Om  de conclusie voorop te stellen: het percentage is niet zeer groot.
govt

01.

Na geboorte:

opvoeding door middel van een door de staat opgesteld curriculum, dat het mogelijk maakt door de overheid opgestelde examenvragen te beantwoorden.

02.

Indoctrinatie met de staatsideologie met behulp van door de overheid betaald onderwijzend personeel.

03.

Op straffe van opsluiting dwangmatige inlijving in een stelsel van belastingen, waaronder inkomstenbelasting,  belasting toegevoegde waarde en tal van andere door de overheid bedachte dwangcontributies en -heffingen.

04.

Verplaatsing binnen en buiten de landsgrenzen: legaal alleen mogelijk  voor bezitters van door de overheid verkochte  documenten.

05.

Consumptie: beperkt tot hetgeen gedoogd wordt door de overheid.  Verbod op consumptie van door de overheid schadelijk geachte zaken, variërend van jaar tot jaar, zoals, maar niet beperkt tot, drugs en pornografie.

06.

Communicatie: in steeds grotere mate  onderschept en gevolgd door de overheid.

07.

Medische behandelingen: alleen geoorloofd  door personen in het bezit van overheidsdiplomata, verstrekt door instellingen  die werken overeenkomstig voorschriften vervaardigd door de overheid.

08.

Geldverkeer:  voor bijna honderd procent gereguleerd en gevolgd  door de overheid.

09.

Rest van de activiteiten: beperkt en gereguleerd door tal van wetten, regels en bepalingen.

Geschat netto percentage waarvoor wij eigendom zijn van onszelf : vijf  en daarmee aanzienlijk minder dan dat van een slaaf gedurende de Romeinse tijd.

10.

Perceptiekosten  van het  hierboven beschreven systeem van dwangexploitatie  en  verheerlijking van de overheid: geheel afgewenteld op de betaler.

Hugo van Reijen

33 REACTIES

  1. @Rien [29]: Wellicht dat je de werken “Het fundamenteel rechtsbeginsel” en “recht en onrecht” van de rechtsfilosoof Frank van Dun eens kunt lezen. Frank is iemand die vaak op zoek gaat naar de ware betekenis van bepaalde woorden en definities om zijn betoog te kunnen onderbouwen.

Comments are closed.