Albert_Einstein_(Nobel)Albert Einstein werd op school gekenmerkt als een langzame leerling die niet sociaal was. Einstein had een hekel aan school. Hij vertelde later dat door de schoolse dwang zijn behoefte om dingen te ontdekken en zijn creativiteit verloren gingen. Vanaf dat Albert 10 jaar oud was kreeg hij thuis les en ging hij zich verdiepen in dingen die hij interessant vond. Hij zei ooit: “Everybody is a genius. But if you judge a fish on its ability to climb a tree, it will live its whole life believing it is stupid.”

Hiermee sloeg Einstein de spijker op de kop. In het huidige onderwijssysteem worden kinderen beoordeeld volgens een algemene maatstaf. Dit resulteert in middelmatigheid. Als een kind bepaalde lesstof niet goed begrijpt dan krijgt het kind een onvoldoende. Er is met gemiddeld 30 kinderen in een klas geen tijd om het kind hier verder in te ondersteunen. Gebeurt dit regelmatig dan kan dit erg schadelijk zijn voor het kind. Het kind kan gepest worden op school en ook thuis zullen de ouders teleurstelling laten blijken en vaak moet het kind een heel jaar over doen.

Er zijn ook leerlingen die juist erg geïnteresseerd zijn in een onderwerp. Zij willen zich graag verder verdiepen en aanvullende vragen stellen aan de leraar. De leraar heeft echter geen tijd om dieper op de stof in te gaan dan voorgeschreven en het kind heeft verder weinig mogelijkheden om naast het huiswerk nog uitgebreid op onderzoek uit te gaan over dit onderwerp. Als een kind te veel interesse toont loopt het ook nog het risico gepest te worden in de klas.

Er wordt gewerkt met verplichte lesstof. Ieder kind moet dezelfde dingen leren ongeacht interesse. Door de druk om te presteren, ook al is het kind niet geïnteresseerd, gaat het kind trucjes ontwikkelen. Er worden rijtjes en ezelsbruggetjes uit het hoofd geleerd en er worden spiekbriefjes gemaakt. Op deze manier kan het kind een voldoende halen voor een proefwerk, hierdoor een schouderklopje krijgen van de ouders en leraar en meekomen met de klas. Dat het kind alles een dag later weer vergeten is, daar maalt niemand om. Het zou natuurlijk veel beter zijn als een kind oprecht geïnteresseerd zou zijn in de lesstof en de wil heeft te leren.

Sander Dekker, staatssecretaris van onderwijs, betreurt het dat in het huidige onderwijssysteem de beste leerlingen onder de maat presteren en dat er talent onbenut blijft. Hier wil hij verandering in aanbrengen.

Een bekende pindakaasreclame heeft een prima antwoord voor Sander Dekker. We zien Pieter van den Hoogeband stuntelen op het voetbalveld. Hij wordt door de coach aan de kant gezet met de boodschap dat hij meer moet gaan oefenen, hij mag niet meer mee doen. Aan de kant maakt één van de teamgenootjes hem nog een keer duidelijk dat hij er echt niets van kan. Van den Hoogeband bleek niet goed in voetballen maar een prima zwemmer te zijn die hier later heel goed zijn boterham met pindakaas mee zou gaan verdienen. De slogan van dit pindakaasmerk: Haal eruit wat erin zit!

Hoe kun je uit een kind halen wat erin zit? Een kind dient zoveel mogelijk individuele aandacht te krijgen. De focus binnen het leren moet liggen op persoonlijke groei. Een kind moet de mogelijkheid hebben zich te verdiepen en dingen zelfstandig te ontdekken. Een kind moet creatief kunnen zijn en zelf na mogen denken zonder angst voor afwijzing, teleurstelling of pesterijen van medeleerlingen, leraren of ouders. Wederom een mooie quote van Einstein: “Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think.”

Er zijn in Nederland een aantal ouders die hebben besloten veel tijd en energie in de groei en de ontwikkeling van hun kinderen te steken en hun kinderen zelf te onderwijzen. Op deze manier kunnen de kinderen net zo diep op stof ingaan als ze willen en, indien gewenst, meer tijd besteden aan onderwerpen waar ze moeite mee hebben zonder bang te zijn voor pesterijen. Hun sociale ontwikkeling breidt zich uit doordat zij tijd doorbrengen met mensen van alle leeftijden die ze zelf uitkiezen, in plaats van de hele week gedwongen te worden in dezelfde klas te zitten met dezelfde leerlingen en leraar.

