MazelenNaar aanleiding van de 5 ernstig zieke patiëntjes met mazelen in het ziekenhuis van Tiel, een libertarische discussie-aanzet over de free riders.

Met free riders wordt bedoeld dat als de overheid niet van ons allen belasting int, maar als privé personen voor die voorzieningen zelf gaan betalen, er altijd mensen zijn die van die voorzieningen gebruik maken zonder er voor betaald te hebben. Bijv. de bewoners in een straat bekostigen zelf straat verlichting, maar huisnummer 13 doet niet mee en de reizigers door die straat ook niet.
Nr 13 is dan een free rider, die er wel voordeel aan heeft, maar niet voor betaalt. (al zal de kans groter zijn dat zijn overstekende kat niet wordt gezien en dus overreden wordt).

Los van de andere kant en huidige situatie dat ik in de huidige situatie als inwoner van zeg Buren, wel betaal voor de verlichting in het centrum, krijg ik geen verlichting in mijn straat, is het de vraag die ook veel winkeliersverenigingen stellen: moet je de buren verplichten om aan die verbeteringen mee te betalen. En hoe veel dan wel/niet.

Ik zou zeggen: als je lid wilt zijn van die winkeliersvereniging of straat, uit vrije keuze, betaal je mee aan de voorzieningen die die club doet. Wil je dat niet, dan ook geen van de voordelen, dus geen straatverlichting voor jouw huis, of als de rest van de straat dat niet veilig vindt, wel verlichting maar geen andere leuke dingen als de buurt barbecue, of de gezamenlijke postcodeloterij. Let wel, er moet een keus kunnen zijn om wel niet mee te moeten doen, niet van: je bent Nederlander en dus lid!

Met mazelen is er nog iets aan de hand. Als ik mijn kinderen niet inent, maar woon in een gebied met 99% ingeënte kinderen, is de kans op mazelen praktisch nul. Zitten mijn kinderen in een gebied met 80% ingeënte, dan is de kans op mazelen erg groot zodra er een epidemie uitbreekt.

Op zich is de keus om in te enten of niet, terecht bij de ouders. En die zullen het risico van mazelen, bijwerkingen, ernstige complicaties als mazelen toeslaan, of branden in de hel, best wel goed afwegen.

Waar we nu tegen aan lopen is dat zo’n prik tegen de mazelen ca. een Euro kost en goed helpt de mazelen te voorkomen, terwijl als er zich met mazelen complicaties voordoen, de ziekenhuisopname en (hopelijk) de genezing enorm veel geld kosten. Ik neem aan dat die ziekenhuiskosten niet door de normale verzekering gedekt zijn en dat de onverzekerde ouders of het kerkgenootschap van die ouders, net als vaak bij brand, die kosten zelf betalen. Afgezien van het leed dat zo’n kind overkomt, zou ik er dan vrede mee hebben, want met dwang laten inenten of straatverlichting aanleggen, is niet iets wat in het Niet Agressie Principe past.

16 REACTIES

 1. Je straatvoorbeeld lijkt mij niet relevant. Die straat is immers van iemand (b.v. een commercieel bedrijf of een VVE). De eigenaar zorgt gewoon voor bepaalde voorzieningen zoals straatverlichting. Die berekent hij door in de prijzen. Dus als nr 13, of reizigers, door de straat willen betalen ze daarvoor, inclusief de verlichting.

  Niet inenten is ook geen goed voorbeeld van freeriden. Als je niet bent ingeënt zal je immers niet of moeilijk verzekerbaar zijn. Wordt je ziek dan moet je de volledige kosten zelf betalen. En kunnen anderen je als besmettingshaard traceren dan zullen zij hun kosten op jou kunnen verhalen. Niet-ingeente kinderen die ziek worden kunnen later smartengeld claimen bij hun ouders.

  Freeriden wil zeggen, dat je gebruikers die niet voor een dienst betalen er toch niet van kan uitsluiten. Dat verhindert vaak een economisch verdienmodel. De dienst komt dan zonder dwang niet van de grond. Vuurtorens, dijken, RTV-uitzendingen en vuurwerkshows zijn bekende voorbeelden.

  Richard [10] reageerde op deze reactie.

