GeldmoordWe leven in een tijdperk van newspeak. Het ministerie van economische zaken zorgt voor de nodige regeldruk om de bedrijven het land uit te pesten. Sociale zaken en Werkgelegenheid heeft door hoge sociale premies onze werkgelegenheid de nek omgedraaid. En de centrale banken hebben de waarde van de gulden en de euro uitgehold.

Dit laatste verhaal wordt niet voldoende verteld. Daar hebben we een vluchteling voor nodig uit voormalig Joegoslavie. Edin Mujagic. Zijn boek “geldmoord – hoe de centrale banken ons geld vernietigen” onderbouwt deze stelling. Hij slaagt erin een onderwerp waar velen zich niet aan willen branden toch interessant te vertellen. Het is voor een leek te volgen. Enig boerenverstand is al wat nodig is. En dan blijkt dat met wat logisch nadenken zonder al de academische franje en dikdoenerij er maar weinig over blijft van de centrale banken.

Kernpunt van zijn betoog is dat het doel van centrale banken tegenstrijdig is. Het ene doel van een centrale bank is de waarde van de munteenheid stabiel te houden. Het andere is dat een gematigde inflatie wordt nagestreefd. Beide doelen zijn tegenstrijdig. Een milde inflatie van 3 procent per jaar holt de waarde van de valuta uit met meer dan 30 procent per decennium. Inflatie is de vijand van de waarde van een valuta. Een centrale bank dient dus als het doel is de waarde van de valuta overeind te houden een inflatie van nul procent na te streven. Dat doen ze bewust niet. Ze gaan dus bewust hun eigen valuta onderuit halen. Waarom? Dat leest u in het boek.

Een inflatie van nul procent is ook wat er eeuwenlang aan de hand is geweest. Inflatiecijfers gaan voor sommige landen terug tot de late middeleeuwen. En dan blijkt dat over het hele tijdsbeslag van 5 eeuwen tot de komst van de moderne centrale bank rond 1910 tot 1920 er netto geen inflatie is geweest. Sinds de Fed in 1913 is ontstaan is de koopkracht van de dollar echter met 95 procent gedaald. Edin weet de huidige geldontwaarding overtuigend te koppelen aan de centrale banken die door steeds verder afscheid te nemen van de gouden standaard meer en meer ruimte kregen om de geldhoeveelheid te vergroten. Naast natuurlijk het fenomeen fractioneel reserve bankieren. (dit wordt in het boek in simpele termen uitgelegd).

Vrijsprekers mogen reeds redelijk op de hoogte zijn van deze problematiek, Edin houdt zijn betoog op een zodanige manier dat het vaak een genot is om het te lezen. Edin gaat in het boek ook in op de nefaste gevolgen van inflatie. En dat het eigenlijk een herverdelingsoperatie is. Er wordt ook een oplossing gegeven.

De kern van het boek is volgens mij het voor de grote massa verduidelijken van de gevaren van geldschepping en inflatie en de mechanismes daarachter. Edin maakt echter ook veel werk van een andere maatschappelijke analyse. Dat leidt de lezer af van de kern van het boek. Daarnaast laat hij zich verleiden tot het noemen van toekomstige inflatie cijfers. Dit is dapper maar daarmee manoevreert hij zich in een lastig parket. Net als het boek van Middelkoop waarin deze het einde van de dollar voorspelt. Nooit en te nimmer moet de sluwheid en het overlevingsvermogen van een ambtelijke organisatie in nood worden onderschat.

Mijn advies is een half dozijn exemplaren te bestellen, hier bij bol voor 19,95 of als ebook voor 12,99, intussen is de vierde druk op komst. Dit is een prima boek om aan vrienden cadeau te doen zonder meteen als libertarische zendeling over te komen.

3 REACTIES

 1. Heb het boek en ben bij een boekpresentatie van Edin geweest in Breda, dit is verplichte leesstof voor iedere burger die moet weten dat “zijn” overheid via belastingen ook nog door in standhouden van inflatie diefstal plegen op inkomen en vermogen van haar burgers. Zelf had ik ook het idee dat inflatie goed was, maar Geldmoord heeft mij geleerd grote tegenstander te worden en het vertrouwen in de politiek totaal op te zeggen. Lees ook mijn columns op het blog.

 2. Een milde inflatie was nodig om ons financieel systeem overeind te houden. Immers op die manier worden bijv. woningen meer waard terwijl salaris wordt geïndexeerd. Voorwaarde is wel dat banken ongelimiteerd geld uitlenen. Zo is decennialang de huizenmarkt gefinancierd.

  Dat werkt met de huidige kredietcrisis niet meer. Banken kwamen in de problemen en beperkten hun kredieten; en dan zie je wonigprijzen dalen omdat men niet meer voldoende hypotheek meer kan krijgen.
  De regeringsmaatregelen die hypotheken beperken tot 100% of 80% zorgen er voor dat het probleem nog veel groter wordt. 80% van een lagere huizenprijs aan hypotheek wordt steeds minder als de huizenprijs zakt; het blijft altijd 80%.
  Al wordt de huizenprijs nog zo laag, je moet altijd 20% meebrengen in de nieuwste voorstellen en dat hebben mensen niet.
  Veel beter zou het zijn als op basis van inkomen een maximale hypotheek zou wordt vastgesteld; je kunt het betalen of niet! Dat zou de huizenmarkt mogelijk weer op gang krijgen.

 3. Die sluipende inflatie wordt een uitslaande brand. Iedereen vlucht in onroerend goed, waarmee de inflatie alleen maar verder wordt aangewakkerd. En de laatste instappers zijn de klos. Wat een geweldige manier om de economie op de lange termijn gezond te houden. De mensen laten zich lekker voor de gek houden en zijn straks weer helemaal bij af. Zonder geld te krijgen. Maar ja, hoe houd je ze anders rustig?

Comments are closed.