Vaak is het argument vóór de overheid dat zij ook zorgt voor vrede en veiligheid. En dat geldt al helemaal voor de VN en de EU. Gezien de gebeurtenissen in Syrië, maar ook bij het interveniëren in Afghanistan, Libië, Iran, Vietnam etc. kun je je afvragen wat het nut is van die overheden/instanties. Anders geschreven, wat zou er anders zijn (gegaan) als die overheden zich er niet mee hadden bemoeid?

Ik bedoel: ingrijpen heeft zelden tot verbetering geleid. Hoogstens dat er een democratisch? corrupt regiem kwam. En wat denkt u dat wel-of-niet-gekozenen het meest inspireert, wanneer er zoals in Egypte € 5 miljard door de ‘democratische’ winnaar verdeeld mag worden?

En daar waarvan iedereen? vindt dat er ingegrepen moet worden: Syrië, wordt niets gedaan. Misschien zijn ze toch wijzer geworden van eerder ingrijpen? Wel wordt er geroepen dat de VS nu moet ingrijpen, mede op basis van de zoveelste loze belofte van Obama. Maar dat is nogal goedkoop: waarom moet Joe sixpack betalen voor de morele verontwaardiging van de EU? En als er daar al ingegrepen zou worden, wat is dan het succes? Irak etc. geven daar niet veel hoop op.

2 REACTIES

  1. Alleen overheden beginnen een oorlog.
    Ook de onze. En als ze het een keer niet doen, geven ze zichzelf de Nobelprijs voor de vrede.

  2. De Syrische overheid is ook deel van het probleem, en ook het overheids-achtige van een godsdienst die de neiging heeft om zijn regels als wetten te beschouwen.

Comments are closed.