Ratio_avatar-131x200Gemeentes klagen, ze krijgen al jaren lang meer en meer taken. Ze vertellen er echter niet altijd bij dat de afdrachten aan het gemeente fonds (en het BTW compensatie fonds) flink zijn gestegen. In hoeverre de stijging van het gemeentefonds de extra taken compenseert kan ik niet beoordelen. Het zou inderdaad kunnen zijn dat met name de laatste jaren een onbalans is ontstaan tussen nieuwe gemeente taken en beschikbare middelen.

Wat ik wel kan weergeven is via de site statline van het CBS kijken of en in hoeverre er groei geweest is in de afdrachten aan het gemeente fonds, zie hieronder.

gem fonds

Toch een duidelijke stijging. Van 11 naar 18 miljard. De kosten van de extra taken ken ik niet maar er is wel degelijk een flinke toename te zien in de bijdrage aan het gemeente fonds. Het is waarschijnlijk dat de claims van afbraak politiek en rechts gure wind ook hier min of meer overdreven zijn.

4 REACTIES

 1. @arvr [1]: Links en rechts bestaan niet langer, als ik hoor dat groen links zelfs zonder VN mandaat wenst in te grijpen in Syrie: http://politiek.blog.nl/buitenlandse-politiek/2013/08/24/gifgas-syrie-groenlinks-leider-pleit-militair-ingrijpen

  Als je ziet dat een enorme nivellering is opgetreden onder de eerste liberale premier in lange tijd dan is niet alleen links veranderd maar ook rechts.

  Het paradigma is veranderd van een liniaal (links vs rechts) in een mattenklopper, tenminste dat betoog ik hier: http://www.vrijspreker.nl/wp/2011/03/van-liniaal-naar-mattenklopper/

  Zoals ik het zie zit links intussen op de schoot van rechts en omgekeerd. En zit libertarisme aan het uiteinde.

  De mate van beoogd overheidsingrijpen zou een maatstaf kunnen zijn en je ziet dat zowel de VVD als de “linkse” partijen veel overheidsingrijpen wensen. De VVD wil het vooral met drugs en criminaliteit, de andere partijen willen de markt nog verder reguleren.

  Dus links vs rechts lijkt me achterhaald, de enige maatstaf is de omvang van de overheid. En daar staan de VVD met links NL aan het ene einde (mattenklopper) en libertarisme aan het andere einde.

  Stokpaardjes van rechts zijn een gruwel voor libertarisme (beperking van migratie en drugs bijvoorbeeld)

  Raymond [3] reageerde op deze reactie.

 2. @arvr [1]:

  Libertarisme ontstijgt het eendimensionale links/rechts denken.
  Dat eendimensionale links/rechts denken is een concept dat in de strijd wordt gegooid door politieke opportunisten die kampen willen creĆ«ren, en deze vast willen nagelen aan “ideologieĆ«n” die in de praktijk totaal tegenstrijdig zijn, en veranderen over de tijd als dit de politieke dominantie ten goede komt.

  Libertarisme is daardoor het enige logisch consistente denken, met als gevolg dat het zowel elementen van links als wel rechts heeft afhankelijk van hoe het issue staat tegenover individuele vrijheid.

  Zo is libertarisme veel “rechtser” over economische issues dan traditioneel “rechts”, en vaak veel “linkser” over oorlogs-issues dan traditioneel “links” ***

  En dit is omdat het stereotiepe linkse en rechtse denken hypocriet zijn en zich aanpassen aan wat in het belang is van de politieke opportunisten en heersers, in plaats van de daadwerkelijke idealen.

  *** Ik plaats “links” en “rechts” tussen aanhalingstekens omdat deze termen per definitie weinig betekenen. Wat “rechts” wordt geacht, komt vaak net zo goed voor bij “links” en andersom. (vb: oorlogszucht, economische bemoeienissen door de staat, en het beperken van vrijheid van meningsuiting).

Comments are closed.