SpionEen artikel van Bill Frezza gepubliceerd in de Voluntaryist, ons gestuurd door Carl Watner en vertaald door Johan Jongepier. Het laat zien hoe weinig er van “privacy” nog over is  in het “land of the free and the brave”. Het gaat daar even erg worden als hier!
—————————–
Hoe denkt de overheid al die spionage te financieren die recent in het nieuws is? Inbreuk op de Privacy is een klein symptoom. De overheid probeert constant te werken om meer macht en controle over haar onderdanen te krijgen. Dit is slechts mogelijk door de inning van belastingen en de monopolisering van de openbare diensten, zoals rechtbanken, leger en politie.
Er is niet zoiets als particuliere eigendom in een samenleving zoals de overheid deze wenst, ondanks dat onze overheid ons wil doen geloven dat het er wel is. Afluisteren en gegevensverzameling zijn er al zolang er overheden zijn, en dat zal zo blijven zolang er overheden bestaan. Het is een essentieel onderdeel van de werkwijze van de overheid om in de gaten te houden wat wij maken en wat wij doen.

IK kreeg de afgelopen week dit interessante artikel per e-mail. Ik wil graag dit met u delen omdat daaruit blijkt dat degenen die kritiek hebben op het gegluur van de overheid en de inbreuk op onze privacy (om ons te beschermen tegen terroristen, mensen te vinden die de “wet,” niet gehoorzamen of om welke andere reden dan ook) niet de kern van het probleem raken.

Hoe zijn deze activiteiten gefinancierd? Waar haalt de overheid de middelen vandaan om spionage centra  te bouwen? Het is afkomstig van belastingheffing en de middelen die de overheid van ons afpakt.

In plaats van tegen het gespioneer door de overheid te protesteren, zouden we er beter aan doen om te protesteren tegen belastingheffing en diefstal waardoor  de overheid zichzelf verrijkt .

Voordat u verder leest, hier is een cartoon die u vast leuk zal vinden.
http://www.vrijspreker.nl/wp/2013/06/is-er-dan-verschil/
Het laat een dief zien die zijn slachtoffer vertelt dat hij de overval als een belasting moet zien.
——————-

Privacy aangevallen?
De meeste Amerikanen hebben zich al overgegeven. (En de meeste “Nederlanders” weten al niet meer dat ze zich hebben overgegeven
.)
Door Bill Frezza

… wie verbaast zich erover dat de federale overheid betrokken is geweest bij het massaal en willekeurig verzamelen van persoonlijke gegevens  ten behoeve van spionage op het Amerikaanse volk?

Als je werkelijk gelooft dat privacy alleen maar een ouderwetse kreet is, probeer dan deze oefening: —Stelt u zich eens voor dat u in een land woont dat is overspoeld door een leger van vervangende overheidsfunctionarissen, die uw vrienden en collega’s laten chanteren tot informant.
—Stelt u zich eens voor dat u in een buitengerechtelijke rechtsorde leeft waarin alle burgers worden geacht zich schuldig te hebben gemaakt aan complexe administratieve misdaden en dan op commando moeten bewijzen dat ze onschuldig zijn, zonder enig recht op verdediging.
—Stelt u zich eens voor dat dissidenten in de gevangenis geworpen worden omdat ze hun persoonlijke zaken privé wilden houden?.
—Stel je voor dat je in een samenleving bevindt waarin leerlingen wijs gemaakt word dat uitgebreide bewaking de prijs is die wij moeten betalen voor een beschaafde samenleving, en dat het goed is om degenen die tegen dit systeem protesteren, belachelijk en zwart te maken, en vraagtekens te zetten bij hun loyaliteit – vooral degenen die vernuftige manieren gebruiken om de gegevensverzameling van de overheid te omzeilen.
—Stelt u zich een plaats voor waar je niet eens een inkomen kan verdienen als je je niet onderwerpt aan de constante blik van de staat.Je mag geen huis kopen of verkopen, een bankrekening openen, trouwen, geld overmaken naar uw kinderen, spullen verhandelen, het starten van een bedrijf, het aannemen van personeel of zelfs sterven zonder rapportage van uw gegevens aan deze meest opdringerige overheid ooit. Niet-naleving van verplichte melding kan leiden tot een gevangenisstraf, en als jij op de hoogte bent dat een ander verzaakt melding te maken en jij meldt dit niet, ben jij een medeplichtige.

