Ratio_avatar-131x200We gaan het zoveelste crisisjaar in. Wat is nu een economische crisis? Deze wordt gekenmerkt door een gebrek aan economische activiteit. Economische activiteit wordt vaak gemeten door te kijken naar het Bruto Nationaal Product. Al dan niet gecorrigeerd voor inflatie of koopkracht. Wat nu als deze maatstaf gecorrumpeerd is? En het BNP eigenlijk niet staat voor de kracht en omvang van een economie? Dus dat we de lengte van iets met een thermometer proberen te meten en de temperatuur met een liniaal?

Tot het BNP behoren volgens de definitie ook de overheidsbestedingen. Dit is het beslag dat de overheid legt op productiemiddelen door inkoop van grondstoffen, arbeid, etcetera. Dit is iets anders dan overdrachtsuitgaven zoals uitkeringen en subsidies. Tot het BNP behoort dus wel het loon van de agent en de aanleg van een weg. Maar niet de WAO uitkering.

Is het logisch om ambtenaren salarissen tot het BNP te laten horen? Het is handig voor de overheid. Extra ambtenaren in dienst nemen en de economie van een land groeit! Een Betuwe route of noord zuid lijn en er is economische groei. De ambtenaren een loonsverhoging geven en het BNP neemt toe.

De stelling

De stelling die ik vandaag poneer is dat overheidsbestedingen geen onderdeel horen te zijn van het BNP en dat deze foute maatstaf decennia lange economische teruggang heeft helpen verbergen. Samen met enige andere factoren. Betoogd kan worden dat we al decennia lang in een crisis zitten. De andere factoren zijn onder meer de tekorten van de staat, de wijze van inrichting van de overheidsboekhouding, en doordat er inflatie is nagestreefd. Deze factoren hebben ook nog eens onderlinge verbanden. Waardoor de conclusie dat we al decennia lang in een crisis zitten een aannemelijke is. Ten minste eentje die met argumenten kan worden onderbouwd.

Definitie BNP.

Een overheid die 6 tot 8 procent meer uitgeeft dan er binnen komt moet lenen. Als de Nederlandse overheid 8 procent meer uitgeeft dan er binnen komt dan is dit tekort gerelateerd aan het BNP 4 procent. Als de helft van de extra uitgaven overheidsbestedingen zijn, dan wordt het economische prestatie cijfer BNP kunstmatig met 2 procent verhoogd. Dit is een proces dat jaar op jaar aan de gang is, ook in de jaren dat er nog een economische groei was in Nederland van een procent of 3. Dat was de gemiddelde groei in de 18 jaren voor de euro. Sinds de euro hebben we een gemiddelde groei van 1 procent. Hieronder de niet gecorrigeerde situatie

welvaart

indien de omvang van de staat groeit van 10 procent naar 50 procent van het BNP dan is er gedurende het groeitraject van de staat een sterke stijging van het BNP waarneembaar waarbij de directe relatie met echte economische groei niet aanwezig is. Het aparte is dat zonder de belastingheffing nodig voor de groei van de overheid de economie nog veel sterker zou zijn gegroeid. Bij een procentueel gelijkblijvende omvang van de overheidsbestedingen betekent dit dat als er een BNP groei van 3 procent is incl overheidsbestedingen de daadwerkelijke economische groei excl overheidsbestedingen maar anderhalf procent is. En een groei van 1 procent halveert natuurlijk ook. Wat we echter de afgelopen eeuw hebben gezien is een sterk toenemende overheid. Dus waar is de economische groei gebleven?

