Collectivisme: het bewuste streven naar een samenleving waarin de statist cartoongemeenschap het maatschappelijk leven bepaalt en het particuliere initiatief uitgeschakeld of beperkt is. Hier tien vragen aan mensen die dit een warm hart toedragen. 

1. Kunnen politieke partijen, ambtenaren, bedrijven die lopen op subsidie voor (o.a.) onrendabele alternatieve energie en het leger bestaan in een wereld waar het gebruik van geweld om iemand zijn eigendom af te nemen niet mogelijk is ?

Belastingheffing en staatsgeweld om de incasso af te dwingen is een noodzaak voor bovengenoemde partijen om te bestaan. Wie gaat er vrijwillig inefficiënte ambtenaren sponsoren, CO2 maatregelen subsidiëren of JSF straaljagers aanschaffen om die aan het andere eind van de wereld in te gaan zetten ?

2. Erkent de collectivist dat de productie van consumentengoederen het resultaat is van vele vrijwillige transacties die ieder voor zich de beloning van winst en het risico van verlies in zich dragen ?

De overheid is een netto vernietiger van middelen. Het verkwist geld aan allerlei nutteloze programma’s, draagt geen enkele verantwoordelijkheid en stapelt schuld op schuld. De staat is in hoge mate inefficiënt en ineffectief. Dit verandert niet omdat de staat totaal geen risico loopt maar alles afwentelt op de burgers.

3. Ziet de collectivist dat veel ‘wetgeving’ geschreven en opgesteld is door belanghebbende lobbygroepen die marktbarrières willen opwerpen, hun winsten op een makkelijke manier willen vergroten of bepaalde industrieën kapot willen maken ?

De overheid verdeelt de buit met de multinationals en ‘bevriende bedrijven’ via o.a. wetgeving, maatregelen en ‘stimulering’. Daardoor is de zorg onbetaalbaar en bureaucratisch, stijgen de energietarieven de pan uit (hoezo marktwerking ?!), bestaat er een bankenkartel sinds jaar en dag in Nederland en is Nederland een belastingparadijs voor buitenlandse multinationals maar niet voor burgers en bedrijven.

4. Is afdwingen, reguleren en verbieden een legitieme vorm van ‘regeren’ ? Zo ja, waarom is dit beter dan mensen zelf laten beslissen welke producten en diensten ze willen kopen ?

In een echt vrije markt bestaan er geen bedrijven die het publiek niet goed bedienen. Die prijzen zichzelf snel uit de markt als hun producten in kwaliteit en prijs plus behoeftevervulling onder de maat zijn. De markt zorgt er voor of een bedrijf levensvatbaar is of niet. Geen overheidsinspecteur of miljoenen aan subsidies. Er worden nu hele bedrijfstakken op de been gehouden door (afgedwongen) belastinggeld die zodra de subsidies stoppen, direct instorten.

5. Gebruikt onze collectivist de middelen – afgenomen met geweld van mensen die dat legitiem verworven hebben – om te preken en op te treden tegen diegenen die hun welvaart verdiend hebben met vrijwillige handel ?

De overheid schept geen welvaart en zal dat ook nooit doen. Het enige wat de staat doet, is belasten en bureaucratiseren. In de VS spendeert de particuliere sector twee keer zoveel aan privé veiligheid als de staat. Dit omdat de staat te incapabel en incompetent is om orde en veiligheid te handhaven.

6. Herkent de collectivist dat democratie in feite een ander woord is voor groepsdwang ?

Democratie is simpelweg groepsdwang met wat franje om het een aura van legitimiteit te geven. Groepsdwang heeft tot afschrikwekkende collectieve misdaden geleid. Oorlogen, concentratiekampen, genocide, (staatsafgedwongen) slavernij, hyperinflatie, bewuste hongersnoden (Stalin, Pol Pot) en achterstelling van minderheden. Het uitroeien van de medemens is daarentegen geen core business voor het bedrijfsleven. Want wie vernietigt zijn eigen klantenbestand ?

