zorg-bezuinigingenDe PvdA komt met een typisch socialistisch artikel. De strekking ligt nogal voor de hand, iedereen heeft recht op goede zorg.

Een eerste punt van kritiek dat altijd standaard van toepassing is is het volgende: de PvdA vindt niet dat oude Togolezen, Zimbabwanen, Chilenen, Amerikanen of Vlamingen recht hebben op goede zorg, dat hebben alleen Nederlanders. Socialisme en nationalisme gaan nou eenmaal altijd hand in hand. Echte armen in arme landen kunnen verrekken, maar landgenoten hebben dit voorrecht op zorg wel.

Ten tweede wil ik opmerken dat veel socialisten, collectivisten, democraten en landgenoten de zorg voor goede zorg als een kerntaak van de overheid zien, net als veiligheid. Iedere Nederlander werkt meer dan de helft van de tijd voor de overheid, en juist deze zogenaamde kerntaken worden steeds minder goed vervuld. Een gebrek aan geld zou toch niet de oorzaak moeten zijn, we houden tenslotte zelf minder over dan de overheid en daarvan moeten we ons eten, drinken, huisvesting, mobiliteit, kleding enz. betalen. Bovendien kan de overheid probleemloos tientallen miljarden bijlenen en volgens Keynes krijgen we dat zelfs dubbel en dwars terug. Het zou juist logischer zijn om deze kerntaken terug naar de markt te brengen, net zoals de allerbelangrijkste ‘kerntaak’: de voedselvoorziening. Die weet ook de armen uitstekend te voorzien. Laat de overheid zich maar bezighouden met kunst en cultuur, dan zijn we wel geld kwijt maar dan richten ze in elk geval niet zoveel schade aan.

Ten derde wil ik even naar Amerika wijzen. In Amerika zijn de kosten voor gezondheidszorg vanuit de overheid procentueel de helft hoger dan hier. Meer geld is absoluut geen garantie dat de kwaliteit stijgt, integendeel. De strijkstokken varen er wel bij, brave burgers niet. In Nederland is er gelukkig nog een systeem van private zorgverzekeraars die proberen zo goed mogelijke zorg tegen een zo laag mogelijke prijs te leveren. Het is alleen jammer dat ze hun zorg nauwelijks op de markt kunnen inkopen, want dat zou als een hele harde knuppel op de bureaucratie werken.

Ten vierde is ‘recht’ op zorg een beetje een vreemd recht. Als iemand geen goede zorg heeft, wie heeft dan geen rechten geschonden? Ik? Ik heb hem geen zorg verleend of geld gegeven om het te kopen. Maar schend ik zijn rechten? Het is een vreemd recht dat geschonden kan worden zonder dat iemand het schendt.

Geef de burgers hun belastingcenten terug en iedereen zal in staat zijn om een zorgverzekering te kopen voor de belangrijkste zorg. Het zal een kleine club zijn die dat niet kan, maar de samenleving zal deze arme mensen wel van zorg voorzien. Niemand ziet graag iemand creperen en velen stemmen rood links omdat ze zich oprecht zorgen maken om deze mensen. Er is een betere oplossing: haal de staat er tussenuit!

12 REACTIES

 1. Het is ook geen zorgverzekering,het is meer een maffia gelijkende afpersingsmethode,waarschijnlijk om de top van de NWO piramide van een continu stroom inkomsten te voorzien,en daarmee de gewone bevolking afhankelijk en als slaaf te kunnen houden.
  En zelfs voedselvoorziening behoort niet tot de kerntaken van de overheid.

 2. Het eenzijdig contract met de overheid heeft een liberale gedachtengoed, EIGEN SCHULD DIKKE BULT !

  Wettelijke inperking van grondrechten.
  De basis van de beperking is gelegen in het liberale gedachtegoed dat de vrijheid van de een wordt beperkt door de vrijheid van de ander. Om dat concreet te maken is bij de meeste in de Nederlandse Grondwet opgenomen grondrechten de mogelijkheid opgenomen om het grondrecht te beperken bij formele wet. In Artikel 8 (recht van vereniging) van de Nederlandse Grondwet staat bijvoorbeeld: “(..). Bij de wet kan dit recht worden beperkt in het belang van de openbare orde.”
  Ook staan er, zoals in artikel 6 (vrijheid van godsdienst en levensovertuiging) meer algemeen geformuleerde verwijzingen naar wettelijke beperkingen in: “In artikel 6 van de Nederlandse Grondwet staat bijvoorbeeld:behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. Dat houdt in dat de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging beperkt kan worden in het Wetboek van Strafrecht en dat alleen de strafrechter in het concrete geval mag toetsen of iemand strafbaar is, ondanks het feit dat hij zich op dit grondrecht beroept.
  De meeste grondrechten mogen worden beperkt in het belang van de openbare orde. De vrijheid van vereniging in artikel 8 mag worden ingeperkt als het gaat om criminele organisaties. En het brief- en telefoongeheim (artikel 13) mag worden beperkt als iemand verdacht wordt van een strafbaar feit.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Grondrechten
  Sux6
  Jhon

  Hub Jongen [7] reageerde op deze reactie.

 3. @Prutser [2]:
  Dit boek (door Frank vaan Dun) is zeer hoog aan te bevelen.
  Het laat duidelijk zien dat de zogenaamde universele mensenrechten tot omgekeerde resultaten leiden.

 4. @Anone [5]:
  Ik ben er 2x geweest en lees genoeg, graag specifiek informatie “lees je maar eens in” kan ik niks mee.

  Van de wiki;
  “Health care in Canada is delivered through a publicly funded health care system, which is mostly free at the point of use and has most services provided by private entities.”

  “Health care in the United States is provided by many distinct organizations. Health care facilities are largely owned and operated by private sector businesses. Health insurance for public sector employees is primarily provided by the government.

  Niet alles is geschikt voor de vrije markt, het product wat wordt aangeboden is “zorg” en gewenste product is “gezondheid”, als gezondheid te koop zou zijn zou de vraag naar zorg enorm afnemen, en dus is er belangen conflict tussen zorg corporaties en de patient/klant.

  Anone [9] reageerde op deze reactie.

 5. @Anone [9]:
  De quote van wiki is enkel en alleen om aan te geven dat de mainstream aan informatie compleet tegenstrijdig met wat je zegt. Dus lijkt het mij logische dat JIJ gaat onderbouwen, en zo niet dan ben je gewoon een kansloze troll.

  En ik ben er 2x 3 maanden geweest (+ik heb er familie) en ik heb tijdens mij bezoeken proberen te achterhalen waarom het lijkt alsof er veel concurrentie is maar dit niet heeft geleid tot lagere prijzen, nogmaals onderbouw je kansloze geblaat dat ik mij zou moeten inlezen, het gaat echt nergens over en in kan mij niet voorstellen dat de andere mensen hier dat niet doorzien.

  Kom maar op met die inhoudelijke reactie ~ of ben je gewoon troll?

Comments are closed.