Troonrede-2013-cartVandaag was er de troonrede. Zoals meestal probeer ik deze onder de lunch rechtstreeks te zien/horen. Hoewel ook in het verleden de verhalen de verkeerde kant op gingen, heb ik  nog nooit eerder een zo negatieve, collectivistische, eerste indruk van dit politieke feestje overgehouden. [ lees verder]

 

Het was zowat allemaal meer belasting, meer eerlijke inkomensverdeling, meer wetten en regels, meer overheid, meer EU, meer buitenlandse militaire missies, en minder vrijheid, en minder koopkracht, en eindigend op een grotere staatsschuld.

Ik kan het beste die indruk beschrijven door een aantal letterlijke zinnen van de koning aan te halen:

“De werkloosheid stijgt, het aantal faillissementen loopt op, huizen worden minder waard, pensioenen staan onder druk en de koopkracht blijft achter

 Dit leidt ertoe dat de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving. Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving.

 Elke Nederlander moet de kans krijgen om de veranderingen die ons wachten, in zijn eigen leven in te passen.

 De relatie tussen parlement en regering staat het komende jaar in het teken van veel wetgeving.

 Momenteel betalen alle Nederlanders samen – zelfs bij de huidige lage rentestand – 11 miljard euro per jaar aan rente over de overheidsschuld

 [Ook] gaan gemeenten samen met sociale partners werkbedrijven oprichten om mensen in de bijstand of met een arbeidsbeperking te helpen bij het vinden van een baan. Werkgevers en overheid stellen zich samen garant voor 125.000 extra banen in 2026. Als blijkt dat dit aantal niet wordt gehaald, worden bedrijven alsnog verplicht een percentage van hun personeel te rekruteren uit mensen met een arbeidsbeperking.

 Om de huurmarkt te hervormen, kiest de regering voor inkomensafhankelijke huurverhogingen. De extra inkomsten hiervan worden bij de woningcorporaties afgeroomd door middel van een verhuurdersheffing.

 De laatste jaren is gebleken hoe de ontwikkelingen in de Europese Unie van betekenis zijn voor de economische, sociale en politieke toekomst van ons land. Nederland moet daarom in de Europese Unie een actieve rol spelen.

 Een stevig fundament onder de euro is cruciaal. Daarom maakt de regering zich sterk voor de totstandkoming van een bankenunie.

Het recente geweld en de humanitaire noodsituatie in Syrië onderstrepen de noodzaak van een internationale rechtsorde met een sterke nadruk op het humanitaire recht. Onveiligheid en instabiliteit in kwetsbare regio’s beïnvloeden onze vrijheid, veiligheid en welvaart.
Dit vraagt om een krijgsmacht die op zijn taken berekend is en die in Nederland en het buitenland kan opereren om de belangen van ons land veilig te stellen. In de nota ‘In het belang van Nederland’ geeft de regering concreet aan hoe die krijgsmacht er uitziet en welke aanpassingen daarvoor noodzakelijk zijn.

Over de hele wereld zijn Nederlandse mannen en vrouwen actief om de internationale rechtsorde te beschermen. Zij verdienen onze grote dank en waardering voor hun moeilijke werk.

 U mag zich in uw zware taak gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden.

Blijft de enige hoop dat het bidden van velen met Alexander God veel positieve zegen over “Nederland” zal doen uitstrooien die ervoor zorgt dat het allemaal nog gaat meevallen.

Of kunnen we beter die hoop laten varen en actief trachten het libertarisch Vrijheidsideaal nog beter te verbreiden?

Troonrede-2013-cart

4 REACTIES

  1. Saillant detail is dat men spreekt over woningcorporaties ipv vroeg woningboúwvereniging! Essentieel verschil. De huurders waren de leden die mede het beleid bepaalden en gesjeesde bestuurders weg konden sturen. Ik pleit voor een Rijksaccountant die overheids- en semi-overheidsinstellingen gaat controleren! Een functie zoals de afm op de financiële markten.

  2. Dus iets van 34 tot 40 JSF’s er bij en 7 F16’s eraf, dat is een toename van de luchtmacht. Met de nieuwe kernwapens die mogelijk op Volkel worden gestationeerd kun je ook best met 1 pantser infanteriebataljon minder. Dan kan men dan met een gerust hart dictators bombarderen en tegelijk Russische of Chinese van zo’n dictator afschrikken om in te grijpen tégen die bombardementen.

  3. Er komen ook mogelijkheden om meer te investeren of iets te beginnen, dat is wel positief. Meer arbeidsparticipatiemogelijkheden voor mensen met een beperking is ook positief, echter de termijn van 13 jaar is wel heel erg lang. Deze extra huurheffing is weer wel goed over nagedacht.

    Igor [4] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.