80px-HBaalenKomend jaar zijn er – weer eens – verkiezingen voor het EU-parlement. VVD’er Hans van Baalen loopt zich alvast warm. Toch zou geen enkele klassiek-liberaal op hem moeten stemmen.

Wie kent Hans van Baalen niet: de eeuwige corpsstudent die op Hans Wiegel probeert te lijken. Opmerkelijk genoeg wordt Hans van Baalen naarmate zijn leeftijd vordert niet rechtser, maar juist linkser.

In zijn studententijd in Leiden was Hans van Baalen lid van de studentenvereniging Minerva, ook wel ‘het corps’ (spreek uit op zijn Frans) genoemd. Verder was hij lid van de Studentenweerbaarheid Pro Patria, een ondervereniging van Minerva. Over die tijd gaat het verhaal dat de leden van Pro Patria op de sociëteit het Horst Wessellied zongen. Het bestuur van Minerva was daar overigens niet erg blij mee, maar het imago van Pro Patria als rechts clubje was weer eens versterkt. Van een oud-lid van Pro Patria dat ik kende, hoorde ik in die tijd dat officieren van het Nederlandse leger liever niet gezien werden met de leden van het Leidse Pro Patria, juist vanwege dit soort uitwassen. De studentenweerbaarheden – Delft heeft er ook een – onderhouden van oudsher nauwe banden met de krijgsmacht, zodat beroepsmilitairen de weerbaarheidsstudenten regelmatig tegenkomen op militaire schietbanen, bij schietwedstrijden e.d.

Toen Van Baalen eind jaren negentig voor de VVD lid van de Tweede Kamer werd, kostte een artikel in Vrij Nederland over zijn school- en studententijd hem zijn kamerlidmaatschap, maar niet voor lang. Bij de eerste de beste keer dat er bij de VVD een zetel vrijkwam keerde hij terug in het parlement.

In 2009 vertrok hij naar het EU-parlement. Door Mark Rutte ‘abgeschoben’, want te rechts, zo heette het in de wandelgangen van de VVD.

Als europarlementariër viel hij op door te pleiten voor de aanpak van belastingparadijzen en recentelijk nog met zijn ontboezeming dat VVD en D66 het over 90% van de issues eens zijn.

Het ageren tegen belastingontwijking door multinationale ondernemingen is een typisch stokpaardje van linkse partijen, niet van de VVD. Wie de economische praktijk van het internationale bedrijfsleven kent, weet dat belastingen voor ondernemingen/rechtspersonen zoals BV’s en NV’s typisch belastingen zijn die wel worden betaald door die ondernemingen, maar niet worden gedragen. Ondernemingen zien dergelijke belastingen als een kostenpost die zij verwerken in de prijs van hun goederen en diensten. De afnemers zijn degenen die de winstbelastingen voor BV’s en NV’s dragen. Uiteindelijk zijn dat de consumenten.

Dit mechanisme zien we ook bij natuurlijke personen/topverdieners in de media en in het bedrijfsleven. Een mediapersoonlijkheid die een kijkcijferkanon is of de topmanager die door een onderneming wordt gevraagd onderhandelen bij de aanstelling altijd over een nettosalaris. De belastingen en premies zijn gewoon een kostenopslag die op dat netto salaris komt en door de werkgever als kosten wordt verwerkt. Juist als lid van de VVD, een partij die van oudsher opkomt voor de mensen die niet echt rijk zijn, maar ook niet echt behoeftig, zou hij zich om die reden twee keer moeten bedenken om kritisch te doen over belastingparadijzen. Want het is die groep – de middengroep – die de afwenteling van hogere belastingen voor ondernemingen niet kan ontwijken.

Van Baalen stelt zich overigens afwijzend op als het gaat om de invoering van (directe) Europese belastingen. Daarin onderscheidt hij zich van de Belg Guy Verhofstadt die daar juist voor is, als uitvloeisel van een verdergaande ‘federalisering’ van Europa (lees: meer centralisering van macht).

Wel durft Hans van Baalen stelling te nemen tegen de wereldwijde christenvervolgingen. Met name in landen waar de islam dominant is speelt dit nogal. Hierin onderscheidt hij zich in positieve zin van veel andere politici, met name aan de linkerkant, die hierover liever hun mond houden.

Niettemin is het de vraag of Hans van Baalen een serieuze optie is voor de libertarische c.q. klassiek-liberale kiezer, als die al gaat stemmen voor het EU-parlement. Daarvoor is hij toch te veel een VVD-carrièretijger. En dan weten we wat we kunnen verwachten: stem op Hans van Baalen en je krijgt Verhofstadt en zijn programma erbij. Net zoals u vorig jaar Diederik Samson kado kreeg bij de ‘aankoop’ van Mark Rutte.

Paul Verhaegh

6 REACTIES

 1. Vandaag valt in de media te horen en te lezen dat de Nederlander niet bang is maar boos. Boos op politici die ons land hebben verkocht aan de EU, fundamentalistische gelovigen, de NAVO, de USA, etc. En daar ben ik het roerend mee eens!
  Daarom stem ik ook op de enige partij die hier tegen ageert en die door de rest van de politici wordt weg gezet als racistisch.
  Ik ben helemaal geen racist; ik doe vrijwilligerswerk voor vluchtelingenhulp en heb vrienden onder Moslims; zelfs die verklaren ons voor gek dat we dit allemaal pikken.

  Reinder [2] reageerde op deze reactie.

 2. Jammer, Hans van Baalen leek mij anders een niet onaardige libert-ariër…..waar moet een klassiek-liberaal of libertarier dan op stemmen? Worden deze stromingen binnen de VVD dan helemaal niet meer vertegenwoordigd? Zijn er trouwens ook libertariers die D’66 stemmen?

 3. …het is gelukt! Het tweede deel van het bewust foutief afgebroken woord ‘libertariër’ is inderdaad vooraan op de tweede regel terechtgekomen.

  Vivat Pro Patria!!

 4. Waarom mogen we niet Europees stemmen?
  Het zijn toch Europese verkiezingen.
  Gaat het toch om het behoud van het lokale pluche?
  Libertarisch betekent gelijke kansen toch?
  Ik wil op Nigel Farrage stemmen.
  Het meerendeel van de Europarlementariërs staat me niet aan.

Comments are closed.