Het is niet moeilijk te bedenken hoe het zou zijn om te leven in een dergelijke samenleving omdat we dit al doen. Net als de spreekwoordelijke kikker die langzaam levend gekookt wordt, zo zijn wij hier inmiddels al gewend aan geraakt.
Herken je Amerika al? (en “Nederland”?)

Al sinds het 16e Amendement in de Grondwet aangenomen werd, waardoor de federale overheid de bevoegdheid kreeg om inkomstenbelasting te innen,  is ons land omgetoverd tot een surveillance staat, een ieder van ons omgeven informanten in dienst van de staat. En wij zijn getraind om ons als makke lammeren te onderwerpen. Want hoe anders kan de belastingdienst zorgen dat iedereen zoveel betaalt?

Dus waarom zijn we boos dat onze telefoontjes en e-mails worden afgeluisterd, zogenaamd om ons te beschermen tegen terroristen (zelfs al zijn 10.000 keer zoveel Amerikanen het afgelopen decennium omgekomen door vermijdbare medische fouten), terwijl wij heel vertrouwd zijn geworden met de overheid die nieuwsgierig in onze salarissen, portemonnees, spaarrekeningen, bedrijfs- en persoonlijke financiën snuffelt? In feite hebben we vaak een afkeer tegenover diegenen die proberen hun eigen geld te verdoezelen voor politici, die voortdurend  nieuwe “prioriteiten” verzinnen om te financieren. (En vinden we het te waarderen om zogenaamde “gezagsgetrouwe burgers” te zijn!)

Wij zorgen dat ons digitale communicatie traject kan worden gebruikt voor het bouwen van een uitgebreid netwerk van onze sociale relaties. Nog niet al onze financiële relaties zijn al een open boek voor een agentschap dat herhaaldelijk wordt gebruikt door zowel de Democratische als de Republikeinse partij om politieke tegenstanders te belagen.
Wanneer de belastingaanslag binnenkomt, worden wij geacht duizenden dollars te besteden en moeten wij honderden pagina’s documentatie door lezen en invullen om aan te tonen dat we niets hebben misdaan. Dit alles wordt geëist door administratieve fiat, zonder een gerechtelijk bevel of dat er überhaupt een rechter bij betrokken is geraakt.

Als we kunnen wennen aan dit niveau van opdringerigheid, hoe moeilijk zal het zijn om te wennen aan een overheid die elke stukje van onze digitale communicatie verzamelt voor inspectie en evaluatie? Als we ons aangeleerd hebben om comfortabel te rekenen met het idee dat de IRS onze financiële informatie niet voor politieke doeleinden misbruikt, hoeveel moeilijker zal het zijn om datzelfde niveau van vertrouwen aan de NSA, CIA, DHS, en FBI te geven? Als we van de wieg tot het graf steun verwachten van de overheid, en wij haar macht toekennen over ons onderwijs, gezondheidszorg en veiligheid, hoe kunnen wij dan toelaten dat een burger  mogelijk geheimen achterhoudt?

Voor degenen die nu protesteren, onze gekozenen volksvertegenwoordiger vertelt ons dat als we niets te verbergen hebben we niets te vrezen hebben, en dat als fouten zijn gemaakt dat die zich nooit meer zullen voordoen. Ja, regelmatig uiten we onze woede en hopen we op verandering.
Maar bij de aandrang om actie te ondernemen voor het nastreven van onze idealen, kozen we voor de makkelijke weg en hebben we ons neergebogen om het huidige bestuur te behagen.

