé, dat ze zichzelf niet op willen offeren?”

  Geen landverraders, die kerel laatst mag voor mij in Rusland gaan wonen en zich elke nacht door Poetin laten nemen, wanneer hij dat zo’n fijn mens vindt. Ik vind het wel van onvolwassenheid getuigen, dat je na 60 jaar niet geleerd hebt je rijkdom te delen en tot zo’n drastische ingreep overgaat. Hij had beter een bedrijfje op kunnen zetten, waar hij een aantal jongeren uit de banlieus een perspectief op een goede toekomst kon bieden.

  22, Ratio,

  “In de eerste plaats is er de eigen verantwoordelijkheid en de mogelijkheid je te verzekeren.”

  Ik weet niet, of je al eens met een ondernemer hebt gepraat over hoe lastig het is om je pensioen te regelen of zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Daarbij: een jongere van 20, wiens of wier moeder in de bijstand zit, heeft zo’n slechte startpositie, dat je verzoek ronduit ridicuul is. De uitkomst van jezelf verzekeren is, dat er tientallen procenten onverzekerd en verstoken van alle basisvoorzieningen rondloopt. Zie de Amerikaanse gezondheidszorg, waar ondanks, dat er geen verzekeringsplicht was, er toch schreeuwend hoge tarieven (hoger dan hier) zijn en de markt dus zeker zijn werk niet deed. Obama is zelfs hier komen kijken, hoe wij het deden, en heeft dit grotendeels overgenomen.

  “Als je je middels een gedwongen staatsregeling laat verzekeren dan zie je dat dit niets inhoudt. De staat kan naar believen achteraf de contract voorwaarden wijzigen en dat heet nieuw beleid of voortschrijdend inzicht.”

  Een sociale voorziening of verzekering is dan ook iets heel anders dan een ‘Renteniersplan’ van Centraal Beheer. Overigens zijn dat soort clubs zeker niet betrouwbaar, want ze gaan voor winstmaximalisatie. Als ze je een oor aan kunnen naaien, doen ze het. Dus weer is het alternatief, dat je aandraagt, slechter.

  “We beginnen op deze manier een andere discussie, zeker ook omdat je het hebt over thans echter, na de wederafbraak, die in de jaren negentig is ingezet…… Dit is niet waar, de staat is alleen maar meer gaan uitgeven en heeft haar goedertierendheid onder meer verlegd naar de Grieken en andere EU en euro deelnemers.”

  De staat is voor de Nederlanders zaken gaan afbreken, want de minimumuitkeringen en het minimumloon volgen niet de prijsontwikkeling. Ze hebben gefaciliteerd, dat veel – voornamelijk jongeren, maar ook steeds meer veertigers en vijftigers – in precaire arbeidssituaties zitten. Met precaire woonsituaties zijn de rechtse krachten al flink aan de gang. Straks mag je in je “anti-kraakpand” naar je precaire uitzendbaantje en word je kind weggenomen door jeugdzorg wegens de instabiele gezinssituatie. Met de steun aan de Grieken moet inderdaad gestopt worden. Ze kopen met de hulp goud en legertuig, maar geven niet thuis, wanneer we ze willen leren, hoe je belasting int.

  “Vanuit internationale solidariteit moet je dat toejuichen, de Nederlandse arme moet met trots een stapje terug doen om zijn Griekse broeder uit de brand te helpen.”

  Nee, dat is onbetaalbaar; verder blijkt, dat landen er het beste uitkomen, wanneer ze zelf de problemen aanpakken (bijvoorbeeld, doordat de bouwmiddelen van lokale ondernemers komen en niet van het Westerse grootbedrijf, waarvan de prijzen een factor 10 hoger liggen). De Griekse broeder heeft 2500 jaar ervaring in het besturen van een land, dus daar mogen ze echt zelf uitkomen. Een 25-jarige slaat ook niet het spaarpotje van de 4-jarige stuk, omdat de eerste niet met geld om kan gaan. Onze eigen mensen, ons eigen gezin dus, dienen we gewoon te helpen.

  “Ik ben niet verantwoordelijk voor onverantwoorde ouders die kinderen niet kunnen voeden. Ongelijke kansen is niet immoreel, het is een fact of life.”

