kapitalisme_prodosDitmaal is het de PvdA die met een leuk artikel komt. Tweede Kamerlid John Kerstens wil werk dat vanuit Nederland naar lagelonenlanden is verplaatst terughalen naar Nederland. Aan de onderkant van de arbeidsmarkt zijn voldoende werkwilligen die dit werk zouden kunnen doen en deze hoeven dan niet meer doelloos aan de kant te staan.

Een opmerkelijke uitspraak van een socialist. In de lagelonenlanden zijn de mensen stukken armer dan hier, ook armer dan mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt in Nederland. Die zouden op die manier hun baan kwijtraken en het is maar de vraag wat ze daarvoor in de plaats vinden. Dat hun positie zal verslechteren staat buiten kijf, als ze die zouden kunnen verbeteren hadden ze dat nu ook wel gedaan. Blijkbaar hebben ze besloten om te werken waar ze zitten, uiteraard omdat dat het beste voor ze is. Buitenlandse armen, daar geeft onze rooie vriend blijkbaar niet zoveel om, maar dat doet praktisch geen enkele socialist. Een inherente kern van hedendaags socialisme is nationalisme: eigen volk eerst!

Ten tweede is er een duidelijke economische reden geweest om de werkzaamheden naar lagelonenlanden te verplaatsen: de lonen zijn er lager (what’s in a name…). Deze lonen kunnen in Nederland niet gehanteerd worden, o.a. omdat dit onwettig is – minimumloon – en ten tweede omdat de kosten van levensonderhoud in Nederland hoger zijn zodat deze lonen onvoldoende zijn om het dagelijks leven te kunnen betalen. Het is inmiddels bijkans onmogelijk om met één goedbetaalde baan een gezinnetje draaiend te houden. Hypotheek/huur, doorgaans noodzakelijke auto, eten, drinken, verzekeringen, mobiele telefoon + abonnement, internet, af en toe toch wat plezier maken en het liefst wat sparen voor je oude dag, het is ook in ons technisch hoogstaand landje nauwelijks nog in je eentje op te brengen. Wellicht dat hoge belastingen hier debet aan zijn, maar dat wil John Kerstens vast niet horen. Een ondernemer die zich niet de markt uit wil prijzen moet trachten zijn productiekosten zo laag mogelijk te houden. Dadelijk lopen we nog het risico dat we uit rijke landen gaan importeren die wel werk naar lagelonenlanden verplaatsen, zodat ze ons uit de markt kunnen prijzen!

Hoe had John gedacht dit werk terug te verplaatsen naar Nederland? Wil hij bedrijven verbieden werk te exporteren? Dan is het eenvoudig in zee te gaan met een lokaal bedrijf, waar John niets over te vertellen heeft. Of wil hij de lonen subsidiëren? Dat zou al een betere oplossing zijn dan ‘gewone’ bijstand, want iemand is in elk geval aan het werk en een arbeidsverleden zal je bij elke sollicitatie pluspunten geven. Desondanks raad ik hem eerder aan de belastingen te verlagen zodat je vanzelf meer geld overhoudt van je loon, maar dat is hem waarschijnlijk niet socialistisch genoeg. Bij subsidies kan hij tenminste nog doen alsof hij het geld van ‘de rijken’ afgepakt heeft, hoewel elke ingewijde weet dat het overgrote deel van de belastingen regelrecht van Jan Modaal afkomstig is. Welk percentage van de Nederlandse bevolking is nou echt puissant rijk? ‘De rijken’ ervan beschuldigen dat we nu zes miljard moeten gaan bezuinigen (en dan nog een begrotingstekort van 3% hebben) is je reinste demagogie. Je zal als een geobsedeerde tollenaar moeten plukken om zes miljard bijeen te schrapen, zelfs van de rijken, en volgend jaar begint het hele circus vrolijk opnieuw, alleen zijn de rijken dan kaalgeplukt of geëmigreerd.

Een derde probleem is nog dat hogere lonen automatisch hogere prijzen betekenen. Een werkgever zal niet snel zin hebben of in staat zijn om deze hogere loonkosten uit z’n eigen zak te financieren, dat zullen (vooral) linksom of rechtsom hun klanten moeten doen. Dit is een zeer veel gemaakte denkfout bij de huidige discusse rond ‘belastingparadijzen’, waardoor grote multinationals eenvoudig grote sommen belasting kunnen ontwijken. Zij zullen hogere belastingen toch echt aan hun klanten – zo ongeveer iedereen dus – moeten doorberekenen. Mensen die klagen over belastingparadijzen beseffen niet dat ze smeken om hogere belastingen voor burgers, die daar immers voor moeten opdraaien.

Het zijn grote bedrijven die ons welvaart verschaffen, niet de overheid. Die kan dat immers alleen maar afnemen. Het overgrote deel van onze producten komt uit lagelonenlanden. Kleding uit China, electronica uit Taiwan, hoeveel wordt er nog in Nederland geproduceerd? Dit ongebreidelde kapitalisme is de motor achter onze welvaart en tenminste nog iets aan rem op onze belastingen, voordat het nauwelijks nog zinvol is om te werken. Zeker aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

4 REACTIES

 1. Bedrijven die hier gaan vestigen maken met de Nederlandse
  overheid afspraken omtrend de balastingen, verlaging van de
  omzet, locale, vennootschapbalastingen.
  Op die mannier compenseer de overheid de loonkosten voor
  bedrijven die in Nederland gaan vestigen.
  Dan hebben wij het nog niet over postbus BV’s, deze betalen
  nauwelijks balastingen over hun omzet die zij maken in het
  buitenland.
  Heb zelf een rechtzaak op de BBC gezien hoe google er onderuit kwam met de antwoord dat zij met de Nederlandse balastingdienst een afspraak hadden gemaakt en dat het strikt vertrouwelijk was
  tussen google en de Nederlandse balastingdienst.
  En hiermee ving de Engelse overheid een bot, en was de zaak
  afgesloten.
  Dit bewijst dat men de Europese unie eerst had moeten fiscaliseren
  ( bv met flattax ) en daarna de Euro invoeren.

 2. zou J.K vermoeden dat de welvaart binnenkort ten einde is en deze nu nog “werkeloze” vast wil voorbereiden/opleiden.

 3. Zolang het PvdA kamerlid het lumineuze idee niet zelf in de praktijk probeert te brengen ga ik er tot die tijd van uit dat die er zelf niet in gelooft.

 4. Ik maak ernstig bezwaar tegen het benoemen van dhr. Kerstens als ‘socialist’. Noch dhr. Kerstens, noch zijn partij, noch haar voorgangers zijn ooit socialistisch geweest. Wie de geschiedenis van de emancipatie van de arbeider, de werker bestudeerd, zal zien dat er niet zo heel veel verschil is tussen socialisten en libertariërs.
  Socialisten zijn bepaald geen voorstander van een grote, sterke overheid. Socialisten wantrouwen de overheid en zien meer in zelforganisatie van ‘onder op’. Een grote, sterke overheid leidt – zoals we allemaal kunnen waarnemen – tot kliek vorming, vriendesjespolitiek en belangenverstrengeling. Het tegengif is werkelijke democratie, gelijke rechten en plichten.
  Probleem is dat ‘de overheid’ in potentie een goede vertegenwoordiger zou kunnen zijn van ‘het belang van allen’.
  In de praktijk is de overheid dat duidelijk niet en ik zou liever zien dat we de krachten bundelen om die ongerechtigheid te bestrijden dan dat er valse tegenstellingen worden geconstrueerd.

Comments are closed.