ATLAS SHRUGGED_logo_PINEuropese première zaterdag 17 augustus; op dezelfde bijeenkomst als de presentatie van de jongste vertaling in het Nederlands van De Avonturen van Jonathan Gullible.
Het boek Atlas Shrugged, in de jongste Nederlandse vertaling:”De Kracht van Atlantis” zal bij velen bekend zijn. En velen kijken al (te)  lang uit naar de vertoning van deel II van de film.

Atlas Shrugged is de belangrijkste roman van Ayn Rand (uit 1957), waarin ondernemers in de Verenigde Staten in opstand komen tegen het collectivistische overheidsbeleid. De roman vertolkt de ideeën van het objectivisme, de filosofie van Ayn Rand. Zij verdedigt in de roman de beginselen van individuele vrijheid, de vrije markt en vrij ondernemerschap.

Atlas was een Griekse god die het hemelgewelf op zijn schouders torste. In de beeldende kunst wordt hij vaak voorgesteld als iemand die de wereldbol op zijn schouders torst. “To shrug” betekent de schouders ophalen, m.a.w.: wat zou er gebeuren als Atlas zijn last niet langer wilde dragen? Het zijn de ondernemers die de wereld draaiende houden, dus zou de economie ineenstorten als zij in staking gingen.

De boodschap van Atlas Shrugged is die van het objectivisme, de filosofie van Ayn Rand. Ze baseert zich op de logica van Aristoteles, met name op het principe van de non-contradictie. Ze pleit voor egoïsme en kapitalisme. De rol van de overheid moet volgens haar beperkt worden tot het garanderen van de veiligheid, dus leger, politie en rechtspraak.

Alan Greenspan was een vriend van Ayn Rand en bewonderde Atlas Shrugged.
Er zijn meer dan zeven miljoen exemplaren van het boek verkocht.

In 2011 werd het boek verfilmd als Atlas Shrugged: Part I, als eerste deel van een filmtrilogie. De première in Amsterdam was een groot succes en volledig uitverkocht. Laatkomers moesten teleurgesteld worden omdat de zaal vol was.

In 2012 verscheen het vervolg Atlas Shrugged II: The Strike; het derde deel moet volgens plan in 2014 uitkomen.

Atlas Shrugged II zal worden geïntroduceerd door Prof. Ken Schoolland waardoor ook degenen die deel I nog niet gezien hebben, het verhaal goed kunnen volgen.

Het boek heeft het leven van tallozen rijker en gelukkiger gemaakt. Als één boek aan te bevelen is, is het dit. Deel II laat goed zien dat de voorspellingen van Ayn Rand in 1952 op dit ogenblik is de maatschappij  aan het gebeuren zijn.

Doordat op het Vrijheidssemihaar ook Prof. Ken Schoolland de nieuwe Nederlandse vertaling zal presenteren, en er ook lezingen zijn van Kenli Schoolland en Toine Manders krijgen we echt waar voor ons geld!!!

V0or de totale uitgebreide informatie zie:
<http://www.vrijspreker.nl/wp/2013/07/breaking-vrijheids-seminar-zaterdag-17-augustus/>

Om uw inschrijving gemakkelijk te maken herhalen we hier nog de inschrijfgegevens:
Toegangskaart: € 15,-. Toegangskaart + diner/buffet: € 42,50 exclusief drankjes.

BESTELLING/ INSCHRIJVEN:

voor de toegangskaart  :     www.succesboeken.nl

voor toegangskaart + diner/buffet  htwww.succesboeken.nl

voor de meest uitgebreide uitnodiging:  www.succesboeken.nl