Man_op_wit_paard.Elsevier publiceert  over een onderzoek van bureau Synovate waaruit blijkt dat “Nederlanders” graag een sterke regeringsleider met veel bevoegdheden willen hebben.

Een sterke regeringsleider met veelbevoegdheden is toch een dictator? Of verbeelden die Nederlanders zich dat ze die dictator onder controle kunnen houden?

 

Het lukt nu al niet om de huidige “democratische” overheid te  beperken, zoals blijkt uit de lange lijst resultaten in het (vandaag) voorgaande artikel : “Treurig om te lezen“.

De Vrijspreker heeft in het verleden al vaker gewaarschuwd voor de voortgaande verslechtering van de samenleving door de steeds grotere machtsconcentratie bij overheden.
Dit is de laatste jaren in een versnelling gekomen door het verraad van de Nederlandse soevereiniteit aan de EU.

De voortgang van EU-machtsconcentratie lijkt op dit moment vertraagd omdat Angela Merkel rust in de politiek eist totdat zij bij de Duitse verkiezingen herkozen is, Maar ondertussen gaat het werk en invoering van een Bank-Unie rustig door. Net als de miljarden bail-out van de volgende EU-staat: Slovenië. (binnenkort meer hierover)

Dat die machtsconcentratie, met vrijheidsvermindering voor de inwoners, zou leiden tot slechtere economische omstandigheden en die weer naar een “man op een wit paard” is hier ook al vaker besproken. O.A.artikel: “Sarkozy oefent al op wit paard“.

Om dit terug te draaien is het belangrijk wegen te zoeken om uit die EU te raken en ondertussen ook nog de macht van de Haagse Politici te verkleinen. Zie artikelen over “De Weg Naar Vrijheid”.

7 REACTIES

  1. Ja actie is reactie. Ad Melkert gaf dit trouwens ook al aan. Besluitvorming moet sneller en kan ook sneller, zie JSF. De trage besluitvorming is alleen maar werk voor het korps graaiers onder het mom van zorgvuldigheid, onder die vlag vertragen zij alles. Behalve als je aan wachtgeld gaat komen dan kunnen ze opeens wel snel werken.

  2. Het laatste financiële bolwerk van de Nederlanders, dat wat de arbeiders bij elkaar hebben gespaard in de vorm van hun pensioenen. Zal nog eerst totaal geplunderd worden door de heren politiek Den Haag. Daarna is ook Nederland failliet en kan het overgebleven publieke eigendommen geprivatiseerd worden. Zoals de N.A.M., de watermaatschappijen, de genationaliseerde banken worden weer verkocht. Er blijft niets meer in publieke handen, wat lucratief is.

    Hub Jongen [4] reageerde op deze reactie.

  3. @Hub Jongen [4]:
    Een ondernemer zal altijd meer geld vragen voor het zelfde wat vroeger in publieke handen was. Omdat een ondernemer winst wil genereren en ook zijn kosten en zijn levensonderhoud er aan wil overhouden. Als het in publieke handen is, behoeft er geen winst gemaakt te worden, omdat het betaalt wordt door de gemeenschap. Het heet niet voor niets een gemeenschappelijke voorziening. Dus alles wat geprivatiseerd wordt, wordt duurder voor de gemeenschap.

  4. Waarom willen veel Nederlanders een Sterke Leider? Omdat de meeste van ons gemakzucht en lui zijn geworden. We zijn in het verleden te verwent geraakt doordat alles in overvloed was. Je kon zo gek niet verzinnen, wat er toen mogelijk was. Nu het allemaal wat minder wordt, worden we ontevreden en willen de “oude goede tijden” weer terug hebben. Maar die oude goede tijden waren wel op geleend geld berust. Nu de banken hun uitgeleende geld (wat ze zelf hebben gedrukt) nu ten gelden maken en de burgers nagenoeg niets meer lenen. Wordt de burger nu op de feiten gedrukt, dat niets gratis was. Alleen dit fenomeen is voor vele van ons iets nieuws, daar zijn de meeste van ons nog niet aangewend. Daarom willen deze mensen een sterke leider hebben die de goede ouden tijden van op de pof leven, ons weer terug zal geven.(leve de illusie) Maar moeten we niet onze eigen hand in de boezem steken en de heren politici naar huis sturen, om vervolgens weer van ouds zelf onze boontjes te doppen. Zonder al die (belachelijke zelf verzonnen) regeltjes en wetten die ons handen vol geld kosten. Zolang we dit niet (willen) erkennen, dat de wereld om ons heen geen Hollywood/Bollywood is waar alles blinkt en alles in overvloed aanwezig is, zal het huidige politieke klimaat steeds killer en vijandiger voor ons worden. Stel je zelf maar eens de vraag of je gelukkiger wordt doordat er een sterke leider jou alle zeggenschap en privacy ontneemt en jou als een slaaf degradeert of dat jij weer zelf voor alles verantwoordelijk bent in je doen en laten, zonder (op)vangnetten vanuit de overheden.

Comments are closed.