BeleidIn Nederland hebben wij een politieke cultuur die bestaat uit idealisten
en om samen te kunnen werken hebben ze de democratie bedacht om tegenstander
van hun idealen onmondig te kunnen maken en om zelf aan de macht te kunnen
komen.

Dat is het verschil met andere landen waar een stammencultuur is en samenwerken onmogelijk gemaakt wordt doordat men elkaar bestrijd met wapens en niet met politiek overleg.

In onze cultuur zijn mensen verdraagzaam en berusten er in wat de politieke machthebbers veroorzaken. Toch zou het beter zijn dat de politiek niet enkel idealisten zou bestaan, maar aan mensen die een fatsoenlijk beleid willen voeren om de burgers te beschermen en te helpen.

Idealisten veroorzaken tweedracht en ontevredenheid van anders denkenden en zouden nimmer aan een bestuur moeten deelnemen. Geloof en idealisme in de Politiek veroorzaken te vaak veel onderlinge oorlogen, net als in de Arabische wereld….

6 REACTIES

 1. “In Nederland hebben wij een politieke cultuur die bestaat uit idealisten”
  Daar heb ik nog nooit iets van gemerkt. Ik ken alleen politieke opportunisten die vooral goed voor zichzelf zorgen.

 2. En dan is er natuurlijk nog de islam. Die is gericht op het aannemen van het woord van Allah – dat moet uit het hoofd geleerd, geen discussie mogelijk – en het volgen van islamitische leiders.

  Met daar bovenop de sharia, waarin is vastgelegd dat niet-moslims, zwarten en vrouwen minder rechten hebben.

  Geen beste voedingsbodem voor democratie.

 3. “Idealisten veroorzaken tweedracht en ontevredenheid van anders denkenden en zouden nimmer aan een bestuur moeten deelnemen. Geloof en idealisme in de Politiek veroorzaken te vaak veel onderlinge oorlogen, net als in de Arabische wereld….”

  Da’s natuurlijk onzinnig.
  Streven naar libertarisme is immers ook een vorm van idealisme.

  Als 2 verschillende idealismen met elkaar oneens zijn, is 1 van beide fout.
  Zolang je nog niet weet welke, dien je ernaar te streven dit te onderzoeken. Maar indien je zeker weet (of domweg overtuigd bent en helaas is het vaak moeilijk het ene van het andere te onderscheiden) welk idealisme het juiste is, dan dient het andere DUS als immoreel ter zijde geschoven te worden.
  Doe je dit niet, dan maak je willens en wetens (dus zonder later het excuus te hebben van “wir haben es nie gewust”) immoreel beleid louter uit pragmatisme. Hoe kan je nu zoiets propageren?

  Het probleem met menig idealist is dus niet zozeer dat ie moedwillig is, doch dat ie helaas niet helder denkt en overtuigd is van zijn gelijk.
  Uiteraard zijn er ook zg. opportunisten, dat ontken ik niet.
  Maar eerlijk gezegd: als iemand echt door en door overtuigd is dat ie het goede doet, en daar consequent en consistent naar handelt, kan je hem dan kwalijk nemen dat ie zo handelt?

  Mijn favoriete voorbeeldje is steeds dat van charitas.
  Stel een diepgelovig christen geeft uit vrije wil geld aan een organisatie die honger in Afrika bestrijdt. Stel hij doet dit uit goede inborst omdat hij er echt van overtuigd is dat die arme sloebers in Ethiopie humanitair geholpen dienen te worden.

  Stel nu, dat we er volgend jaar achter komen -met waterdicht onomstotelijk bewijs- dat er inderdaad een god bestaat maar dat mensen reincarneren (zoals ook Buddhisten geloven) en wel dat het gesternte waaronder ze geboren worden, bepaald is door hun vorig leven, m.a.w. dat je ofwel beloond wordt voor goed gedrag, dan wel juist naar “de hel op aarde” wordt gestuurd als straf.

  Dan zou dit dus impliceren dat nazi kampbeulen en pol pot etc. reincarneert als arme verhongerende ethiopiers. Dan zou dat dus betekenen dat God hen kennelijk wilde doen lijden en dat als jij hen helpt, je hun -nochtans welverdiende- straf vermindert en daarmee dus uitfdrukkelijk tegen Gods wens in handelt.

