Ratio_avatar-131x200Hoe kan iemand met droge ogen betogen dat beschaving het proces is waar absolute vrijheden worden omgevormd tot voorwaardelijke privileges? Ik ben weer eens een vaag boek ingedoken en kwam bovenstaand pareltje van newspeak tegen. Het is afkomstig uit het boek “the American Population  Debate” ISBN 0-385-06219-2. pag 274-7 van de paperback versie.

Het gaat over wat Edgar Chasteen omschreef als sterfte beperking. De medische wetenschap is erin geslaagd de levensverwachting wereldwijd sterk toe te laten nemen. Dit als contrast tot de term geboortebeperking die niet echt van de grond leek te komen. Een zekere breedsprakigheid kon Edgar niet ontzegd worden, hij constateert dat de ooievaar niet langer de paradijsvogel is..

Hij stelt: we moeten inzien dat het de plicht van de overheid is vrouwen te beschermen tegen zwangerschappen net zoals we ze beschermen tegenover arbeidsdiscriminatie of de pokken. En wel vanuit dezelfde reden, die van het algemene belang. Er zijn precedenten met betrekking tot het ingrijpen in de omvang van de familie, denk aan het verbod op veelwijverij.

De geschiedenis van de mensheid is, zo betoogt Edgar, het proces van het omvormen van absolute vrijheden naar voorwaardelijke privileges. Een door hem aangehaald voorbeeld is de schoolplicht, ouders mogen door verbod op kinderarbeid en de schoolplicht niet langer vrij beschikken over hun kinderen, het ongelimiteerde recht wordt ingeperkt.

Edgar gaat verder. Ergens in de toekomst zal een historicus terugkijken op de twintigste eeuw en vaststellen dat in 19xx wetten in werking traden die voor altijd een einde maakten aan het anachronistische gebruik dat ouders het recht hadden op zoveel kinderen als ze zelf wensten.

Wensen of behoeftes worden door de maatschappij opgelegd en kunnen als zodanig veranderd worden. Niemand wordt geboren met de wens tot 1, 4 of 15 kinderen. Dit is afhankelijk van de conditionering.

Sommigen zullen stellen dat dwangmatig afgedwongen geboortebeperking Orwelliaans is. In tegendeel. Het niet dwangmatig ingrijpen zal juist onvermijdelijk voeren naar een dergelijke toestand. Dwang is en blijft nodig, voorlichting alleen zal niet voldoende zijn. Kijk alleen maar naar het roken en het niet gebruiken van de autogordel. Zonder dwang zal een gedeelte daaraan vasthouden. Derhalve is het ook voor geboorte beperking nodig. EINDE AANHALINGEN van Edgar Chasteen.

Afijn, hier eindig ik maar het artikel. Het algemeen belang is nooit een excuus voor dwang. Vrijheden zijn absoluut of ze zijn er niet. Je bent zwanger of je bent het niet. Zo zit het ook met vrijheden. Als je geen absolute vrijheid hebt, slechts ingeperkt door het onderling accepteren van het NAP, dan heb je geen vrijheid. Als iemand anders een deel heeft van je vrijheid en kan stellen dat je 3 kinderen mag krijgen dan kan deze net zo goed stellen dat je straks maar 1 kind mag krijgen, of helemaal geen. Of dat je moet stoppen met ademen.

Het is nooit de taak van de overheid om een volwassene tegen zichzelf te beschermen. Er zitten in het verhaal van Edgar de nodige foute aannames en invalide logica. Vrij makkelijk te doorzien maar intussen gelooft de grote meerderheid van het land nog steeds in het algemeen belang en dat hiervoor offers geeist mogen worden. En waarschijnlijk gaan velen mee in zijn stelling dat opgeven van vrijheden beschaving brengt……..

8 REACTIES

 1. Quote: Hij stelt: we moeten inzien dat het de plicht van de overheid is vrouwen te beschermen tegen zwangerschappen net zoals we ze beschermen tegenover arbeidsdiscriminatie of de pokken.

  Zwangerschap is een ziekte, toch?
  Laten we vrouwen gaan vaccineren hiertegen.

  Harrie Custers [2] reageerde op deze reactie.

