Ratio_avatar-131x200We leven in een tijdperk van leugens. Ik heb een uurtje de tijd genomen om zomaar een aantal van die leugens op een rijtje te zetten. Er zijn er nog veel meer maar dan wordt het artikel te lang. Het lezerspubliek van Vrijspreker weet er vast meer en voor deze bezoekers hoeven we deze stellingen niet verder te onderbouwen. Een dergelijke leugenstapeling geaccepteerd te doen krijgen lijkt me overigens slecht mogelijk als de maatschappij staatsonderwijs heeft genoten.

De klimaatleugen, klimaat is niet te voorspellen door de veelheid aan variabelen, noch man made global warming noch man made global cooling kan worden bewezen. We kennen niet alle variabelen, we kennen niet de onderlinge interacties van de variabelen die we wel kennen, we hebben niet altijd goede meetgegevens voor de variabelen die we wel kennen, laat staan dat we betrouwbare tijdreeksen hebben voor deze variabelen.

Geldverruiming schept welvaart, neen, het is een herverdelingsmechanisme. Degene die het extra geld krijgt kan extra dingen kopen en in die manier holt het de koopkracht van het andere geld uit. Aangezien er enige tijd gaat zitten in de aanpassing wordt een deel van de consumptie naar voren gehaald en lijkt het of er groei is. Daarnaast gaat de consumptie van degene die het extra geld in omloop brengt ten koste van degenen die gespaard hebben. Hier zit de herverdeling.

Centrale banken zorgen voor prijsstabiliteit. Fout, sinds de centrale banken is er voor het eerst stelselmatige inflatie. Een milde inflatie van 3 procent per jaar holt in 10 jaar het vermogen meer dan 30 procent uit.

Het minimumloon beschermt de werknemers, fout het maakt ze werkloos als hun bijdrage aan de winst onder het minimum loon valt.

We hebben in Nederland natuur. Fout, we hebben cultuurlandschap met natuurelementen.

De Veluwe is een natuurgebied, net als veel ander nationale parken. Fout. Het zijn vooral sparrenplantages voor de voormalige mijnbouw. Naaldbomen komen hier niet in deze vorm van nature voor.

Heide is natuur. Fout, heide is een oud cultuurlandschap.

Zandverstuivingen zijn natuur. Fout, zandverstuivingen zijn meestal een gevolg van ecologisch wanbeleid (overbegrazing van heidevelden).

De markt moet gereguleerd worden. Dit kan het beste gebeuren door bedrijven onderling. Fout, de markt moet niet gereguleerd worden en als het door convenanten gebeurt tussen bedrijven onderling weet je 1 ding zeker, er worden belemmeringen opgeworpen voor nieuwe toetreders. De belangen van de huidige bedrijven worden optimaal gediend.

De markt moet gereguleerd worden, dit kan het beste gebeuren door bedrijven in combinatie met de staat. Fout, de markt moet niet gereguleerd worden. En als dit door bedrijven en de staat samen gebeurt weet je 1 ding zeker, de consument betaalt de rekening. De staat zorgt ervoor dat ze extra controle instanties in het leven roept. De bedrijven zullen hun belangen veilig stellen.

We leven in een kapitalistische maatschappij. Fout, we leven in een corporatistische maatschappij.

Imperialisme is een vorm van kapitalisme. Fout. Imperialisme is het gedrag van staten die de grenzen van andere landen niet respecteren. Vaak om met dwang te beschikken over grondstoffen.

Nederland wordt kapot bezuinigd. Fout, in de eerste plaats betekent iedere euro die de overheid niet uitgeeft uiteindelijk een euro die het bedrijfsleven kan uitgeven. Of de particulieren. Want deze euro moet niet worden gestolen van de onderdanen. In de tweede plaats geeft de overheid ieder jaar meer uit.

De euro brengt welvaart. Een moeilijk zo niet onmogelijk te onderbouwen stelling. De economische groei is sinds de euro overigens significant lager dan in het pre euro tijdperk. Dus dit is zo goed als zeker fout.