 2. “Als je niet bent ingeënt zal je immers niet of moeilijk verzekerbaar zijn”

  Ik dacht dat medische dossiers geheim waren?
  Ik wist wel dat het hier naar toe zou gaan. Het is om $ te innen en niet om $ te betalen.
  En of je dan “freeride” of niet dat doet er dan niet toe.

  THX-1138 [3] reageerde op deze reactie.

 3. @Tailung [2]: “Ik dacht dat medische dossiers geheim waren?”

  Dat heeft er niets mee te maken. Een verzekeraar loopt meer risico als zijn verzekerden niet zijn ingeënt. Hij kan dan kiezen tussen een hogere premie vragen, of een bewijs van inenting.

  En als bepaalde aandoeningen veel voorkomen of zeer duur zijn om te behandelen dan worden ze onverzekerbaar. Je draait dan gewoon zelf op voor de kosten.

 4. De vraag is of inenten wel of niet effectief is.
  Vroeger kreeg ieder kind de mazelen. Dat hoorde gewoon bij het kind-zijn.
  De huisarts kwam even kijken, en zei dat je een weekje thuis moest blijven.
  Dus was je een paar dagen ziek, en had lekker vrij van school.
  Verder geen probleem. Heel zeker geen ziekenhuisopnamen of iets dergelijks.
  Ikzelf heb zo de mazelen en de pokken gehad.
  Nu rijden bij een griepje bij wijze van spreken al ambulances met gillende sirenes door de straten. Straks bij een verkoudheid? Ik moet altijd heel hard lachen om de domheid, en de paniekverhalen die ik hoor en lees.
  Maar ik vind het ook wel triest dat mensen zich hierin mee laten slepen.
  Het is complete stierepoep.

  Vaak is het zo dat, al ben je ook ingeent, je wel drager van de ziekte bent, en anderen ook kunt besmetten.
  Je zou het alleen zelf niet meer moeten krijgen.
  Maar dan blijft de vraag of inenten werkt.
  In gebieden met 100% van de kinderen ingeent, worden vaak meer kinderen ziek dan zonder inentingen.

 5. Er is wel een correlatie tussen mensen die met MMR vaccin zijn ingeent en het voorkomen van de chronishe darmontsteking Crohn Colitus.
  Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er een oorzakelijk verband is, maar het is wel vreemd dat het aantal vaccinaties voor hele jonge kinderen zo is toegenomen. Daar zitten natuurlijk commericeele belangen achter en het verbaast dan ook niet dat de wetgever het vaak verplicht stelt.
  Bekritiseren van vaccins staat gelijk aan heiligschennis, maar ik zag laatst een docu van een onderzoeker die daar ook heel kritisch over was. Gezien de acceleranten die er in zitten (kwik) zou ik er ook mee uitkijken als het om mijn kinderen ging.

 6. ach voor een pakje sigaretten vraagt/eist de overheid ook een bijdrage en tegenwoordig voor de drugs ook geloof ik

 7. Volgens mij wordt aan de mensen die geen verzekering willen uit
  geloofsoverwegingen een stukje extra belasting opgelegd voor
  hetzelfde bedrag als de premie welke u en ik betalen.
  Dit geldt in ieder geval voor de verplichte WA-verzekering voor
  auto’s, motoren, en ik dacht ook voor een ziektekostenverzekering.
  Dat zijn hun huis en inboedel en wat er verder nog kan worden
  verzekerd, niet verzekeren, is , in geval van schade hun probleem.
  En in ernstige gevallen springt de kerk wel bij, c.q. de gemeente-
  leden. Dit even los van wat in het artikel werd aangestipt als
  zeg maar “overbodige ziekenhuiskosten”.

 8. Quote:
  “Bijv. de bewoners in een straat bekostigen zelf straat verlichting, maar huisnummer 13 doet niet mee en de reizigers door die straat ook niet.
  Nr 13 is dan een free rider, die er wel voordeel aan heeft, maar niet voor betaalt.”

  Om een een of andere reden komt deze argumentatie mij bekend voor. Ow ja! Het is een argument uit het collectivisme! Daarom moet de overheid ingrijpen! Omdat er mensen zijn die … freeriden?

  Oh zeker. We leven in een wereld waarin freeriden een “way of life” kan zijn. Aan de ene kant, het is te makkelijk om te leven door te zuigen “aan de overheidstiet” aan de andere kant, de overheid is de grootste verzieker van kansen op een fatsoenlijke baan.

  Met andere woorden, de overheid moedigt immoreel gedrag aan.

