Niet alleen het heffen van inkomstenbelasting is diefstal.plsk

Inflatie is dat ook.

De meest onrechtvaardig getroffen categorie is die der gepensioneerden.

Zij hebben gedurende hun hele werkzame leven   dwangverzekeringspremies afgedragen voor een uitkering, waarvan zij ieder jaar een percentage zien wegsmelten.

Hoeveel zij gedurende de tijd van hun uitkering in damp zullen zie opgaan, is volslagen onzeker. Zij moeten dat maar afwachten.

Als melkkoe hebben zij hun functie vervuld; zij moeten nu maar zien, welke brokken de boer hun nog toe zal werpen nadat zij deze functie hebben verloren.

Dit is onsmakelijk, maar wat kan een gepensioneerde doen?

Hij had veel eerder in opstand moeten komen en samen met andere  gesalariëerden moeten weigeren de dwangverzekeringspremies af te dragen.

De  overheid doet het voorkomen, dat de werkgever een deel van de premies betaalt, maar ook dit is boerenbedrog.

De door de werkgever betaalde dwangverzekeringspremie komt immers in  mindering op het nettobedrag dat de werkgever kan  uitbetalen.

Hoe het mogelijk is, dat een dergelijk op boerenbedrog gebaseerd systeem zo lang met succes gecontinueerd kan worden, is mij en vermoedelijk velen met mij, een raadsel.

Wie lang genoeg leeft, kan gemakkelijk meemaken, dat  de   koopkracht van zijn pensioen  tot de helft of minder uitgehold is.

Maar  bij weinigen  komt de gedachte op, op hun negentigste een overheidsgebouw binnen te strompelen om zijn of haar beklag te doen.

Naarmate de jaren voortschrijden, dringt wel steeds duidelijker het besef door, dat men grotelijks besjoemeld is. Maar het is dan te laat.

Hugo van Reijen

22 REACTIES

 1. Weigeren die premie te betalen, doet je snel in de gevangenis belanden. Het werkgeversdeel kun je zelf zowiezo niet weigeren. Het enige is emigreren, maar dat moet je arbeidssituatie ook maar toestaan.

 2. @rob [5]:
  Bepaalde experts op het gebied van soevereiniteit, uit verschillende landen in de wereld, leggen uit dat je REEDS slaaf bent, in de letterlijke zin. Het begon toen je ouders jou REGISTREERDEN en, letterlijk, overhevelden naar de Staat. Die is nu eigendoen van jou. De staatshoofd is jouw uiteindelijke meester…
  Voornoemde experts leggen niet alleen uit dat en hoe dat zo is, ze geven ook oplossingen om je vrijheid te bewerkstelligen. Mensen die uberhaupt van zulke zaken op de hoogte zijn, nemen vaak aan dat de ‘meester’ zijn bezit wel niet los zal laten, maar zo werkt dat niet. Er zijn internationale wetten die gelden, maar waar individuele mensen ook gebruik van kunnen maken. Alleen weet werkelijk bijna niemand van het bestaan hiervan af. Des te moeilijker is ’t om een GROEP mensen te vinden die hier werk van maken, wat de gang van zaken vergemakkelijkt en ten delen uberhaupt mogelijk maakt.

  Claim je eigen soevereiniteit, da’s de uiteindelijke oplossing. Geld verdienen als ‘buitenlander’ binnen de nederlandse grenzen is niet zo’n groot probleem. Aan de andere kant, wie wil er dan nog binnen deze koude grenzen blijven, als de hele wereld open komt te staan…?

  Goethe: niemand is meer slaaf dan die denkt al vrij te zijn.
  Als je denkt dat je nu slaaf WORDT, is dat je grootste probleem. Pas als je gaat werken vanuit de kennis dat je al als slaaf behandeld wordt omdat je volgens ‘hun’ papieren dat ook BENT, kun je je vrijheid gaan bewerkstelligen.

  Hub Jongen [8] reageerde op deze reactie.

