VVD_verkiezing_2010Afgelopen week gaf de regering toe dat de belastingdruk voor hogere inkomens de komende jaren naar 60 procent van het inkomen stijgt. In de dagen daarna regende het boze reacties van woedende VVD-kiezers op deze plannen. Een greep uit de opmerkingen op VVD.nl:

‘Ik heb eeuwig spijt dat ik al tientallen jaren VVD stem, wat voel ik me verraden!’

‘Hou toch op stelletje leugenaars en verraders! Trek de stekker uit dit rampenkabinet en hou op hardwerkende mensen uit te knijpen. Alle verkiezingsbeloften hebben jullie gebroken. Alle liberale principes hebben jullie verloochend. Werken zou toch moeten lonen?! Pfff allemaal leugens en kletskoek. Jullie heulen met de linkse profiteurs en opmakers. Jullie maken de crisis alleen maar erger. Nooit nooit stem ik nog VVD. Barst maar!’

‘Wat voelen wij ons genaaid! Door jarenlang hard te werken en te studeren hebben mijn vrouw en ik een mooi bestaan opgebouwd. Elk jaar weer worden we harder er op gepakt….’

De woede van deze mensen is volledig terecht. Ze worden dadelijk beroofd van minstens 60% van hun inkomen. Dit is niet eens meer diefstal, als iemand verplicht meer dan de helft van zijn tijd voor een ander moet werken dan lijkt slavernij een betere term om dit onrecht te beschrijven.

Toch is het ook enigzins verbazend dat deze reageerders zo verrast lijken te zijn. Ze hadden gehoopt met een stem op de VVD een meer liberaal regeerbeleid te krijgen, maar wie naar de geschiedenis van die partij kijkt weet dat dit niet te verwachten viel. Waar is de VVD sinds haar oprichting in 1948 voor verantwoordelijk geweest?

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie heeft aan de wieg gestaan van de verzorgingsstaat. De invoering van de Algemene Bijstandswet, de Ziekenfondswet, de Werkloosheidswet, het sociale minimum en nog vele andere ‘sociale’ maatregelen werden door de VVD gesteund.

De overheid zou mensen graag doen geloven dat voor de invoering van deze wetten de bermen vol stervende armen en bejaarden lagen, dat zorg alleen voor de elite was weggelegd en dat de woonwijken uit krotten bestonden waar ze zelfs in Nigeria nog hun neus voor zouden ophalen, maar niets is minder waar. Voorheen had Nederland (net als andere landen) een uitstekend netwerk van particuliere hulpinstellingen dat ervoor zorgde dat zelfs de allerarmsten naar de dokter konden en wel doorvoed waren. En dat voor een fractie van de kosten van de verzorgingsstaat en op vrijwillige basis.

Voor de opkomst van de verzorgingsstaat was de armoede in Nederland al tot een recordlaagte gedaald. De echte reden voor het creëren van dit welvaartsverslindende monster was dan ook niet het helpen van de armen, maar de bevolking verder afhankelijk maken van de overheid. Uit wiens hand men eet wiens woord men spreekt.

Bovendien heeft het opbouwen van een verzorgingsstaat allerlei negatieve effecten op de samenleving, met als gevolg dat het volk om meer overheidsinterventie vraagt om die problemen weer op te lossen. Deze negatieve spiraal is de droom van iedere heerser, want dat betekent meer macht en meer middelen om de bevolking verder te beroven. De VVD verschilt niet van andere partijen in haar verlangen daar naar.

 

Wat zijn de problemen die de verzorgingsstaat heeft veroorzaakt? Het heeft geleid tot een gigantische bureaucratie en regeldruk, met de daarbij behorende verspilling en kostenstijgingen. Het heeft geleid tot een enorme demoralisering onder het volk. Mensen zijn niet meer dankbaar voor wat ze krijgen maar denken op van alles recht te hebben. Het heeft vele families kapot gemaakt door erosie van oude familiewaarden. Het heeft geleid tot een grote stroom van kansarme immigranten naar dit land, waardoor vele wijken nu veranderd zijn in klein Marrakech, maar dan zonder het lekkere weer. En de verzorgingsstaat moet natuurlijk ook ergens van gefinancierd worden, dus zijn de belastingen gigantisch gestegen. Zestig jaar geleden was de belastingdruk nog zo’n kwart van het nationale inkomen, inmiddels is dat bijna de helft.

