LiegenVrijspreker: De ‘Performative’ is een manier van liegen, uitgelegd door James Pennebaker van de universiteit van Austin in zijn boek ’the secret life of pronouns’ dat veel gebruikt wordt door politici. Hoe werkt dit?

Opperdienaar: Ik kan bijvoorbeeld zeggen “Ik heb een schep in mijn hand”, terwijl ik een pen in mijn hand heb.

Vrijspreker: Dat is liegen.

Opperdienaar: Inderdaad, maar als ik zeg “Ik wil dat je denkt dat ik een schep in mijn hand houd”, terwijl ik een pen in mijn hand houd, is dat dan ook liegen?

Vrijspreker: Technisch gesproken niet. Je wilt alleen dat mensen denken dat je een schep in je hand houdt en het feit dat je dat wilt, is correct. Je zegt nergens dat je werkelijk een schep in je hand houdt.

Opperdienaar: Precies, maar ondertussen denken onderdanen wel dat je een schep in je hand houdt. Laat me wat voorbeelden geven van hoe dat in de praktijk werkt:

Laten we eens kijken naar mijn grote held Bill Clinton

 • But I want to say one thing to the American people. I want you to listen to me. I’m going to say this again: I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time; never. These allegations are false.

Vertaling

 • Ik wil 1 ding zeggen tegen de Amerikaanse onderdaan. Ik wil dat je naar me luistert, Ik ga dit nogmaals zeggen: Ik had geen seksuele relatie met die vrouw, Lewinsky. Ik heb nooit iemand gezegd te liegen, geen enkele keer, nooit. Deze beschuldigingen zijn onjuist.

Leugens?

Vrijspreker: pff, dat wordt moeilijk. Hij wil 1 ding zeggen tegen de onderdaan. Dat klopt. Hij wil dat je naar hem luistert. Dat klopt ook. Hij gaat iets herhalen. Dat klopt ook. hmmm, de man is een oceaan van waarheden.

Opperdienaar: Precies. Hij laat je geloven dat er niets aan de hand is, zonder een enkele formele leugen te vertellen.

Vrijspreker: Is er ook nog een voorbeeld van de laatste president: Obama?

Opperdienaar: Laatst op een conferentie over klimaatverandering zei Obama:

 • Als president, als vader, als Amerikaan ben ik hier om te zeggen: “Wij moeten handelen”

Vrijspreker: Geniaal, dat klopt idd, dat was de reden waarom hij daar was, om dat te zeggen. Geen woord gelogen, behalve het feit dat er waarschijnlijk niet gehandeld gaat worden.

Opperdienaar: De zin ‘wij moeten handelen’ verdient aparte aandacht. Als een politicus ‘wij’ zegt, dan bedoelt hij hetzelfde als wat Churchill zei in zijn toespraak “we shall fight them on the beaches” toespraak. Je moet niet verwachten dat Churchill naast je ligt te sterven op de stranden van Normandie als hij zegt: “Wij zullen ze bevechten” De onderdaan doet het vechten de heerser geeft de orders en de toespraken.

Als een zin begonnen wordt met “Ik wil het volgende zeggen ….” “Laat me duidelijk zijn …” “Ik wil dit herhalen …” dan moet je beseffen dat de spreker alleen maar zegt dat hij wat wil zeggen of dat hij duidelijk wil zijn of iets wil herhalen.

Vrijspreker: Dat vertelt de lezer dat politici leugenaars zijn die een leugen verhullen met een formele waarheid. Dat wisten de meeste lezers van deze website al.

Opperdienaar: Het kan echter ook als een tip dienen. Als je ooit wordt opgepakt door de roverheid, dan kun je in een rechtszaak onder ede altijd verklaren: ‘Laat me 100% duidelijk zijn en ik zal dit nogmaals zeggen, ik wil dat je gelooft dat ik niet wist dat ik opgeroepen was voor jullie leger’

Vrijspreker: Een tip van de Opperdienaar voor de onderdaan. Dat zien we niet vaak.