 3. De grote jongens ABP en PGGM, hebben beleggingsfondsen in dienst bv in london en new york , die elk jaar ong 1 miljard afromen van de 1000 miljard pensioentegoeden. In 2008 zijn er miljardenverliezen geleden , maar toch blijft men met exact dezelfde beleggingskantoren in zee gaan ,bv goldman sachs. Deze beleggingskantoren betalen de ceo’s van megabedrijven miljoenen (uit onze pensioenpotten)voor gesprekken en onderonsjes. De grote jongens van ABP en PGGM vinden dit doodnormaal, het hoort vlgns hun bij het spel.

 4. Ik heb een idee om de werkelijke inflatie boven water te krijgen. Onderstaand voorstel is ook al gepost op een forum (in oprichting) om NAP-zaken te bespreken.

  De meeste mensen denken dat inflatie net zo normaal is als de zwaartekracht. Libertariers die ingewijd zijn in de economische theorie van de Oostenrijkse school weten dat inflatie een gevolg is van kwantitatieve verruiming, ofwel het bijdrukken van geld. We weten / vermoeden ook dat het officiele inflatiecijfer kunstmatig laag gehouden wordt, maar zeker weten doen we het niet. Hoe komen we achter de werkelijke waardedaling van ons geld? Door de prijzen van nu te vergelijken met die van vroeger. Door de prijzen van enkele gangbare producten uit diverse jaren in een grafiek uit te zetten is de werkelijke waardeontwikkeling van de euro / gulden zichtbaar.

  Hoe weten we de winkelprijs van producten uit 2005, 1995 of 1985? Door op zoek te gaan naar oude kassabonnetjes (fotoalbums!), reclamefolders. In oudheidkamers zijn oude kranten te vinden met advertenties, wellicht dat ook op internet archieven zijn met oude prijzen. Al deze gegevens (liefst met afbeelding van de bron) geven een gefundeerd bewijs dat de werkelijke inflatie hoger is dan ons door het CBS wordt voorgespiegeld. En hoeveel we openlijk èn in het geniep worden bestolen!

  Dit project kan met een website met evt klein forum uitgevoerd worden. Mensen kunnen hun foto’s van kassabonnetjes ed mailen en deze worden in overzichten verwerkt. Hoe meer data, hoe nauwkeuriger het beeld wordt.

  Wie vind het leuk om hieraanmee te werken / denken? Misschien bestaat al zoiets? Graag info in de comments of naar prepperoni ( at ) xs4all . nl

 5. In aanvulling op het artikel is het essentieel onderscheid te maken tussen geldinflatie en prijsinflatie. Prijsinflatie is het effect wat wij dagelijks merken. Geldinflatie (creëren van geld door de centrale banken) is de oorzaak. Als je inflatie wil uitbannen moet je de oorzaak aanpakken: centrale banken afschaffen en eerlijk geld (goud of zoiets) gaan gebruiken.

 6. @Hub Jongen [8]:
  Ik heb dit de laatste maanden zitten bestuderen en eindeloze uren geluisterd naar een tiental experts. Zij geven een aantal voorbeelden van mensen die met sukses een eigen stuk grond geclaimd hebben binnen bekende landsgrenzen. Er zijn dus voorbeelden van mensen die soevereiniteit bereikt hebben. Dit voorbeelden, echter, slaan op de VS en Canada. Nou, aan de ene kant is dat Europa niet [wij zijn geen kolonie van Engeland], aan de andere kant lijkt alles op internationale wetten gebaseerd die in Nederland waarschijnlijk voor minstens 90% hetzelfde zijn.

  Hoewel er mensen zijn die alleen of met een familie iets lijken te hebben bereikt, lijken de internationale mogelijkheden vooral te slaan op mensen die onderling een ‘gemeenschap’ vormen; heb je eenmaal een gemeenschap waar je deel van uitmaakt, gaan er deuren voor je open die voor individu’s niet gelden.
  Dat is dus punt 1: mensen verzamelen.
  Nu klinkt dat wellicht moeilijker dan ’t hoeft te zijn, want degenen die in 1776 de 12 [later 13] staten in Amerika claimden, waren met z’n 55’n; 55 man die in 5 jaar tijd bij elkaar getrommeld waren om de Declaration of Independence te ondertekenen. Met andere woorden, gemiddeld z’n 4 man per land… Het waren immers 13 LANDEN die gevestigd werden. (Middels bepaalde wetten zijn de 50 staten nu samengesmeed to 1 land, maar zo zijn ze niet begonnen.)

