meeuw-op-paalBlikken over de nieuwspagina’s en kranten bieden steeds meer bevestiging dat het huidige politieke systeem op weg is naar het mortuarium. Velen in Nederland roepen om verandering, dat dit zo niet langer kan. Deze velen zitten in alle groeperingen, van extreem socialistisch tot extreem liberaal.

Om even in te haken op de vergelijkingen met de crisis van 1929, toen het met de mondiale economie volledig verkeerd ging, kunnen we nu constateren dat dezelfde manieren van oplossen worden gehanteerd. Meer overheid, meer regulering. Maar is dit de weg om te lopen? Heeft 1929 ook niet gezorgd voor de opkomst van het Nationaal-Socialisme en de door hun geïnitieerde tweede wereldoorlog?

En waar heeft deze tweede wereldoorlog toe geleid? Meer regels, meer regulering, minder vrijheid. Ondanks dat wij op 5 mei ieder jaar onze “vrijheid” vieren, zou de leider van het Nationaal-Socialisme zijn vingers aflikken bij het bestel dat Europa heet en de gedweeë volgelingen die de lidstaten leiden. Dit was een groot deel van zijn droom en toekomstbeeld.

Dat de crisis van heden dus verwijtbaar is aan de “te” vrije markt, lijkt in deze “kort door de bocht” redenering niet houdbaar.

Echter was 1929 nou verwijtbaar aan de “te” vrije markt. Ja en nee. Ja er was, zeker in de Verenigde Staten, veel mogelijk op economisch terrein en de vrijheden waren groot….echter, deze vrijheden waren na verloop van tijd alleen groot voor de have’s en niet voor de have not’s. Dit heeft tot gevolg gehad dat de Federal Reserve werd opgericht en deze de economie sterk ging beïnvloeden door haar ruimhartige monetaire beleid, zie de overheden en centrale banken nu. Dat de FED een particuliere centrale bank is, doet hier niks aan af, ze handelt en opereert als en met de overheid.

De FED dicteert tegenwoordig de mondiale economie. Één woord van de FED kan beurzen en dus vermogens doen stijgen en dalen.

Waarom dit voorstuk. Met dit voorstuk wil ik aantonen dat iedere crisis, of het nou een economische is of een oorlog, tot gevolg heeft dat er meer en meer overheidsinvloed komt. De overheden steeds sterker in haar macht gaan zitten en ook een steeds groter deel van de economie beïnvloeden, danwel naar zich toe trekken.

Dat dit tot steeds meer problemen leidt kunnen we allen elke dag ervaren. Is er echter een alternatief? Ik denk van wel. Dit kan gevonden worden in keuzes maken. Heldere keuzes maken en deze uitvoeren.

De keuze is nu m.i. of overgaan naar een totaal communisme in haar pure vorm of een libertarische maatschappij in totale vorm. Geen halfbakken besluiten meer.

Wordt er gekozen voor het communisme in haar meest pure vorm, dan is denk ik een kleine verwijzing naar het communistisch experiment van enkele decennia lang en de puinhopen die dit heeft opgeleverd voldoende om te bewijzen dat het misschien een mooie theorie is, maar dat de praktijk leert dat de machthebbers te allen tijde de hun gegeven macht zullen misbruiken en dat de economie beter geholpen is met particulier initiatief en creativiteit dan met onder andere de baangarantie.

Ik denk dat het nu tijd is om te kiezen voor het libertarisme. Misschien een experiment, maar wel een experiment dat onder andere de crisis van vandaag de dag wist te voorspellen.

Moet het libertarisme dan maar de weg gaan volgen die we traditioneel volgen? Het aanpassen aan het huidige systeem en van binnen uit dit systeem proberen te veranderen? Nee, dat past niet bij de stroming. De stroming is voor vrijheid, dus ook de vrijheid van handelen bij een gewenste “revolutie” in de maatschappij en niet het confectiepak dat de huidige democratie ons voorschrijft.

Er zijn inmiddels zo veel podia om tegen-geluid te geven. Via internet, gratis boeken publiceren en ja, ook televisie. De huidige linkse elite binnen het omroepbestel wil natuurlijk dit geluid niet horen, maar het blijven melden van alternatieven en aangeven dat je de discussie aan wilt gaan en iedere afwijzing weer publiceren op de “democratische” fora, kan een weg zijn. Werd de al eerder genoemde Nationaal-Socialistische stroming ook niet afgedaan door de destijds zittende elite als een splintergroepering die snel weer zou verdwijnen en dus geen aandacht behoefde en heeft deze niet door haar doorzettingsvermogen kunnen uitmonden tot het grootste terreurregime van het moderne West-Europa? Niet dat dit regime als voorbeeld moet dienen, maar het toont wel aan dat hun vasthoudendheid werkt.