De fossiele brandstoffen als olie en gas raken binnen 15 tot 20 jaar op. Een pertinente leugen die sinds de jaren 70 continue verkondigd wordt. Jaar op jaar, intussen ruim 40 jaar lang. Intussen ook al 40 jaar lang een reden om de burger heffingen op te leggen.

Windenergie is rendabel. Zelfs met de hoge subsidies en de hoge heffingen op gewone energie is het nauwelijks rendabel en voegt bovendien ook nauwelijks iets toe aan de CO2 reductie.

De ijsberen raken op. Fout, er zijn er nog nooit zoveel geweest sinds we ze zijn gaan tellen.

Nederland heeft een HSL. Fout, we hebben enkele tientallen kilometers waarop treinen snel kunnen rijden, echter maakt dat nauwelijks iets uit. Een trein die 150 rijdt over 60 km spoor doet daar 24 minuten over, een trein die 300 rijdt doet daar 12 minuten over. Dat is de winst die de HSL binnen Nederland kan halen boven traditionele treinen omdat op de meeste andere stukken de treinen maar enkele minuten boven de 150 zouden kunnen rijden. Voor dat kwartiertje en de illusie van de HSL hebben we vele miljarden uitgegeven, en zelfs dat kwartiertje is ons met de Fyra niet gegund.

Streekvervoer wordt kapot bezuinigd. Fout, er wordt juist meer aan uitgegeven.
Amelisweerd is natuur en moet daarom beschermd worden. Fout. Het is een landschapspark. Als zodanig is het wellicht beschermingswaardig maar niet vanuit natuuroogpunt.

Amelisweerd is natuur en moet daarom beschermd worden. Fout. Het is de meest populaire attractie van de provincie Utrecht en de mens is massaal aanwezig, vaak massaler dan op het strand in Zandvoort. Het is net zo beschermingswaardig als publiekstrekkers als de Efteling of Madurodam.

De NS is geprivatiseerd. Fout, het is nog steeds 100 procent in handen van de staat.

De zorg is geprivatiseerd. Fout, er is nauwelijks marktwering. Alles is dicht geregeld.

Ontwikkelingshulp werkt. Fout. Om rijk te worden als land dien je toch echt zelf te gaan produceren.

Een paspoort maakt reizen mogelijk. Fout, in het verleden bestonden niet eens paspoorten. Het is een uitvinding van staten om het reizen juist te reguleren.

Discriminatie is fout. Onjuist, iedere burger heeft het recht om te gaan met wie hij wil en dus ook het recht mensen buiten te sluiten. Het is juist de overheid die niet mag discrimineren omdat dit de overheid nog abjecter maakt. Maar het is juist de overheid die discrimineert (special interest wetgeving, maatregelen gericht op arbeidsparticipatie vrouwen en minderheden, doelgroepen beleid voor bijvoorbeeld gehandicapten, etc).

Bloed en organenhandel mag niet. Onzin. Iedere professional in de medische wereld verdient een boterham aan de medische handelingen maar een burger die bloed afstaat of een orgaan mag als enige in de zorgketen niets krijgen? Als geld en medisch handelen niet samen gaan omdat het tot verkeerde beslissingen kan zorgen en altruisme de kern dient te zijn waarom verdient medisch personeel dan nog geld?

De mens is niet te vertrouwen dus er moet een staat en een regering zijn die de menselijke agressie intoomt. Fout, wie vormen de regering? Mensen. Die opeens heel veel macht hebben. We kunnen dus mensen niet vertrouwen dus we geven sommige mensen meer macht om dit probleem op te lossen……..

Consumenten vertrouwen is belangrijk voor de economie. Fout, als economische gezondheid van een land je zorg is, zorg dan voor lagere belastingen en meer economische vrijheid. Dat geeft statistisch bewezen positieve lange termijn effecten. Consumptie naar voren halen heeft geen duurzaam effect en verbloemt alleen maar de onderliggende zwakte in een economie. Het verhelpt de symptomen maar niet de ziekte.

Een gelijkmatige inkomensverdeling in een land is een goed iets. Fout. Prestaties dienen beloond te worden en als er een gelijkmatige inkomensverdeling is, dan krijgen de uitblinkers niet dat waar ze recht op hebben of zijn er geen uitblinkers meer. Het enige waarde oordeel dat met betrekking tot inkomensverdeling gegeven kan worden is dat iedereen dat krijgt waar hij in een vrije markt recht op heeft en hem niets wordt ontstolen of dat hij niets extra wordt toegestopt.

