Weg naar VrijheidDe WEG NAAR VRIJHEID wil nu eindelijk iets doen om de snelle achteruitgang in de samenleving te stoppen en om te keren.  Er is zoveel te doen en bijna iedereen wil wat anders. Daarom maken we deelprojecten, DOEL-projecten. U kunt kiezen aan welk van die projecten u wil meewerken en graag voor welk project u de coördinatie wilt doen.  Ook kunt u zelf voorstellen doen voornieuwe DOEL-projecten of sub-projecten.
Er blijkt op zoveel terreinen door overheidsmacht de persoonlijke vrijheid beperkt of gehinderd te worden, dat het bijna onbegonnen werk is om daar verbetering in aan te brengen.

Natuurlijk is dat geen reden om je er bij neer te leggen. Elk druppeltje dat uit die poel van overheidsbemoeienis wordt weggehaald, is er één. Het maakt een emmer vol, en voldoende emmers maken de poel leeg.
De meeste DOELEN leveren ook overheidsbezuinigingen op zodat het staatsbegrotingstekort snel kleiner wordt en verdwijnt.

Het begin is om de mogelijkheden van acties te onderkennen en bekend te maken. Niet iedereen kan alles doen. Wel kan iedereen IETS doen. En als velen daar aan mee doen, hoe klein ook, dan zal over enige tijd de Vrijheid groter worden. Het zal na een moeilijk begin zelfs steeds sneller kunnen gaan.

 Nu beginnen met de WEG NAAR VRIJHEID op te gaan!

De eerste (tamelijk willekeurige)  indeling van DOEL-projecten die is aangevuld met nieuw voorgestelde  mogelijkheden .
Hieraan werkend, krijg je wel eens het gevoel van een onmogelijke taak.
Maar wij zijn met velen die het “Recht” en de “Moraliteit” begrijpen als de enige juiste basis van samenleven, samenwerken in de maatschappij.
Dit kan toch niet anders dan op den duur zegevieren.

 EERSTE OPZET INDELING PROJECTEN  130810
(Die we DOELEN noemen, D1. etc:)

D.1. WNV–Afschaffen overheidsOntwikkelingshulp.
ZIE: http://www.vrijspreker.nl/wp/2013/07/de-weg-naar-vrijheid-d-1-wnv-afschaffen-overheidsontwikkelingshulp/

D.1/1 Secundair:  Gemeentes mogen ook geen geld meer aan ontwikkelingssamenwerking besteden. Dat moet allemaal via de zgn. NNGO

D.2. WNV–Het Vrij maken van drugs
D.2/1 Stoppen met slappe gedoogcultuur en het vrij maken om drugs in bezit te hebben, te kopen of te verkopen.
D.2/2.—Net als voorstel Harry Browne: Alle gevangen die vastzitten voor drugs en die geen geweld gebruikt hebben, onmiddellijk vrij laten en straf kwijtschelden.
Vrijkomend gevangenispersoneel overplaatsen naar politie om echte misdaden te helpen oplossen of te voorkomen.

D.3. WNV–EU macht afschaffen. Dit zal wel gesplitst moeten worden in X afzonderlijke projecten.
D.3/1—Voorkomen dat Nederland meedoet aan de BankenUnie.

D.4. WNV–Afschaffen van overheidsregels.

D.5. WNV–Afschaffen van Belastingen en accijnzen.
D.5/1—Afschaffen invoerbelasting uit ontwikkelingslanden.
D.5/2—Afschaffen alle invoerbelastingen.
D.5/3—Afschaffen erfenisbelasting (succesierechten/aasgieren tax)
D.5/4–Omtwikkel wegen om zelf minder te betalen
D.5/5–Afschaffen overheidstaken die (doordat overheid dat geld niet nodig heeft) ook officiele verminderingen kunnen rechtvaardigen
D.5/6–Invoeren (Lage) “flattax”.

D.6.WNV–Afschaffen subsidies
D.6/1—Afschaffen directe en indirecte subsidie aan sport.
In een crisistijd is het dubbel noodzakelijk dat iedereen zijn eigen sport maar betaalt.
D.6/2—Afschaffen van subsidies aan politieke partijen.
Het is te gek om iemand geld verplichten te betalen voor mensen waar hij/zij tegen is.

D.7.WNV–Zorgen voor een eerlijk geldsysteem.
D.7/1 Streven naar goudgedekte valuta
D.7/1/1 Petitie voor audit naar NL goudvoorraad.
Er wordt actief gewerkt deze petitie snel aan de 2eKamer aan te bieden.
Misschien kunt u nog tekenen om de 1931 handtekeningen op te voeren tot meer dan 2000 !  U kunt tekenen bij:
http://petities.nl/petitie/openheid-over-de-nederlandse-goudvoorraad

D7/2 Na D.7/1 of nu al beginnen te zorgen dat goud terugkomt naar Nederland. (Net als Duitsland  doet)
D.7/3 Werken aan beter valutasysteem, onafhankelijk van bijdrukken door overheden.
D.7/3/1 Geen belemmering voor personen die elkaar in goud willen betalen.
D.7/4 BITCOIN beter bekend maken en invoeren voor gebruik.

