…is niet Morsi & de Moslimbroeders of de militairen maar de beroerde staat van deEgypt economie. Alle aandacht gaat nu naar politieke en constitutionele vraagstukken terwijl het economische probleem de sleutel vormt. Zo gaat er jaarlijks 17 miljard dollar aan o.a. brandstofsubsidies doorheen om de massa kalm te houden.

Vanaf 2010 daalt de groei van het BNP, van bijna 6% naar onder 2 %. Werkloosheid in Egypte steeg van 9 naar meer dan 13 %. De deviezenreserves slonken van 35 miljard naar 15 miljard. Het overheidstekort is meer dan verdubbeld; van 110 miljard Egyptische ponden naar 230 miljard. Een kwart van dat budget zijn subsidies voor de midden- en lagere klasse. Mensen onder de armoedegrens maken de helft uit van de bevolking.

De zwarte economie maakt 40 % van de officiële economie uit en de corruptie is enorm. Van het totaal aantal werknemers is een derde in overheidsdienst.

Na het vertrek van Mubarak is de Egyptische economie in een vrije val terechtgekomen. Het toerisme is ingestort en onder Morsi is het alleen nog maar sneller bergafwaarts gegaan. De armoede groeit en de prijzen stijgen. De deviezenreserves klinken in en buitenlandse investeerders trekken zich terug.

De statistische opdracht-en-controle structuur bevoorrecht de militairen en de elite. De bevolking werd rustig gehouden door enorme subsidies op brandstof, brood, rijst en suiker. Sinds Nassar zijn er drie ‘liberaliserende’ hervormingen geweest die de elite meer macht en kapitaal gaven en een namaak kapitalisme brachten. ‘Privatisering’ als newspeak voor meer overheidsinvloed, zie hier ten lande de zorg- en energiemarkt.

Met kunst en vliegwerk wordt Egypte op de been gehouden door kredieten en giften door landen die hun invloed willen uitbreiden. Zo zei Quatar begin april nog 3 miljard dollar aan het Morsi bewind toe. Nu de militairen aan de macht zijn, komen Koeweit, Saoedi Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten over de brug met 12 miljard dollar. De VS noemt de machtsovername geen machtsovername zodat er 1,3 miljard aan militaire steun gegeven kan worden. En bij enigzins geloofwaardige hervormingen geeft het IMF een krediet van 5 miljard dollar.

Wat moet Egypte doen om de economie aan de praat te krijgen ? Radicaal snijden in de overheid en overheidsuitgaven. Het beperken van militaire commerciële activiteiten. Een zo vrij mogelijke markteconomie invoeren met bijvoorbeeld belastingvrije zones om buitenlandse bedrijven te trekken. Eigendomsrechten voor iedereen zodat ook de allerarmsten huizen kunnen kopen en bedrijven kunnen starten.

Zolang dit niet gebeurt, blijven de onlusten doorgaan en worden machthebbers sneller als ondergoed gewisseld. Machthebbers kunnen namelijk niet zoveel: belasting heffen, regels opleggen, de bureaucratie uitbreiden, hun vriendenkring fêteren en de economie in de soep draaien. In Egypte en in de rest van de wereld.

 

1 REACTIE

  1. “De VS noemt de machtsovername geen machtsovername zodat er 1,3 miljard aan militaire steun gegeven kan worden.”

    Laat me eens raden, die 1,3 miljard moet in de USA worden uitgegeven? Tsjonge jonge wat een steun…. van de eigen wapenindustrie.
    Dat deze wapens later in een burgeroorlog gebruikt zullen worden … who cares? Tegen die tijd krijgt de amerikaanse burger de rekening gepresenteerd. Maar ja, die slapen net zo diep als wij hier in nederland…
    War… is a racket.

Comments are closed.