23 REACTIES

 1. Erg goed dit.

  – We hebben overheid nodig voor onderwijs. FOUT! kijk maar hoeveel mensen de voornoemde fouten maken en vraag je dan af wie ze heeft opgeleid.

 2. Erg goed verhaal.
  Maar, zou je voor mij je bewering over de olie willen onderbouwen?
  Waar zit die olie en wat zijn de risico’s van winning?

 3. Dat aardolie, aardgas en steenkool ‘fossiele’ brandstoffen zijn mogen ze ook wel een keer bewijzen. Het is slechts een aanname gebaseerd op het feit dat het koolwaterstofverbindingen zijn en dat het derhalve van planten en dieren afkomstig moet zijn. Sindsdien is het schaars (want het zou kunnen opraken) en wordt er een prijs op gezet. Peak Oil, waar al decennia lang voor gewaarschuwd wordt, komt er maar niet. We verzuipen nog steeds in het spul. Lege bronnen stromen hier en daar weer vol terwijl dat eigenlijk niet zou kunnen, want op is op. Toch? Er worden brandstoffen aangeboord onder de fossiele grens. Waar komt dit dan vandaan? Want olie is lichter dan water en stijgt dus naar de oppervlakte. Het zal in ieder geval nooit dieper in de aardkorst dalen. En hoeveel dierlijk en plantaardig materiaal is er wel niet voor nodig om de brandstofbronnen te vormen? Logischer is het om aan te nemen dat brandstoffen abiotisch zijn, dus gewoon een produkt wat uit de aarde vrijkomt. Het kan dus eigenlijk niet opraken en zou eigenlijk ook geen drol mogen kosten. http://www.youtube.com/watch?v=2cUg3lDgJ20

 4. Wonen in Nederland is net zo iets als wonen op de campus van een religieuze sekte. “Drink je Kool Aid en doe wat [vul favoriete ambtenaar naar keuze in] zegt”.

 5. De leugens die in de kranten staan vond ik vroeger wel leuker.
  Ik heb ze een tijdje in een plakboek geplakt.
  Ik zie er nog vaak staan, maar ik zou er nu een dagtaak aan hebben om ze in te plakken.
  Bovendien wordt ik soms misselijk als ik ernaar kijk.

 6. Het leven van Dissidentus Maximumus in een geheime AIVD gevangenis.

  De ‘staat’ maakt geen fouten, tenminste dat laten de media de gewone mensen denken. En in een politiestaat is het precies wat de mensen geloven. Er worden altijd externe factoren aangewezen als schuldige voor een degenererende staat van welzijn.

  Wist iemand van jullie dat dit nu gaande is ?

  Als een veiligheidsdienst het het order geeft of krijgt actie te ondernemen in een zo gestelde ACTIE GROEP (AG) zal het bevel vrijwel onmiddellijk in werking treden. De actie zal worden uitgevoerd in meerdere stappen en wordt gecoördineerd door betrokken experts voor iedere afzonderlijke stap. Psychologische exercitie betekent dat de persoonlijkheid van het slachtoffer moet worden afgebroken en opnieuw worden opgebouwd. Voor het slachtoffer zal het in de meeste gevallen leiden tot een staat van desoriëntatie, systematische slaaponthouding, werkeloosheid, en in de meeste gevallen zelfmoord. Het leven van het slachtoffer wordt psychologisch onmogelijk gemaakt, een normaal functioneren zal bij voltooiing van de exercitie hoe dan ook nooit meer mogelijk zijn. Psychologische exercitie wordt ook omschreven als het z.g.n. ‘NO TOUCH TORTURE’.

  Surf maar met de zoekterm “groupstalking” , en stel u dan eens de vraag….zijn de betrokken dan allemaal gek ?

  Raymond [11] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [12] reageerde op deze reactie.
  Prepperoni [23] reageerde op deze reactie.