 De VVD heeft sinds haar oprichting bijna continu in de regering gezeten en is dus voor een groot deel hiervoor verantwoordelijk. Het is dan ook niet bepaald de eerste keer dat de belastingen en overheidsuitgaven onder VVD-bewind stijgen, dat gebeurde vrijwel altijd.

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie is niet alleen één van de grondleggers van de verzorgingstaat, ook op andere terreinen was zij niet bepaald liberaal.

Wat hebben de Nederlandse interventies in Irak, Afghanistan en Joegoslavië met elkaar gemeen? Ze werden allemaal gesteund door de VVD. Deze oorlogen hebben niet alleen een hoop levens en geld gekost, ze brengen ook onze veiligheid in gevaar. Als de Nederlandse overheid mee helpt aan de bezetting van andere landen – die nooit een bedreiging hebben gevormd – en daar verantwoordelijk is voor dood en destructie, dan zorgt dat nu eenmaal voor haat onder de lokale bevolking. Sommigen zullen wraak willen nemen, bijvoorbeeld met een terroristische aanslag. Gelukkig is dat nog niet gebeurd, maar het geeft Nederland wel een reden om continu waakzaam te blijven. Dat vindt de VVD echter niet erg, zij spenderen graag miljoenen aan allerlei anti-terroristische maatregelen die in de praktijk vooral de vrijheden van de gewone burger beperken.

 

Het zou beter zijn om het aloude liberale principe van non-interventie te volgen, zowel in de economie als in het buitenlands beleid. Deze beknopte geschiedenis van het VVD-beleid geeft goed weer dat die partij dit principe nooit gevolgd heeft (en dan hebben we belangrijke onderwerpen zoals het bancaire stelsel nog buiten beschouwing gelaten). Liberalisme en de VVD zijn als water en vuur, het past gewoon niet bij elkaar. Het is dan ook uiterst naïef om op de VVD te stemmen in de hoop op een liberaal beleid en gelukkig beginnen steeds meer mensen dat ook te zien.

Maar wat is het alternatief? Op één van de oppositiepartijen – die nu belastingverlaging en minder overheid beloven, maar na de verkiezingen weer net zo hard zullen draaien – stemmen? Zo lang men massaal op één van de nagenoeg identieke partijen blijft stemmen zal er niks veranderen. Er worden wat zeteltjes verschoven, maar het systeem dat de werkende burger van meer dan de helft van zijn inkomen berooft blijft gewoon in stand. Democratie is een spel waarbij de winnaar en verliezer al van tevoren bekend staan. De winnaar is de politieke klasse, de verliezer bent u.

Stemmen is geen oplossing, het is slechts een legitimatie van de roversbende in Den Haag. Gelukkig zijn er nog genoeg andere mogelijkheden om de spiraal van steeds meer overheidsinterventie en steeds hogere belastingen te doorbreken. Schrijf artikelen, ga in discussie met anderen en zoek zelf ook de verdieping. Want uiteindelijk zijn ideeën machtiger dan alle wapens van de overheid bij elkaar.

Maar doe één ding vooral niet en dat is stemmen op de VVD. Want het resultaat daarvan is voorspelbaar: het tegenovergestelde van wat u beloofd werd.

Ingezonden door Gale Boetticher

35 REACTIES

 1. minstens 60% is nog een voorzichtige schatting, als je werkelijk alles optelt (bijv. de vennootschapsbelasting die bedrijven uiteraard doorberekenen in de prijs voor hun producten) kom je waarschijnlijk in de buurt van 80% voor iedereen met modaal of hoger. Ergo: moderne slavernij. Maar je krijgt er inderdaad mooie dingen voor terug: Asociale buren die je niet eens kunt verstaan en die je gedwongen moet onderhouden, een enorme staatsschuld en allerlei ‘diensten’ die je niet wilt en/of die voor minder dan de helft van de prijs geleverd hadden kunnen worden door een niet monopolie.