De ultieme oplossing voor het vraagstuk van Sander Dekker dus. Vreemd genoeg wil hij juist deze vorm van onderwijs gaan verbieden. In Amerika krijgen ruim twee miljoen kinderen thuisonderwijs. Ook in vele Europese landen krijgen kinderen deze unieke vorm van privéonderwijs. In Amerika is het bedrijfsleven bijzonder geïnteresseerd in mensen die thuisonderwijs hebben gehad. Zij presteren veel beter op universiteiten, werken meestal harder, hebben meer plezier in hun werk en zijn socialer. Waarom Dekker deze oplossing voor zijn probleem nu juist wil verbieden is dan ook volstrekt onduidelijk.

Ingezonden door Jessica van Driel, thuisonderwijzeres, en Toine Manders, voorzitter van de Libertarische Partij

35 REACTIES

 1. Als er inhoudelijk geen redenen zijn voor het onderwijsbeleid zal er wel een reden (of oorzaak in geval van irrationele besluiten?) achter zitten die met macht en controle te maken heeft.

 2. Juist de hele week gedwongen te worden in dezelfde klas te zitten met dezelfde leerlingen en leraar, maakt het kind zichtbaar, zich verbindend en weerbaar. Ook zie je vaak dat als je het de tijd geeft, juist hier belangrijke sociale vaardigheden ontwikkeld worden aan klas-en pleinsituaties, zowel bij de leeftijdsgenootjes onderling als bij de leerkracht.

  Igor [3] reageerde op deze reactie.
  Snelle [7] reageerde op deze reactie.

 3. “Waarom Dekker deze oplossing voor zijn probleem nu juist wil verbieden is dan ook volstrekt onduidelijk.”

  Hoezo onduidelijk? Onafhankelijk denkende mensen zijn (vanuit de overheid gezien) onwenselijk, daarnaast kan je als politicus hiermee makkelijk scoren want er zijn altijd wel een paar gevallen waarbij thuisonderwijs niet tot een goed resultaat heeft geleid.

  @Anton[2]:
  Echt weer zo een typisch gutmensch moedertje die het allemaal beter weet, hoe het lekker bij de pedicures Anton, in plaats van te pleiten voor DWANG onderbouwd door nietszeggende newspeak termen als weerbaar, verbindend en zichtbaar.

  Anton[5] reageerde op deze reactie.

 4. Jij hebt je die 9 maanden in de buik van je moeder vast al heel boos gevoeld dat je zelf niet mocht bepalen wanneer je eruit mocht Igor. #onlyjoking

 5. @Anton[5]:
  Graag een duidelijk definitie van gebruikte begrippen, hier kan ik helemaal niks mee, wat is een hakker?

 6. @Anton[2]:

  Beste A.

  Dit zijn mijn definities van de gebezigde termen. Zo neutraal mogelijk opgeschreven. Om uw reactie op waarde te kunnen schatten zie ik graag uw instemming met deze, of uw eigen definities tegemoet.

  Zichtbaar – Gewenning aan controle door bovengestelde autoriteit.
  Verbindend – Gewenning aan controle door sociale omgeving.
  Weerbaar – Tegen invloed van buitenaf die mogelijk tegenstrijdigheid oplevert met opvattingen van de groep. Ondergeschikte leden van de groep wenden zich tot de autoriteiten voor duiding en raad.

  Anton[8] reageerde op deze reactie.

 7. @Snelle [7]:
  Zichtbaar- In het opgroeien waargenomen over een langere periode door verantwoordelijke volwassenen die in het onderwijs het unieke in ieder kind als uitgangspunt nemen.
  Verbindend- vriendschappen vormend met leeftijdsgenootjes en leiding ervaren als veiligheid en feedback.
  Weerbaar- vaardig in het omgaan met moeilijke interacties.

 8. Ha ha, zijn we nu allen achterlijk geworden door thuisonderwijs aan te prijzen? De overheid wenst mensen die denken in groepen,die juist socialer zijn, omdat het linkse (corruptie) gedachtegoed daarop is gebouwd.

  Zodra een kind -thuis- leert om zelf na te denken en zich los maakt van groepsdenken en zich individueel sociaal opstelt = selectief te werk gaat bij de omgang met mensen en deze mensen ook aanzet tot zelfstandiger denken en handelen en duidelijk maakt dat ieder mens het recht heeft de vruchten van eigen inspanning te pukken en deze niet onder dwang (socialisme) dient te worden gedeeld, dan zal de wereld instorten. Tenminste instorten voor de huidige en toekomstige geesteszieke leiders/machtselite.

  Je hebt nu eenmaal slaven nodig en die worden volop gekweekt in het verplichte staatsonderwijs. De individueel denkende mens is de doodsteek voor een collectivistische overheid.