 7. @Raymond [9]:

  Onlangs is er een report vrijgegeven waarin gesproken wordt over geheime AIVD gevangenissen binnen Nederland. Het report concludeert dat in tegenstelling tot hetgeen de regering zegt deze gevangenissen bestaan. De belangrijkste zaken voor tegenstanders van martelen zijn misschien wel de uitgebreide en gedetailleerde details van de praktijken die er plaatsvinden om de staatsveiligheid van Nederland te waarborgen.

  Een van de problemen die de AIVD en MIVD ondervinden tijdens research naar efficiënt martelen was het gebrek aan beschikbare onderzoek objecten die onderworpen konden worden aan het volledige scala van ondervraging technieken die intern binnen hun organisatie ‘terminale onderzoeksmethoden’ worden genoemd. De AIVD en MIVD hadden vrijwel geen andere keus dan hun research te verplaatsen op willekeurige Nederlandse burgers naast de verdachten van terrorisme tegen de Nederlandse staat. De criteria om in een geheim ondervraging centra terecht te komen zijn op dit moment van toepassing op vrijwel ieder mens.

  Het is niet eens meer de vraag of dit waar is ….ondergetekende WEET dat het waar is.

 8. @Hub Jongen [12]:

  Neen , het is geen SF , en bewijs ?…..Hub , ik zou je probleemloos kunnen laten kennis maken met slacht-offers , maar de vraag is of je er nog wat zinnigs uit krijgt ?

  Het gros zit al een tijdje in de molen , en zijn al volledig geïsoleerd geraakt , dat ze (bijna) niet meer benaderbaar zijn , zo beschadigd zijn zij.

  Maar ik kan je wel volgen in je scepsis , maar als ik in 2001 had verteld hoe we er in 2013 voor zouden staan…..had je mij ook niet geloofd .
  Daarom zal het de “bewustwording” van het feit dat dit wel eens gaande zou kunnen zijn , en het gegeven dat je door het z.g. “gezag” zwaar wordt voorgelogen ( is er nog wel iets waar wat die lui zeggen ? ) , het fenomeen niet direct naar het land der fabeltjes te sturen.

  Mijn eigen verhaal doe ik hier dan ook niet , maar ben meer betrokken bij de ellende van anderen , want je kan jezelf niet als norm stellen.

  Hub Jongen [15] reageerde op deze reactie.

 9. Dat alle mensen het slecht hebben is een foute gedachte want kijk om je heen alles kan, van de mooiste racefiets de duurste auto je ziet het allemaal iedere dag voorbij gaan. In mijn omgeving zijn geen echt arme mensen, maar er zijn te veel mensen die altijd moeten verkondigen dat ze voor arme mensen op komen. Het gaat net als bij vluchteling werkers ze doen het voor een grof salaris, tenminste als ze een bekende nederlander zijn. Deze mensen wekken de indruk dat er veel armoede is, tenslotte zijn ze daarvoor aangenomen en is het een mooie bijverdienste. De echte mensen in armoede laten niet van zich horen, zijn vaak afgestompt en laten niets van zich horen. Maar wees redelijk en noem de juiste aantal mensen die in armoede leven en wat de oorzaak is. Daarbij er zullen ook altijd mensen arm zijn door hun eigen schuld, en liever niet willen werken en zich aanpassen aan de maatschappij. Tenslotte zitten wij hier niet in een oorlog!!!

  Raymond [16] reageerde op deze reactie.

 10. @reiny [14]: @Hub Jongen [15]:

  We leven in een land dat al sinds 1945 zich in een doorlopende staat van oorlog bevind.
  Uw nieuws is doordrongen van conflict retoriek.

  Beste Hub…je roept :wat kan ik er tegen doen ?

  Niets…!!!!!

  En waar gebeurt het in Nederland ?

  Het schijnt niet alleen Nederland te zijn , wat ik heb aangetroffen op mijn ( korte ) zoektocht is :

  Ja het is een bestaand fenomeen ( meldingen uit : USA , UK , Nieuw Zeeland , BRD , België…enz..enz) .

  Maar het hoe en waarom ?????….ontgaat mij , ( en ik denk 99.99% van de betrokkenen ) en als je er nog eens iets of iemand over hoort , stuur het dan niet direct door als nonsense.