  Vraagje: kan je de devote Christen die gisteren uit idealisme een flinke vrijwillige donatie deed morgen ineens wat verwijten o.b.v. het nieuwe inzicht? Is hij nu ineens een slecht mens omdat hij klaarblijkelijk iets slechts deed (nl. ex-nazi’s hun straf zomaar milderen) terwijl hij dit niet wist en louter uit goede inborst een barmhartig gebaar meende te maken jegens zijn onfortuinlijke medemens in Ethiopie?

  Wat ik wil zeggen is: als iemand -ECHT- overtuigd is van zijn zienswijze (hoe dom die ook moge zijn), en hij handelt daar consistent naar, dan is ie moreel gezien GEEN slecht mens, ondanks het feit dat hij helaas wel veel schade/ellende veroorzaakt met zijn domheid/kortzichtigheid.

  Maar het probleem is dat we vandaag niet met 100% zekerheid weten of er a) een god is en b) reincarnatie etc.
  Maar als er een collectant aan je deur komt zijn er maar 2 opties: geven of niet geven. En als we ooit te weten komen of Christenen gelijk hebben, dan wel Buddhisten, dan pas (en dus misschien nooit) weet je wat nou goed was. Maar welke beslissing je vandaag ook neemt, er is dus een kans dat dat ooit fout geweest zal blijken.

  Ons probleem is dus dat we het niet echt met 100% zekerheid weten, maar dat we wel gedwongen worden een besluit te nemen. In dit voorbeeldje: of wel geven of juist niet en elk van beide zou achteraf wel eens fout kunnen blijken.
  Tot we 100% waterdicht bewijs hebben, zullen we maar moeten werken met aannames.

  Het probleem is, dat menigeen over het hoofd ziet dat zijn aannames wellicht niet helemaal juist zijn en blindweg van zijn gelijk overtuigd is.
  De gul schenkende Christen is ongetwijfeld overtuigd dat hij een zeer nobele daad heeft gedaan.
  Maar als iemand die in reincarnatie gelooft en ervan overtuigd is dat Ethiopiers criminelen zijn die hun straf uitzitten in deze hel op aarde, weigert te doneren “aan het goede doel”, dan is hij consistent met zijn overtuiging (ook al berust die eveneens op nog niet 100% bewezen aannames). Je kan moeilijk van iemand die ervan overtuigd is dat verhongerende afrikanen dit lot verdienen, verwachten dat hij tegen zijn geweten in hun lot zou verzachten. Dat is hetzelfde als verwachten dat iemand een opgesloten MArc Dutroux heel zielig vindt en hem wekelijks gaat bezoeken en wat lekkers meeneemt omdat het eten in de gevangenis zo slechts is, “ocharme die man”. Neen, als je weet waarom die kerel er zit, dan heb je geen medelijden en dan ga je zijn leed niet verzachten.

  M.a.w. als je (al dan niet domweg en onterecht) OPRECHT ergens van overtuigd bent, dan moet je vervolgens consistent handelen. Zoniet ben je pas immoreel bezig.
  Domheid en onwetendheid zijn immers geen zonden, maar bewust tegen je opvattingen in handelen wel.

  Dus ofschoon “extremisten” (mits van wat wij als de foute soort beschouwen) veel schade berokkenen en ik ze liever niet op deze aardkloot had gehad, kan je hen niet eens veel kwalijk nemen.

  (overigens is menigeen hier ook “extremist”: extreem NAP-aanhanger)

  Ideologie hebben we wel degelijk nodig.
  Helaas zijn er veel opportunisten die zich naar buiten toe een ideologie aanmeten als dekmantel voor hun verdere handelen en om er electoraal mee te kunnen scoren. Dat soort lui is ronduit immoreel. De domme overtuigde m.i. echter niet. Het is hooguit jammer dat ie bestaat, maar (moreel) heb ik er wel respect voor (mits hij oprecht is en niet een vijnzende opportunist).

  Igor [4] reageerde op deze reactie.

 4. Streven naar libertarisme is immers ook een vorm van idealisme.
  Opmerking deze mensen zijn niet uit op macht maar vrijheid voor iedereen!!!!

Comments are closed.