democracy.democracydeliversEen opzienbarend artikel is te vinden op de website van GroenLinks. De fractievoorzitter van GroenLinks, Bram van Ojik, heeft aan minister van Buitenlandse Zaken Timmermans gevraagd om democratisch genomen besluiten in Rusland sterk te bekritiseren.

Ik ben het met de Russische anti-homowetten volstrekt oneens, en ik ben geen democraat. 99,9% Van Nederland is dat echter wel, en ze roepen voortdurend om meer democratie zodat ze gemakkelijker hun eigen zin kunnen doordrijven. Democratie is zoiets fantastisch dat er zelfs oorlogen om worden gevoerd in de zandbak. Of landen elders in de zandbak worden bewonderd voor hun ‘Arabische lente’, terwijl democratie in zulke achterlijke landen een garantie voor problemen is.

Veel democraten – en je mag van politici van GroenLinks toch ten zeerste aannemen dat ze dat zijn – zijn helemaal niet zo democratisch. In Rusland spreken ze blijkbaar hele andere dingen af dan we hier normaal vinden, en de Russische homo’s moeten zich toch zeker bij alle democratische besluiten neerleggen? Ik vraag me overigens af hoe GroenLinks zou hebben gereageerd als er wetten tegen mannen, blanken, kapitalisten, hetero’s of andere door GroenLinks vergeten groepen werden uitgevaardigd, maar dat even terzijde.

Het wordt hoog tijd dat het dogmatische geloof in democratie eens op de schop gaat. Een systeem waarbij iedereen de baas is over je en je zelf niets meer te vertellen hebt kan nooit goed functioneren. Desondanks krijgen we dit geloof zo met de moker ingehamerd dat praktisch niemand er zelfs maar openlijk aan durft te twijfelen. Uitgezonderd een handjevol libertariers, die helaas nog onvoldoende talrijk zijn.

Dit Russische geval is een prima voorbeeld van wat er kan gebeuren in een democratie, en vandaag zijn de homo’s het slachtoffer. Wie wordt de volgende? Uiteindelijk zal iedereen uiteindelijk op de één of andere manier de sigaar zijn.

32 REACTIES

  1. @Mark [30]: Er is een recht op vrije associatie, je mag omgaan met wie je wenst. Dat klinkt veel positiever dan het negatieve begrip discriminatie. Maar dat zijn woordspelletjes. Discriminatie op afkomst of geaardheid staat me overigens tegen. Maar dat is voor de discussie verder ook minder relevant.

    Anders dan alle andere systemen waarbij planners, dictators of managers gaan bepalen wat het beste is voor de partijen gaat libertarisme uit van de vrijwilligheid van individuen. Dat geeft per definitie betere resultaten.

    Nogmaals, ieder individu heeft het recht te kiezen. Een hoer weigert soms ook bepaalde klanten. Een juwelier die meerdere keren door allochtonen is overvallen zal wellicht de deur niet meer open doen voor allochtone klanten. Hier de juwelier of hoer dwingen tot het aangaan van klantcontacten is vele malen abjecter dan het vermeende probleem van discriminatie. Het dwingen van de juwelier en hoer zou pas echt het einde zijn van de vrije markt.

    Discriminatie werkt twee kanten op, het kan ook zijn dat joden of homo’s geen goederen meer bij bijvoorbeeld de hema kopen, een dergelijke boycot zou dan ook verboden moeten worden?

  2. @Mark [30]: Met vrijwillig wordt bedoeld dat beide partijen het er mee eens zijn dat zij met elkaar willen handelen. Indien een van de partijen -om wat voor reden dan ook- niet met de ander in zee wenst te gaan wordt niet meer voldaan aan de voorwaarde. Ja+ja = ja. Ja+nee = nee.

    Het recht op discriminatie volgt overigens uit het fundamentele recht van elk mens: zijn zelfbeschikkingsrecht. Door iemand te discrimineren tast je dat recht niet aan. De persoon in kwestie kan immers nog steeds over zichzelf beschikken. Anti-discriminatiewetgeving is echter wel een aantasting van het zelfbeschikkingsrecht. Derhalve dient deze wet als onrechtmatig te worden bestempeld.

Comments are closed.