sociaal_NederlandD.1. WNV–Afschaffen overheidsOntwikkelingshulp.
 Zie ook voorgaande aankondigingen en reacties:
http://www.vrijspreker.nl/wp/2013/07/haalbare-weg-naar-vrijheid/#more-121596
EN:
http://www.vrijspreker.nl/wp/2013/07/haalbare-weg-naar-de-vrijheid-2/#more-121628

Zoals te verwachten, ontvingen we veel enthousiaste aanmoedigingen en bijna evenveel adviezen om het “anders” te doen. Voor dit “anders doen” heeft het totaalproject WNV de ruimte; dien een voorstel in, en het wordt opgenomen in het DOELEN-projecten systeem.
Vandaag behandelen we D.1. WNV–Afschaffen overheidsOntwikkelingshulp. DUS niet afschaffen “ontwikkelingshulp!!

 

D.1. WNV–Afschaffen overheidsOntwikkelingshulp.

 UITGANGSPUNTEN

–1.Ontwikkelingshulp is een belangrijke zaak en daarom goed om er aan te werken om dit binnen de NAP-filosofie te brengen.
Ontwikkelingshulp is een morele zaak en kennelijk wil het overgrote deel van de mensen daarmee helpen.
–2.Het beslaat iets van € 5 miljard via overheid. Dit weghalen bij de overheid zal een welkome belangrijke verlichting voor de overheid zijn.

–3.De oplossing moet niet ten koste van de “armsten der armen” zijn!

–4.Om voor de crisis-oplossing te helpen, moeten de maatregelen snel worden uitgevoerd.

 MAATREGELEN

–1.Er moet besloten worden om alle overheids organen en personen los te koppelen van de overheid en in een zelfstandige nieuwe organisatie te plaatsen. Inclusief minister, staatssecretarissen, ambtenaren en inclusief de kantoorruimtes en dergelijk.
Bij voorbeeld in een Nieuwe NGO -> NNGO.

–2.Dat levert een NNGO waarin de beste kennis, ervaring, know-how, contacten gebundeld blijven.
Tevens de mogelijkheid dit besluit binnen enkele weken werkzaam te hebben. Er hoeft immers niet veel veranderd te worden.

–3.Vóór 1 januari 2014 moet alles geregeld kunnen zijn zodat de overheid niets meer aan ontwikkelingshulp hoeft te doen. Alles gebeurt in die onafhankelijke NNGO.

–4. Alle burgers kunnen met onmiddellijke ingang hun vrijwillige bijdragen betalen aan die NNGO. Zoveel als ze zelf willen. De NNGO zorgt uiteraard voor voldoende voorlichting.

–5.Omdat  bevoegdheden e.d. nu bij de overheid zitten, moet de overheid, regering en parlement, overtuigd zijn/worden van de juistheid en het belang van deze oplossing en formeel regelen dat dit alles snel overgaat naar de NNGO.

–6-Overgangsmaatregel kan zo nodig zijn dat de overheid wel voor gedurende de eerste 9 maanden salaris/inkomen van het overgeplaatste personeel garandeert

ACTIES. WAT KUNT U DOEN

—-1–U kunt uw instemming met deze oplossing betuigen aan regering en parlement en de individuele leden  door hen e-mails te sturen waarin u deze oplossing toejuicht en aanbeveelt.
—-2–Ditzelfde door ingezonden berichten aan de media en aanbevelingen op uw Facebook en Twitter.
—-3–U kunt meer ideeën hier als reactie of per e-mail aan info@vrijspreker.nl indienen.

10 REACTIES

 1. @deZotVanZwammerTotKletsMajoor [1]: Precies wat Hub in reactie 2 schrijft.

  Als het systeem van OVERHEIDSontwikkelingshulp wél werkt, en via de vrijwillige NNGO niet blijkt te werken, betekent dit niets meer of minder, dan dat mensen (burgers) het idee van ontwikkelingshulp wél goedkeuren als het geld via dwang wordt afgeroofd, maar dus niet zo populair blijkt te zijn wanneer men vrijwillig kan bijdragen.

  Dan is er geen “markt” voor ontwikkelingshulp en dient het NNGO-systeem zwaar in te krimpen of zichzelf op te heffen.

  Gedwongen hulp geven is geen hulp geven, dat is agressie initiëren om geld te roven voor doelen waar niet alle “beroofden” het mee eens zijn.

  Via een NNGO is veel eerlijker, want als het u of mij even een paar maanden financieel tegenzit, kunnen wij vrijwillig wat minder (of niets) bijdragen. Hebben we echt geld over en zijn we zo begaan met de minder bedeelden in verre landen, kunnen we qua hoogte van het bedrag zoveel aan anderen denken als we willen. Mooi toch?

  Pendragon [4] reageerde op deze reactie.

