Stelen mag nietWe kregen van een vriend een stuk toegestuurd dat weer eens duidelijk aangeeft hoe erg de toestand in de maatschappij door het beleid van de roverheid ondertussen gegroeid is  Alles stap voor stap, de bekende salami-taktiek, waar nu zowat geen worst meer van over is. Het wordt hoog tijd dat de persoonlijke vrijheid hersteld wordt. (1.)

Legaal stelen van ouderen

Pensioenprobleem is ontstaan doordat overheid van de pensioenreserves 25 miljard heeft opgeëist. Geld is foetsie!!!!

–geen pensioen indexering 2010
–geen pensioen indexering 2011
–geen pensioen indexering 2012
–geen pensioen indexering 2013
–zorgverzekeringspremie omhoog
–zorgvoorzieningen omlaag (uitgehold)
–eigen risico zorg omhoog
–pensioenfonds uitkering omlaag
–pensioeninkomsten belastingschalen extra omhoog
–BTW omhoog
–inkomsten belastingtarieven omhoog
–levensonderhoudslasten omhoog
–vastrechtlasten gas/licht/water omhoog
–ongedekt AOW gat voor beginnende AOW
érs
–WOZ-waarde van eigen woning omhoog, en marktwaarde daalt.

Het moet niet erger worden!!!!!

Wat te denken over Allochtone Nederlanders in  het buitenland.

–Marokkanen die aan meerwijverij doen krijgen voor elke vrouw een uitkering in het buitenland

alle weduwen van de overleden Marokkaanse-Nederlander in het buitenland wonende krijgen weduwen pensioen..
–alle kinderen van elke vrouw krijgen kinderbijslag, Kassa!!!!!
–minimum inkomen in Marokko is 200 euro, vrouw krijgt 1,200 euro, Kassa!!!!!!!
–er vindt geen controle plaats want Marokko is ertegen
–hun hypotheken, bedrijfjes en bakkerijen worden zo door Nederland betaald
–etc. etc...

–Ontwikkelingshulp buitenland meer dan 4,5 Miljard Euro in 2013 aan landen zoals Cuba, Suriname etc.. Kassa!!!!
–binnenkort komt er een crisisbelasting

Laat je stem horen! Doorsturen !!!!!!

Na de schandalige wanvertoning van Ascher en de PvdA en de VVD afgevaardigden vandaag in de kamer is het goed dit nog even door te nemen.

Nog schandaliger is het hoe de linkse media (VARA en consorten) dit crimineel uitzuigen van ouderen doodzwijgen of vergoelijken.
Daarom is het goed dit zoveel mogelijk te verspreiden.

Ze denken dat ze ouderen stil en dom kunnen maken maar de afrekening houden we vers.
De linkse propaganda programma’s van Pauw en Witteman en DWDD met de grootste graaiers van dit land als presentatoren zoeken naar mogelijkheden om deze ouderen dreiging uit te schakelen. Men is bang dat het tot een mars naar den Haag leidt.

Zonder ondersteuning van bonden of wat dan ook.
En dan zou voor onze “socialistische” PvdA wel eens tot onnoemelijke schade kunnen leiden en een afgang zijn voor de bonden.

Maar we hebben internet en email en we bouwen verder uit. Als iedereen doormailt naar alle ouderen die hij kent is het zo weer het land rond.
—————————————————————————-
1)  We hebben de oorspronkelijke auteur nog niet kunnen traceren. Maar het lijkt er sterk op dat dit stuk wel uit 50Plus kringen komt.
—————————————————————————–

 

 

 

 

5 REACTIES

 1. Hmm ja zijn dat dezelfde ouderen die jarenlang braaf hun steun hebben betuigt aan het afsluiten van staatsleningen met hun nageslacht als onderpand?

  Of is dit de groep die het allemaal niet heeft gewust?

