palmerDit jaar komt een derde Amerikaanse gastspreker libertarisch Nederland ondersteunen met lezingen. Waar eerder Glenn Cripe en Ken Schoolland lezingen gegeven hebben komt thans Tom Palmer naar Nederland. Tom Palmer is senior fellow bij het Cato instituut en executive VP van de Atlas Economic Research Foundation.

Maandag de 16-de september spreekt hij te Den Haag en de 17-de is hij de gast van LP Amsterdam. De lezingen zijn uiteraard in het Engels. Het zijn twee verschillende lezingen dus u bent twee avonden van de straat!

Maandag 16 september.

Tom Palmer spreekt over de situatie na de verzorgingsstaat. De verzorgingsstaat corrumpeert het morele kapitaal in een maatschappij. De eigen verantwoordelijkheid, drang tot sparen, het voorbereiden op de toekomst en het werken. Het is tijd om de slapende generatie te wekken, de generatie die de rekening krijgt van de onverantwoordelijkheid. De jeugd moet worden voorbereid op het tijdperk na de verzorgingsstaat.

Details: aanvang 20:00 uur, Libertarische Partij, p/a Haags Juristen College, Landgoed Marlot, Leidsestraatweg 77A, NL-2594 BB ‘s-Gravenhage, T 070-4262600. Aanmelden mogelijk maar niet verplicht: https://www.facebook.com/events/716762978350646/

Dinsdag 17 september.

Tom Palmer spreekt over de moraliteit van het kapitalisme. Hij benadrukt het verschil tussen vrije markt kapitalisme en “crony” kapitalisme welke laatste een vorm is van staatsinterventie in de economie. Kapitalisme heeft een enorme impact gehad op de welvaart en tot op heden is er een relatie tussen economische vrijheid en groei. Hij gaat nader in op het ondernemerschap en de morele grondslagen van eigendom en ruil.

Details: aanvang 20:00 uur, locatie volgt nog. Aanmelden mogelijk maar niet verplicht: Facebook.