  inkomstenbelasting, loonbelasting en premie volksverzekeringen;
  dividendbelasting;
  vennootschapsbelasting;
  omzetbelasting;
  accijns- en verbruiksbelastingen;
  kansspelbelasting;
  successierecht, schenking en overgang;
  belasting op personenauto’s en motorrijwielen (bpm);
  motorrijtuigenbelasting en belasting zware motorrijtuigen;
  belastingen van rechtsverkeer: overdrachtsbelasting; assurantiebelasting en kapitaalsbelasting;
  milieubelastingen (grondwaterbelasting, belasting op leidingwater, afvalstoffenheffing, brandstoffenbelasting en energiebelasting);
  belastingen bij invoer (douanerechten).
  Gemeentebelastingen en provinciale belastingen

 2. “Voorheen had Nederland (net als andere landen) een uitstekend netwerk van particuliere hulpinstellingen dat ervoor zorgde dat zelfs de allerarmsten naar de dokter konden en wel doorvoed waren.”

  Nou, ‘uitstekend’? Ze lenigden misschien de ergste nood, maar een particuliere hulpinstelling kan niet in de plaats komen van bijvoorbeeld een sociale dienst. Bij een middelgrote stad met 4000 uitkeringsgerechtigden met een uitkering van gemiddeld rond de 10.000 euro per jaar, heb je zo’n 40 miljoen per jaar nodig, exclusief uitvoeringskosten. Dat zie ik je niet bij elkaar collecteren. In deze moderne tijd is er dus wel iets meer nodig dan een ‘hulpinstelling’. Deze particuliere initiatieven kunnen hoogstens aanvullend zijn.

  Logic [8] reageerde op deze reactie.
  Erik Vermeulen [11] reageerde op deze reactie.

 3. @Vilseledd [7]:

  Daarbij ga je er uiteraard vanuit dat de werkeloosheid onder deze 4000 “uitkeringsgerechtigden” niet door dezelfde overheid wordt veroorzaakt die ze “uitkeringsgerechtigd” heeft gemaakt (o.a. door het minimuminkomen).

  Verder is het de vraag of deze 4000 mensen wel willen werken maar niet kunnen. Kunnen ze werkelijk waar geen enkel werk doen waar ze voor in aanmerking zouden komen, of weigeren ze dit gewoon?

  Ten derde zou er ofwel een enorme verlaging van belastingdruk ofwel een complete eliminatie van belastingen bij komen kijken, waardoor ook de “uitkering” van 10.000 euro per jaar niet langer nodig zou zijn, omdat het leven heel wat goedkoper zou worden. Om maar niet te spreken van een grotendeelse eliminatie van inflatie door het drukken van geld door overheidsinstellingen (gelegaliseerde valsemunterij) te verbieden.

  Je kunt de huidige situatie dan wel projecteren op de oplossing van het libertarisme, maar het libertarisme is sowieso niet zo naïef als de verzorgingsstaat is. Particuliere hulpinstellingen kunnen wel degelijk in de plaats komen van sociale diensten. Alleen zullen de uitvreters en de weigeraars hun handjes niet meer kunnen ophouden, of eisen stellen die werkgevers niet kunnen of willen inwilligen. Zonder regeldruk, hoge belastingen, gelddrukkerij + inflatie en ga zo maar door zou de economie er enorm op vooruitgaan, waardoor meer banen worden gecreëerd, investeringen worden gedaan en daardoor meer mensen aan de slag kunnen. Zij die dat niet willen hebben pech en hebben niet langer recht op de vruchten van een ander.

  De situatie die je in de tweede alinea schetst is van toepassing op een door de staat gecreëerde situatie, niet op een situatie onder vrijheid en zonder overheidsbemoeienissen. Oorzaak en gevolg.

  Vilseledd [13] reageerde op deze reactie.

 4. Overigens een uitstekend artikel over de VVD. Ik heb ook al eerder gesteld dat de verontwaardiging eerder lijkt op hoe de VVD nu de eigen portemonnee van de VVD-stemmer pakt. Waar was de verontwaardiging voor alle andere manieren waarop de VVD haar etatistische nukken tentoon spreidde?