Ik wil dan ook alle lezers die het libertarisme een warm hart toedragen oproepen om hun steun te geven aan de oproep als gedaan in het stuk “Haalbare weg naar vrijheid”, zodat we van buitenaf het libertarisme een eerlijke kans kunnen geven.

Dus concluderend, het Libertarisme is zeker kansrijk, mits de bewustwording wordt gestart onder hen die zich nog niet bewust zijn.

Ingezonden door Wercundia.

7 REACTIES

 1. “Velen in Nederland roepen om verandering, dat dit zo niet langer kan.”

  Klopt, maar het probleem is, dat je oma en je moeder dit ook al riepen, met andere woorden, dat de verzuchting ‘dat het zo niet langer kan’ van alle tijden is. Vervolgens blijkt het decennia wel ‘zo langer te kunnen’, waarbij je je af kunt vragen, of dat ‘zo’ wel berust op een juiste waarneming en interpretatie van zaken.

  “Ondanks dat wij op 5 mei ieder jaar onze “vrijheid” vieren, zou de leider van het Nationaal-Socialisme zijn vingers aflikken bij het bestel dat Europa heet en de gedweeë volgelingen die de lidstaten leiden.”

  Over de vreemdelingendetentie en dwangarbeid onder werklozen zou de nationaal-socialist blij zijn, maar hij zal zich afvragen, waar de vernietigingskampen blijven in het plan en waarom de VVD evenals de PvdA zo hardnekkig blijft vasthouden aan de gelijkheid van mensen.

  “De keuze is nu m.i. of overgaan naar een totaal communisme in haar pure vorm of een libertarische maatschappij in totale vorm. Geen halfbakken besluiten meer.”

  Maar een goed gefundeerde Derde Weg, zoals het Rijnlands of Zweeds model, dus niet privatiseren, omdat de staat het geld nodig heeft, maar privatiseren of collectiviseren op basis van argumenten pro en contra? Het kan dan bijvoorbeeld niet meer zo zijn, dat België het hele busvervoer aan de gewesten overlaat, die dan De Lijn c.q. de TEC oprichten, terwijl Nederland alles aan de markt overlaat. Eén van de twee landen moet dan de foute keuze gemaakt hebben.

 2. Klein foutje in het verhaal: De FED is niet opgericht in 1929 maar in 1913.

  Tweede nuance is dat de crisis juist door overheidsingrijpen (en volgens sommigen ook de FED!) veel langer heeft geduurd dan noodzakelijk.

  Overigens, in een wereld van (extreem) fractioneel bankieren is de FED een noodzakelijk kwaad. Hiermee verdedig ik duidelijk het bestaan van Fractioneel Bankieren en de FED niet. Maar als je fractioneel gaat bankieren is een centrale Bank als de FED een noodzaak.

  Waar het collectivisme toe leidt moge duidelijk zijn: Gestaag verval. Kijk maar naar Detroit: Tientallen jaren van collectivisme hebben langzaam tot de ondergang geleid. Exact hetzelfde is gebeurd in Oost Duitsland. Ook hier werd de economische remming pas onhoudbaar na vele tientallen jaren.

  In ieder geval, alarmisme als argument voor een vrijere samenleving is een foutief argument, de geschiedenis leert ons dat het niet leidt tot een boem-pats-ho! maar dat de rottingsverschijnselen zich over een groot aantal jaren gaan opstapelen en dan het genezingsproces evengoed tientallen jaren zal gaan duren.

  Ondanks dat hele volksstammen en bergen politici blijven geloven in een magische oplossing, in de praktijk is daar zelden sprake van en zal het herstel een paar jaar duren en pijnlijk zijn.

  Een gezonde economie is geen gevolg van een “wijze” overheidsbeslissing maar het gevolg van (tientallen) jaren opbouwen door ondernemers.

  Vilseledd [3] reageerde op deze reactie.

 3. @arvr [2]:

  “Exact hetzelfde is gebeurd in Oost Duitsland. Ook hier werd de economische remming pas onhoudbaar na vele tientallen jaren.”

  Nee, akkoord. Niemand pleit voor een model als in de DDR. Een partijbureau is nooit in staat allemaal te bedenken, wat de markt nodig heeft. Stel de overheid zou een beeldtelefoon bedacht hebben, dan was dat zonder meer mislukt, omdat ze dat in de vorm van een telefoon met een schermpje hadden gemaakt en bijvoorbeeld vergaten, dat mensen dat ook wilden uitzetten. Of neem mijn oude vakgroepleider, die middels Viditel de huiswerklijn wilde opzette, wat uiteindelijk even duur was als bijles nemen, waarbij die bijlesgever nog makkelijker even een grafiekje kon tekenen dan wat je met het beperkte viditel zou kunnen. Hij was gewoon wat te vroeg en had moeten wachten op internet. Aan internet zie je echter wel, dat je de overheid niet geheel moet wegduwen. Grote infrastructurele projecten, waar geen bedrijf zich aan waagt, kunnen wel door de overheid worden opgepakt, waardoor de beschaving weer een tandje verder schakelt.