  Een van de andere punten dat blijkt uit mijn onderzoek, is dat er verwacht/geeist wordt dat je een eigen rechtsysteem hebt. Uiteindelijk zijn er zo’n 40 internationale verdragen waar je deel aan wilt hebben. Die geven dan het recht tot internationaal betalingsverkeer, handel, reizen, enz. enz. enz.

  Naast een aantal mensen bij elkaar vinden, zijn 2 zaken met name van belang: meer onderzoek op de weg waar ik al ingeslagen ben [met name David Williams @ Matrix Solutions heeft indrukwekkend materiaal en resultaten], en specifiek onderzoek voor hoe dit alles in relatie tot nederlandse wetgeving en regelingen dient te lopen.

  Ik heb anderen dus ook hiervoor nodig. Alleen lukt ’t niet om soeverein te worden, met name inclusief ‘beschaafd’ leven met paspoort enz. enz.
  Ik blijf onderzoek doen, maar als er mensen zijn die verstand en interesse hebben in onderzoek qua Nederland (en in ’t nederlands), dat zou met name er leuk zijn. Specialisten, echter, zijn niet expliciet nodig; je wordt na het nodige onderzoek vanzelf ‘specialist’. Ik weet al veel meer dan veel zogenaamde experts op het gebied van de soevereiniteit omdat ik niet ophoudt met onderzoek doen en omdat ik de lat hoog leg.

  Uiteindelijk hoef je geen belasting te betalen en hoef je je zelfs niets aan te trekken van nederlandse wetgeving. Nederlandse politie agenten zouden je niet mogen arresteren en je zou eigen (gewapende) agenten kunnen hebben.
  Mij lijkt ’t overigens een aardig idee om het nederlandstalig taalgebied als claim te stellen en dat “de Republiek der Lage Landen” te noemen of zo. Dat zou dan Vlaanderen plus Nederland, zonder Friesland en Groningen zijn [Immers, als je je op taal gaat baseren, hebben alle Friese delen van Nederland, Denemarken, en Duitsland een eigen bestaansrecht; Groningen behoort daar ook toe].

  Er valt hier ZOVEEL over te zeggen. Ik zou graag met mensen willen praten over hoe dit in de praktijk aangepakt kan worden.

  Prepperoni [16] reageerde op deze reactie.

 7. Probleem = Overheid leent geld van de ECB 10 euro tegen 3,5 % rente. 1 jaar later 10,35 schuld dus hoeveelheid in circulatie kan het de schuld niet meer af betalen. Oplossing van de overheid nog 10 euro lenen. Resultaat = inflatie en een eindeloos neerwaards spiraal.

 8. @Socrates [13]: Je schrijft: “Ik zou graag met mensen willen praten over hoe dit in de praktijk aangepakt kan worden.” Ik herken dat gevoel. Daarom zijn Rien en ik bezig met het oprichten van een libertarisch forum waarin je snel met gelijkgestemden hierover van gedachten kunt wisselen. Ik denk dat het onderwerp dat je hier aansnijdt ruimschoots aan bod zal komen. Nog even geduld, de webprogrammeurs zijn bezig…

  Socrates [17] reageerde op deze reactie.

 9. @Andre M [18]: Juist, ja. Da’s omdat je je nog op het niveau van slaaf beweegt. En als slaaf heb je geen rechten. Je moet tot op het niveau waar de Staat ook aan ondergeschikt is, dwz internationaal recht.
  Er gaan in de VS heel veel mensen de bak in die hier alles te snel mee aan de slag gaan. Er is geen ACTIE geboden (nog), er is degelijk onderzoek en communicatie nodig. First things first.
  Wat is een vrije slaaf? Wat je nodig hebt is een vrij land. DAAR gaat mijn interesse naar uit.