 2. @John [1]: binnenkort een veilig-vrijen inspecteur in elke slaapkamer, die na met zijn vingertje gewezen te hebben, jou voor de daad een condoom aanreikt en roept: vrijen is een keuze, zwanger worden niet (meer).

 3. “Als je geen absolute vrijheid hebt, slechts ingeperkt door het onderling accepteren van het NAP, dan heb je geen vrijheid. Als iemand anders een deel heeft van je vrijheid en kan stellen dat je 3 kinderen mag krijgen dan kan deze net zo goed stellen dat je straks maar 1 kind mag krijgen, of helemaal geen.”

  Dit begrijp ik niet helemaal. Je bent als individu toch alleen maar vrij zolang anderen dit respecteren, of het nou de overheid is of je buurvrouw.
  Ook vind ik niet dat je kan zeggen dat een mens ofwel helemaal vrij is, of 100% slaaf. Maar dat ligt misschien aan de definitie van vrijheid die er gehanteerd wordt

  ratio [4] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [6] reageerde op deze reactie.

 4. Beste Joop [3]: Je stelt: Je bent als individu toch alleen maar vrij zolang anderen dit respecteren, of het nou de overheid is of je buurvrouw.
  Hier klinkt een zeker fatalisme, je hebt alle recht je tegen inbreuken op je vrijheid te verdedigen. Dus je bent helaas inderdaad alleen maar vrij als je je verdedigt, je mag je ook overgeven.

  Je mag je in een libertarische wereld overgeven aan je buurvrouw, je mag je in deze colletivistische wereld overgeven aan de staat. Of je spartelt wat tegen. Dat tegenspartelen probeer ik, en ik hoop dat er meer mensen gaan tegenspartelen.

  Joop [5] reageerde op deze reactie.

 5. @ratio [4]: Ik had het in mijn reactie over hoe het in werkelijkheid is, niet over het zou moeten zijn. We zijn het eens dat mensen vrij zouden moeten zijn en daar ook voor op mogen komen.

  Jezelf verdedigen tegen mensen die jouw vrijheid niet respecteren leidt overigens niet vanzelf tot meer vrijheid, maargoed dat is een ander verhaal en dat maakt het daarom natuurlijk geen slechte actie.

 6. @Joop [3]:

  Het hangt inderdaad af van de definitie. Net zoals alles, want je moet om te discussiëren wel weten waar je het over hebt.

  “Vrijheid”waar we het in de Vrijspreker normaal over hebben, heeft betrekking op de samenleving onder mensen.
  Daarom is de eenvoudigste definitie:
  “Vrijheid is het ontbreken van geweld (of dwang) door andere mensen.”

  Iets mooier, de op de voorpagina genoemde misisie van de Vrijspreker:
  De Vrijspreker streeft naar een maatschappij waarin ieder mens soeverein is: ieder mens heeft het recht zijn leven te leiden zoals hij zelf wil, zolang hij datzelfde recht van ieder ander respecteert

  JohnDoe [7] reageerde op deze reactie.

 7. @Hub Jongen [6]: Of in de woorden van T. Jefferson:

  rightful liberty is unobstructed action according to our will within limits drawn around us by the equal rights of others.

  Een mooie samenvatting van het NAP.

 8. Frans de Waal , nederlands bioloog ontdekte dat primaten en mensen beiden 2 dezelfde biologische behoeftes hebben. 1: behoefte aan individuele vrijheid en autonomie. En 2: behoefte aan deel te zijn van een groep of familie. Beide behoeftes staan haaks op elkaar en leiden altijd tot conflicten. Als we zorg nodig hebben vallen we vrijwel altijd terug op hulp van anderen of van een onpersoonlijke overheid. Hiervoor zullen we ons moeten aanpassen aan die ander. Maar dit botst altijd met onze andere behoefte die van indiviupduele autonomie. Het is de uitdaging van de mensheid een leefwijze te vinden die recht doet aan beide behoeftes. Individuele autonomie en zelfontplooiing versus geborgenheid, veiligheid en zorg waarvoor we toch steeds anderen voor nodig hebben. Het is natuurlijk ook zeer de vraag of we daarvoor perse een overheid of staat nodig hebben. Misschien kan dit ook zonder overheid, als we samenleven in gemeenschappen op vrijwillige basis.

Comments are closed.