Weg naar VrijheidD.1. WNV–Afschaffen OverheidsOntwikkelingshulp.

Heel vreemd. Dit artikel dat omstreeks 24 juli geplaatst was, is van de site verdwenen. Onze ICT-ers zoeken nog of er een verklaring te vinden is, maar omdat er al reacties en vragen waren, plaatsen we het hier onmiddellijk weer
UITGANGSPUNTEN

–1.Ontwikkelingshulp is een belangrijke zaak en daarom goed om er aan te werken om dit binnen de NAP-filosofie te brengen.

Ontwikkelingshulp is een morele zaak en kennelijk wil het overgrote deel van de mensen daarmee helpen.
–2.Het beslaat iets van € 5 miljard via overheid. Dit weghalen bij de overheid zal een welkome belangrijke verlichting voor de overheid zijn.

–3.De oplossing moet niet ten koste van de “armsten der armen” zijn!

–4.Om voor de crisis-oplossing te helpen, moeten de maatregelen snel worden uitgevoerd.

 

MAATREGELEN

–1.Er moet besloten worden om alle overheids organen en personen los te koppelen van de overheid en in een zelfstandige nieuwe organisatie te plaatsen. Inclusief minister, staatssecretarissen, ambtenaren en inclusief de kantoorruimtes en dergelijk.

Bij voorbeeld in een Nieuwe NGO -> NNGO.

 

–2.Dat levert een NNGO waarin de beste kennis, ervaring, know-how, contacten gebundeld blijven.
Tevens de mogelijkheid dit besluit binnen enkele weken werkzaam te hebben. Er hoeft immers niet veel veranderd te worden.

 

–3.Vóór 1 januari 2014 moet alles geregeld kunnen zijn zodat de overheid niets meer aan ontwikkelingshulp hoeft te doen. Alles gebeurt in die onafhankelijke NNGO.

 

–4. Alle burgers kunnen met onmiddellijke ingang hun vrijwillige bijdragen betalen aan die NNGO. Zoveel als ze zelf willen. De NNGO zorgt uiteraard voor voldoende voorlichting.

 

–5.Omdat  bevoegdheden e.d. nu bij de overheid zitten, moet de overheid, regering en parlement, overtuigd zijn/worden van de juistheid en het belang van deze oplossing en formeel regelen dat dit alles overgaat naar de NNGO.

 

–6-Overgangsmaatregel kan zo nodig zijn dat de overheid wel voor gedurende de eerste 9 maanden salaris/inkomen van het overgeplaatste personeel garandeert

 

ACTIES. WAT KUNT U DOEN
—-1–U kunt uw instemming met deze oplossing betuigen aan regering en parlement door hen e-mails te sturen waarin u deze oplossing toejuicht.
—-2–Ditzelfde door ingezonden berichten aan de media en aanbevelingen op uw Facebook en Twitter.

—-3–U kunt meer ideeën hier als reactie of per e-mail aan info@vrijspreker.nl indienen.

4 REACTIES

  1. @drs. Remspoor [3]:
    Die Raad v Comm gaat automatisch mee over naar de NNGO en wordt eventueel ook betaald door die NNGO.
    Maar ik denk dat dat allemaal idealisten zijn die dit werk gratis doen. Toch??

Comments are closed.