D.8.WNV–“ZORG”
D.8/1 Gezondheidszorg
D.8/2  Ouderenzorg

D.9.WNV–Onderwijs weg uit overheidshanden.
D.9/1-Het gemakkelijker maken van Homeschooling

D.10.WNV–Mogelijkheden ontwikkelen voor individu “to opt-out” uit hele systeem en “Vrijgelaten” te worden.

D.11.WVN–Plannen voor BEWUSTWORDING meer mensen dat zij recht  hebben op hun eigen leven, en niet de slaaf zijn van het collectief
D.11/1 Uitbreiden aantal lezers Vrijspreker.
D.11/1/1 Hoe stimuleren dat Vrijspreker artikelen door lezers verder worden verspreid?
D.11/1/2 Hoe kwaliteit Vrijspreker nog te verbeteren?

D.12.WVN Vereenvoudiging arbeidswetten.
Wat twee mensen vrijwillig met elkaar afspreken, is alleen hun eigen zaak.
D.12/1 Afschaffen wet op minimumloon.
Hierdoor zal onmiddellijk de werkloosheid afnemen.
D.12/2 Afschaffen werkvergunning
D.12/3 Afschaffen vestigingswet (op hinderwet na)
D.12/4 Afschaffen loonbijdrage werkgever en inhouden loon vbij uitbetaling.
Gewoon eerlijk alle verdiensten uitbetalen en de werknemer zijn eigen belasting laten betalen.

D.13.WNV–Afschaffen sociale uitkeringen gepaard gaande aan mogelijkheden voor verzekeringen en belastingverminderingen.
D.13/1 Direct stoppen met uitkeringen aan nieuwe immigranten totdat ze minstens drie jaar in NL wonen.

 NAWOORD.
Aan deze opzet ontbreekt nog heel wat. Help om het beter te maken.

Maar laten we niet wachten met al uit te voeren waar je kansen voor ziet.

Wie kan/wil een of meer Doelen-projecten bijhouden of managen?

10 REACTIES

 1. @John [1]:
  Ja, daarin heb je gelijk.
  Maar daarom moet ook getracht worden bij het opheffen van een bepaalde zaak, meteen de belastingen evenredig te verminderen.

 2. Quote:Wat twee mensen vrijwillig met elkaar afspreken, is alleen hun eigen zaak.
  D.12/1 Afschaffen wet op minimumloon.
  Hierdoor zal onmiddellijk de werkloosheid afnemen.
  D.12/2 Afschaffen werkvergunning

  Hoeveel Polen wil je er nog bij hebben of andere “Europese arbeiders die hun geluk hier dan definitief zullen vinden en ons van de arbeidsmarkt verdrijven ?

  Hier laat de vos zijn ware gezicht zien, Vrijspreker Hub Jongen blijkt dus net als alle andere kapitaal belusten alleen maar uit te zijn op verrijking ten koste van de burgerij.

  Sorry maar ik dacht in schrijver dezes een eerlijk en vooral waardig vrijspreker gevonden te hebben met een hart voor de problemen in de samenleving maar helaas is niets minder waar.

  Prepperoni [4] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [7] reageerde op deze reactie.

 3. @J.Snijder [3]: Wat let je om zelf voor Poolse tarieven te gaan werken? Of willen we onze priviliges (hoge lonen!) afschermen met hekken of importtarieven? En wie betalen dan deze hoge lonenuiteindelijk? Wijzelf, via doorberekening in de uiteindelijke kostprijs. Die burgerij verrijkt zich ten koste van … zichzelf.

  Uit je voorbeeld blijkt vooral dat we de afgelopen jaren boven onze stand hebben geleefd. Mensen uit bijv. Polen willen die luxe ook wel en hebben er zelfs een lange reis voor over. Ik geef ze geen ongelijk.

  Richard [6] reageerde op deze reactie.
  J.Snijder [8] reageerde op deze reactie.

 4. Decentralisatie van macht en het recht op secessie. Door macht te decentraliseren wordt het stemmen met de voeten een stuk eenvoudiger, waardoor er meer concurrentie zal ontstaan hetgeen leidt tot meer keuze en een natuurlijke rem op misbruik van macht.

  Duitsland bestond in het 2e deel van de 17e eeuw uit 234 landen en 51 vrije steden. Belastingdruk was er bijna overal laag en er was relatief veel economische vrijheid.

