VVD_verkiezing_2010In een peiling van Maurice de Hond is te zien dat, wanneer er nu verkiezingen zouden worden gehouden, de VVD de helft van het aantal zetels zou behalen ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen in 2012. De PvdA verliest zelfs twee derde van zijn huidige aantal zetels. De PVV en SP zijn de partijen die hier het meeste van profiteren. De PVV zou zelfs de grootste partij van het land worden. Terecht of niet terecht, dit is een fikse afstraffing voor het kabinetsbeleid tot nu toe.

Hoewel ik liberale partijen een warm hart toedraag, vind ik deze afstraffing voor de VVD meer dan terecht. Over de nog grotere afstraffing voor de PvdA schrijf ik trouwens graag later nog een stuk. Na bijna een jaar deze regering aan het bewind, merk ik weinig van een liberale aanpak van de huidige economische crisis. Van de PvdA verwacht ik dat ook niet, maar de VVD zou zich daar veel meer voor moeten uitspreken.

De aanpak van de huizencrisis

De VVD is de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Als ik kijk naar de aanpak van de problemen in de huizenmarkt zie ik bijvoorbeeld weinig vrijheid terug. Wat ik hier bedoel is, dat de politiek met alle macht probeert de huizenprijzen kunstmatig hoog te houden. Enige voorbeelden van dit beleid zijn:

1] Aanpak van lage huurprijzen woningen. Wie bijvoorbeeld kiest voor weinig luxueuze huurwoning en daar ook relatief weinig voor betaalt, wordt door de regering gezien als zogenaamde scheefhuurder, en moet dus nu meer betalen. Dat deze scheefhuurder een tijd onder zijn stand heeft geleefd en iemand in een koopwoning boven zijn stand, doet blijkbaar bij de nepliberalen er niet toe.
2] Extra leningen voor starters. Sinds er sprake is van een “Blok-hypotheek” kunnen starters extra geld lenen, waarmee de maandelijkse hypotheeklasten voor de eerste jaren gedrukt kunnen worden. Deze blok aan je been hypotheek klinkt mooi, maar van wie komt deze lening? Natuurlijk van de belastingbetaler. Echt liberaal dus!
3] De pensioenwereld moet blijkbaar de hypotheekmarkt op. Eerlijk is eerlijk, dit is volgens mij eerder een plan uit de PvdA koker, maar vooralsnog heb ik te weinig tegengeluiden gehoord uit de hoek van de VVD. Ten eerste, wat is er nou liberaal aan een verplichte bijdrage voor je pensioen? Ten tweede, wat is überhaupt liberaal wanneer de politiek dan ook nog eens gaat bepalen waaraan jouw pensioengeld moet worden uitgegeven?

Het redden van banken en landen

Hier laat de VVD het helemaal liggen. Afgezien van de DSB zijn alle grotere Nederlandse banken van de ondergang gered. SNS en ABN zijn nu staatsbezit, de ING is aan het staatsinfuus en het wachten is nu op een mogelijk ingrijpen bij de Rabobank. Of zou dat straks niet nodig zijn denk je? Mocht hiervoor niet al genoeg miljarden over de balk te zijn gesmeten, moesten ook nog verschillende Europese landen worden gered. Met behulp van Nederlandse bijdragen aan o.a. een Europees noodfonds krijgen landen miljarden aan leningen, waarvan we verre van zeker zijn, of we dat geld ooit weer eens terug zullen zien. Wanneer deze partij, die altijd z`n mond vol heeft van financieel solide beleid, miljarden en nog eens miljarden uitgeeft aan landen en banken die slecht beleid hebben gevoerd, dan zou je die eerder als socialistisch in plaats van liberaal moeten betitelen. Ik vraag me daarom ook af, waarom ik nog op VVD zou moeten stemmen?

Bezuinigingsbeleid

De VVD zou, mijn inziens, er veel beter aan doen bezuinigingen uit te leggen. Ten eerste zou uitgelegd moeten worden dat bezuinigingen geen lastenverzwaringen zijn. Lastenverzwaringen en bezuinigingen worden nog veelal door elkaar gebruikt in woord en beleid. De VVD zou tegen lastenverzwaringen moeten zijn, maar voor bezuinigingen. Bezuinigen treffen alleen de overheidskosten. Waarom lukt het de VVD maar niet om die overheidskosten te drukken? Zijn ze te druk met het redden van hun vriendjes bij de bank, in de bouw of in de politiek? Doet het snijden in hun eigen vlees te veel pijn? Is het misschien daarom, dat Nederland te maken krijgt met de ene lastenverzwaring na de andere?

