Beached_whaleWaarom betalen we toch zoveel belasting? Ik hoop met de casus walvis stranding, waarvoor een protocol is opgesteld, dit vraagstuk te verhelderen. Het ministerie van EZ heeft beschreven hoe te handelen als er een levende walvis op de Nederlandse kust aanspoelt. Ik benoem alleen maar kort de betrokken organisaties. En hoop daarmee duidelijk te maken wat er allemaal bij komt kijken als de overheid een onbelangrijk simpel probleem als een gestrande walvis gaat oplossen.

 

Een rol is weggelegd voor defensie, met name een explosieven team om de betrokken walvis in het kader van euthanasie op te blazen.

Er is een speciaal deskundigenteam opgericht voor de stranding van grote levende walvissen.

De burgemeester van de gemeente waarbinnen de walvis het strand is opgezwommen is nodig voor een eventuele noodverordening en voor het informeren van de omliggende gemeentes en de veiligheidsregio.

Burgemeesters der omliggende gemeentes, niet duidelijk wat deze ermee van doen hebben maar ze moeten van de stranding worden vergewittigd.

Veiligheidsregio, moet geinformeerd worden..

Kustwacht, hier komt de melding binnen als de meldende burger op de hoogte is van het protocol. (suggestie Ratio, wellicht dient er een publieksinformatie campagne te worden opgesteld zodat burgers weten hoe te handelen als ze geconfronteerd worden met een op het strand vertoevende walvis, stel je eens voor dat een andere functionaris wordt gebeld door de onwetende burger, dan klopt het hele protocol niet meer). Verder zetten ze hun vaartuigen ter assistentie in.

We zijn op een derde van de lijst met betrokkenen.

Een vrij centrale rol is weggelegd voor het ministerie van EZ. Deze levert onder meer een strandingscoordinator aan.

De dienst regelingen der EZ is zeer belangrijk, zij zorgen voor de benodigde ontheffingen, vergunningen en EG certificaten.

De directie communicatie van EZ dient ook bij het geheel betrokken te worden.

Een stranding van een walvis is een feit dat meldingswaardig genoeg is om doorgezet te worden naar het NCC. Dit staat voor het Nationale Crisis Centrum en valt onder het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Het Naturalis Biodiversity center verricht de sectie.

We zijn nu op twee derde van de lijst van betrokkenen.

De politie zet het strandingsgebied af en handhaaft de openbare orde.

Het regionale organisatie onderdeel van Rijkswaterstaat heeft als Regionaal Coordinator (OVD) de algehele leiding voor de uitvoering ter plaatse en schakelt de hulpdiensten in. En stemt af met kustgemeenten, waterschappen en / of de veiligheidsregio. De samenwerking en rolverdeling tussen de regionaal coordinator en de strandingscoordinator lijkt me cruciaal, want het lijken meerdere kapiteins op 1 schip. Of de term strandingscoordinator is aan inflatie onderheving. En de coordinator is eerder strandingsadviseur.

Waterschappen, ze worden op de hoogte gebracht door de OVD maar hun rol wordt niet helemaal duidelijk

RENDAC (een bedrijf) voert de walvisrestanten af en verwerkt het kadaver

Rijkswaterstaat wordt ook nog eens expliciet benoemd naast het regionale organisatie onderdeel van Rijkswaterstaat. Taak is onder meer de interne communicatie binnen Rijkswaterstaat vorm te geven…..

De faculteit diergeneeskunde van de universiteit Utrecht verricht het pathologische onderzoek en de oorzaak van stranding. Dit lijkt me nogal nauw samen te hangen met de sectie door Naturalis.

Tot zover de lijst met betrokkenen. Hoe meer partijen betrokken zijn hoe groter de kans op fouten en miscommunicatie. Uit deze simpele casus blijkt al hoe duur en ineffectief een staatsoplossing is. Nergens wordt de vraag gesteld of walvis euthanasie dan wel walvis reddingsoperaties een taak der overheid is. De natuur gewoon zijn gang laten gaan en het kadaver aan de vinder te laten is kennelijk geen optie.