  Sorry hoor maar een hoop ouderen geven het idee dat wij hun iets verschuldigdt zijn, ook in de titel van dit artikel komt dit weer terug, het is legaal stelen van iedereen maar 50+ hoor je alleen als ze zelf de doelgroep zijn.

  Adrie [3] reageerde op deze reactie.
  Meneer Storm [5] reageerde op deze reactie.

 2. Zolang er niemand in Nederland verder reageert, is de kans op een mars naar het politiek verrotte Den Haag nihil. Nederlanders zijn niet meer te porren, noch voor hun eigen belang, noch voor idealistische/democratische gegevens. Het is één grote, grauwe amorfe massa geworden.

 3. @igor [1]: Beetje kort door de bocht Igor.Wie van de ouderen is er ooit gevraagd om hun steun inzake staatsleningen? Deze gang van zaken is te doen gebruikelijk in een democratuur als het onze.
  Op het einde worden mensen als u en ik tegen elkaar uit gespeeld om de verregaande corruptie en/of incompetentie van de boven ons gestelden te verbloemen.

 4. De schrijver van dit artikel heeft nog geluk gehad. Bij het ABP is al sedert 2007 niet geïndexeerd. Het ABP wil ook de pensioenjaren van vóór 1996 niet meer laten meetellen in de indexering. Om te weten waar al dat geld is gebleven lees onderstaande dat al in 2008 in geschreven:
  Hoe is het in Godsnaam mogelijk dat iemand in corporatistisch Nederland dertig bestuursfuncties heeft?’, vroeg Rick van der Ploeg zich ruim een week geleden af. Deze vraag werd opnieuw opgeworpen toen Elco Brinkman, net afgetreden ABP bestuursvoorzitter, donderdag jl. kwam uitleggen dat zijn fonds circa 65 miljard Euro verloren had in vijf kwartalen. Eind 2007 had ABP nog 217 miljard Euro vermogen, dus is een verlies geleden van ruim 30%. De gepensioneerden krijgen vier jaar geen inflatiecorrectie en de premies voor de werkenden gaan tot woede van het kabinet omhoog. Plaats van handeling: Pauw&Wittemans TV show. Brinkman heeft overigens ‘slechts’ 25 bestuursfuncties.
  Goede vraag, van die slimme oud-staatssecretaris en professor van der Ploeg zult u wellicht denken, maar sommigen zien dat anders. Het antwoord is overigens niet moeilijk te geven: het is inderdaad van de gekke, zoveel functies gebundeld in één persoon, maar het is in Den Haag helaas nog schering en inslag.
  Dat was collega Myrthe Hilkens ook al opgevallen, naar aanleiding van het falen van Brinkman’s toezicht bij woningcorporatie Philadelphia, temidden van een club van CDA coryfeeën, die in mum van tijd bijna 50 miljoen ‘huurderspenningen’ in rook lieten opgaan.
  Voorzitter-toezichthouder zijn bij een grote organisatie als ABP, waar een enorm vermogen ligt opgeslagen, is geen volledige dagtaak, maar het zou niet veel mogen schelen. Een paar nevenfuncties erbij kan, maar zeker geen 24, en al helemaal geen situatie waarin de ‘Bouw’ Brinkman officieel drie dagen per week betaalt. Dit soort polder graaibanen-cultuur is bij beursfondsen in het bedrijfsleven sinds 2004 – dankzij de commissie Tabaksblat – eindelijk aan stringente beperkingen gebonden. Niemand mag bij concerns meer dan 5 of 6 toezichthoudende functies vervullen, het zijn geen ere- maar ‘echte’ banen moeten we maar denken. Maar dat geldt nog steeds niet voor corporatistisch Den Haag
  Wat is dat ook weer? In Wikipedia lezen we: ‘Corporatisme is een politiek systeem waar wetgevende macht aan burgervergaderingen wordt toegekend die economische, industriële, agrarische en professionele groepen vertegenwoordigen. In het corporatisme hebben verscheidene onverkozen lichamen een beslissende rol in het besluitvormingsproces. Er worden in deze encyclopedie ook een aantal voorbeelden van corporatistische staten genoemd en dat maakt het nog wat duidelijker:
