Nu ook Fitch de rating van het EFSF heeft verlaagd naar AA is de tijd wellicht daar om een extra permanent noodfonds op te richten om het noodfonds EFSF in stand te houden.

vrijspreker.nlLibje
Tips voor Libje? Mail ze naar info@vrijspreker.nl

1 REACTIE

  1. Deze zogenaamde steunfondsen zijn net zo kredietwaardig als de gewogen gemiddelde kredietwaardigheid van de achterliggende landen. Aangezien de totale schuldquotes van deze landen historisch zonder precedent zijn, en de verdiencapaciteit van vrijwel alle onderliggende landen afneemt met de krimp van hun BBP, zijn de steunfondsen zelf een farce. Ze leiden slechts tot een gezamenlijke financieel-economische ondergang van de eurolanden.

    Dit debt-based monetary system domineert nu als een allesbepalende natuurwet het lot van eenieder. De toekomst zal uitwijzen hoeveel armoede er verdeeld moet worden, voordat de echte monetaire oplossingen op tafel komen richting een geldsysteem dat ten dienst staat van de fysieke economie.
    http://www.economie-macht-maatschappij.com/financiele-markten.html

Comments are closed.