  De VVD-stemmer lijkt net zo opportunistisch als de partij zelf, vooral geïnteresseerd in haarzelf, en krokodillentranen wegpinkend als zijzelf ook eens gepakt worden door de partij.
  Het lijken dan ook meer corporatisten te zijn dan liberalen.

  Vilseledd [10] reageerde op deze reactie.

 5. @Logic [9]:

  Hoe moet deze werkgeverspartij anders aan kiezers komen dan? 40 zetels halen ze niet uit hun ‘natuurlijke’ achterban, de financieel onafhankelijken, de werkgevers en het hogere salariaat. Met de frase “de hardwerkende Nederlander” proberen ze dus ook degenen aan zich te binden, die zichzelf beter acht dan alle mensen in precaire situaties, maar als puntje bij paaltje komt, krijgt de zgn. hardwerkende Nederlander een trap na. Heel veel mensen, die heel goed weten, dat ze niet tot de winnaars behoren, stemmen desondanks VVD, omdat ze magisch denken: als ik maar VVD stem, word ik vanzelf rijk.

  Logic [12] reageerde op deze reactie.

 6. @Vilseledd [7]: Het slechtste wat je kan doen is iemand geld geven en het hem dan zelf uit laat zoeken. Geld is geen goed wat je zomaar weg kan geven. Het is een tegoedbon voor een geleverd goed of dienst in te wisselen bij een ander die een goed of dienst aan te bieden heeft en is daardoor alleen voor zij die produceren. Hulp aan de mensen die nu bijstand ontvangen dient als dat vanuit de overheid geschied geheel te bestaan uit hulp in natura. Basic huisvesting, voedselpakket en nette gebruikte kleding. Wil iemand meer dan dat dan is er altijd de optie om aan de slag te gaan.

  Vilseledd [13] reageerde op deze reactie.

 7. @Vilseledd [10]:

  Hoe moet deze werkgeverspartij anders aan kiezers komen dan? 40 zetels halen ze niet uit hun ‘natuurlijke’ achterban, de financieel onafhankelijken, de werkgevers en het hogere salariaat.

  Het is een fabeltje te denken dat alleen de financieel onafhankelijken, de werkgevers en het hogere salariaat heil zien in daadwerkelijk liberalisme. Ik ben geneigd te denken dat ECHTE liberalen juist niet (meer) op de VVD stemmen, juist omdat het een onbetrouwbare pseudo-liberale partij is.
  Misschien dat hun achterban in de zin van echte liberalen minder groot is dan de corporatisten, maar een eerlijke partij zou dat accepteren. Mijn claim over de VVD en de aard van haar huidige achterban blijft dus staan.
  De vraag “hoe moet deze partij anders aan haar 40 zetels komen” geeft aan dat het een onprincipiële, op macht beluste partij is. Het zegt dus alles dat haar huidige electoraat zich daar doorgaans niet druk om maakt, behalve als het slecht uitkomt.

  Met de frase “de hardwerkende Nederlander” proberen ze dus ook degenen aan zich te binden, die zichzelf beter acht dan alle mensen in precaire situaties, maar als puntje bij paaltje komt, krijgt de zgn. hardwerkende Nederlander een trap na.

  De hardwerkende Nederlander heeft al lange tijd een trap na gekregen van de VVD. Dat puntje is allang bij paaltje.

  Heel veel mensen, die heel goed weten, dat ze niet tot de winnaars behoren, stemmen desondanks VVD, omdat ze magisch denken: als ik maar VVD stem, word ik vanzelf rijk.

  Precies mijn punt. Nep liberalen dus. Echte liberalen weten dat rijkdom nooit kan komen van een politieke partij, tenzij deze stelselmatig het werken en handelen vergemakkelijkt en interessant maakt voor iedereen. En zelfs dan nog ligt het aan henzelf of ze rijk worden.
  Eigenlijk is het heel makkelijk: een VVD dat in staat is samen met de PVDA te regeren, kan nooit liberaal zijn. Dat moet voor een zeker percentage sociaal-democraat zijn. En dat betekent nivelleren en de “hardwerkende burger” in zijn portemonnee pakken.