Deze laatste ronde van “schandalen” zal binnenkort overgewaaid zijn. En als dat gebeurd is, zal de overheid verder gaan met doen waar zij het beste in is, namelijk uitdijen zonder belemmering,

Bill Frezza is een medewerker van het Competitive Enterprise Institute (http://voluntaryist.us5.list-manage.com/track/click?u=d2177f533ea0163e79a93bc89&id=e1b2e1980f&e=93049cfde3)

En een in Boston woonachtige ondernemende kapitalist. U vindt er alles van zijn columns, TV en radio-interviews hier ( http://voluntaryist.us5.list-manage.com/track/click?u=d2177f533ea0163eid=8b3779aa56&e=93049cfde3 ) .  .

Het originele artikel staat hier: http://voluntaryist.us5.list-manage.com/track/click?u=d2177f533ea0163e79a93bc89&id=715130f743&e=93049cfde3  

13 REACTIES

 1. Welke vrijheid?

  @ deZotVaZwammerTotKletsMajoor schreef op 03-07-13 om 05:59:
  Helemaal waar!

  ergo schreef op 03-07-13 om 06:19:
  U heeft het hoofd al in de schoot gelegd?

  Juist de vrijheid, vrije meningsuiting en het zelfbeschikkingsrecht, daarvan moeten we nooit accepteren dat dit ons wordt afgenomen!
  Door niets en/of niemand niet!

  John [4] reageerde op deze reactie.
  ergo [7] reageerde op deze reactie.
  deZotVanZwammerTotKletsmajoor [10] reageerde op deze reactie.

 2. @het Burger Collectief [3]:

  Is al gebeurd, goedgekeurd en vergeten.

  Regeringen zijn bang voor een massale opstand zoals in Turkije, of Brazilië. Daarom moet het ontstaan ervan heel erg vroeg opgemerkt worden, om het in de kiem te smoren.

  In de film ‘V for Vendetta’ luisterde de overheid het volk af door met een auto langs de huizen te rijden, en zo op te vangen wat er leefde onder het volk.
  Dat is makkelijker dan het land in gaan om met hen te praten.

 3. @Aristoteles [5]:
  Ja, net als die kikker die zichzelf gaar liet koken terwijl hij simpel uit de pan kon springen.
  De politiek, politici, is heel slim: begin met iets heel klein, en als het er eenmaal is, breid je het uit.
  Inkomstenbelasting begon met 2 %. de BTW dacht ik met 5 % (??)

 4. @het Burger Collectief [3]:
  Neen, ik heb nog steeds niet het hoofd in de schoot geworpen.
  Ik ben al van jongs-af-aan met dit onderwerp bezig. Denk dat ik wat ouder ben dan de meeste bezoekers van deze site (67) en ben
  door mijn ouders ook al opgevoed met “geloof niet alles wat er wordt verteld”. De laatste 20 jaar ben ik vanwege mijn werk veel omgegaan met “jeugd”, en zij vinden bijna allemaal dat alles wat
  hen wordt geleerd op school “de waarheid”. Hun ouders?
  Die zijn toch ook al zo opgevoed en onderwezen.
  Ook heb ik getracht mijn kinderen wat genuanceerder te leren
  denken, dat is overigens wel gelukt, maar had ooit tot gevolg
  dat mijn jongste zoon, toen 8, nu dus 36 jaar geleden, van de lagere school werd gestuurd, ja echt. Toen mijn vrouw uiteindelijk de directeur onderwijs van onze gemeente te spreken kreeg, was zijn antwoord: “Ja mevrouw, ik heb er van gehoord
  en ik zal er persoonlijk voor zorgen dat uw kind op geen enkele openbare school binnen deze gemeente meer terechtkan”.
  ’t Onderwerp waarover het ging doet niet zoveel terzake, maar het
  had wel degelijk te maken met overheidsbemoeienis.