  Anton[10] reageerde op deze reactie.

  nu even niet [23] reageerde op deze reactie.

 9. @Anton[10]:
  Niemand hier die pleit voor verplicht individueel thuisonderwijs, vrije keuze daar gaat het om, het niet met geweld opdringen, nee ook niet als je erbij zegt dat het “noodzaak” is voor sociaal-emotionele ontwikkeling – het noodzaak is puur en alleen jouw mening en geen feit en wordt zelfs niet ondersteund door een argument.

 10. @Anton[10]:

  Ik zou enkel voorstander zijn van libertair onderwijs, waar of in welke omgeving of in welke hoedanigheid en/of met hoeveel kinderen is totaal irrelevant, omdat het libertair onderwijs op individueel denken zal zijn gericht en daarbij de kwaliteiten van een kind zal worden aangesproken en het niet zal worden gedwongen zich te conformeren aan het geboden programma met alle frustraties en gevolgen, ook voor later, van dien.

  Het mag duidelijk zijn dat staatsonderwijs nimmer goed kan zijn voor ALLE kinderen (zie verschillen in denken met rechter- en linkerhersenhelft), omdat ieder kind weer anders is en ieder kind zijn eigen specifieke behoeftes en kwaliteiten heeft. Deze wijzen van onderwijs schept afstanden tussen leerlingen en maakt dat het éne kind dommer lijkt dan het andere en veel psychische stoornissen kan ontwikkelen die dan nota bene (verplicht) opgelost worden met ‘medicijnen’. Dergelijke problemen zullen zich niet voordoen bij privaat (libertair) onderwijs.

  Anton[13] reageerde op deze reactie.

 11. @Crisis [12]: Tuurlijk, als een kind niet op een school gedijt moeten ouders vrij blijven om te bepalen hoe hun kind les krijgt, helemaal mee eens.

  Het enige waar ik (misschien teveel met nadruk) op reageerde is hoe jammer ik het vind dat er niet BINNEN het bestaande onderwijs meer wordt gekeken naar de kwaliteit van het leren, zodat de stap naar privaat onderwijs uberhaupt niet meer nodig zou zijn.

  Prepperoni [34] reageerde op deze reactie.

 12. @Anton[10]: “Wat ik mis in deze discussie is erkenning van de noodzaak van de sociaal-emotionele ontwikkeling, de voorwaarde om een vrijdenkend mens te kunnen worden op volwassen leeftijd.
  Kinderen uit hun klasse-verband halen is niet de manier ze om zelfstandig denkende mensen te laten worden.

  Hier kan men lezen hoe het eraan toegaat met de sjosjaal-emosjonele ontwikkeling binnen het SHITcialistisch onderwijs:

  Why I won’t be at my high school reunion

  Anton[15] reageerde op deze reactie.
  Anton[16] reageerde op deze reactie.

  Raymond [25] reageerde op deze reactie.

 13. @The Plague Doctor [17]: We hadden het over de voors- en tegens van thuisonderwijs toch? En over kinderen die niet goed gedijen in een groep? Jij liet me een extreem voorbeeld zien van een kind dat niet goed zichtbaar was en ik laat jou een voorbeeld zien van een narcist die tot op heden nog niet ontmaskerd is. (risico’s als je kinderen te jong uit sociale verbanden haalt.)

  http://www.teslasociety.com/theoryofrel.htm

 14. En dan te bedenken dat de mens miljoenen jaren prima heeft geleefd zonder schoolklassen en leraren. De westerse manier van leven is niet houdbaar. Pol Pot wist wel raad met al die destructieve wijsneuzen. Smurfen gaan ook niet naar school.

 15. Zijn kinderen staatseigendom?

  De overheid claimt middels de Leerplichtwet het dwingende recht om onze kinderen te onderwijzen van hun vijfde tot hun zestiende levensjaar. Direct na de leerplicht begint de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht eindigt als een leerling een startkwalificatie heeft gehaald of achttien jaar is geworden.

  Een kind in het voortgezet onderwijs is verplicht 1.000 lesuren per schooljaar te volgen. Afwezigheid wegens ziekte wordt alleen geaccepteerd als de ziekte wordt vastgesteld door een door de overheid erkende arts. Je kind meenemen op vakantie buiten de schooltijden is niet toegestaan. De leerplichtambtenaar houdt toezicht op ongeoorloofd schoolverzuim en treedt zo nodig op.