 8. @Logic [8]:

  “Daarbij ga je er uiteraard vanuit dat de werkeloosheid onder deze 4000 “uitkeringsgerechtigden” niet door dezelfde overheid wordt veroorzaakt die ze “uitkeringsgerechtigd” heeft gemaakt (o.a. door het minimuminkomen).”

  De Nederlandse overheid staat machteloos. Het komt door de globalisering. Tegen een Chinese of Oost-Europese arbeider kunnen we eenvoudigweg niet concurreren. Je kunt de overheid hoogstens verwijten, dat ze de deur wagenwijd open hebben gezet voor goedkope producten en arbeiders. Maar de middelen daartegen zullen uiteraard helemaal in slechte aarde vallen bij de libertariër. School de werklozen om tot technici en zorgmensen. Beide typen zullen hard nodig zijn in de toekomst.

  “Verder is het de vraag of deze 4000 mensen wel willen werken maar niet kunnen. Kunnen ze werkelijk waar geen enkel werk doen waar ze voor in aanmerking zouden komen, of weigeren ze dit gewoon?”

  Daar zijn verschillende oorzaken voor. Een enkeling zal echt niet willen. Bij een groter deel is ‘niet willen’ een stoer masker voor ‘niet-kunnen’. Het grootste deel loopt tegen de werkgeversinflexibiliteit aan. Werkgevers verlangen bij de laagste baantjes al, dat je over een auto beschikt, omdat ze op afgelegen industrieterreinen liggen. Zoals je weet, rijdt het openbaar vervoer, op het NS-nachtnet na, ’s nachts niet, dus veel nachtwerk wordt ook moeilijk. Dat veel werkgevers op de tot ‘bedrijventerreinen’ omgedoopte industrieterreinen zitten, is begrijpelijk, waar het vervuilende bedrijven betreft, maar er zitten ook kantoren, callcenters e.d.
  Dan krijg je uiteraard het punt van leeftijd. Werkgevers willen jonge, niet al te ervaren flexibele en kneedbare werknemers, liefst die thuis wonen, zodat de lonen laag kunnen blijven.
  Ik heb niet de illusie uitputtend geweest te zijn in de redenen. Lees eens een goed boek over precarisering, bijvoorbeeld van Guy Standing, dan stel je je gedachte, dat 25% van de bevolking wel knettergek moet zijn, bij.

  http://tinyurl.com/kzebddv

  @Erik Vermeulen [11]:

  De gedachte van iemand, die denkt, dat dit een ver-van-mijn-bed-show is. Misschien inderdaad van jouw bed, maar je kinderen dienen wel degelijk rekening te houden met bijstandsafhankelijkheid, zeker nu de roep om inkorting van de WW-duur luider wordt. Je pleidooi voor een herinvoering van het armenhuis – zijn voedselbanken niet al erg genoeg dan? – is dan ook stuitend.

 9. VVD is alleen interessant voor van die grootkapitalisten die zich als corporatie aan de overheid schurken om wettelijk afgedwongen marktregels in hun voordeel gedaan te krijgen. Voor de gewone kiezer was het alleen hip tijdens Bolkestein maar verder eigenlijk niet.

 10. Heel grappig om de oorspronkelijke Tiny Url http://tinyurl.com/kzebddv te vervangen door een van scheldkanon Nigel Farage, maar voor wie niet begrijpt, waarover het gaat, onderstaand citaat uit het werk van Mgr. Standing, waarin hij een van de redenen behandelt, waarom werklozen volgens populaire rechtse praatjes ‘op hun reet blijven zitten’:

  “A UK study in 2010 by Reed in Partnership, a firm helping unemployed find jobs, found that the average cost of obtaining a job, with clothes, travel, child care, training and so on, came to £146, a considerable amount for people who may have been unemployed for a long time or been through a series of temporary low-paid jobs. In the first month of a job the cost was a further £128. If there is the prospect of just a temporary low-paid job, the disincentive implied by the precarity trap is much greater than the conventional poverty trap to which so much attention has been paid. Reed in Partnership’s chief executive commented, ‘A large proportion of the people we work with cannot afford the cost of even paying travel costs to get to an interview’.”

