Ratio_avatar-131x200Velen zijn er in dit landje van overtuigd dat er al ruim een decennium een rechts gure wind waait. Afbraakpolitiek. Deze leugen is heel gemakkelijk te weerleggen. Maar niemand, echt niemand, die de moeite neemt. De machtige MSM zwijgen wederom oorverdovend en nemen de foutieve beweringen kritiekloos over. Hier is een mooie taak voor Vrijspreker. In dit en enkele andere artikelen kijk ik naar de cijfers van het centraal bureau voor de statistiek en wat deze ons vertellen. Is er afbraak politiek? Of is dit een gemakkelijk te weerleggen claim?

Er bestaat een mooie tijdserie van de overheidsuitgaven op de site van het CBS die ik middels het programma statline bewerkt heb. Ik heb hier gekozen voor de gegevens van 2000 tot en met 2010. Daarna is er nogal wat gereorganiseerd in Den Haag en zijn ministeries gesplitst en vervolgens weer samengevoegd. (denk aan jeugd en gezin als zoenoffer voor de christelijken). Voor vergelijkingen is dat niet optimaal. Al ik echter de claim kan hard maken dat er tussen 2000 en 2010 een sterke stijging is geweest van de overheidsuitgaven dan heb ik in ieder geval de bezuinigingsmythe doorbroken. Wel, lieve schermlezers, hieronder iets wat bijna iedere hoernalist heeft nagelaten. Een overzicht van de staatsuitgaven van 2000 tot en met 2010:

totaal uitgaven

Let op, dit is een eerlijke grafiek beginnende bij nul. Zelfs de meest verstokte collectivist moet na deze tabel, afkomstig van het CBS, niet langer kunnen ontkennen de staatsuitgaven zijn geëxplodeerd. De staat is meer en meer gaan uitgeven. Van 154 miljard in 2000 tot en met 284 miljard in 2010. In een tijdperk met nauwelijks economische groei en inflatie. Officieel dan. De collectieve uitgaven zijn met meer dan 80 procent gestegen. Hoezo afbraak politiek? Ja afbraak van de private sector. De collectieve sector is zoals zelden tevoren gegroeid. Ondanks de perceptie die de kiezer daarover heeft. Er is helemaal geen rechts guur bewind geweest maar een zelden vertoonde knieval voor het collectivisme.

Dat we zo massaal in de mythe van rechts guur beleid trappen kan verklaard worden. De VVD heeft niets te winnen bij deze cijfers want dan wordt duidelijk dat hun zogenaamde bezuinigingen niet plaats vonden. En voor de andere partijen is het wel nuttig om zich op deze wijze te profileren. En zo blijft deze mythe in stand.

Er komen nog enkele opvolgende artikelen waarbij naar de uitgaven voor sociale zaken en onderwijs wordt gekeken om te kijken of op deze gebieden soms wel bezuinigd is. Voor nu geef ik de MSM het middelvinger saluut dat ze met hun zwijgen op dit belangrijke terrein zo overtuigend verdiend hebben. Dank voor het lezen van dit bericht.

6 REACTIES

 1. Wel zo handig om ook even de kabinetten erbij te vermelden:

  aug 1998 – apr 2002 Kok 2 (PvdA 45, VVD 38, D66 14)
  jul 2002 – okt 2002 Balkenende 1 (CDA 43, LPF 26, VVD 24)
  mei 2003 – jun 2006 Balkenende 2 (CDA 44, VVD 28, D66 6)
  jul 2006 – nov 2006 Balkenende 3 (CDA 44, VVD 27)
  feb 2007 – feb 2010 Balkenende 4 (CDA 41, PvdA 33, CU 6)
  okt 2010 – apr 2012 Rutte 1 (VVD 31, CDA 21, [PVV 24])

 2. Het enige wat ik op dit artikel kan aanmerken is dat ik het niet met de titel eens ben.

  Libertarisme is als je in de klassieke links-rechts liniaal gelooft links noch rechts.

  Sommige van onze standpunten zijn makkelijk in te delen in het rechtse kamp, maar sommige ook makkelijk in het linkse kamp.

  Ik ben van mening dat het libertarische gedachtegoed links noch rechts is, maar een verbetering.

  Hub Jongen [6] reageerde op deze reactie.

 3. Ik kan me wel voorstellen dat links klaagt over afbraak in de zorg, maar of ze ook zouden klagen over bezuinigingen op defensie weet ik niet. Deze grafiek laat de totale overheidsuitgaven zien, dus met en zonder de linkse stokpaardjes waar ze meestal het woord afbraakbeleid in de mond nemen. Stel dat er bezuiniging zou zijn op de sociaalste zaken, dan zou er een grafiek nodig zijn die laat zien dat de burger meer betaalt voor de verplichte verzekeringen.

 4. Vreemd, dat ik in de praktijk dan niets merk van die verhoogde uitgaven:

  – Thuiszorgers worden voortdurend in hun werkgelegenheid bedreigd en moeten inleveren of drie maanden eruit, omdat de wet dat zegt.
  – Het voorzieningenniveau (scholen, OV, zwembaden) wordt teruggeschroefd, terwijl de prijzen toch stijgen.
  – Het precentage mensen in precaire arbeid en werkloosheid neemt toe. Het begrip ‘volledige werkgelegenheid’ is geheel verdwenen uit beleidsteksten.
  – Studiebeurzen en studieprogramma’s worden uitgekleed
  – Werklozen worden te werk gesteld, maar wel nog steeds ‘werklozen’ genoemd.
  – Het aantal voedselbanken is explosief gestegen en het niet aankunnen van de vraag ook.
  – Het aantal rechtbanken is teruggeschroefd. De laagdrempelige kantonrechter is vanuit zijn eigen gebouw in de kantonhoofdplaats verbannen naar de ‘sector kanton’ bij de arrondissementsrechtbank.
  – de post is niet meer betrouwbaar door onderbetaling.
  – Niet meer de beste leraren komen aan de bak wegens onderbetaling. Eisen laat men vallen; ‘bekwaamheid’ is genoeg. Dat lijkt mooi, maar ik trek een vergelijk met belbedrijven, die ‘native speakers’ in dienst nemen tegen minimumloon. Voor een studie moet je de werknemer belonen, voor wat die van nature kan, kun je wegkomen met het minimumloon als werkgever of uitzendbureau.
  – De formule IQ + prestatie = maatschappelijke positie geldt niet meer. Veelal werven werkgevers juist op het omgekeerde: niet te veel IQ of opleiding en zeker niet te veel ervaring.

  Al met al is er dus wel degelijk een wederafbraak, die gepaard gaat met hoge lonen voor veel overheidsdiensten met twijfelachtig nut en daar waar ingrijpen alleen wat wetgeving vereist, laat de overheid flinke steken vallen. Gewoon naar een grafiekje kijken en daar conclusies aan verbinden heet in de sport scorebordjournalistiek.

 5. @arvr [3]:

  “Libertarisme is als je in de klassieke links-rechts liniaal gelooft links noch rechts.”
  Dat klopt en daarom is het moeilijk on libertarisme op een lineaal te leggen.
  Ligt het dan tussem
  Links ————–rechts ?
  Socialisme ——–fascisme?
  Socialisme———nationaal-socialisme

  Beter is gebruik naken van een VLKA met 2 assen: ieder van 0-100% Persoonlijke vrijheid–Economische Vrijheid

  Zie: http://www.theadvocates.org/

Comments are closed.