Inrichting overheidsboekhouding

Het is vaak genoeg overtuigend bewezen dat de overheid een kostprijs probleem heeft, bij gebrek aan markt is de prijs nauwelijks vast te stellen. Dit wordt verergerd door de boekhouding op kasbasis. Waar bedrijven verplicht zijn reserveringen op te nemen is dit bij de overheid vaak niet het geval. De effecten zijn met name voor de VS doorberekend. Naast de overheidsschuld zijn er ook verplichtingen die de overheid zal moeten nakomen. Medicare en Medicaid zijn voorbeelden. De contante waarde van deze verplichtingen is 45 biljoen. Tegenover een officiele staatsschuld van een biljoen of 14. Waar bij een bedrijf alle kosten moeten worden toegerekend is dat bij de staat niet zo. Het gevolg is dat decennia nadat een ambtenaar gewerkt heeft hij nog rechten heeft die nergens zijn vastgelegd. Maar wel tot de kostprijs behoorden.

Als de verhouding 14 miljard staat tot 45 miljard een betrouwbare is dan leven we ver boven onze stand. Een overheid die een tekort heeft van 4 procent van het BNP heeft dan een daadwerkelijk tekort van 16 procent van het BNP als we de te nemen reserveringen mee gaan tellen. En aangezien de overheid de helft uitmaakt van het BNP betekent dit dat een officieel tekort van 4 procent van het BNP niet slechts gelijk staat aan 16 procent BNP maar aan 32 procent meer uitgaven dan dat er binnen komt aan belastinginkomsten. Dit is dan jaar op jaar het geval. Voor de goede orde, dit is het doortrekken van de Amerikaanse situatie en die betrekken op Nederland. Er zit echter een verminigvuldigingsfactor in die nodig is om van kasbasis naar accountantsnormen die ook van toepassing zijn op het bedrijfsleven te geraken. Of die 3 is als in de VS of 2 of 4 is niet relevant. Vast staat dat de overheid veel meer boven haar stand leeft dan de cijfers aangeven en er dus een illusie van welvaart en economische groei wordt geschapen. Wat nu niet in het tekort wordt meegerekend komt ten laste van toekomstige generaties die dus op de een of andere manier die 12 procent op jaarbasis van het BNP mogen gaan opbrengen. Hoezo is er thans economische groei?

De investeringen van de overheid hebben meestal een beperkte waarde, de HSL heeft een waarde van bijna nihil, het rendemment van de Betuwe route afgezet tegen de investering is zwaar negatief. De correctie op de uitgaven voor renderende investeringen zoals in het bedrijfsleven gebruikelijk is (activeren en afschrijven) zal het tekort van de staat niet noemenswaardig beinvloeden.

Inflatie

De monetaire bezittingen van de burgers worden uitgehold door inflatie. Waar door toenemende internationale handel en technologische vooruitgang deflatie zou moeten optreden zorgde de inflatie voor een herverdeling van deze vooruitgang richting staat, centrale banken en overige financiele instituties. Het dividend van de technologische vooruitgang en internationale handel viel op deze manier in handen van de staat en financiele instellingen. Dit blijft in de cijfers verborgen maar is wel degelijk een vermogensoverheveling tussen de markt en de staat. Hierdoor legt de staat een nog groter beslag op de prive sector dan men denkt. Een milde inflatie van 3 procent betekent een uitholling van iemands monetaire kapitaal van meer dan dertig procent in tien jaar. Als gedurende het voorgaande decennium door de toenemende handel en technologische ontwikkeling eigenlijk een deflatie van 2 procent moest optreden dan gaat het om een impliciete vermogensafdracht van ruim 60 procent.

Door de inflatie in combinatie met een gemanipuleerde rente die kunstmatig laag gehouden wordt zoeken de beleggers naar alternatieven. Zo is er een onroerend goed boom geweest. We dachten dat een hoge huizenprijs een teken was van economische voorspoed. Een illusie. Thans staat de beurs weer op een hoog peil. Een hoge beurskoers is niet langer teken van gezondheid maar van wanhoop. Beleggers moeten hun geld ergens kwijt en als de interest kunstmatig laag wordt gehouden is er als alternatief nog altijd de beurs. Men is een hoge beurskoers gaan identificeren met voorspoed maar dat is net zo’n leugen als de definitie van het BNP. Of de huizenboom. De kunstmatig lage rente zorgt ervoor dat overheden hun tekorten nog steeds kunnen financieren. De inflatie zorgt voor vermogensoverdrachten richting staat en dat de schulden aflosbaar schijnen te zijn in de toekomst, en dat de beurskoers lekker hoog staat. Het zijn echter allemaal leugens gebaseerd op manipulatie van gegevens.