  Pruisen was het eerste land dat op succesvolle wijze de schoolplicht invoerde in 1819. Doel hiervan was uniformiteit en gehoorzaamheid te creëren. Staatsscholen leverden soldaten voor het leger, arbeiders voor mijnen, boerderijen en industrie, en ambtenaren voor de bureaucratie. De VS volgde in 1872, Engeland in 1876, Frankrijk in 1882, Nederland in 1900 en België in 1914.

  Ooit beconcurreerden scholen elkaar op prijs en kwaliteit. Bij de staatsscholen is er geen concurrentie en dat is te merken: de kwaliteit is vaak belabberd. Veel HAVO- en VWO-leerlingen verlaten de school met een diploma terwijl ze niet in staat zijn foutloos Nederlands te schrijven. Wisselgeld berekenen aan de kassa is te moeilijk. Een broodje bestellen in het Frans of Duits wil vaak ook niet lukken.

  Een Duits gezin vroeg en kreeg onlangs politiek asiel in de Verenigde Staten omdat zij hun kinderen thuis wilden onderwijzen hetgeen in Duitsland verboden is. De rechter die het asiel verleende heeft Duitsland in het besluit beschuldigd van het schenden van ‘grondrechten die geen land mag schenden’.

  http://www.vrijspreker.nl/wp/2010/03/zijn-kinderen-staatseigendom/

 16. Er zou een herbezinning moeten komen op het onderwijs. Wat moet een kind kunnen? Ik denk niet dat de huidige machthebbers in staat zijn tot een zinnige herbezinning. Hooguit moeten de kinderen nog wat uurtjes extra naar school.

  Ouders verliezen een groot deel van hun vrijheid als ze een kind op de wereld zetten. Het kind moet naar school en is daarmee bepalend voor het leven van het kind zelf en de ouders. Je kunt niet meer gaan en staan waar je wilt maar bent praktisch veroordeeld tot een slavenbestaan: werken en je veel te dure woning betalen.

 17. Thuisonderwijs: ik zie daar niets in. Dan krijg je een of ander staatsprogramma dat je thuis af moet draaien, en ambtenaren die dat komen toetsen.

  De wereld bestaat niet uit welvarende, relatief intelligente en succesvolle libertariërs maar vooral uit mensen die net niet of net wel hun hoofd boven water kunnen houden.

  Nederland en andere westerse landen hebben in de afgelopen decennia miljoenen mensen geïmporteerd uit andere werelddelen, vooral kansarmen. De overheid wil van die kansarmen kansrijke burgers maken. Een heilloos project en een schandelijke bevolkingspolitiek. De overheid wil iedereen in haar falende project meeslepen.

  Ik heb het idee dat mensen die voor de klas staan zich niet kunnen of konden handhaven in het bedrijfsleven. Het zijn per definitie kneuzen. En die kneuzen nemen dan potentieel kansrijke kinderen de maat. Ik vind dat de kinderen beschermd moeten worden tegen de overheidskneuzen.

 18. Hedde gij da gezeet gehad ja minde da werkelik woar hoe doede ge da hoe doede ge da hoe hedde gij da gedoan

  @Anton [16]:

  En jij gelooft alles wat de MSM schrijft?? Het is gewoon om aandacht te trekken, sensatie Creëren en nog meer van dat onzin.

  Iedereen kent Einstein, iedereen accepteert het feit dat hij een genie was en zijn ideeën en theorieën zijn nog steeds geldig. Als hij op school had gezeten dan was hij waarschijnlijk nooit dingen gaan doen die hem interesseren en was hij vast wel een bankier geweest of erger.

  Ik ben een voorstander van thuis onderwijs. Het is misschien heel erg lastig in deze maatschappij om rond te komen met 1 ouder die werkt, maar ik vind wel dat mensen de optie mogen hebben om thuis onderwijs te geven als ze niet tevreden zijn met staatsonderwijs.

  Leerplicht ook zoiets, kinderen dwingen naar school te gaan. Wie heeft zoiets bedacht. Het was bedoeld om te zorgen dat kinderen tijdens de industriële revolutie en later niet 12-16 uur per dag werken, maar naar school gingen om een betere leven te hebben. Dat is een oude gedachte, sinds dat er wetten zijn die kinderarbeid verbied en er voor zorgt dat je maximaal aantal uren per week mag werken, is het totaal onzin om kinderen nu te verplichten om naar school te gaan.

  Maar goed, het is allemaal om te zorgen dat wij niet kritisch leren nadenken, niks afvragen, gehoorzamen en alles geloven wat de overheid zegt. En 90% van de bevolking is een slaaf geworden van de overheid.

 19. @The Plague Doctor [14]:

  Iemand schreef : Kinderen uit hun klasse-verband halen is niet de manier ze om zelfstandig denkende mensen te laten worden.”.