  ” Italië (1922-1945) – Benito Mussolini.
  ” Portugal (1933-1974) – dr. Antonio de Oliveiro Salazar.
  ” Brazilië (1937-1945) – dr. Getulio Vargas.
  ” Oostenrijk (1934-1938)- dr. Engelbert Dollfuss en Kurt von Schuschnigg.
  ” Argentinië (1946-1955)- Juan Perón
  ” Nederland, het aan het corporatisme ontleende Poldermodel.
  ” Ierland, waar men het “sociale partnerschap” (Social Partnership) kent.
  Ons polderklimaat heeft inderdaad veel kenmerken die we verder vrijwel alleen bij fascistische regimes vinden. Dus in landen waar democratie – voor zover aanwezig – van bovenaf wordt geleid door niet in vrije verkiezingen gekozen instituties. Let wel, ik zeg niet dat ons Poldermodel fascistisch is want wij hebben een gekozen parlement, maar wel dat het de nodige overeenkomsten heeft met die politieke filosofie. Ter illustratie: recent zagen we dat onverkozen sociale partners eerder bij het formuleren van het crisispakket door het kabinet Balkenende IV werden betrokken dan de Tweede Kamer. Voldoende reden dus om erg op te passen als bestuurders in ons polder-bestuursmodel passie preken. Dat zou wel eens van een sluwe vos kunnen zijn.
  Brinkmans toelichting bij Pauw&Witteman op zijn functioneren is wat dit betreft onthullend. Op de vraag of hij niet regelmatig onderdeel is van belangenverstrengeling, antwoordde hij: ‘Toen ter sprake kwam dat het ABP meer in infrastructuur zou moeten gaan investeren, heb ik (als toplobbyist van de bouwsector/ red) niet meegedaan aan de discussie daarover’. Hij zag ook geen bezwaar in de combinatie van functies als voorzitter van Bouwend Nederland, vice voorzitter van VNONCW en lid van de SER. ‘Dat is juist handig’, zei hij, want door die combinatie had hij immers direct toegang tot ministers en andere mensen ‘die er overgaan'(..).Brinkman was in 2006 de lijstaanvoerder van Volkskrants top 200 ‘machtigsten’ in Nederland, maar inmiddels heeft hij die positie moeten afstaan aan een andere raspolderaar Alexander Rinnooy Kan.
  In het blad Binnenlands Bestuur , zien wij ook weer de namen van allerlei bekende Polderaars, die commissies leiden. Brinkman neemt ook daarin een prominente plaats in. Kort geleden nog om de problemen van de Pers te onderzoeken. De man heeft kennelijk overal verstand van, onder het motto ‘ons kent ons’, waarbij handjeklap tussen politieke belanghebbenden in achterkamertjes een reëel gevaar is. Brinkman acteert daarbij als een soort onderkoning.
  Met spanning kan worden gewacht op het onderzoek van de nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer. Brinkman zou hebben gelobbyd om Edwin de Roy van Zuydewijn, ooit aangetrouwde neef van Koningin Beatrix, weg te krijgen bij Bouwfonds. Dat zeggen bronnen rond dat fonds en de advocaat van De Roy. Het gaat om mogelijk ongeoorloofde inmenging door de overheid in het privéleven van De Roy, vanaf het moment van zijn (inmiddels ontbonden) huwelijk met prinses Margarita. Volgens De Roy is hij jarenlang door het Koningshuis tegengewerkt, omdat hij in hun ogen niet deugde. Brinkman bevestigt dat hij contact heeft gehad met Brenninkmeijer. Hij zegt het onderzoek van de Ombudsman af te wachten, en wil niet ingaan op de vraag of hij een actieve rol heeft gespeeld bij de exit van De Roy. ( De Volkskrant). Mocht ook maar iets van de beschuldiging aan Brinkmans adres waar zijn dan is zijn carrière gebroken (van andere betrokkenen overigens ook)