7. Het particuliere bedrijfsleven heeft geen legers of politiemachten die onze vrijheden afnemen. Als ze tegen de wens van het publiek ingaan, kan het publiek stoppen met de afname van hun producten waardoor ze failliet gaan.

Zonder de (betaalde) hulp van de overheid en haar wetgevende macht kunnen multinationals nooit die overheersende oligopolistische posities bekleden die ze nu wel hebben. Deze wisselwerking leidt tot bijvoorbeeld de afluisterexcessen van geheime diensten in samenwerking met Google en Yahoo. Zonder overheid waren de falende banken eenvoudigweg overgenomen of failliet gegaan omdat hun rol in de markt uitgespeeld is.

8. Denkt onze collectivist dat Marx en Lenin juist waren in hun overtuiging dat opgedrongen collectivisme leidt tot een gelukkige en welvarende samenleving ?

Iedere keer als collectivisme wordt opgedrongen (Sovjet of EU stijl), gaan de kosten omhoog, de efficiency omlaag en de persoonlijke vrijheden verdwijnen. Uiteindelijk loopt de zaak dermate vast dat het systeem implodeert. Het ontbreken van vrijheid, winst en verantwoordelijkheid (voor het welslagen van je onderneming) is cruciaal voor een goede economie.

9. Als je gelooft in collectivisme, verklaar dan waarom de Sovjet Unie ingestort is en waarom de mensen in Noord Korea in een hel van armoede en onderdrukking leven ?

Door de geschiedenis heen zijn staten met de meeste staatscontrole over de industrie de slechtst presterende economieën. Als vrijwillige handel ongehinderd kan bloeien, krijgen we perioden als de industriële revolutie en de Gouden Eeuw met vrijheid, voorspoed en innovatie.

10. Waarom wordt alles duurder en slechter zodra de staat zich bemoeit met markten terwijl dit in het bedrijfsleven goedkoper en beter wordt ?

Computers, witgoed en kleding zijn goedkoper en beter geworden. Zorg, energie en financiële diensten duurder en slechter. De overheidsbemoeienis bij de laatste drie voorbeelden is vele malen groter.  Auto’s zijn beter geworden en in de kern goedkoper maar omdat de staat dit immens belast, worden ze duurder. Het bedrijfsleven streeft naar innovatie, kostenreducering en maximale behoeftevervulling. De staat naar belastingopbrengsten, bureaucratie en een mateloze verspilling van middelen door desinteresse en onverantwoordelijkheid.

7 REACTIES

 1. De kiezer is het probleem, niet de staat, dat is een gevolg ervan.

 2. @Wat zeg je [2]:

  Volwassen worden vooral. En beseffen dat “iets voor niets” niet bestaat. Het gaat altijd ten koste van een ander. En voor dat ze het zelf weten zijn zíj die ander maar dan is Leiden in last. Boo-hoo.

 3. Hoe kan dit artikel veel meer onder de aandacht van collectivisten, partijleden en kiezers gebracht worden.
  Uiteraard in de hoop dat ze het dan ook lezen! Op antwoorden zou ik niet te hard rekenen!!

 4. Er zijn 2 oorzaken die dit in stand houden. 1) De centrale banken, deze particuliere banken hebben het alleen recht om geld te creëren. Dus kunnen ze min of meer constant geld uit niets laten ontstaan.(een muis klik is voldoende tegenwoordig) Hoe meer geld er wordt gemaakt, hoe minder het waard wordt. Hierdoor ontstaat de inflatie. 2) Zo lang wij met zijn alle dit geld als waarde blijven zien en daarvoor willen werken. En er niet vies van zijn om alles en iedereen te besodemieteren om er zelf beter van te worden, door een hogere geld beloning elke maand daarvoor te krijgen. De meeste willen zoveel mogelijk verdienen, van hoe meer geld, hoe beter het met mij gaat is de gedachte. Want daaraan verbinden vele van ons, hun status en hun macht aan. Dat wij met zijn alle een oor aangenaaid worden door dit geld systeem willen de meeste onder ons niet horen. Het is GOD voor ons alle, ieder voor zich mentaliteit in de huidige maatschappij. Dit wordt ons al geleerd op de lagere school en via onze ouders, de meeste weten dan ook niet beter.