De VVD doet zijn best toch?

Ondanks het beleid van het afgelopen jaar, zijn er mensen te vinden die opnieuw VVD zouden gaan stemmen. De vraag is: Waarom? Als argument zou ik zelf kunnen bedenken dat:

1] Er is helaas niets beters
Misschien is dit wel waar, maar alsnog zou men niet op een partij moeten stemmen, waarvan je denkt dat het de minst slechtste keuze is. Profiteert de PVV en/of SP dan niet nog meer van het verlies bij de VVD en wordt dan de crisis niet alleen maar nog versterkt? Ja, ik vrees eigenlijk van wel. Ik denk gewoon dat er nog plek is voor een partij met een echt liberaal geluid. Nee, geen D66. Geen idee waarom zij zich een liberale partij noemen, want dat zijn zij nog minder. De VVD is liberaler, maar moet zich nog veel liberaler gaan opstellen!

2] De VVD kon niet anders re(a)geren
We hebben een bankencrisis gehad. We hebben een landencrisis gehad. Ik denk dat velen van mening zijn dat de VVD wel moest ingrijpen, want anders zouden veel banken en veel landen allang zijn “omgevallen”. De euro zou er nu niet meer geweest zijn. Als ik dit hoor, vraag ik me ten eerste af wie nu precies gered werd? In ieder geval niet de belastingbetaler. Wat heb je nou aan een systeem, waarin winsten worden geprivatiseerd, maar verliezen gesocialiseerd? Tevens vraag ik me af of het blijft bij de reddingsacties die er tot nu toe zijn geweest. Ik vrees dat opnieuw banken en landen in problemen zullen raken. Moeten we niet eerst aan onszelf denken?

3] De VVD is liberaal met een sociaal gezicht
Wat ik ook vaak hoor is dat de VVD liberaal is, maar wel af en toe zijn sociale gezicht laat zien. Vooral mensen die belangrijk vinden, dat de VVD zijn sociale gezicht laat zien, begrijpen wat mij betreft liberalisme niet. Wat is er sociaal aan het afpakken van iemands geld om vervolgens te beweren, dat je het beter kunt besteden dan de persoon van wie het geld is? Iedereen is in staat te geven voor een goed doel en de meeste doen het ook. Bij de overheid is het altijd maar de vraag waar het geld daadwerkelijk terecht komt.

Geen rol van betekenis, tenzij…

De VVD staat er slecht voor in de peilingen en ze hebben het aan zichzelf te wijten. Wanneer het hun gegund is, kunnen ze de komende regeerperiode van drie jaar hierin nog verandering brengen. Maar ik denk, wanneer ze doorgaan met het beleid, dat ze tot dusver hebben gevoerd, er geen verbetering op zal treden. Vooral, wanneer ze doorgaan met het inbrengen van lastenverzwaringen en niet bereid zijn om flink in het eigen vlees te snijden, heb je kans dat na de volgende verkiezingen de VVD geen grote rol van betekenis meer zal spelen. Ik verwacht dat hun rol nog kleiner zal worden, wanneer ze wederom klaar zullen staan met miljarden aan kredieten om de volgende bank of land in nood te “helpen”. Wie zal ons uiteindelijk dan gaan helpen?

Ingezonden door Niels

Eerder alhier gepubliceerd en met toestemming overgenomen.

peiling van Maurice de Hond

10 REACTIES

 1. De VVD is een partij in verval. Een stoffige ouwelullen-societeit voor hogere ambtenaren en ‘ondernemers’ die graag meer subsidies krijgen.
  Maar je zal zien dat bij de volgende verkiezingen alle klagers gewoon weer op de VVD stemmen.

