PrisonWaar gehakt wordt vallen spaanders. In 2012 zijn in Nederland meer dan vier en een half duizend mensen onterecht in hechtenis genomen. De gemiddelde onterechte detentie duur is ongeveer 20 dagen. Het betreft hier ex-verdachten welke wel in hechtenis zijn genomen maar uiteindelijk niet zijn veroordeeld.

Dit is een verdriedubbeling ten opzichte van 10 jaar geleden, toen lag het aantal bij nader inzien onterecht in hechtenis genomen personen rond de 1400. Bron CBS. Er moet natuurlijk een afweging gemaakt worden, een Roemeense zakkenroller zal niet echt op een dagvaarding reageren en kan je maar beter tot het proces vasthouden. Iemand opsluiten in een huis van bewaring is dus zeker te verdedigen, maar het dient wel met mate te gebeuren na een goede afweging.

Het gaat hier om de onschuldigen, de ex-verdachten waar men de schuld voor de rechter niet overtuigend kon bewijzen. Deze mensen zijn uit hun normale leven gerukt, hebben gemiddeld 20 dagen in totale onzekerheid doorgebracht in de relatief sobere cellen in huizen van bewaring.

Iemand lastert of een overijverige diender meent dat je iets gedaan hebt en je bent dan de Sjaak. In onze rechtstaat gebeurt dit iedere dag met 13 mensen. Dag in dag uit. Burgers die bij nader inzien niet hadden mogen worden opgesloten. In 2012 overkwam het in totaal 4783 mensen. Die als vergoeding een bedrag krijgen tussen de 80 en de 105 euro per nacht cel. Dat is kennelijk de prijs van een dag levensgeluk. Volgens de staat.

Leven we in Nederland thans in een politiestaat? Nee hoor! Dat is pas het geval als tal van andere zaken door de staat worden bepaald. Omkering van bewijslast in processen, een wet Mulder en bijvoorbeeld een totalitaire controledwang zijn factoren die daarvoor nodig zijn. De strafbeschikking, het buiten werking stellen van kinderrechters bij uithuisplaatsingen. De administratieve en bestuurlijke boetes buiten het OM om. Vingerafdrukken in paspoorten, de ID plicht, een OV chipkaart. Als dat soort infame dingen doorgevoerd zijn, dan zou er sprake kunnen zijn van een politie staat. Als je bij vertrek op Schiphol door geldhonden wordt besnuffeld en bij terugkeer sinds 1994 door drugshonden. Als je woont in het land met de meeste officieel aangevraagde telefoontaps. Waar je geld wordt afgepakt als je meer contanten hebt dan de politie nodig acht. Ook als dit minder dan duizend euro is. Waar het waterverbruik van bijstandstrekkers wordt gecontroleerd. Tsja, wellicht dat je dan kan spreken van een politie staat. Een politie staat wordt wet voor wet, veroordeling na veroordeling opgebouwd. Totdat ook jij opeens in een celletje wakker wordt en denkt, waar zijn mijn rechten gebleven? Heel simpel, ze zijn verdwenen omdat je zweeg. Samen met de rest van de sheeple.

9 REACTIES

 1. Het is natuurlijk voor overheden erg verleidelijk om “tegenstanders en critici” op deze manier tijdelijk uit de roulatie te halen. Zo doen ze dat in dictaturen.

 2. Geadviseerd wordt tot een parlementaire enquête naar de al meer dan 20 jaar voortdurende
  massale falen van de Rechtsmacht en de voorbereiding van het Juridische beleid, en in het bijzonder naar de rol van het minister van Justitie. analyses maken al langer duidelijk dat we de rechtmisbruik aan onszelf te wijten hebben. Ook in de crisisjaren ‘30 faalde het Westerse juridische model. Er was een oorlog voor nodig voordat naar mensen als proffesor Tak en anderen geluisterd werd. De oprichting na de oorlog van semi-wetenschappelijke instituten zoals het Grondwettelijk Hof heeft erger voorkomen, maar is niet toereikend gebleken wegens art. 120 Een herijking van de politieke machtsverdeling en uitbreiding van de Trias Politica met een werkelijk wetenschappelijk gefundeerd juridisch Hof is gewenst. Er ontstaat dan een high definition democracy waarin beter rekening wordt gehouden met de vrijheid en bestaanszekerheid van de burger. In het licht van de demografische en ecologische uitdaging van de 21e eeuw is deze uitbreiding van de Trias Politica cruciaal. Dit geldt ook op korte termijn, gezien de situatie in Europa

 3. “Leven we in Nederland thans in een politiestaat?”
  Als je al die overheidshandelingen leest, (en er zijn nog meer van dergelijke dwang-zaken)m dan kun je die vraag toch alleen maar met een bevestigend JA beantwoorden?

  Waarom is Nederland geen politiestaat? Wat is het verschil?
  Zelfs de kreet dat Nederland een rechtsstaat is klopt, omdat het woord “recht” niet meer het natuurlijke recht van ieder persoon i, maar het “recht” betekent alles wat de politici hebben verzonnen en in een boek hebben gedrukt!

  En mede door de EU wordt dit elke dag erger: Vandaag bij voorbeeld:

  Nederlandse verkeersovertreders die op Franse wegen worden geflitst, worden met ingang van morgen automatisch vervolgd door de Franse justitie.
  http://nos.nl/artikel/551031-frankrijk-straft-chauffeurs-nl.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+nosjournaal+%28NOS+Journaal+Nieuws%29

 4. Het aantal schadeclaims vanwege onterechte in hechtenisneming explodeert inmiddels ook. Deze groeiende kostenpost wordt natuurlijk door de belastingbetaler betaald dus de instanties hebben hier geen ‘leermoment’ van en klungelen lekker door.

 5. Was het in het oude China, waar een rechter die een veroordeelde onterecht had laten executeren, zelf geëxecuteerd werd? Lijkt me een goede manier om reciprociteit in het systeem te krijgen.

 6. @Francisca [8]: Schapen hebben weinig met spelling. Verder is het een kwestie van tijd. Libertarische meningen maken een enorme opmars in de alternatieve en zelfs af en toe msm media door. Spellingscontrole of niet.

Comments are closed.