  O, dus armen zijn hun armoede zelf schuld? Dat de rijke geld onttrekt door alles maar op te potten of te speculeren in het wereldcasino alias de beurs, dat heeft er geen biet mee te doen? Ongelijke kansen dienen rechtgetrokken te worden; dat is al begonnen bij de adel; ook het ontstaan van een nieuwe ‘adel’ dient krachtig bestreden te worden.

  “En dan vertel je vervolgens dat deze ongelijkheid in inkomen (in verhouding tot de NL buren) erg is. Maar heb je het niet over de favela bewoners. Daar houd je solidariteit opeens op.”

  Nee, want de favelabewoner behoort niet tot mijn referentiegroep. Rutte, al die zorgbestuurders en woningbouwcorporaties vinden hun landgenoten niet eens tot hun doelgroep behoren. Die durven een ton gerust een laag salaris te noemen. Dus dan kun je niet van de armen verlangen, dat ze maar naar Afrika gaan kijken. Dan is er inderdaad niemand meer arm. Armoede in het Westen is overigens niet zozeer een kwestie van nood aan de eerste levensbehoeften als eten, onderdak, kledij enzovoort, maar veelmeer een kwestie van sociale uitsluiting; niet kunnen meedoen aan wat voor andere mensen de normaalste zaak van de wereld is, zoals eens af en toe uit eten, vakantie, een auto, een fiets, de sportclub etc.

  john [32] reageerde op deze reactie.

 23. Arvr, 23:

  “Je gaat er van uit dat mensen uit de (lage) arbeidersklasse voor altijd in die lage arbeidersklasse zullen blijven.”

  Helegaar niet, maar feit is wel, dat de sociale mobiliteit is afgenomen en je de gekste capriolen moet uithalen voor een beetje baan op middenklasseniveau. Maar een verzorgingsstaat is er juist op gericht de mensen in hun leven een stuk sociale mobiliteit mee te geven. Door de wederafbraak is die mobiliteit een stuk minder geworden.

  “Dat ben ik pas gaan doen op het moment dat ik mijzelf realiseerde dat ik moest stoppen met anderen de schuld te geven van mijn positie en het roer van mijn leven zelf in handen moest nemen.”

  Dat is de populaire aanname uit Amerikaanse zelfhulpboekjes, waarin je ‘Tjakka’ of ‘Yes, we can’ of de ergste ‘vandaag is de eerste dag van de rest van je leven’ moet roepen. Ik ken een bijstandsmoeder, van wie vooral de dochter nogal wat ambities heeft, maar die zal het zeer moeilijk krijgen die te verwezenlijken.

  “Helaas voor het socialisme, maar de makke is dat het mensen amper aanmoedigt om meer te bereiken, en dat is iets wat je ook heel erg duidelijk ziet in de voormalige oostblok landen.”

  Voor de duidelijkheid: we hebben het hier niet over het communisme, maar over een gemengde economie alias ‘de derde weg’, het Zweedse model of Rijnlands model. Het Angelsaksische model heeft de afgelopen jaar bewezen niet te werken. Mensen zijn niet gemotiveerd iets meer te bereiken, wanneer de baas hun ieder moment kan ontslaan, niet omdat het bedrijf verlies lijdt, maar omdat de winst naar het oordeel van de heren directeuren niet hoog genoeg is. Er is een casinokapitalisme ontstaan, waarbij volledig voorbij werd gegaan aan het doel van geld en economie: het dienen van de mensheid.

  “Je stelt een beeld van vreselijke armoede in Nederland, wat natuurlijk niet zo is.”

  We zien in ieder geval, dat het de overheid veel geld kost en we zien ook, dat de sociale uitsluiting misschien wel het ergste is. Arm zijn is één ding; daarvan ook nog zelf de schuld krijgen een nog veel erger iets, wat funest is voor veerkracht en zelfvertrouwen van die mensen. Armoede is pas met de opkomst van het Angelsaksische model een schande geworden. Kon de arme vroeger op onvoorwaardelijke hulp rekenen, nu krijgt die vooral ingewreven, dat hij niet deugt, het zelf schuld is, niet hard genoeg zijn best doet, niet hard genoeg wil enzovoort. Onwillekeurig gaan mijn gedachten naar het woord ‘loser’; dat is niet voor niets bijna HET scheldwoord geworden van de neoliberale tijd.

  “Ik heb er geen bezwaar tegen om rijk te worden, noch dat ander mensen rijk worden.”

  Jawel, want dan worden anderen arm.

