vakantieVan 17 augustus t/m 25 augustus zouden de kamerleden Raymond de Roon (PVV), Ingrid de Caluwé (VVD), René Leegte (VVD), Roelof van Laar (PvdA), Jan Vos (PvdA), Jasper van Dijk (SP) en Agnes Mulder (CDA) op vakantie, euh…sorry, werkbezoek gaan naar Ethiopië en Tanzania.

Voor diegene die zich afvragen welke landen dat ook al weer waren, even een korte update. Ethiopië is het Afrikaanse land dat vooral bekend is van de hongersnoden waar grootschalige televisieshows voor zijn gemaakt om geld in te zamelen. Ethiopië heeft een Bruto Binnenlands Product (BBP) per hoofd van de bevolking van $ 390,- per jaar, hiermee staat Ethiopië op de 172e plaats op de wereldranglijst. Ter vergelijking, in Nederland is het BBP $ 48.222,- per persoon per jaar (plaats 7).

Volgens de Nederlandse Ambassade is er in de periode 2009/2010 67,9 miljoen aan bilaterale ontwikkelingshulp naar dit land gegaan, dit is nog buiten de gelden die indirect naar dit land zijn gevloeid via gesubsidieerde hulporganisatie.

Tanzania is gelegen aan de oostkust van Afrika en wat minder bekend van megalomane televisiespektakels. Tanzania heeft een BBP per hoofd van de bevolking van $ 551,- per jaar, hiermee staat Tanzania op de 158e plaats op de wereldranglijst.

Volgens de Nederlandse ambassade is er in de periode 2009/2010 77 miljoen aan bilaterale ontwikkelingshulp naar dit land gegaan, dit is nog buiten de gelden die indirect naar dit land zijn gevloeid via gesubsidieerde hulporganisatie.

Dat deze twee landen dus geen economische grootmachten zijn mag bekend zijn. Allereerst kan men zich dan afvragen waarom er zo’n zware delegatie naar deze landen gaat voor een periode van een week om, zoals het persbericht van de overheid zelf zegt “zich te laten informeren over zowel projecten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking als de (bilaterale) handelsbetrekkingen en investeringsrelatie met Tanzania en Ethiopië”. Dat kamerleden zich laten informeren over in totaal ruim 150 miljoen ontwikkelingshulp aan deze landen, heel goed, maar dit kan ook per mail of post.

Wat de schrijver vooral prikkelt is het zich laten informeren over de (bilaterale) handelsbetrekkingen en investeringsrelatie. In totaal is er vanuit Nederland in 2012 ruim 90 miljoen uitgevoerd naar Ethiopië en 103 miljoen naar Tanzania, dit maakt een totaal van 193 miljoen. Zet dit in verhouding met de bilaterale ontwikkelingshulp en men ziet dat dit scheef loopt.

Verder zijn er geen ondernemers of bedrijven mee met deze delegatie kamerleden, dus de kans dat de handelsbetrekkingen tijdens de bezoeken omgezet (kunnen) worden in een klinkende munt is nihil.

Waarom overigens de heer Roelof van Laar (PvdA) mee moet gaan is onbekend, de commissies waar hij lid van is hebben niets met deze landen etc te maken. Maar goed, dat zal wel zijn schoolreisje zijn omdat hij pas ruim drie maanden kamerlid is en toch achterloopt op de airmiles van zijn collega’s. Dat deze reis aan vliegtickets per kamerlid net zo veel kost als het BBP van bijna 5 inwoners van deze landen per jaar tezamen laten we maar even buiten beschouwing.

Welke kamerleden af hebben gezegd is helaas nog niet achterhaald, maar ze zullen niet van de VVD of het CDA komen, gezien hun oproep naar aanleiding van de publiciteit hieromtrent een privé-bijdrage van afhakende kamerleden te vragen. Dat ze dus gezocht moeten worden onder de Maoïsten, die het nooit zo nauw nemen met mijn en dein is groot.

Om een kort resumé van dit artikel te geven is de schrijver teleurgesteld, helaas al lang niet meer verbaast, dat:

kamerleden voor 4.500,- per persoon een ticket kopen op kosten van de burger;

kamerleden met 6 man sterk voornemens zijn om, onder andere op handelsmissie te gaan naar twee landen die economisch Nederland weinig te bieden hebben;

dat er überhaupt geen bedrijfsleven mee gaat op deze reis;

tot overmaat van ramp, als een snoepreisje in de vakantie van de jongens en meisjes valt 50% gewoon maar afhaakt. Gezien het reces zal de agenda toch niet overlopen.

Beste kamerleden, de toegevoegde waarde van jullie wordt door velen al betwijfeld, maak de twijfel niet groter.

Ingezonden door Wercundia

4 REACTIES

  1. Een goede regel zou zijn, dat er een eigen bijdrage van de kamerleden verwacht wordt, omdat zo’n reisje behalve werkgerelateerde doeleinden ook als vakantie gezien kan worden. 50% zou niet verkeerd zijn. Moet je eens kijken, hoe de animo ineens afneemt.

  2. Hoeveel geld er om gaat, dat is altijd in de miljoenen. Wat me meer interesseert is dat er al van die bedragen zijn uitgegeven en dat men zich nu pas laat informeren. Zelfs al zou die reis voor de informatie zijn, en geen vakantie.

  3. Wat doet Raymond de Roon daar? De PVV is toch mordicus tegen
    ontwikkelingshulp?

Comments are closed.