Gedurende de laatste jaren hebben grote aantallen Nepalezen zich laten bekeren tot Christen.
De sleutelwoorden zijn hier hulp en geld.pls

Het komt met grote frequentie voor, dat groepen Christenen zich naar Nepal begeven met het doel zoveel mogelijk Nepalezen te bekeren en daarmee een substantiële bijdrage te leveren aan het vernietigen van Nepalese cultuur. Erg moeilijk is dat niet. Wie in Kathmandu en omstreken met geld begint te strooien, werft à la Teresa al snel duizenden cliënten.

Het is bedroevend en tragisch om te zien, hoe Hindoes geronseld worden voor een concurrerend geloof dat tracht zijn markaandeel te vergroten, maar tevens pathetisch om waar te nemen hoe Christenen menen zich met dit werk verdienstelijk te maken voor de Heere Jezus.

Hugo van Reijen

31 REACTIES

Comments are closed.