  Maar ook zonder het onderzoek van de ombudsman is het wel duidelijk dat Brinkman een cultuur vertegenwoordigd waar we zo snel mogelijk van af moeten. Mannen zoals hij zijn, met hun niet door kiezers gelegitimeerde belangenverstrengeling, funest voor zowel een levendige democratie als voor goed toezicht.
  Cv en functies Elco Brinkman ( bron de Volkskrant):
  Oud-CDA-politicus en Multi bestuurder. In 2006 nummer 1 van de Volkskrant Top 200 van Invloedrijkste Nederlanders. Sinds 1995 voorzitter van Bouwend Nederland (voorheen Algemeen Verbond Bouwbedrijf AVBB), in welke functie hij dit jaar vanwege de kredietcrisis openlijk opriep tot overheidssteun zodat de bouwers aan het werk konden blijven. Naast vele bijbanen dit jaar ook nog lid van de taskforce (her)ontwikkeling bedrijventerreinen en bemiddelaar in de Optas-affaire, een conflict over de pensioengelden van havenwerkers. Sinds dit jaar ook voorzitter van de raad van toezicht van Staatsbosbeheer. Zoon van antirevolutionaire burgemeester van Hardinxveld-Giessendam in de Alblasserwaard. Studeerde politicologie en Nederlands publiekrecht aan de Vrije Universiteit. Maakte daarna een ambtelijke carrière, tot aan de positie van directeur-generaal Binnenlands Bestuur. Was van 1982 tot 1989 bezuinigend minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur in de eerste twee kabinetten-Lubbers. Kwam onder meer met nieuwe Mediawet en muntte de CDA-term ‘zorgzame samenleving’. Werd in 1989 CDA-fractievoorzitter in de Tweede Kamer, en kritisch volger van het kabinet Lubbers-Kok. Beoogd opvolger van Lubbers in 1993-94, maar lijsttrekkerschap werd een drama. Lubbers distantieerde zich van zijn kroonprins en het CDA boekte een verkiezingsnederlaag van twintig zetels. Verliet kort daarop de politiek.
  Werd voorzitter van het aannemersverbond AVBB. Hield zich tijdens bouwfraudeaffaire lang op de vlakte. Huidige nevenfuncties: voorzitter van het pensioenfonds ABP, het Nederlandse Rode Kruis, de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak en de Koninklijke Bibliotheek. Vicevoorzitter van het dagelijks bestuur van VNO-NCW. Daarnaast lid van de SER, het bestuur van de Pieterskerk in Leiden en de raad van toezicht van Staatsbosbeheer. Commissariaten onder meer bij Movares, Philip Morris Holland en Dupont Nederland. President-commissaris bij de Zuidas-onderneming en – sinds kort – de Rabo Vastgoedgroep, het voormalige Rabo Bouwfonds. Ook bestuurder van de Vereniging Rembrandt. Met onder andere Hans Wiegel en Pieter van Vollenhoven in de stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie. Ziet zich als brugwachter tussen publiek en privaat, zei hij in de Volkskrant naar aanleiding van zijn nummer een-positie in 2006. ‘Het is een ingewikkeld spel: een beetje publiek, een beetje privaat, een beetje Brussel, een beetje Den Haag. Ik loods organisaties en bedrijven door de brij van competenties en lobby voor hun belangen.’ Zei toen ook geen zin meer te hebben in de politiek. ‘Moet ik weer aan de Kamer uitleggen waarom die mus van het dak is gevallen in Leeuwarden.’
  Gerelateerde berichten:
  1. Satrapen of Haagse uitbuiters
  2. VS, VK en Nederland op zwartelijst van G20
  3. De onvolkomen democratie van Nederland
  4. Trekken ‘Dolende Dertigers’ Nederland uit recessie?
  5. De Staat en huisbankier RBS

Comments are closed.