Opperdienaar: Ik wil dat je beseft dat ik dit niet schaamteloos gejat heb van de no agenda show.

9 REACTIES

 1. Mat 5,33-36:
  Verder hebben jullie gehoord dat tot de ouden gezegd is: U zult uw eed niet breken, maar u houden aan uw eed voor de Heer. Maar Ik zeg jullie helemaal niet te zweren. Niet bij de hemel, omdat die de troon van God is. Niet bij de aarde, omdat die zijn voetbank is. Niet bij Jeruzalem, omdat dat de stad is van de grote koning. Zweer ook niet bij je eigen hoofd, omdat je niet één haar wit of zwart kunt maken. Maar je ja zij ja en je nee zij nee. Wat daar nog bij komt, is uit den boze.

  pcrs [2] reageerde op deze reactie.

 2. @jhonnynijhoff [1]: Ik zou niet willen zeggen dat je onder geen beding moet liegen. Als je een slecht persoon tegenkomt en die wil iemand kwaad doen en die vraagt of jij weet waar die persoon is, dan mag je gerust liegen.
  Het doet me denken aan die strenge christelijken die joden als onderduiker hadden tijdens de bezetting. Dan kwam er een razzia en dan dachten ze dat ze niet mochten liegen als een soldaat vroeg of ze joden verborgen.

  Scrutinizer [3] reageerde op deze reactie.

 3. Wat Clinton zei was niet om het volk van iets te overtuigen, maar in de context van een rechtszaak was dit (lijkt mij) om een juridisch en nerdy denkende rechtspraak te overtuigen. Zijn pleidooi was toen namelijk, dat wat sommigen wel eens onder orale “sex” verstaan, niet als seks wordt beschouwd in het geloof waar Clinton toe behoorde. Hij kan daarom dus ook nooit het idee hebben gehad dat pijpen seks is. Dat is gewoon “naar de letter”, of hoe men dat “juridisch waarneemt” een manier om onder een impeachment uit te komen. Dat is wat hem boven het hoofd hing op dat moment, hij sprak tegen rechters, niet tegen het volk. Het is dus lijkt mij iets wat hier uit zijn context wordt gerukt. Natúúrlijk begrijpen hele volksmassa’s dat orale seks ook onder het sexuele valt, maar die kleine groep baptisten misschien niet, misschien is dat ook wel zo. Dat weet ik verder niet. Het is ook dankzij vrijheid, dat baptisten kunnen bestaan, en dit soort meningen kunnen uiten. Ik vind dan ook niet dat het uiten van dit soort dingen opeens heel overheids-achtig zou zijn, Clinton probeerde hier volgens mij zich juist onder overheids-druk vandaan te redden.

 4. Vergelijk het, zo je wilt, met wat een overheid zegt om Snowden geen asiel te hoeven verlenen. Snowden heeft geen asielaanvraag gedaan naar Nederland toe. Waarom niet? Het is officieel geen asielaanvraag, WANT hij doet het niet vanuit het land van herkomst. Dan is het ook geen asielaanvraag. Hij houdt wel een schep in zijn hand maar de Nederlandse overheid “ziet” niet dat het een schep is.

 5. Je kunt ook bijvoorbeeld scheiden en daar voordelen van plukken, en samenwonen met je vriendin. Ik weet van een geval waar iemand bij lastige vragen gewoon doodleuk zei “je mag toch wel een vriendin hebben?” hij woonde samen met zijn ex vrouw maar was kennelijk in werkelijkheid gescheiden om bepaalde voordelen te behalen. Het is heel vaak een overheid die juist op deze manieren om de tuin wordt geleid, omdat een overheid meer dan vrije burgers, verplicht is om naar de letter van een wet te handelen, en dan als een soort sitting duck is voor mensen die allerlei loopholes verzinnen. Het mes snijdt dus ook flink van 2 kanten naast dat de vergelijking met Clinton precies over die tweede kant gaat.

  pcrs [9] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.