 11. Als het allemaal leugens zijn, wat voor reclame heeft u dan allemaal op uw site?

 12. Discriminatie is fout. Onjuist, iedere burger heeft het recht om te gaan met wie hij wil en dus ook het recht mensen buiten te sluiten. Het is juist de overheid die niet mag discrimineren omdat dit de overheid nog abjecter maakt. Maar het is juist de overheid die discrimineert (special interest wetgeving, maatregelen gericht op arbeidsparticipatie vrouwen en minderheden, doelgroepen beleid voor bijvoorbeeld gehandicapten, etc).

  Of je iemand mag of niet : nimmer mag je iemand zijn ” grondrechten ” ontnemen.

  Art 1. Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden.

  Oh…ja , je mag niet meer zwemmen in de rivier de Eem ( APV) , goh…je begint je af te vragen , wat dat malloten clubje genaamd ” besturend Nederland ” , nog verder weet te verzinnen ?

  Oh…dit staat net even niet in Art. 1…..leuk artikel toch….niet dat het je helpt ….maaaarrrrrr.

 13. Erg goede lijst. Twee missers:

  1) Fossiele brandstoffen zoals olie, steenkool en gas komen uit de aardbodem en worden niet met hetzelfde tempo aangevuld. Los van hoeveel er nu nog nog is, logica zegt dat iets waar je meer van af haalt dan er bij komt langzaam maar zeker zal slinken. Er wordt zeker nog steeds olie gevonden, maar alle Ghawarvelden (grootste olieveld van Saoedi Arabië) zijn al ontdekt. Het is niet voor niets dat oliemaatschappijen nu hun toevlucht nemen tot de dure teerzanden. Het winnen van een vat olie kost daar een half vat olie aan energie! En als er olie genoeg is, waarom laten ze die teerzanden dan niet links liggen? Maar één conclusie mogelijk: olie wordt wèl schaarser.

  2) Windmolens zijn niet rendabel zonder subsidie: het halve verhaal. Fossiele energie en kernenergie worden ook gesubsidieerd en prijzen groene energie uit de markt:
  – Een windmolen moet z’n eigen energieaansluiting betalen, een kerncentrale niet. Ook het afbreken van een windmolen is voor eigen rekening, itt kerncentrales.
  – Bij een kernramp staat de overheid garant voor schades boven de 1 miljard, anders zou geen enkele verzekeraar een kerncentrale willen verzekeren.
  – Steenkool voor een kolencentrale is belastingvrij, kolen voor de BBQ is belast met kolenbelasting.
  – Het exploiteren van kleine gasvelden in NL wordt gesubsidieerd.
  In een werkelijke vrije energiemarkt zouden zon- en windnergie wel eens veel interessanter kunnen zijn: het winnen, transporteren en raffineren van fossiele brandstoffen is een lange keten met veel onzekerheden en risico’s. Wind en zon zijn niet permanent aanwezig, maar de hoeveelheid is op jaarbasis zeer goed te voorspellen. Technieken voor energiebuffering en aanbodgestuurde energieafname heffen dit nadeel op.

  Zon en wind is gratis mensen, vergeet dat niet. Eenmaal investeren, daarna nooit meer zorgen over aanvoer van brandstof. Ik erger me aan deze eenzijdige berichtgeving tegen groene energie op Vrijspreker, juist omdat ik (kleinschalgie) groene energie zie als dè oplossing om onafhankelijk te zijn van multinationals en overheden.

 14. @Raymond [9]: Beweringen worden sterker naarmate ze met meerdere bronnen worden onderbouwd. Zeker als het verhaal in eerste instantie onwaarschijnlijk overkomt. Is er niemand die (anoniem) zijn of haar ervaringen hiermee op internet heeft gezet?

  Je geeft ook aan dat we hier “niets” tegen kunnen doen. Als dat echt zo is, zou ik er ook geen tijd aan willen besteden. Serieus: ik denk dat de mogelijkheden van een individue groter zijn dan hij of zij vaak denkt. Er zijn genoeg namen van mensen die veel hebben bereikt met hard werken en geloven in jezelf. Dus wellicht is dat “niets” van je wat pessimistisch 🙂

Comments are closed.