crash-euroEconomische Crisis:  Verzet of slavernij.    (Deel XIII   10 augustus 2013.)

Dat is de keuze die burgers straks nog rest als het huidige beleid wordt voortgezet.
Regeringsleiders en ongekozen EU-functionarissen voeren de nietsvermoedende Europese burgers naar de financiële en economische afgrond in hun wanhopige pogingen om de eurozone en de euromunt in stand te houden.

Het Griekse volk wordt door de zogenaamde Troika steeds verder geplunderd. Deze handlangers van de bankiers zullen zelfs de laatste druppel hoop, waardigheid en bezit uit dat land persen als het maar geld oplevert om de wankele Europese grootbanken overeind te houden.

De schuldenberg van Griekenland wordt met iedere lening opnieuw vergroot, maar het geld wordt gebruikt om oude leningen bij de Europese banken af te lossen.

De Grieken zelf zien nagenoeg niets van de reddingspakketten ter waarde van 240 miljard euro die grotendeels door de Europese belastingbetalers gefinancierd moeten worden.
Deze truc is niets anders dan een banken- en daarmee een euroredding via de Griekenlandroute.

Griekenland heeft een officiële werkeloosheid van 27,6 procent en een jeugdwerkeloosheid van 66 procent in een stervende economie die al 25 procent gekrompen is sinds het begin van de crisis.

Mensen kunnen eerste levensbehoeften niet meer betalen en velen leven op straat, terwijl gezondheidszorg voor grote aantallen Grieken niet meer betaalbaar is waardoor mensen onnodig sterven. Misdaden tegen de menselijkheid lijkt een redelijke typering van deze Griekse tragedie!
Alleen dwazen geloven nog dat dit land ooit nog in staat zal zijn haar schulden te betalen.

Maar…..het land is op weg naar herstel volgens misdadigers zoals Barosso en Van Rompuy.
Deze niet gekozen machthebbers zo te noemen lijkt vandaag de dag een ernstige beschuldiging maar de geschiedenis zal leren dat het de waarheid was.

En degenen die als slippendragers de wandaden van deze misdadigers mogelijk hebben gemaakt zijn niet minder schuldig. Daar zouden Rutte, Samsom en Dijsselbloem eens stil bij moeten staan.

Deze mensen zijn degenen die, hoewel zij nu geen draagvlak meer hebben, gekozen werden om ons land te regeren hoewel geen weldenkend mens ooit voor de combinatie van VVD en PvdA heeft gestemd. Maar deze lieden behoren tevens tot degenen die ons tegen beter weten in wijsmaken dat de Grieken hun schulden aan ons terug zullen betalen, net zoals de Portugezen, de Ieren en straks de Spanjaarden, Italianen en Fransen.
Goedbetaalde dwazen die de burgers voor dom verslijten en maling hebben aan ons welzijn.

Alles is nog rustig, de beurzen stijgen tot recordhoogte en iedereen wordt daarmee in slaap gesust hoewel die hoge beurskoersen het gevolg zijn van geldcreatie en geen economische basis hebben.

Die rust zal er als het aan de politiek ligt ook blijven tot na de Duitse verkiezingen op 22 september.

Daarom leest u niet in de kranten dat…..de Zwitserse regering heeft besloten dat alle spaarders daar hun geld kwijt raken als hun bank in de problemen komt, ook de buitenlandse rekeninghouders.
Dat…..de EU dit jaar een maatregel gaat invoeren om bij problemen bankrekeningen te bevriezen waardoor rekeninghouders gedurende een aantal weken slechts 100 tot 200 euro per werkdag mogen opnemen en verder niet bij hun geld kunnen.
Dat…..uw depositogarantie tot € 100.000,- voor de politiek allang geen werkelijkheid meer is omdat dit onbetaalbaar is.
Dat…..de Duitsers voor 86 miljard en de Nederlanders voor 35 miljard euro aan garanties hebben uitstaan voor Griekenland, Portugal en Ierland en er straks door ons vele miljarden betaald zullen moeten worden omdat die landen de facto failliet zijn.
Dat…..alleen de Deutsche Bank al voor 55.000 miljard aan riskante derivaten op de balans heeft staan en daarmee een bedreiging vormt van het hele financiële stelsel.
Dat…..een kunstmatig lage rente onze pensioenen uitholt en uw spaargeld laat verdampen in combinatie met een inflatie die hoger ligt dan de regering u wil laten geloven.
Dat…..onbeperkt geld drukken waardoor de beurzen tot ongekende hoogte stijgen slechts schijnwelvaart is die gedoemd is in te storten.

Onze democratie wordt via Brussel steeds verder ondergraven en is allang verworden tot een schijndemocratie als het woord dictatuur niet dichter bij de waarheid is.