U kunt zelf constateren dat dit realiteit is, en niet aan mijn fantasie is ontsproten. Alhier het kamerstuk, bestaande uit een aanbiedingsbrief een een protocol. Voor eenieder die nog zorgen heeft, de Raad voor Dierenaangelegenheden wordt nog om advies gevraagd en dit protocol zal middels een praktijkoefening worden getest.

Beached_whale

8 REACTIES

 1. Valt me nog mee. Ik stel voor om ook het Staatshoofd een rol te geven in het protocol.
  Hij moet de symbolische druk op de grote rode knop doen om het levende dier waarop men euthanasie denkt te moeten plegen, op te blazen.
  En Máxima ernaast om het geheel wat meer mediageniek te maken.

 2. ik mis nog een commissie die een inventarisatie van de verschillende alternatieven moet maken en met een optimaal voorstel moet komen.
  En verder stel ik zorgelijk vast dat er weinig democratisch gehalte bij de huidige instellingen is. Zou een referendum cq een aantal volksvertegenwoordigers niet ook geraadpleegd moeten worden?

 3. Er is al een wet in voorbereiding die stelt dat het voor walvissen streng verboden is om zich zonder de juiste vergunningen op het strand te vestigen. Vergunningen dienen te worden aangevraagd bij de betreffende gemeente waar het dier vertoeft, bij het ministerie van visserij en landbouw, bij het ministerie van binnenlandse zaken, de commissaris van de koning in de betreffende provincie waar het beest is gaan liggen. Bovendien zal het leger instructie krijgen het betreffende stuk strand veilig te stellen. De enige nog vliegende Lynx helikopter krijgt een halve tank om een keer over te vliegen voor de vorm.

  Ontheffingen:
  Kadaster ivm het bezetten van een lap grond ter grootte van een gestrande walvis
  Rookverbod ivm het bekijken van een gestrande walvis waarbij in de openbare ruimte gerookt wordt.

  Verboden: foto’s of films. Dit recht is voorbehouden aan de linkschmedia die het verhaal op voor de regering positieve wijze zal verwoorden en in beeld brengen.
  Schreeuwen of andere vormen van jolijt in verband met het te betonen respect voor de strandeling.
  Het brengen van de hitlergroet, omdat dit gewoon te stom voor woorden is.

  Enfin dit ging nergens over net als het stukje….

 4. Walvisstrandingen trekken altijd gigantische media-aandacht, dus dan doet de overheid er kennelijk alles aan om aan de buitenkant te laten zien dat alles ingeregeld is.
  Als ik het voor het zeggen zou hebben (met heel veel fantasie dus) zou ik in een centraal gelegen haven zoals IJmuiden een speciaal ontworpen amfibievoertuig stallen, dat door een sleepboot naar de plek kan worden gesleept (dus ook op de wadden en eilanden eventueel) en die daar dan de walvis op takelt en de zee in brengt, en dat-ie daar dan weer wordt losgelaten. Hoef je hem ook niet op te laten blazen.

  Om te voorkomen dat het amfibievoertuig misschien wel 2 jaar lang ruimte ligt in te nemen zonder productief te zijn, kan het ook als platform worden gebruikt voor zeevissers die graag zo’n tripje willen maken. Tegen betaling, waardoor het project zichzelf misschien terugverdient.

 5. Het enige obstakel zal misschien zijn of er moet worden uitgezocht of het amfibievoertuig een achteruit-rij-alarm moet hebben, en zo ja welke, of aan welke normen het dient te voldoen. En wat het kost om dat vast te stellen.

 6. Voordat alle instanties in kennis zijn gesteld, en doen wat ze dan zouden moeten doen, is de walvis allang van ouderdom gestorven.
  Als je het vanaf een afstandje bekijkt, zie je hoe machteloos ze eigenlijk zijn, en proberen ze dit door protocollen en regels te verbergen.

Comments are closed.