  Richard [18] reageerde op deze reactie.

 11. Stem nog een keer VVD om definitief met de laatste mkb-er af te rekenen, stelletje verraders van het liberalisme inderdaad en hersendood lijkt het wel.

 12. Niet stemmen, maar staken, U houdt het namelijk zelf dagelijks mede in stand. U bent Zelf verantwoordelijk hiervoor, niemand anders.

  Vrede,
  Zé.

 13. @Vilseledd [15]: Een deel van de mensen die thuiszitten, zitten daar noodgedwongen omdat hun productiviteit lager ligt dan de wettelijke minimale loonkosten. Door zaken als ‘sociale’ premies, ontslagbescherming en het wettelijk minimumloon -en niet te vergeten de macht van de vakbonden- worden de loonkosten de hoogte ingestuwd en deze mensen van de arbeidsmarkt gedrukt. Door de ontslagbescherming zijn werkgevers minder snel geneigd om mensen met ‘een vlekje’ aan te nemen. Zo krijgen zij geen kans die belangrijke eerste baan te vinden die hen de ervaring geeft om eenvoudiger verder te kunnen solliciteren. Daarnaast kunnen mensen in een vrije samenleving veel eenvoudiger een bedrijfje of winkeltje beginnen. Geen gezeik met vergunningen, diploma’s en 1001 andere regels en wetten. Het aantal werklozen zal dan ook een stuk lager liggen (frictiewerkloosheid vergelijkbaar met Hong Kong in de jaren ’90), hetgeen ook minder uitkeringsbehoeftigen inhoudt. Daarbovenop komt nog dat de meeste producten en diensten (veel) goedkoper zijn in een vrije samenleving. Geen accijnzen en btw alsmede geen vergunningen, allerlei wettelijke verplichte investeringen voor bijvoorbeeld veiligheid en arbo en uiteraard geen verplichte ‘sociale’ afdrachten aan de overheid. Tevens zal er meer concurrentie zijn omdat opgeworpen wettelijke barrières ontbreken waardoor nu potentiële nieuwe bedrijven buitenspel worden gezet en dus niet op de markt verschijnen. Die extra concurrentie onder werkgevers is gunstig voor werknemers die daardoor meer keuze heeft op de arbeidsmarkt en dus ook eenvoudiger eisen kan stellen. Ook zullen mensen meer zelfrespect hebben omdat ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen leven. Dat zelfrespect en de wetenschap dat er geen vangnet meer is, zal de wil om anderen te helpen en om dingen vrijwillig samen op te pakken en de schouders eronder te zetten doen toenemen.

  Ook is een vrije samenleving een stuk rijker dan nu. Er zal minder verspilling van geld zijn. Het bureaucratische ‘zwarte gat’ genaamd overheid ontbreekt. De productiviteit en de vindingrijkheid van de nu doorgaans contraproductieve (beleids)ambtenaren zal beschikbaar komen voor de productieve sector. Zij zullen goederen en diensten moeten leveren waar werkelijk vraag naar is tegen marktconforme prijzen. Een dergelijke productie betekent een daadwerkelijke toename van de welvaart. En in een rijkere samenleving zullen mensen meer geld en vrije tijd hebben om aan goede doelen te besteden c.q zich voor een goed doel in te zetten.

  Ergo, in een vrije samenleving is het armoedeprobleem veel kleiner dan nu wat het ook een stuk beter beheersbaar maakt.

 14. “Daarnaast kunnen mensen in een vrije samenleving veel eenvoudiger een bedrijfje of winkeltje beginnen. Geen gezeik met vergunningen, diploma’s en 1001 andere regels en wetten.”

  Beslist, maar die diploma’s en vergunningen zijn er niet voor niets. Ze zijn er om chaos te voorkomen. Geen vergunningen betekent een wildgroei van winkeltjes en geen diploma’s betekent, dat beroepsbeoefenaren ongelukken begaan. Daarnaast kun je die dingen kopen en behalen. Sociale diensten en het UWV zouden veel meer moeten inzetten op scholing en niet op al die zelfbedachte sollicitatiecursussen.

