Wat aan universiteiten overal ter wereld schittert door afwezigheid is eenpicsa leerstoel corruptie.

Men kan zich afvragen, hoe in een tijd dat in vele landen vijf tot twintig procent van het nationaal inkomen uit  steekpenningen bestaat, het mogelijk is dat afgestudeerden die naar deze landen worden uitgezonden, het moeten doen  zonder enige kennis over een onderwerp dat in de nationale economie van de betreffende landen van aanzienlijk belang is.

Het is volkomen onverantwoord dat een econoom, een jurist of beoefenaar van  welke discipline dan ook, in een dergelijk land arriveert zonder kennis te bezitten over een fenomeen dat vaak diep in de cultuur van het betreffende land ingebed is.

Afwezigheid van kennis op het vlak van corruptie na aankomst in een dergelijk land, kan onder meer leiden tot de volgende ongewenste consequenties:

01.

Het verspillen van veel tijd en energie, doordat de onervaren kracht niet op de juiste plaatsen en tijden op optredende problemen en signalen kan reageren.

02.

Het ten gevolge van onbekendheid met de locale cultuur betalen van te hoge of te lage bedragen aan steekpenningen.

Beide  zijn schadelijk : te hoge bedragen  leiden tot negatieve gevolgen voor het resultaat en het creëren van ongewenste precedenten, terwijl te lage, niet marktconforme bedragen als resutaat kunnen hebben dat kansen gemist worden.

03.

Onjuist en schadelijk gedrag bij het optreden van problemen in situaties die door een ervaren kracht terstond aangepakt en op geruisloze wijze opgelost kunnen worden.

Naast theoretisch onderricht op het stuk van corruptie is ook praktisch onderricht noodzakelijk.

Een practicum waarin bepaalde situaties worden gesimuleerd en bepaalde casusposities worden bestudeerd en geoefend, mag als complement op het theoretisch onderricht niet ontbreken.

Hugo van Reijen

8 REACTIES

 1. “. . . dat in vele landen vijf tot twintig procent van het nationaal inkomen uit steekpenningen bestaat”.
  Daarom is het ook zo stom dat in schijnheilig Nederland steekpenningen betalen strafbaar is.
  Ik zie dat gewoon als kosten van verwerving!

  Steekpenningen aannemen is een andere zaak en is meestal bedrog.

  MArlies Jansen [8] reageerde op deze reactie.

 2. Corruptie kan alleen bestaan in een land met (overheids- of andere dwang-) regulering. Dus in een, bij voorbaat, niet libertarisch land.

  Dus dat steekpenningen, daadwerkelijk steekpenningen genoemd worden, ligt al vaak aan een definitie vanuit een overheid, derhalve in mijn ogen een onware definitie. Die overheid treedt, per definitie al belemmerend op.

  En wat is er corrupt aan, wanneer de vragende partij en de leverende partij een bedrag overeenkomen om zaken sneller en gemakkelijker te laten verlopen? En waar ligt de grens van die zogenaamde corruptie? Bij een dikke fooi in een restaurant voor een betere en snellere bediening? Bij een fles wijn met de kerstmis als relatiegeschenk? Bij een bonusje van een leuke auto bij een miljoenendeal, terwijl in dezelfde verhoudingen een bierglas “gratis” geleverd wordt bij een sixpack bier in een of andere reclameweek?

  Corruptie bestaat bij de gratie (en definitie ) van degene die zijn opgedrongen regeltjes omzeild ziet worden. Dus een initiator van geweld, dwang en/of belemmering. Wie is die initiator om anderen op te leggen wat wel en geen corruptie is?

  In mijn ogen is iedereen die van gestolen geld leeft corrupt.

 3. Die hoogleraar lijkt me overbodig.
  Waarom? Omdat de meeste van onze politici natuurtalenten zijn in corruptie en manipulatie! Die kun je niets meer leren op dit gebied.

 4. Als ik tijdens lezingen wel eens de vraag opwerp wat het verschil is, of de overeenkomsten zijn tussen lobbyen en corruptie, krijg ik nagenoeg de hele zaal over me heen. Stel deze vraag in noem pakweg Peru en je krijgt direct antwoord. Voor hen is er namelijk geen verschil! Ik wil hier wel direct een kantlijn bij plaatsen. De zwaarte van corruptie in verschillende landen verschilt enorm, alleen al als je kijkt naar landen onderling in Zuid Amerika. Is er in Italië niet een speciaal departement alleen voor corruptie?? Hier ondenkbaar en in de Antillen al helemaal.
  De corruptie die Nederlanders ondervinden in het buitenland wordt gevoed door de naïviteit door.
  Ik ben voor een leerstoel corruptie. Goed verhaal. Chappeau

 5. Dat lijkt mij een uitstekend initiatief; waarom is er nog geen, om studenten smachtende, universiteit of hoge school op dit idee gekomen?

  Het studiemateriaal is immers ook al voorhanden, bijv. in de vorm van de verslagen van de vele na-oorlogse parlementaire enquetes. mocht men hier niet genoeg aan hebben dan is er nog:

  ‘Ambtelijke willekeur en corruptie in Nederland’ en het vervolg hierop (minstens zo interessant) ‘In en uit de doofpot’, beiden van dr.H.Bouman en, hoewel daterend uit 1978, nog zeer actueel.

  Dan is daar ‘Chaos aan de Amstel’ van de NRC-journalist Jos Verlaan (1999):

  ‘Fraude, corruptie, diefstal, verduistering, verzuim, verregaande nochalance en mismanagement; de Amsterdamse ziekte.’

  in dit verband moeten ook genoemd worden de talloze boeken die n.a.v. de zgn.’IRT-affaire’ zijn verschenen.

  Tenslotte nog een echte klassieker:’ De mafia in Amsterdam’ van de Parooljournalist Bart Middelburg. door de msm
  media genegeerd, maar toch het eerste boek waarin de contacten tussen boven en onderwereld uit de doeken worden gedaan (1988).

  En dan hebben we natuurlijk nog de ‘Demmink Doofpot’ van Chipshol-directeur Jan Poot d.d. 2010.

  Alles bij elkaar geeft het een wel zeer ‘onthutsend’ beeld van de Nederlandse Rechtsstaat! Daar moet men natuurlijk wel tegen kunnen, met name voor ‘links’ lijkt mij dit een minder geschikte studie!!

 6. Jammer dat dit initiatief (nog) geen vervolg heeft gekregen. Blijkbaar is de overtuiging dat het hier allemaal prima in orde is, er zo ‘ingebakken’ dat niemand er op zit te wachten om deze luchtballon door te prikken! Vrijwel dagelijks worden we geconfronteerd met zaken die niet ‘deugen’ maar waar geen journalistieke interesse voor bestaat. We kunnen beginnen met dergelijke zaken ‘op te pikken’ en te analyseren. Een naam voor een dergelijke ‘leerstoel’ heb ik ook al: ‘Ien Dales leerstoel.’

 7. @Hub Jongen [1]: het artikel over – ik zou het noemen “ieder land zijn eigen corruptie” kan ik helemaal volgen – alleen is Nederland geen uitzondering wat natuurlijk alleen voor nieuwkomers te begrijpen valt.
  Zich superior voelen gaat niet op.

Comments are closed.