  “Ik heb er wel bezwaar tegen dat mensen rijk worden door hun voordeel te zoeken in de collaboratie met de overheid.”

  Rijk worden heeft op een of andere manier altijd te maken met oneerlijkheid, onverschilligheid, de andere kant op kijken, recht praten wat krom is enzovoort. Zoals Ghandi al zei: “Er is genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders begeerte.”

  @25

  “Mijn goedwillendheid bestaat niet uit mijn geld geven aan een of andere corrupte GMO”

  Daar geloof ik ook niet zo in, hoor. Ik heb laatst iemand uit het hoofd gepraat, dat goede doelen goede doelen zijn. Ze heeft drie periodieke giften opgezegd. Het begon er al mee, dat er via straatwervers geworven was. De studenten van tegenwoordig zijn dus kennelijk alleen nog voor ‘idealen’ te porren, als ze er dik voor betaald worden, zelfs al betekent dat, dat het arme kindje het eerste jaar niets te eten krijgt van jouw gift, omdat meneer of mevrouw de feestbeest eerst de bloemetjes moet buiten zetten. Maar ook de exorbitante salarissen van de Oxfam-Novibs van deze wereld dragen niet bij aan mijn sympathie voor ‘goede doelen’.

  arvr [29] reageerde op deze reactie.

 24. @Vilseledd [28]:
  Quote:
  “Dat is de populaire aanname uit Amerikaanse zelfhulpboekjes, waarin je ‘Tjakka’ of ‘Yes, we can’ of de ergste ‘vandaag is de eerste dag van de rest van je leven’ moet roepen. “

  Nee, dat had ik niet uit boekjes, maar kwam ik zelf achter. Ik was toen 33 jaar en vroeg mij af waarom het niet zo wou vlotten.

  En nee, gekke capriolen heb ik niet uitgemaakt, wel de juiste en slimste keuzes zodat ik zelf het eerste deel van mij heropleiding kon betalen. Daarna ben ik gaan klimmen. Gewoon een kwestie van de juiste keuzes maken en doen!

  Libertarier was ik toen nog niet. Dat duurde nog ruim 10 jaar!

  Zelfhulpboekjes of zelfhulpcursussen heb ik nooit gewaardeerd. Ik heb er wel aan paar onder ogen gezien, maar vond ze altijd vrij kinderlijk. Als dat je leven op een recht spoor kan zetten heb je in mijn optiek een probleem. Of meer.

  Quote:
  “wanneer de baas hun ieder moment kan ontslaan, niet omdat het bedrijf verlies lijdt, maar omdat de winst naar het oordeel van de heren directeuren niet hoog genoeg is.”

  Vreemde ondernemers. Als iemand meer opbrengt dan dat hij/zij kost, wat toch wel de regel is in de economie, dan gaat je winst niet omhoog als je diegene ontslaat. Als in een onderneming mensen structureel meer kosten dan ze opbrengen ga je failliet.

  Quote:
  “We zien in ieder geval, dat het de overheid veel geld kost en we zien ook, dat de sociale uitsluiting misschien wel het ergste is. Arm zijn is één ding; daarvan ook nog zelf de schuld krijgen een nog veel erger iets, wat funest is voor veerkracht en zelfvertrouwen van die mensen. Armoede is pas met de opkomst van het Angelsaksische model een schande geworden. Kon de arme vroeger op onvoorwaardelijke hulp rekenen, nu krijgt die vooral ingewreven, dat hij niet deugt, het zelf schuld is, niet hard genoeg zijn best doet, niet hard genoeg wil enzovoort. Onwillekeurig gaan mijn gedachten naar het woord ‘loser’; dat is niet voor niets bijna HET scheldwoord geworden van de neoliberale tijd.”

  Vreemd betoog. Ik ken best wat mensen die werkloos zijn. Ik zou ze zeker niet als losers kenmerken, tenminste de meeste niet. We leven in een wereld die nou eenmaal gekenmerkt wordt door een groeiende overheid, dus een krimpende werkgelegenheid.

  Ondanks het feit dat het gros nog graag stemt voor een grotere overheid denk ik niet dat je de mensen gevolgen kwalijk kan nemen waarvan de oorzaak buiten hun macht ligt.

  Ik ken ook een paar mensen die wel degelijk schuld hebben aan hun ontslag, de welbekende “12 ambachten 13 ongelukken” types, en ja, dat zijn inderdaad best losers. Als het zo is mag je dat best zeggen toch?