Wat te doen?

Erkennen dat we de laatste decennia in een crisis hebben gezeten en nog steeds zitten. Erkennen dat dit door foute definities is verbloemd.

De overheidsbestedingen los zien van het BNP. Zorgen dat de staat of centrale banken de geldhoeveelheid en rente niet langer kunnen manipuleren. Drastisch bezuinigen door de overheid. Voor zover er wel boekhoudkundige schijnbare groei was is dat door de rekening bij toekomstige generaties te leggen geschapen of door de private sector af te knellen. De rekeningen van de overconsumptie uit het verleden moeten betaald worden. En eigenlijk door deze generatie. Iets anders zou in hoge mate asociaal zijn. Niet langer geloven in sprookjes als consumenten vertrouwen. Of dat de economie kan worden gestimuleerd door nog maar meer leugens. We zijn al tientallen jaren lang economisch verrot. Dit eindelijk erkennen is een goed vertrekpunt voor economische verbeteringen. Het enige sociale beleid is dat iedere generatie zijn eigen broek ophouden kan.

NB: dit artikel is hier en daar kort door de bocht. Ondanks de tekortkomingen denk ik dat de stelling dat we economisch verrot zijn toch wel grotendeels overeind blijft. De stelling dat we moreel failliet zijn doordat we geen enkel bezwaar zien onze kinderen op te zadelen met de kosten van onze consumptie is er een die zeker kan worden verdedigd. Stellingen dat het asociaal zou zijn nu te bezuinigen en dat we dat eigenlijk niet kunnen maken zijn newspeak van de ergste vorm, het zijn aperte leugens die slechts kunnen worden verkondigd door mensen wier geweten niet bezwaard wordt door het doorschuiven van de rekening naar anderen.

4 REACTIES

 1. “decennia nadat een ambtenaar gewerkt heeft”
  Werken die dan? Dat is nieuw voor mij. Interessant.
  Heb je ergens een bron?

 2. Onlangs hoorde ik de volgende story. (No conspiracy, shows just reality)

  ‘Lemmy tell ye, ladies and gentlemen, America is going down…
  An oréng-a-tén in the White Haahs…
  Not even American…
  A bunch of chimps running the show…
  We’re broke, ladies and gentlemen!

  Saddam Husseejn is burning in hell, already…,
  Coz he didn’t believe in Gaahd…
  He didn’t believe in the Baahble either….
  So… let him burn…
  Forever…

  Osama bin Lad’n,
  Samethin,
  Also didn’t believe in the Baahble…
  Didn’t even know it…
  Let him burn…
  Like a torch…
  Forever…

  Naah, El Qaajde, created by the CIA…
  We’ve got El Qaajde in the White Haahs!
  Gaahd knows, how it came there….
  The devil is running America!!
  Right now!!
  I’m damn serious, ladies and gentlemen!…

  However, lemmy tell ye…,
  Lets do sumthin abaaht it!
  With a gun in your right hand… and the Baahble in your left… we’ll save America! we’ll make it… marching all the way…from Ellebèmè down to Washington DC. No kidd’n.

  The monkeys will go down the drain, right to hell…
  Joinin’ their comrads, Saddam Husseejn and Osama bin Lad’n…
  Burning forever, like naaneleven.
  Believe me…
  Gaahd bless America!’

 3. De politiek is bezig om onze economie kapot te bezuinigen. Steeds meer gezinnen hebben moeite om het hoofd boven water te houden. In plaats van ze te helpen gaat er nog verder bezuinigd worden. Achteraf was één Europa niet zo verstandig.

Comments are closed.