‘Centrale banken kunnen hun losse monetaire politiek niet uitbreiden zonder grotedublin philharmonic risico’s voor de wereldeconomie. Ze kunnen niet doen ‘wat er ook maar nodig is’ om zwakke economiën naar sterke en duurzame groei te leiden.’ Dat zegt het BIS – Bank for International Settlements – in zijn jaarlijke rapport waaruit een Oostenrijkse School benadering naar voren komt.

Groeiherstel vraagt hervormingen om kapitaal aan te trekken van industrieën die te groot werden tijdens de boomperiode naar sectoren die de potentie hebben om productiever te zijn. Structureel vastgeroeste zaken als prijscontroles, uitzonderingen van concurrentie voor publieke organisaties en discriminatoire regelgeving vertragen de groei en moeten uit de weg geruimd worden.

De vooruitgang in fiscale hervorming is oneven verdeeld, volgens het rapport. De grootste verbeteringen kwamen van landen met een zeer gereguleerde financiële markt – als bijvoorbeeld Griekenland – en kleine wijzigingen van naties waar de rentepercentages onder historisch lage waarden liggen, zoals het Verenigd Koninkrijk.

BIS zegt dat de (te) lage rentepercentages er voor zorgen dat kapitaal direct naar snelgroeiende economieën stroomt en hun valuta omhoog jaagt. Meer overheidsstimulering wordt steeds gevaarlijker en zet monetaire politieke vertegenwoordigers in een delicate positie.

Financiele bestendigheid creëren gaat niet alleen om het huidige schuldenniveau te stabiliseren en terug te brengen. De huidige situatie brengt het gevaar dat investeerders huiverig zijn om hun geld te investeren gezien de groeiende faillisementengolf. Ook gaan de toekomstige uitgaven aan zorg en pensioenen een zware wissel trekken op een mogelijke verandering.

In deze tijd van zwakke of afwezige groei en onvoldoende structurele hervormingen, is het risico op een plotselinge verslechtering levensgroot aanwezig. De behoefte om de balans te repareren, vertraagd de groei en maakt ontwikkelde economieën kwetsbaar.

Kort samengevat komt het rapport met de volgende conclusies tussen de regels door: verdere geldcreatie doet meer kwaad dan goed, overheden hervormen structureel onvoldoende of zelfs niet – geholpen door monetaire stimulans en lage rentes en hogere rentes maken het onmogelijk om begrotingen ook maar een zweem van passend te maken.