 5. Antwoord op vraag 1:
  Ja dat kan. Zelfs bij 1 wet (het niet mogen initiëren van geweld) is dit al nodig. Iets moet het kunnen afdwingen als het slachtoffer een defensieve strijd zou verliezen.

  Antwoord op vraag 2:
  Ja, dat erkent de collectivist. De collectivist hoopt zelfs dat er veel winst wordt gemaakt want dat is kassa voor de overheidskas via belastingen.

  Antwoord op vraag 3:
  Ja dat ziet de collectivist, daarom wil de collectivist de invloed van bedrijven juist beperken, en ze reguleren.

  Antwoord op vraag 4:
  Reguleren is beter want anders heb je uitbuiting en milieuvervuiling. Iemand die als rijke burger een huis koopt heeft er baat bij om te weten dat die niet op een ouwe gifbelt neerstrijkt, en ook dat voorkomen wordt dat er nieuwe gifbelten ontstaan. De overheid is de enige die deze diensten levert.

  Antwoord op vraag 5:
  De collectivist die totaal geen rechten toewenst aan een burger is een totalitair iemand. Niet alle collectivisten zijn zo. Democratie is juist democratie als er onvervreemdbare rechten zijn. Een democratie waar de 2 wolven en 1 schaap besluiten wat gegeten gaat worden is een schijndemocratie die voorbijgaat aan 1 van de pijlers en dat is mensenrechten. Democraten afschilderen alsof ze geen mensenrechten kennen is onzin. Het zou echt heel dom en onwetend overkomen als libertariërs dergelijke beweringen zouden doen. Dan onderschatten ze hun publiek.

  Antwoord op vraag 6:
  Ja. Voor de begrenzingen daarop zie 1 of meer van de bovenstaande.

  Antwoord op vraag 7:
  Bedrijven hebben soms ook wel eens een hele grote overheid als klant. Of een overheid aan hun zijde die belang heeft bij belastinginkomsten. Bedrijven zijn maar een gevolg in de hele situatie. Het gedrag van bedrijven hangt sterk af van hoe een overheid zich gedraagt en verhoudt tot bedrijven.

  Antwoord op vraag 8:

  Antwoord op vraag 9:
  Je moet mensen het gevoel geven dat ze vrij zijn. Bij uitstek is dat het erbij mogen lopen zoals je wilt, dus in spijkerbroek, als een soort bedelaar, met je haren alle kanten op, een stoppelbaard, en vooral geen stropdas. Dus de doorsnee linksmens zeg maar. Want die vinden zichzelf innerlijk zo geweldig dat ze een behoorlijke representativiteit niet nodig denken te hebben, in hun arrogantie. In een communistisch land heeft iedereen hetzelfde aan en zijn er maar 2 soorten kledingstukken te krijgen die ergonomisch niet helemaal jofel zijn, en maar in 2 maten, te groot of te klein.

  Antwoord op vraag 10:
  Dat zou pas overtuigend zijn voor een collectivist als bedrijven eens gaan klagen over de milieuvervuiling door overheden, en de uitbuiting door overheden. De regelgeving ging tot nu toe de andere richting uit, voor diegenen die winstbejag op nummer 1 stelden ten koste van een hoge prijs voor anderen. Als bedrijven het goede voorbeeld éérst zouden geven, en de overheid zou volgen, zou de overheid niet nodig zijn (milieuregels, arbeidsomstandigheden e.d.).

 6. Vraag 8: wie heeft het nou nog over Lenin en Marx. De communisten bakkeleiden onder elkaar al over wat ze precies bedoelden laat staan de man in de straat. Ik heb nog werkelijk nooit in de jaren 2000 iemand in een discussie nog met Lenin en Marx horen komen als argumenten, dat hoort echt bij de seventies en vroege 80s nog voordat de juppen hip waren.

Comments are closed.