AegyptusAltijd leuk, EU audits. Soms tenenkrommende beschrijvingen van fout op fout stapelende ambtenaren. De Europese rekenkamer heeft een leuke evaluatie uitgevoerd van de hulp aan Egypte in het kader van het ENPI programma. De aan Egypte toegewezen hulp in het kader van dit programa bedroeg in totaal ongeveer 1 miljard euro tussen 2007 en 2013. Het rapport is 18 juni jongstleden verschenen.

Een politiek belangrijk onderdeel was de bevordering van de mensenrechten. Hier ging 17 miljoen euro naar toe. Het belang van dit programma werd door Mubarak erkend:

Two of the organisations selected to implement the programme, while reformist in their approach, were public bodies created by the Mubarak regime, and specifically linked to the president’s wife, rather than Government ministries (pag 16)

Op deze manier mensenrechten bevorderen, door organisaties in handen van de vrouw van de dictator te financieren is niet direct een garantie voor succes.Dit is voor de EU kennelijk geen onoverkomelijke hindernis.

Lepsius-Projekt_tw_1-1-02

De bulk van de steun via het ENPI programma aan Egypte gebeurde middels sector budget support. Dit is een mooie term voor het overmaken van een bedrag naar de ontvangende regering, welke regering de gelden inpast in haar begroting. Dit kan in de vorm van algemene steun zijn of steun die gericht is op bepaalde sectoren. Deze vorm van steun vereist uiteraard dat de verantwoording van de publieke middelen op orde is. Dat is in Egypte niet het geval. Zestig procent van de hulp verdwijnt in de boeken der Egyptische overheid.  De verantwoording hiervan is nogal problematisch.

De EU rekenkamer stelt dat er geen vooruitgang is geboekt met betrekking tot de externe rapportage en het afleggen van verantwoording van de staatsfinanciën in Egypte. De centrale audit organisatie, de hoogste rekenkamer in Egypte, was direct verantwoording schuldig aan president Mubarak en de audit rapporten waren grotendeels geheim. (pag 22). Ook hier dus een structuur die niet direct een garantie biedt op succes. En ook hier trekt de EU zich weinig van de risico’s aan.

Het rapport heeft het nauwelijks over Morsi maar dat is ook maar een tussenpaus gebleken. Het beeld dat bij mij blijft hangen is er een van een corrupt land waar de familie van de dictator aan de touwtjes trekt.

Op dit soort onderzoeken krijgt de onderzochte organisatie de mogelijkheid te reageren. Het antwoord van de commissie en de uitvoeringsorganistatie EEAS op het rapport betreurt vooral de negatieve aard van veel van de titels en subtitels van het onderzoek (pag 38). Zij zien zelf een evenwichtiger beeld……..

Daniel_Keller._Asiae_nova_descriptio_(Antwerpen,_1590).L1

NB: een van de eerste zaken die door de overheden en de EU afgestoten kan worden is dit soort “ontwikkelingshulp” waarvan een ieder van te voren al kan uitmaken dat het weinig of niets toevoegt.

7 REACTIES

 1. Is het geld bedoeld om de oorlogen te spekken?
  Waanzin.

 2. Controle? Waarop en waarom? Onzin.Uit een intervieuw met de
  Amsterdamse burgemeester van der Laan (die ik niet heb uitge-
  kozen, ik heb zelfs niet mee mogen helpen bij het uitkiezen, maar
  als vennoot in een advocatenkantoor dat ook voor de gemeente
  Amsterdam werkte en PvdA lid heb je natuurlijk een streepje voor)
  en Johannes Hahn (Eurocommissaris voor regionaal en stedelijk
  beleid), in het kort: voorheen lag de nadruk op de financiering van infrastructurele projecten met de gedachte dat achterblijvende regio”s in Zuid- en Oost Europa zo hun achter-
  stand konden inlopen. Nu is er verandering van beleid, de nadruk
  ligt nu op steun aan innovatie, energiebesparende technieken en
  MKB bedrijven. En waar kun je dat beter doen dan in de steden waar nu al de meeste dynamiek is. (Iets ontgaat mij waarschijn-
  lijk in deze logica).
  Maar nu de laatste paar regels: V. Hebt u al nieuwe Amsterdamse projecten in het vizier die u zou willen steunen?
  A: ( ) Als investeringen voldoen aan onze doelstellingen en onder de 50 miljoen blijven, is het aan de stad zelf (te bepalen
  wat ermee te doen) Wij in Brussel weten immers niet wat plaatselijk direct nodig is.
  Ja zeg, da’s lekker, “wij in Brussel” vertrouwen dus op de eer-
  lijkheid van =in dit geval= de gemeente A”dam. Kennelijk con-
  troleren “wij in Brussel”dus niet(s). Op deze manier lijkt het mij
  duidelijk dat vele miljarden in grote aantallen zwarte gaten
  verdwijnen

  Tenslotte nog, ik haalde hier een PvdA burgemeester aan,
  maar zoals hierboven terecht al werd gesteld, links of rechts,
  het maakt niet uit, met dien verstande, dat rechts in NL niet
  meer bestaat, zo het al ooit heeft bestaan.

 3. @Ron Stoop [4]:
  Ron, ik weet niet of je dit serieus bedoelt!
  Die club van Wilders is op gebied van EU en Ontwikkelingshulp reëler dan de rest.
  Maar verder is ook deze club een socialistisch-fascistische organisatie!

 4. @Burnitall [3]:
  Ontwikkelingshulp is vooral PVDA/CDA hobby en daarmee ‘links’. Al is rechts geen uiteraard haar beter, maar heeft andere hobbies.

  @Ron Stoop [4]:
  Als je niet inhoudelijk kan reageren, dan voel jij je misschien beter thuis bij de psychiater.

Comments are closed.