  Neen , want hoe eerder wij ” onze vinger op hun kunnen leggen ” , en “ons” staat voor dat clubje dat nu de toegang heeft , tot de vrucht uwer schoots.
  Hoe eerder wij toegang kunnen krijgen tot hun ” zelfstandig denkende hersenen ” , hoe eerder wij er keurig nette en aangepaste burgers van kunnen maken.

  Je moet eens weten ….hoe ziek ik hier van ben.

 20. De weerstand die opgeroepen wordt door terreur van machthebbers overheerst hier de belangrijkste vraag; nl: wat is er nu eigenlijk het beste voor kinderen in de leeftijdsgroep van 4 tot 12 jaar en hoe ontwikkelen zij zich gezond, wat is daar het ideale streven. In hoeverre nemen wij de gezondheid van het jonge kind in deze discussie nog als uitgangspunt?

 21. Wat betreft Einstein: als ik op internet zoek en bijv. op Wikipedia kijk, dan maak ik daaruit op dat Einstein wel zijn gehele jeugd naar school ging. Kreeg hij daarnaast vanaf een bepaalde leeftijd ook nog thuisonderwijs? Het is me niet geheel duidelijk.
  Dat zijn gebrekkige sociale omgangsvormen zouden komen door gebrek aan klassikaal onderwijs lijkt mij hoe dan ook onlogisch. Als hij juist op die school moeite had met klasgenoten, dan kan dat juist reden zijn geweest om zich af te keren van mensen. Meest waarschijnlijk is dat het nooit in hem heeft gezeten om een grote mensenvriend te zijn.

  Als iemand het structureel niet naar zijn zin heeft op school, hoe kan het dan bevorderlijk zijn om iemand daar verplicht te laten verblijven?
  Ik ging nooit graag naar school en had moeite met leeftijdsgenoten. Mijn intelligentie en leervermogen waren duidelijk. Op mijn 13e was mijn motivatie helemaal weg. Het is een wonder dat ik nog tot mijn 18e heb kunnen volhouden maar toen was ik echt op. Mijn moeite met school is door mij en mijn ouders meermaals aangekaard en er leek geen oplossing te zijn. De nadruk lag zo sterk op leerplicht/schoolplicht.
  Juist contacten met niet-leeftijdsgenoten én de mogelijkheid om mij terug te trekken in mijn eigen ruimte hebben mij door dit leven geholpen. Mijn behoefte aan contact met leeftijdsgenoten en groepen mensen was op jonge leeftijd al beperkt en is door school eerder minder dan meer geworden. Na jaren van zoeken naar mijn eigen balans en weg ben ik uiteindelijk veel sterker geworden, heb ik mijn motivatie en leergierigheid terug, ben ik sociaal flexibeler en zelfverzekerder geworden.

  Nee, ik zie niet in hoe een mens beter kan worden van het ondergaan gaan van structurele dwang. Helaas is dat wel de kern van het wijdverspreide socialistische gedachtegoed.

 22. Als reactie op de gedachte dat het staatsonderwijs zelf zou moeten verbeteren zodat privaat onderwijs niet nodig zou zijn, het volgende:

  De staat duldt geen concurrentie. Daarom kan het wegkomen met ondermaats onderwijs. Al vele jaren wordt geroepen dat het onderwijs anders moet en wat is daar ten positieve van terecht gekomen?
  “Ouders en kinderen moeten meer invloed kunnen uitoefenen op het schoolbeleid en onderwijs”, wordt soms geroepen.
  Dat is nou net waar privaat onderwijs en thuisonderwijs voor zouden zorgen.
  Ondertussen wordt het scholen die proberen een tussenweg te vinden binnen het de tucht van het staatsonderwijs, zoals democratische scholen, heel moeilijk gemaakt door de staat.
  Verwacht niet dat de oorzaak van een probleem ineens de oplossing gaat zijn.

  Wat het beste is voor een kind van 4 tot 12 kan het in de eerste plaats zelf aangegeven en in de tweede plaats zijn de ouders de aangewezen personen om hiervoor zorg te dragen.

 23. @nu even niet [23]:

  Tja, onder die noemer zijn de -nationaal- socialisten toch groot geworden. Kijk hoe sociaal ze zijn, kijk hoe ze het volk dom en simpel houden door ze in de watten te leggen ten koste van de hele maatschappij, het is één grote fabriek geworden van afpersen, roven, verdelen en onder dwang sociaal omgaan met je zogenaamde medemens. Als dat niet sociaal is, wat is het dan?

  Igor [30] reageerde op deze reactie.
  nu even niet [31] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.