 2. De VVD liberaal? Nee, allang niet meer. De VVD wordt geplet door de krankzinnige eisen van de Partij van de Armoe en Nivellering en aan de andere kant de rigide regelgeving vanuit Brussel. Liberaal? Eerder glibberig en gluiperig. Tijdens de wedstrijd de doelpalen verzetten met een brede glimlach. De burger? Hij pakt zijn biertje, chips en zapt rustig verder.

 3. In artikel 135 van de pensioenwet staat dat pensioengelden alleen mogen worden belegd in het belang van de inleggers. Beleggen in hypotheken zonder volledige garanties van de overheid zijn dus bij wet verboden. Casinopensioen trouwens ook!
  Pensioengelden zijn van de inleggers en niet van de overheid en die overheid heeft dus niets te zeggen over hoe dat geld moet worden belegd.
  De enige uitzondering hierop is beleggen in staatsobligaties.

  Ik heb mijn pensioenfonds hierop aangeschreven en ik ontving na een week een email terug waarin stond dat ze hier niet meteen antwoord op konden geven en dat ze dat aan hun juristen zouden voorleggen.
  Kennelijk heb ik een open zenuw geraakt.

 4. PVV en SP zijn beide zeer eurosceptisch (maar dat betekent niet dat ze voor vrijheid zijn, ze willen geen buitenlands sprekende Roerganger maar eentje die je eigen moerstaal spreekt). Zou deze enquete kunnen betekenen dat hier een veel anti-Europesere wind is gaan waaien? Het is ook een polarisatie richting extremen.

 5. Rente is de wortel van alle ellende. Geen enkele partij legt het monetair systeem onder de scoop, maar blijven lullen over aflossen van de nepschuld op geld uit niets!!! De politiek is over de gehele linie onmetelijk dom òf immens gemeen om het systeem zelf niet ter discussie te stellen. Of dom & gemeen. Schuld met schuld aflossen, zoiets als vuur met olie blussen… De bankiers vinden het wel best zo, het maakt hun niks uit wie er regeert zolang zij hun recht om geldte scheppen maar behouden!!

 6. @Hub Jongen [4]: In het huidige systeem betekent niet stemmen dat anderen over jou beslissen. Hoe afwijzend ik ook tegen dit systeem sta, zolang er een LP is kies ik er voor om te stemmen.

  Onder het bronartikel op telegraaf.nl staan maar liefst 655 reacties tot nu toe. Het gros roept om de PVV aan de macht. Helaas, ook deze politici zijn idealistisch en juist deze zijn vanwege hun dadendrang het meest gevaarlijk. Verblind door het succes en overtuigd van hun eigen gelijk. Het publiek krijgt oude wijn in nieuwe zakken en zal na enkele maanden gedesillusioneerd de politiek de rug toe keren, totdat een nieuwe schreeuwer opstaat.

  Die cirkel moet doorbroken worden, de roep om MINDER overheid hoor ik nog te weinig op de MSM. Wel op Vrijspreker, maar met 6 reacties steekt het bereik van deze site toch schril af tegen dat van de Telegraaf. Ik roep hierbij op dat we ook op dergelijke MSM-media onze stem laten horen. Anders zal niemand van het bestaan van de LP te weten komen, laat staan dat ze de volgende verkiezingen de 4000 stemmen ontstijgen.

  Joop [8] reageerde op deze reactie.

 7. @Joop [8]: Helemaal eens. Dat maakt het stemmen ook een vrijwel irrelevante bezigheid. Maar omdat het wèl een concrete actie is, doe ik het toch. Ik vergelijk twee situaties: de wereld met mijn LP-stem en die zonder. Dan steekt de eerste er net bovenuit. Overigens denk ik dat de echte meerwaarde van de LP meer zit in de publiciteit en niet in de concrete politieke invloed.

  Het is allemaal erg indirect allemaal, maar met een overheid die pakweg 65% van onze inkomens afneemt is de speelruimte bijzonder klein. Vandaar dat we bezig zijn met een forum om libertariers bij elkaar te brengen. Doel is het onderling aangaan van samenwerkingsverbanden die meer impact hebben dan het inkleuren van een rondje.

 8. @Hub Jongen [4]:
  ongeldig stemmen is ook stemmen en daarom vind ik het zo jammer dat de stemplicht is afgeschaft. juist de toe of afname van de hoeveelheid ongeldige stemmen geven de stemming van een volk weer.

Comments are closed.