Overheden in Europa en Amerika bespioneren hun eigen burgers en willen alles weten met als enige reden dat ze bang zijn voor de komende reacties van hun eigen burgers.
Daarom mogen burgers geen wapens bezitten, behalve als we op Amerikaans initiatief weer eens mogen vechten in een ver land waar we niets te zoeken hebben zoals Irak, Libië en Afghanistan.

Landen die met onze hulp in puin zijn gelegd, waar de burgers massaal gedood zijn en waar dankzij de westerse democratieën burgeroorlogachtige toestanden en wetteloosheid heersen, terwijl Afghanistan daarnaast met onze hulp weer tot de grootste heroïneproducent ter wereld is bevorderd. Een land waar ondanks onze inzet de Taliban binnenkort de macht weer over zal nemen.

De president van de grootste democratie ter wereld die wij blindelings volgen heeft kennelijk het recht om honderden mensen op afstand te laten doden via onbemande drones met als rechtvaardiging de strijd tegen de moslimterroristen van al-Qaida.
Dat heeft niets met rechtsstaat en democratie te maken maar alles met dictatuur!

Al-Qaida is trouwens een terreurorganisatie die ooit door de Amerikanen werd opgericht en op dit moment door diezelfde Amerikanen van zware wapens wordt voorzien om het regime in Syrië ten val te brengen. Wapens die uiteindelijk ook tegen ons gebruikt zullen worden als de godsdienstoorlog tussen de twee grootste stromingen binnen de islam is uitgevochten.

Soennieten en de Sjiieten staan tegenover elkaar in Syrië en dat conflict kan eindigen in een grensoverschrijdend bloedbad dat het westen tijdelijk in de kaart zal spelen.

Het Syrische conflict heeft de potentie om uit te groeien tot WO III, maar dat is natuurlijk wel ideaal om de naderende economische instorting nog een tijdje uit te stellen en de aandacht van de burgers af te leiden van het wanbeleid en de wandaden van de huidige regeringen en haar leiders die graag aan de macht willen blijven.

Een grote oorlog is ook bij uitstek geschikt voor de politiek om de laatste restjes vrijheid die ons nog scheiden van dictatuur op te ruimen.

De wereld koerst bijna onvermijdelijk af op een financiële crash en mogelijk een grootschalige oorlog.

Dat is de weg die voor ons ligt als burgers hun lot niet in eigen hand nemen, maar zich als makke schapen naar de economische en wereldpolitieke slachtbank laten leiden door al dan niet gekozen leiders die allang geen deel meer uitmaken van onze dagelijkse werkelijkheid.

Ingezonden door  S.R.L. Lancee
(schrijver/politiek analist, die in 2006 in zijn boek het einde van de EU al voorspelde).

15 REACTIES

 1. Theorie: In het huidige politieke klimaat is een politicus de katvanger van diegenen die tot de rijksten ter wereld gerekend kunnen worden. De beloning is navenant. kok Balkenende Zalm Bos en vele anderen beschikken momenteel over salarissen die bespottelijk zijn te noemen. En feitelijk een klap in het gezicht van hen die door deze crisis de buikriem aan moeten trekken.

 2. Alleen wat voor iedereen positief is zoals rechts rijden, niet de wetten die mensen als citroenen meedogenloos uitpersen. Welke wetten dat zijn? Denk na en beoordeel waar jij niet meer aan mee wilt doen en doe waar jij je werkelijk okee bij voelt. Toegegeven: dat is een hele eigen verantwoording die je veel tegenwerking en verlies kan opleveren, maar je bent dan geen schaap meer en een vrijdoener van vlees en bloed. Een vrijdoener die durft te leven en iedereen recht in de ogen kan blijven kijken. Het mooiste wat mij kan overkomen.

 3. Haal mijn bijdrage onder 2 maar weg. Die zou verkeerd kunnen worden opgevat1

 4. Dacht je dat het in Nederland beter wordt dan in Griekenland?
  Ik zie het nu dezelfde kant opgaan.

 5. Financiële crashes na geld bij drukken zijn er al eerder geweest en hebben ook niet tot WO III geleid. Er wordt te zeer van uit gegaan dat leiders reageren in de vorm van een WO III op wat voor probleem dan ook. Als dat waar was, zouden we allang niet meer bestaan.

  • WO 111 ben daar niet zo bang voor. Eerder komt er een volksoproer dat zal leiden tot een nog verdere beknotting van onze vrijheid. Een regering heeft in dat geval al een scenario klaar liggen. Het draaiboek dus. Sabotage van dit beleid En dan?

  • @molenaer [14]: Een systeem dat de oude Grieken hebben ontwikkeld. Maar dat maar al te vaak misbruikt wordt voor eigen dan wel tegenstrijdige belangen. Democratie werkt niet in de zin van: Die de macht heeft, misbruikt hem.

Comments are closed.