  De voor de hand liggende keuze is dan ook mijns inziens het Rijnlands Model of Zweeds Model met weliswaar forse belastingen, maar ook een gegarandeerde welvaart en vrijwel iedereen behorend tot de middenklasse.

  “Een gezonde economie is geen gevolg van een “wijze” overheidsbeslissing maar het gevolg van (tientallen) jaren opbouwen door ondernemers.”

  Ondernemers hechten aan politieke stabiliteit en zijn niet zo anti-belasting als libertariërs soms geloven. Landen zonder fatsoenlijke belastingheffing ontberen ook andere overheidstaken, zoals bescherming van bezit, veiligheid van je medewerkers, willekeur in de justitiële taken, waardoor ondernemers die landen liever mijden.

 4. Quote:
  “Nee, akkoord. Niemand pleit voor een model als in de DDR. Een partijbureau is nooit in staat allemaal te bedenken, wat de markt nodig heeft.”

  Je anticipeert teveel een Hayekiaans of Misesiaans argument. Dat is niet wat ik bedoelde.

  Het ging er mij om dat in de gevallen waarbij de overheid een (steeds) groter deel van de maatschappij bepaalt/controleert er op termijn een gestage economische achteruitgang plaatsvind.

  Zolang het goed gaat is de overheid, in volledige collaboratie met de (Keynesiaanse) economen, een buitengewoon papegaaiende en onkritische pers/media, indoctrinatie (denk aan school) en propaganda het beeld in stand te houden.

  De voorbeelden die ik aanhaal hebben dit al gemeen. Dit kan tientallen jaren goed gaan. De tekenen dat dit fout gaat zijn zelden economisch van aardt, want ja, wie de statistieken bepaalt bepaalt ook de toon.

  Vaak zijn sociale ontwikkelingen of onrusten de indicator. Wat ook wel logisch is. Op het moment dat het doek niet meer op te houden is, en het tot mensen doordringt dat de keizer geen kleren aanheeft slaat het, door propaganda en indoctrinatie ingebrachte moreel/politieke kompas op hol.

  De simpele vraag wordt dan: Als wat ik geloof bedrog lijkt te zijn, wat moet ik dan denken of vinden?

  Als voorbeeld twee landen die al over het randje gegaan zijn: De DDR maar ook Griekenland. In beide landen is het neo facscisme heel erg sterk aan het worden. Maar ook andere extremen en fundamentalismes!

  Begrijp mij niet verkeerd, de naam van de staatsideologie is volstrekt onbelangrijk! Het effect wordt veroorzaakt door de uitwerking van de dienstdoende ideologie.

  In Griekenland waren dat socialisten, in de DDR Marxisten, in Detroit de democraten (wat feitelijk sociaal-democraten zijn in onze begripsvorming).

  Uitwerking? Exact hetzelfde! In alle drie gevallen is het gegaan van een initieel werkend systeem naar stagnatie naar teruggang.

  In Griekenland en de DDR? Meest merkbaar neo-fascisme. In Detroit? Drugs en criminaliteit.

  Het gevolg van het door jou zo bejubelde rijnlandmodel zal op termijn exact gelijk zijn. Er zit namelijk geen enkele rem op de groei van de overheid.

  En jazeker, de eerste uitingen van sociale onrust zijn zichtbaar. Of was je de PVV vergeten?

 5. Quote:
  “Ondernemers hechten aan politieke stabiliteit en zijn niet zo anti-belasting als libertariërs soms geloven.”

  In het huidige economische klimaat? Ondernemers weten verdomd goed wat de huidige belastingdruk doet met hun onderneming! Voor veel ondernemers is de belasting het verschil tussen overleven en failliet.

  “Landen zonder fatsoenlijke belastingheffing ontberen ook andere overheidstaken, zoals bescherming van bezit, veiligheid van je medewerkers, willekeur in de justitiële taken, waardoor ondernemers die landen liever mijden.”

  Dit is een misvatting van begin tot eind. Als het slechts de taak van de overheid is om bezit te beschermen heeft de overheid slechts weinig nodig. Veiligheid van de medewerkers is primair de taak en kosten van de ondernemer. Daar betaald de overheid niet aan mee.

  Willekeur in Justitiële taken? Hahahahah, die is echt leuk! Doordat de huidige overheid openstaat voor lobbyisme van de multinationals is er geen sprake van willekeur. Consequent worden de multinationals voor getrokken!