  Anyhow, ik blijf erbij dat het de eigen keus is van die mensen, das ja, als ze hun leven zo willen leiden, mij best.

  Quote:
  “Rijk worden heeft op een of andere manier altijd te maken met oneerlijkheid, onverschilligheid, de andere kant op kijken, recht praten wat krom is enzovoort.”

  Dus je kan niet rijk worden door een succesvolle onderneming te starten, slimme mensen in dienst nemen, die ook nog goed betaald krijgen en een goed product op de markt te brengen? Vreemd…

 25. Arvr, 29:

  “Nee, dat had ik niet uit boekjes, maar kwam ik zelf achter. Ik was toen 33 jaar en vroeg mij af waarom het niet zo wou vlotten.”

  Dat kan; klaarblijkelijk heb je dus gevonden op welke manier het dan wel wou vlotten en is dat gelukt, maar voor heel veel mensen geldt dat niet. Ook met mensen, met wie ogenschijnlijk niets aan de hand is, vele Wajongers, wil het niet zo vlotten. Niet, omdat ze niet kunnen werken, maar omdat er in hun hoofd iets mis is, wat het telkens bederft. Die mensen gaan al gebukt onder dat feit zelf, maar nog gebukter onder uitspraken als ‘neem je eigen verantwoordelijkheid’ etc., waarmee dan bedoeld wordt, dat ze moeten gaan werken. En er zitten er genoeg onder, die die ogenblikken, die jij beschrijft, ook hadden, maar waar dat niet zaligmakend is geweest.

  “Vreemde ondernemers. Als iemand meer opbrengt dan dat hij/zij kost, wat toch wel de regel is in de economie, dan gaat je winst niet omhoog als je diegene ontslaat. Als in een onderneming mensen structureel meer kosten dan ze opbrengen ga je failliet.”

  Natuurlijk; ondernemers hebben vaak rare hersenkronkels. Ik begrijp ook niet het nut van een uitzendkracht, die dan weer wordt vervangen door een andere of wanneer je net iemand lekker hebt ingewerkt, er weer de volgende moet komen. Toch gebeurt het. Misschien wil de kapitalist de arbeider inpeperen, dat er voor hem tien anderen zijn, zodat die arbeider niet te veeleisend wordt. Je ziet, dat, wanneer je de sociale verworvenheden niet onderhoudt, de mentaliteit van de heren met de hoge hoeden – die ze inmiddels afgezet hebben – nog steeds dezelfde is. Een vos verliest wel zijn haren (of hoed), maar niet zijn streken.

  “Vreemd betoog. Ik ken best wat mensen die werkloos zijn. Ik zou ze zeker niet als losers kenmerken, tenminste de meeste niet.”

  Het begint pas echt, wanneer ze in de bijstand terugvallen. Op een of andere manier heeft de werkende klasse daarvan afgesproken, dat je er dan nooit meer toe doet.

  “Ik ken ook een paar mensen die wel degelijk schuld hebben aan hun ontslag, de welbekende “12 ambachten 13 ongelukken” types, en ja, dat zijn inderdaad best losers. Als het zo is mag je dat best zeggen toch?”

  Nee, dan ben je arrogant en hautain. Je geeft zelf aan, dat je ook uit een arm gezin komt. En wat denk je, waar die 12 ambachten en 13 ongelukken vandaan komen? Als je alsmaar tijdelijke contractjes en uitzendwerk aangeboden krijgt, dan gaat het niet anders. Als werkgevers, die houding hebben en mensen op grond daarvan veroordelen – let wel: ze veroorzaken het zelf – dan verdienen ze bijna hun hoge belastingen gewoon als straf.

  “Dus je kan niet rijk worden door een succesvolle onderneming te starten, slimme mensen in dienst nemen, die ook nog goed betaald krijgen en een goed product op de markt te brengen? Vreemd.”

  Nooit zonder maatschappelijke schade aan te richten. De wereld bestaat bijvoorbeeld niet alleen maar uit slimme mensen en slimme mensen zijn ook niet per definitie mooie mensen, zoals je heel vaak ziet. Die ouwe Honecker en Ulbricht met hun Volkseigene Betriebe, waar iedereen een kans krijgt een mooi bestaan op te bouwen, waren zo gek nog niet.

Comments are closed.