  Dan kom ik even terug op jouw argument:

  Op het moment dat de overheid zich terugtrekt uit het publieke leven. Wat zijn dan de argumenten van nummer 13 om niet te willen meedoen aan de straatverlichting?

  Het eerste argument zou kunnen zijn: Buurman 13 is een l#l. Dat is zijn goed recht. Het klinkt misschien vreemd, maar ik heb weinig mensen meegemaakt die 100% l#l zijn.

  Het heeft dus geen zin om de argumentatie op te bouwen rond de aanname dat een grote groep mensen 100% l#l is. Je kan wel beargumenteren dat de huidige maatschappij mensen creëert die naderend zijn aan de 100% l#l modus, maar dat gaat voorbij aan het model wat jij schetst. Dat is een model wat geschetst wordt in een libertarische maatschappij.

  Misschien heeft buurman 13 gewoon een wat meer pech gehad in het leven, en kan hij niet bijdragen aan de straatverlichting? En als de andere buren dat snappen, wat is dan het probleem?

 9. Quote:
  “Naar aanleiding van de 5 ernstig zieke patiëntjes met mazelen in het ziekenhuis van Tiel, … “

  Wikipedia zegt:
  “dan in een land als Duitsland, waar sinds het jaar 2000 elk jaar (slechts) 1-2 personen aan mazelen stierven, ongeveer 1 op 10.000 infecties”

  Stom rekensommetje: 50.000 oningeënte kinderen? Dit getal lijkt te kloppen in mijn beleving. Volgens mij kijken wij tegen een door het collectivistische systeem gecreëerd probleem aan.

 10. @THX-1138 [1]: Zowel dijken als vuurtorens zijn volledig privaat van de grond gekomen. Een vuurtoren bijvoorbeeld dient als herkenningspunt voor een achterliggende private haven. De vuurtoren zorgt voor veiligheid in het donker wat de waarde van de haven doet stijgen. De onkosten voor de vuurtoren kunnen dan in het havengeld worden doorberekend en door de eigenaar van de haven aan de eigenaar van de vuurtoren worden overgedragen. Een haveneigenaar kan uiteraard ook zelf een vuurtoren bouwen.

  In de vroege middeleeuwen werden er succesvol private dijken aangelegd in de kuststreek van het Duitse Frisia. Dat proces begon met kleine dijkjes om het eigen grondgebied. Later begonnen buren elkaars dijken te verbinden waardoor complete dorpen een soort ringdijk kregen. Dit proces bleef doorgaan tot vrijwel de gehele kust voorzien was van een grote ringdijk, the golden ring genaamd. Het was economisch rendabel om land te winnen van de zee. Dat gewonnen land werd voorzien van een dijk. Kavels werden dan verkocht of verhuurd met een contractuele verplichting mee te betalen en/of mee te werken aan het onderhoud van de dijk.

  Zie “Lighthouse Economics” van R.H. Coase en “Can dikes be private?” van Philip Bagus voor een verdere onderbouwing en voorbeelden uit het verleden.

  THX-1138 [12] reageerde op deze reactie.

 11. Sorry hoor maar iedereen die nu nog gelooft in vaccinaties heeft niet genoeg onderzoek gedaan.
  Mensen wordt wakker en ga u er aub over inlezen want wat de farmaceutische industrie wil is zoveel mogelijk afhankelijk maken van medicijnen.

  Kijk nu al naar al die kinderen aan de Ritalin (Kiddy-Coke)
  En nog nooit zoveel autistische kinderen.
  Of erger nog overlijden na vaccinatie.

  bubbelprikker [14] reageerde op deze reactie.

 12. Hé maar wacht even. Ik woon in die straat, en het oorspronkelijke contract dat ik vrijwillig sloot rept nergens over verlichting. Nu wordt er gewoon een huurverhoging doorgevoerd waar ik opeens voor straatverlichting zou moeten betalen terwijl ik daar nooit mee accoord ging. Als de verhuurder een eigenbelang heeft in het door mij huren van de woning laat hij het zoals het was, maar ik ga geen huur betalen buiten het contract om. De verhuurder krijgt dus iedere maand 1 euro minder. Laat degenen die zo graag verlichting willen, het maar voor 99% van het bedrag kopen als de straat 100 inwoners telt en ik ben de enige weigeraar.

Comments are closed.