  Quote:
  “… die landen … “

  Dus door te stellen dat het in sommige landen slechter is stel je dat alles hier OK is?

  Dus als ik naar de dokter ga met een gescheurde spier in mijn linkerbeen zegt de dokter “Flikker op, er zijn mensen die hun been gebroken hebben, jij moet niet zeuren …” ??

  Vilseledd [7] reageerde op deze reactie.

 6. Mensen zijn zich best bewust dat ze worden getutteld maar het euvel heeft nog geen naam. En het tegengif ook nog niet. De naam van het tegengif heet libertarisme, maar ik hoor niemand dat woord in de mond nemen tenzij het hier op deze site is of iets aanverwants waar men al ermee bekend is. Het is naamsbekendheid. Ook wel weer een braakliggend terrein dus.

 7. @arvr [5]: @arvr [5]:

  “In het huidige economische klimaat? Ondernemers weten verdomd goed wat de huidige belastingdruk doet met hun onderneming! Voor veel ondernemers is de belasting het verschil tussen overleven en failliet.”

  Dan is het geen goede ondernemer. Een beetje ondernemer kan zowel zijn eigen kosten dekken als de vereiste belasting betalen. Als je hier wil ondernemen, zul je zo goed moeten zijn, anders red je het niet. Met een tros bananen op je fiets en ‘savonds met de opbrengst terug en dat dat dan je leefloon is, dat gaat hier helaas niet. Over de hoogte van de belasting kun je redetwisten, maar over het principe wordt dat lastig, want ook 3% belasting is natuurlijk ‘diefstal’. Overigens draait Denemarken prima met 25% Moms (BTW). Het geheim is, dat ze niet zomaar iedereen toelaten.

  “Dit is een misvatting van begin tot eind. Als het slechts de taak van de overheid is om bezit te beschermen heeft de overheid slechts weinig nodig. Veiligheid van de medewerkers is primair de taak en kosten van de ondernemer. Daar betaald de overheid niet aan mee.”

  Die overheden beschermen ook geen bezit; die zijn bezig met de Westerse hulpgelden binnen vrienden en familie te verdelen. Een serieuze overheid gaat iets verder dan bezit beschermen, maar bekommert zich ook om verworven rechten van degenen, die geen bezit hebben (buiten hun huisraad om dan).

  “Willekeur in Justitiële taken? Hahahahah, die is echt leuk! Doordat de huidige overheid openstaat voor lobbyisme van de multinationals is er geen sprake van willekeur. Consequent worden de multinationals voor getrokken!”

  Dat is, omdat de mensen in het land niet meer in opstand komen. Een rechtstaat vergt wel onderhoud; men zou eens wat basiskwaliteiten mogen vragen van onze parlementariërs. Ook de schadeloosstelling (i.p.v. een salaris) mag weer in ere hersteld worden. Ik heb trouwens nooit meegekregen, wanneer dat afgeschaft werd. Een goede schadeloosstelling is mijns inziens zo hoog – met een minimum en maximum – als wat je voorheen verdiend hebt. Hero Brinkman zou dan niet ineens bijna een ton hebben gekregen, maar gewoon een schadeloosstelling ter hoogte van zijn agentensalaris. Dat houdt de broodpolitici buiten de deur. En geen wachtgeld, maar gewoon een wettelijke terugkeergarantie. Dan zat Hero Brinkman nu niet lekker wachtgeld op te souperen, maar was hij weer straatschoffies op het rechte pad aan het zetten.

  “Dus door te stellen dat het in sommige landen slechter is stel je dat alles hier OK is?”

  Nee, maar we staan wel bovenaan in vele lijstjes, bijvoorbeeld die van Human Development Index, dus veel beter kan het niet worden.

  “Dus als ik naar de dokter ga met een gescheurde spier in mijn linkerbeen zegt de dokter “Flikker op, er zijn mensen die hun been gebroken hebben, jij moet niet zeuren …” ?”

  De politie kan uiteraard niet voor ieder wissewasje komen. Al mogen ze dezelfde prioriteiten wel bij organisaties als winkels en OV-bedrijven aan de dag leggen. Niet voor een fietsendiefstal komen, maar wel voor de zwartrijder van 80 cent, is natuurlijk niet goed te praten. Maar omdat soort dingen voor elkaar te krijgen, heb je zwaargewichten in de politiek nodig en geen meilivosjes of tofikdibi’s. Leuke meiden en jongens, maar absoluut ongeschikt om bestuurlijke taken aan toe te bedelen. De Tweede Kamer is ons hoogste staatsorgaan en geen kweekvijver voor carrièrefiguren.

Comments are closed.