  Maar goed, ik vecht nog steeds door en tracht anderen de ogen
  te openen, maar het is een schier eindeloos gebeuren zonder
  veel resultaat. Meestal kijkt men je glazig aan en vraagt men zich af of ik gek ben; het is alles toch voor ons eigen bestwil?

  Raymond [9] reageerde op deze reactie.

 5. Ok….gelukkig , men is eindelijk aan het landen.

  Te laat……veel en veel te laat.

  Het enigste wat ik hier over wil zeggen : de persoontjes die gaarne uw doen en laten in kaart brengen , in het kader van ” criminaliteit en opsporing ” , zouden zelf wel eens de stront door hun onderbroek voelen vloeien , uit pure angst dat HUN gedrag eens aan het licht zou kunnen komen.

  Lange zin he…..maar is de problematiek in een notedop.

  Groetjes Raymond.

 6. @ergo [7]:

  Maar goed, ik vecht nog steeds door en tracht anderen de ogen
  te openen, maar het is een schier eindeloos gebeuren zonder
  veel resultaat. Meestal kijkt men je glazig aan en vraagt men zich af of ik gek ben; het is alles toch voor ons eigen bestwil?

  Ok…dus je berichten worden nog niet van forums en je eigen facebook pagina verwijderd ?

  Dan ben je nog niet in de fase waar ik ben , want de waarheid is nog erger dan je al dacht.

 7. @het Burger Collectief [3]:
  zeker niet het kopje laten hangen hoor.
  ben voor een correctief, raadgevend en beslissende vorm.
  en dit is toch wel heel erg tekenend voor de volksvertegenwoordiging;
  in de Grondwet staat dat de Nederlandse volksvertegenwoordigers hun taak zonder last moeten kunnen uitvoeren, wat betekent dat er van een bindend referendum geen sprake kan zijn.
  vandaar dat de invloed van de koningin/koning niet geduld werd en zij de macht naar zicht toe willen en hebben getrokken.

 8. De giga (tera) berg informatie die via internet zijn weg vindt is teveel voor allerlei figuren om bewust mee te luisteren en te spionneren. Het lijkt dus geen probleem, het wordt door een machine geregistreerd, maar mensen kunnen maar een fractie ook daadwerkelijk lezen en beluisteren.
  Het is echter wel potentieel een probleem, als kunstmatige intelligentie steeds beter in staat zou zijn uit de data ook informatie te destilleren, die raak zit. Via methodieken om profielen samen te stellen. Nu gaat het (naar zeggen van een overeheid) nog om terrorisme, maar het vervelende is, je weet niet wie de volgende verkiezingen wint. Is dat een communist of een fundi? Dan zijn de rapen goed gaar, want dan gaan ook onschuldig lijkende levensstijlen en profielen over de kling.

 9. In het voormalige Oost-Duitsland had je op iedere 166 burgers 1 informant. Weten jullie nog wat daar over gezegd werd?
  In 2020 hebben we 50 miljard aan het internet gekoppelde apparaten op dan 10 miljard mensen. Dus gemiddeld 5 apparaten op 1 persoon. Wat hoor je daarover?

  Als ik vervolgens denk aan de concentratie van apparaten in het verstedelijkte gebied in relatie tot de vraag of je Privacy in gevaar is, dan kan ik alleen maar stellen “wat een gigantische open deur”.

  De echte vragen zijn:
  1) Van wie zijn deze data? Wie zijn de echte eigenaren? De consument zelf of de bedrijven die ze verzamelen?
  2) Wat mag er wel en wat er niet met de verzamelde data (Bigdata) gedaan worden? Geldt hetzelfde voor consumptieve aankopen als voor medische data uit patient-onderzoeken?
  (3) wanneer is er werkelijk sprake is van Non-personalized data? Onderzoek laat zien dat bijna alle non-personalized data weer terug te traceren zijn naar de oorspronkelijke persoon.
  (4) …………

Comments are closed.