  “Ook is een vrije samenleving een stuk rijker dan nu. Er zal minder verspilling van geld zijn.”

  Tja, toen dit min of meer zo was, was er veel armoede onder arbeiders. Woningen kregen geen zonlicht bijvoorbeeld. Het feit, dat de welvaart toegenomen is, lijkt me voor een belangrijk deel ook te danken aan de overheid, al zijn ze bij en na Den Uyl gaan doorschieten.

  Richard [20] reageerde op deze reactie.
  Bertus [22] reageerde op deze reactie.

 15. @Vilseledd [19]: Er ontstaat bij mijn weten geen chaos als er geen diploma’s of vergunningen zijn. Mits het eigendomsrecht van de mensen gehandhaafd wordt door de (nachtwakers)staat of door private partijen.

  Het feit dat er in de 19e eeuw armoede was onder arbeiders ligt aan de periode voorafgaand aan de industrialisatie. Toen waren de mensen velen male armer. De relatief vrije 19e eeuw (waarin eigendomsrechten overigens niet altijd strikt werden gehandhaafd door de overheid en er ook al sprake was van enig corporatisme op lokaal niveau) zorgde voor een afname van de armoede, een sterke daling van de kindersterfte en een hogere levensverwachting onder alle lagen van de bevolking.

  Vilseledd [25] reageerde op deze reactie.

 16. Wat een drama die hogere belastingen, als we de enigen waren die gepakt werden zou ik wellicht boos kunnen worden, maar ondanks verhalen over nivelleren zijn er anderen aan de onderkant die nog meer de pineut zijn.
  Ik doe de administratie voor een door ongeval lichamelijk gehandicapte dame die geen mogelijkheid tot inkomen meer heeft en het moet doen met Wao, zij gaat er volgend jaar met 16,35% van haar netto besteedbare inkomen op achteruit.
  Ze heeft nu netto per maand na aftrek van vaste lasten en met bijtelling van toeslagen ed euro 410 per maand vrij besteedbaar voor alles, volgend jaar vervallen diverse regelingen die gemaakt zijn toen de aftrekposten ( onder Balkenende ) wegvielen daardoor kreeg ze dank zij een hoger bruto inkomen al minder zorg en huurtoeslag, volgend jaar vervallen voor haar en haar medeslachtoffers diverse toeslagen oa euro 342 wtgc euro 99 tegemoetkoming eigen risico en een toeslag van ca 480 voor compensatie.
  Dit is een bedrag van euro 921 minder op een netto besteedbaar jaarinkomen van 5628 =12 x410 en 708 vakantiegeld.
  U begrijpt dan ook wellicht dat ik de extra belasting wel naar en onrechtmatig vind maar dat ik de Heer dank dat ik niet in haar situatie zit.

 17. @Bertus [22]: En welvaart kan tevens toenemen door vrijwillige ruil. Stel A heeft een tv en B heeft een fiets. A wil zijn tv graag ruilen tegen de fiets en B wil zijn fiets graag ruilen tegen de tv. Dan is er na de ruil meer welvaart ontstaan. A heeft nu immers een fiets die hij meer waard vindt dan de tv en B heeft nu een tv die hij meer waard vindt dan de fiets.

 18. @Bertus [22]:

  “Welvaart kan niet toenemen door herverdeling.”

  In eerste instantie niet; hij komt eerst daar terecht, waar hij het hardst nodig is. De arme mensen echter krijgen nu wel de middelen (denk aan beter onderwijs) om zelf ook een goede opleiding en een degelijke baan te bemachtigen. Herverdeling is het beste instrument tegen precarisering gebleken.

  “Degene bij wie geld wordt weg gehaald, zal de neiging krijgen minder hard te gaan werken.”

  Nee hoor, want werk biedt ook een ‘sociaal inkomen’, status e.d. De meeste mensen willen daarnaast hun werk gewoon goed doen en de dagdieven zullen ook dagdieven, wanneer ze het gelijke of zelfs een hoger loon krijgen.

 19. @Richard [20]:

  “Er ontstaat bij mijn weten geen chaos als er geen diploma’s of vergunningen zijn. Mits het eigendomsrecht van de mensen gehandhaafd wordt door de (nachtwakers)staat of door private partijen.”