 10. @Socrates [17]: Dank voor je link, ik kende je forum nog niet. Ik krijg de indruk dat het vooral een “how to survive”-forum is, klopt dat? Een soortgelijk forum is dat op http://www.preppers.nl/forum.

  Ons plan is een forum op te richten dat gaat over het leven als NAP-er in de praktijk:
  – Vermijden en ontwijken van belasting en regelgeving
  – Verdedigen tegen privacyschending, belastingclaims en controles
  – Het (positief) uitdragen van het NAP.

  Doel is het bij elkaar brengen van NAP-ers zodat zij samenwerkingsverbanden aan kunnen gaan, via alternatieve valuta’s, ruil- of leenkringen hun belastinguitgaves naar beneden brengen, name and blame lists van NAP-bedrijven en gemeentes enz.

  Socrates Raramuri [21] reageerde op deze reactie.
  Socrates Raramuri [22] reageerde op deze reactie.

 11. @Prepperoni [20]: Dank, Prepperoni. Ik zal preppers.nl ’s bekijken maar mijn ervaring is dat ook preppers zaken behoorlijk mainstream bekijken, inclusief wat TEOTWAWKI zou kunnen inhouden. Maar goed, ik zal ze niet bij voorbaat afschrijven.

  Afkorting “NAP’er” is me ontgaan. Mijn punt, gebaseerd op wat ik zoal geleerd heb, is dat er veel mensen zijn die denken dat ze vrij zijn, maar die grote risico’s lopen. Internationaal recht verleent mensen een Right to Self-Determination, maar dat slaat op ‘societies’ en niet op mensen. Ik ben dus op zoek naar mensen die daarover bereid zijn te praten/denken/communiceren.
  De dingen die je noemt waar een forum zich op zou richten, lijken me ONDERDEEL daarvan, maar zolang je nog in een ‘droomwereld’ leeft van een slaaf die vrij is, heeft dergelijk contact geen zin. First things first. De Nederlandse Staat zal nooit ‘vrije slaven’ respecteren. Ze worden GETOLEREERD totdat ze dat niet meer worden… m.a.w., afhankelijk van de willekeur en toestemming van de Staat.
  Experts leggen uit dat 2% van bepaalde rebellieuze initiatieven getoleerd worden omdat dat de plebs het gevoel en het idee geeft van vrijheid; het blijven zaken die getolereerd worden en geen suksessen.

  De Staat claimt je lichaam, arbeid, naam, en zelfs je ziel. Het is niet genoeg om je eigen claim te plaatsen, je moet ‘standing’ hebben en dat betekent dat je een internationaal erkende entiteit moet zijn. Dat betekent een ‘samenleving’ zijn die internationale verdragen aangaat met andere mogendheden. DAARVOOR bestaan er wetten en verdragen. Heb je bijvoorbeeld geen eigen rechtspraak, val je automatisch in ‘hun’ rechtsysteem en daar loop je tegen hun muren op.

  De slaaf moet zich geen illusies maken; de slaaf kan klagen en zelfs toezeggingen van diens meester krijgen, maar blijft slaaf. Zelfs een slaaf die ’t beter heeft dat de doorsnee vrije mens, is uiteindelijk toch slaaf. Ik wil geen suksesvolle slaaf zijn. Ik wil ook geen slaaf met een goed gevoel zijn. Zoals een beroemde Amerikaan dat ooit verwoorde: “Give me liberty or give me death”.
  “Belastingclaims”; ik weiger te overleggen met terroristen.
  Wie is geinteresseerd in VRIJHEID?

 12. @Prepperoni [20]: Qua preppers.nl; ik zie ’t gelijk: DUIZENDEN posts over van alles en nog wat. Na 4 jaar heb ik nog geen 2000 posts, want ik beheer de inhoud en houd ’t overzichtelijk; nota bene, ik behandel veel meer onderwerpen dan preppers.nl doet. Zo’n forum als bij hun trekt alleen mensen aan die ruzie zoeken; mensen met werkelijke inhoud druipen doorgaans na verloop van tijd af omdat het sop de kool niet waard is en vanwege negatieve reacties. Daarom ben ik juist 4 jaar geleden begonnen met mijn eigen ding.

Comments are closed.