avatar MMAPOp een ander blog zit ik in een erg leuke (en beleefde en goed onderbouwde) gedachtewisseling over iets, dat met die inentingen en de religieuzen te maken heeft: is vrijheid van geloofsbeleving te overrulen door inenten verplicht te stellen? Als voorzetje: mijn insteek is, dat dit het vervangen van de ene agressor (kerkgemeenschap) in de andere (roverheid) is. Hoe denkt u daarover? Wat prevaleert: vrijheid van religie of dwang van de staat?

34 REACTIES

 1. @arvr [25]:
  Dat zou betekenen dat het kind zelf moet beslissen, maar dat kan een (klein) kind niet. Je kunt wel denken dat geen enkele dwang mag prevaleren, maar dat betekent in de praktijk dat de ouders beslissen en dat de overheid pas ingrijpt op het moment dat de gezondheid van het kind of van de samenleving in gevaar is. Er is geen neutrale partij die zuiver rationele beslissingen neemt in het belang van het kind.

  arvr [33] reageerde op deze reactie.

 2. En dat de (r)overheid pas ingrijpt op het moment dat de gezondheid van het kind of van de samenleving in gevaar is.

  En hoelang zit je nu al op dit forum . om te begrijpen dat die (r)overheid er helemaal niet is voor JOUW belang.

  Hardleers he !

 3. @Patrick [31]:
  Quote:
  “maar dat betekent in de praktijk dat de ouders beslissen en dat de overheid pas ingrijpt op het moment dat de gezondheid van het kind of van de samenleving in gevaar is.”

  In dit geval betekent het dat de overheid een probleem “verzint” en “ingrijpt”.

  Immers, de kans dat een kind (zelfs in de biblebelt) doodgaat aan een verkeersongeluk is waarschijnlijk groter. Maar daar kan je als overheid niet een mooie casus van maken.

  Op het moment dat een kind of samenleving gevaar loopt mag er wat mij betreft ingegrepen worden. Maar die gevallen zullen een behoorlijke uitzondering blijken te zijn. En het hoeft geen overheid te zijn die ingrijpt. Van mij niet tenminste.

  Harrie Custers [34] reageerde op deze reactie.

 4. @arvr [33]: In het verkeer is dat “vaccin” al geregeld. Daar heet het het rijbewijs, de APK en de periodieke herhaling daarvan. Alles met het doel om iets te voorkomen wat mogelijk zou kunnen gebeuren en wat de overheid “namens ons” niet wenselijk acht. Ook dit is geweld uitoefenen, terwijl er geen sprake is van een slachtoffer. Wanneer wij dat massaal accepteren of goedkeuren, tja, dan doet die overheid dat.
  Ook dit is niet van de ene op de andere dag gegaan. M.i. is het proces hetzelfde. Elk ongeluk wordt aangegrepen om een oplossing aan te bieden om het veiliger te maken. En uiteindelijk …. lukt het de overheid.
  Dikke kans dat dit ook met vaccinaties, donorschap en nu nog ondenkbare zaken gaat gebeuren.

Comments are closed.