Honderd jaar geleden   bestonden niet:pls

– de drugprohibitie

– de witwasprohibitie

– de prohibitie op omkopen

Alle drie de prohibities hebben het volgende gemeen:

01.  ze zijn zinloos en schadelijk

02.  ze kosten veel meer dan ze opbrengen

03.  het aantal personen dat zich met de prohibities bezighouden neemt steeds toe

Het gedoe rond de prohibities leidt tot het ontstaan van bedrijfstakken, die leven van de prohibities. Dit resulteert in het ontstaan van drukgroepen die voor het voortbestaan van de prohibities propaganda maken.

Naarmate de tijd voortschrijdt, leven steeds meer personen van het bestaan van de prohibities en hebben steeds meer personen belang bij continuering  en uitbreiding op het stuk van de prohibities.

De activiteiten van de belanghebbenden zijn aan doorlopende groei onderhevig.

Zij brengen aanzienlijke schade toe aan andere participanten in het maatschappelijk verkeer, onder meer door het introduceren van tal van procedures, formaliteiten en formulieren, waarvan het invullen tijd kost en schadelijk is voor degenen op wier tijd beslag wordt gelegd.

Wat betreft het verbod op drugs  het volgende.

Het is interessant te constateren, dat een overheid eerst eeuwenlang grote baten toucheert uit iets en het dan plotseling verbiedt.

Ik doel  hier op de Nederlandse overheid, die in Nederlands Indië gedurende 350  jaar aanzienlijke inkomsten verkreeg uit de verkoop van opium aan het publiek, tot dit in 1943 stopgezet werd.

Hugo van Reijen

3 REACTIES

  1. Prachtig betoog, niks tegenin te brengen. Dat de prohibities niet werken, en de kwaal dieper laten wortelen is juist de crux. De inkomsten uit ‘problem-management’ mogen immers niet verloren gaan voor onze roverheid!

  2. Sinds het vrijgeven van softdrugs stinkt het regelmatig naar drugs in de tram, dat had je vroeger niet. Laat ze het maar weer flink strikt verbieden en ook consequent handhaven, dan gaan al die junks tenminste niet naar Nederland maar komen de boel elders verzieken met hun stank en andere overlast. We kunnen makkelijk zonder drugsverslaafden hoor.

  3. Geweld en drugs zijn dus ook duidelijk samengegaan als de overheid de grote drugshandelaar van het verleden was, en tegenwoordig zie je dat bij wanna-be overheden zoals guerilla’s die ook massaal drugs verbouwen om hun oorlogen te financieren. Het legaliseren van drugs brengt het hek van de dam qua gebruikers, en dat is omdat de prijs drastisch keldert. Hou die prijs maar lekker hoog, jaag alles wat drugs verbouwt en teelt en leg ze het vuur aan de schenen. Ijzeren handschoenen, geen genade. De overgrote meerderheid van het volk zal ongetwijfeld een zucht van verlichting slaken, als mensen in uitgaansgelegenheden weer normaal aanspreekbaar zijn, en je niet glazig aankijken of niks meer tot ze doordringt. Nogmaals: die mensen, we kunnen makkelijk zónder dat soort types. Laat hun zich maar aanpassen in plaats van wij onze wetten.

Comments are closed.