  Wat heeft het een met het ander te maken? Stel iedereen mag zich ‘dokter’, ‘medicus, ‘arts’ of ‘geneesheer’ noemen en vrijelijk de genees-, heel- en verloskunde beoefenen, dan kom ik niet aan het eigendomsrecht, maar kunnen er wel ongelukken gebeuren. Die ongelukken kun je zelf wel bedenken, denk ik.

  Richard [26] reageerde op deze reactie.

 20. @Vilseledd [25]: Ook in een vrije samenleving bestaan er zaken als ‘malpractice liability’ en ‘product liability’. Dat wil uiteraard niet zeggen dat er in het geheel geen beunhazen in de medische wereld zullen zijn. Maar er gaat wel een preventieve werking vanuit. Die medische beunhazen zijn er ondanks alle vergunningen, wetten en regels nu ook.

  Vilseledd [27] reageerde op deze reactie.

 21. @Vilseledd [27]: Maar dit is wel de situatie zoals die nu is. Met een overheid die ons hoegenaamd beschermt tegen dit soort zaken. En daaruit blijkt m.i. dat een overheid gewoon niet te vertrouwen is. Wat je nu ziet is m.i. gewoon het logische gevolg van het concept overheid. Die heeft van nature de drang om te groeien door steeds meer macht en taken naar zich toe te trekken, steeds slechtere kwaliteit te leveren tegen oplopende belastingen en andere verplichte heffingen.

 22. Uiteraard zijn er nog meer mogelijkheden ter bescherming van de consument tegen medische beunhazen. Te denken valt aan vrijwillig opgezette (consumenten)organisaties die alleen gekwalificeerde medische specialisten op hun lijst plaatsen. Je kunt er als consument dan voor kiezen om alleen zaken te doen met medisch specialisten die lid zijn van een dergelijke organisatie.

  Ook zullen er keurmerken verschijnen en zal er een toename zijn van mond-op-mond reclame, controles en rapportages door consumentenorganisaties en vergelijkingssites op internet waarmee ook voor een deel het kaf van het koren gescheiden kan worden. Specialisten die medewerking aan een consumentenorganisatie weigeren, zullen een oneervolle vermelding krijgen in het tijdschrift en op de site van de betreffende organisatie.

  Voorts zullen ook verzekeringsmaatschappijen als tussenpersoon een belangrijke rol spelen. Zij kunnen (en vermoedelijk zullen) alleen contracten afsluiten met gekwalificeerde specialisten.

  Omdat rechtspraak in een vrije samenleving zowel goedkoper, minder ingewikkeld als sneller is (geen wachtlijsten) is het een stuk laagdrempeliger dan nu het geval is. Dat maakt een gang naar de rechter voor de consument of diens nabestaanden een stuk eenvoudiger. Ook is rechtspraak in een vrije samenleving veel meer gericht op compensatie van het slachtoffer door de dader. Indien die de schade niet (volledig) kan betalen komt hij als een soort slaaf ter beschikking van het slachtoffer of diens nabestaanden te staan, totdat hij de schade -al dan niet in natura- wel heeft vergoed.

  Hiermee is niet gezegd dat er geen slachtoffers van medische beunhazen zullen vallen. Van dit alles -en deze lijst is zeker niet compleet- gaat echter wel een dusdanige preventieve werking uit dat er geen wildgroei van dergelijke beunhazen zal zijn en de consument m.i. een goede bescherming geniet.

  Vilseledd [30] reageerde op deze reactie.

 23. @Richard [29]:

  “Indien die de schade niet (volledig) kan betalen komt hij als een soort slaaf ter beschikking van het slachtoffer of diens nabestaanden te staan, totdat hij de schade -al dan niet in natura- wel heeft vergoed.”

  En dat noem je een vrije samenleving? Indien de schade in de miljoenen loopt, is dat vervelend, maar de conclusie, dat zo iemand dan maar als slaaf moet gaan werken, vind ik gevaarlijk, want dat is tegen de normen en waarden van het vrije Westen.

  Richard [31] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.