 2. De overheid dient het geld van haar burgers zeker niet te gebruiken voor ontwikkelingshulp.
  Laat dit geld bij de belastingbetalers en inderdaad: laat deze zelf beslissen of zij iets willen geven aan mensen die zie wel of niet kennen, opdat deze zichzelf of hun omgeving kunnen ontwikkelen.
  Ik raad dit echter sterk af, want de afgelopen 60 jaar heeft dergelijke hulp over de hele wereld alleen maar ellende gebracht.
  De ontwikkelingssector is een vies moeras, waar een afgrijselijke stank uit opstijgt.
  Hugo van Reijen

 3. Ontwikkelingshulp.
  Wat een verschrikkelijk woord.
  Ontwikkelingshulp, inhoudelijk betekend dat zoiets als ,een ontwikkeld mens bied hulp aan een onderontwikkelde of een niet ontwikkeld medemens.
  Kunt u voor u zelf bepalen of u ontwikkeld bent voordat u hulp gaat geven aan een ander.
  Het lijkt mijn dus zinvol om eerst zelf te proberen te ontdekken of u zelf wel iets van ontwikkeling in bezit heeft.
  Doe maar geen moeite hiervoor, een mens is niet in staat ontwikkeling bij zichzelf te herkennen.
  Een mens is niet eens in staat zichzelf te herkennen.
  Wat vrijspreker ! vrijspreken kan enkel wanneer je alle illusies denkbeelden en religie,s van je heb afgeworpen.
  Het blog vrijspreker staat vol met deze drie elementen, niemand is in staat deze elementen van zich af te werpen,want er blijft dan niks meer over.
  Een mens is gevuld tot hun strot gevuld met onzin verkregen van anderen.
  Wat heeft u gedaan om u zelf te ontwikkelen, helemaal niks,u bent gevormd door het het systeem waarin u zich bevind.
  Niemand is in staat het systeem te herkennen.
  Ik communiceer tegen een systeem, in het systeem is er geen mogelijkheid tot echte communicatie,het systeem heeft communicatie uitgeschakeld. ik zou wel eens tegen een mens willen praten en niet tegen een systeem.
  Bestaan er echte mensen, ik ben er nog nooit eentje tegen gekomen.
  Niemand in deze wereld is in staat het systeem te herkennen waar u zich in bevind.
  Het systeem is 400 jaar oud, tot nu toe heeft niemand iets in de gaten gehad.

  Het begon met leren lezen en schrijven, talen maken, landsgrenzen intekenen, nationaliteiten bedenken, geloofsreligies, wetgeving,onderwijs,papiergeld uit het niets.
  De mensheid stelt niks voor, op het oog lijkt het allemaal wat, inhoudelijk is het niks.
  Niks is niet herkenbaar, vandaar dat niemand iets in de gaten heeft

 4. Mijn goede lieve vader (hij rust in vrede) heeft 25 jaar voor ontwikkelingssamenwerking gewerkt als dr. geologie, director en project leader voor UN, NLBZ en FR. Bij zijn afscheid op buitenlandse zaken met Jan Pronk (ook zo’n druif, waar hij veel ruzie, onenigheid en verschil van visie en mening mee had) en nog een paar ministers, zei hij in zijn speech dat – als hij de keus zou hebben – hij de hele ontwikkelingshulp zou afschaffen. Het werkt niet, het leidt tot bedrog, manipulatie en corruptie, komt niet terecht bij de mensen waar het terecht moet komen, en is niet de juiste maatregel en stimulans om een volk en individuen in beweging te krijgen, te ontwikkelen en te produceren.

  Ik schrijf anno 1985, 30 jaar geleden …

  Rik

 5. Ontwikkelingshulp juridisch isoleren en afschaffen van één van de geldstromen zal in de praktijk vervelende bijwerkingen hebben. NGO’s zijn stichtingen en fondsen die door de overheid bevoordeeld worden met belastingvrijstelling op basis van ANBI of religieuze status. Deze regelingen in stand houden betekent nog steeds verstrengeling met de staat. Het afschaffen van deze voordelen( of het DWINGEN tot een andere rechtsvorm?) zal echter tot gevolg hebben dat over giften door de gever en ontvanger belasting betaald moet worden. Dit zal dan uiteraard gelden voor alle fondsen en stichtingen in dit land. Afgezien van het feit dat belasting niet strookt met het NAP is het onderaan de streep waarschijnlijk juist de overheid die het meest van de nieuwe situatie zal profiteren. Het afschaffen van alle vormen van belasting en staatsmonopolies blijft daarom absoluut de eerste en enige vereiste voor een vrije samenleving. De niet-staats-gefinancieerde ontwikkelingshulp of om het even wat vloeit daar automatisch uit voort.

 6. Helaas leidt ontwikkelingshulp vaak tot afhankelijkheid van derde wereld mensen. Ipv zelf iets op te bouwen blijven ze slaaf van het westerse geld. Geen goede zaak.

 7. In 1999 was ik voor kortstondige periode in Angola. Vlak bij een aanlegsteiger stond een gigantische loods / pakhuis. Bleek van een Amerikaanse liefdadigheid organisatie te zijn genaamd CARE. Had er nog nooit van gehoord doch bij navraag bleek alras dat deze loods om de 2 a 3 jaar moest worden uitgebreid daar er zelden of nooit iets uit de loods aan de bevolking werd versterkt of uitgedeeld. Daar liepen enkele theorieën over doch het hoe of wat? Dacht toen, daar zullen de vrijgevige mensen van de USA vast niets vanaf weten. En zou dat bij ons ook zo zijn?

Comments are closed.