 5. @Prepperoni [4]: Bovendien dalen de prijzen op den duur als de lonen omlaag gaan. In beginsel zullen bedrijven misschien meer winst maken. Echter zullen de toegenomen winstmarges leiden tot meer concurrentie, dalende prijzen en -vanwege de toegenomen concurrentie- meer keuze voor consumenten. Vanwege de lagere loonkosten wordt het immers interessanter om een bedrijfje te beginnen en personeel aan te nemen.

 6. @J.Snijder [3]:
  Jammer Jan dat je zo eng denkt.
  Heb je jezelf al eens afgevraagd hoeveel liefde jij hebt voor de Poolse medemens? Mensen die thuis niet voldoende kunnen verdienen om vrouw en kinderen te voeden?
  En die ver van huis voldoende kunnen verdienen bij mensen die dit graag betalen? Maar die mensen wil je met geweld buiten de deur houden?

  Het minimum loon is het wapen van de “INS” (die een baan hebben) tegen de “OUTS” (die geen baan hebben).

  J.Snijder [9] reageerde op deze reactie.

 7. @Prepperoni [4]:

  Je leest het verkeerd als je denkt dat ik die polen ongelijk geef, ik zou hetzelfde doen echter in ons geval zal dit soort “omvormingen” lijden tot het totaal kapot maken van onze arbeidsmarkt en de volledige instorting van onze arbeiders veroorzaken.

  Is het al niet zo dat de markt volledig kapot wordt gemaakt door die slavendrijvers die men “uitzendbureau’ noemt dan zal dit gaan zorgen voor de totale ondergang van de arbeidsplaatsen van onze eigen burgers en het gevolg zijn dat er wederom een ongelooflijk grote armoede ontstaat in ons land, denk daarbij aan de crisisjaren maar dan 10 keer zo erg.

  We zullen dan volledig zijn overgeleverd aan de rijken der aarde met hun grote corporates en het stinkende kapitalistische systeem zal dan een nog grotere etterende wonde in onze samenleving branden.

  Nee dit moeten we niet willen, dit moet ten koste van alles voorkomen worden.

 8. @Hub Jongen [7]:
  Mijn beste vergis je niet, als er iemand is die de poolse arbeider zijn welvaart gunt zal ik dat zijn, ik heb overigens een goede vriend die met zijn Poolse vrouw en haar familie er hier het beste van maakt, echter wel onder eerlijke voorwaarden met goede bedoelingen.

  Ik heb er alleen iets op tegen als bedrijven misbruik maken van de ontstane situatie en die arme drommels hierheen toogt met de belofte dat ze hier een bestaan op kunnen bouwen ten koste van onze eigen arbeiders die in pure armoede vervallen terwijl de bedrijven en hun aandeelhouders de mega winsten opsouperen.

  Gajes van het hoogste soort noem ik dat, dáár heb ik iets op tegen, je eigen buurman, zwager, broer, nee zelfs je bloedeigen vader aan de kant schoffelen omdat hij of zij te duur is en jij niet genoeg winst kunt maken, daar spuug ik op, op die “unmenschen” die zo denken.

  Terug naar de VOC tijd misschien ? dan kunnen we maar beter onszelf de kogel geven voordat we verworden tot de “jude” die nog minder rechten heeft als de kakkerlak en geacht wordt te zwoegen tot hij/zij er etterend bij neervalt en een gruwelijk einde sterft in honger en absolute armoede, alleen maar omdat de rijken rijk zullen blijven en de corporates (en de gelijkdenkenden) de wereldmacht zullen bezitten.

  Ik voorspel je, als dit zo blijft doorgaan zal er op korte termijn een grote onvrede ontstaan en lijkt mij de lont niet ver van het kruit te liggen, de volgende grote oorlog is dan aanstaande en dat kan je maar beter trachten te voorkomen.

  De directeur van de Grontmij. gooit het lont al in de lucht, laten we hopen dat deze niet in het kruitvat gaat landen.

  Wat er heden gebeurd is de opmars naar opnieuw de eind dertiger jaren en het zal niet lang duren alleer de eerste groep onderdrukten zijn stem laat horen, laten we maar hopen dat deze stem gehoor vind anders kon het binnenkort wel eens weer mis gaan in Europa en een tweede “Adolf” zijn stem verheffen, ik zou hem in ieder geval in deze situatie verkerend (net als in 1938) geen ongelijk meer kunnen geven.

 9. Het probleem is dat als je mensen uit Polen hier toelaat er een prijzenslag zal ontstaan en dat over twee of drie jaar Nederlandse gezinnen ook gaan rondreizen door Europa op zoek naar werk. Dat is mooi voor het internationaal bedrijfsleven, maar ronduit triest voor de werkers, zij het Polen, Grieken of Nederlanders.

Comments are closed.