MoerasOoit was Nederland een groot moeras met heidevelden en leefden onze voorouders in plaggenhutten, zoals mijn overgrootvader Jelle Dam ook ondervonden heeft. Hij heeft zijn bestaan ingezet om andere mensen te helpen om verbeteringen tot stand te brengen voor de arme bevolking. Het berustte niet op politiek maar uit medeleven doordat hij ondervonden had wat het betekende armlastig en ondergeschikt te zijn..

 

Uiteindelijk heeft ook het socialisme veel goeds gebracht voor deze mensen. De arbeiders beweging is nu helaas uitgeroeid tot een politieke club waar alleen maar concessies worden gedaan met kapitalisten en gaan bestuurders daarna vertrekken naar een functie in het bedrijfsleven of commissariaten bij grote financiële instellingen.
De echte arbeidersbeweging is verdwenen en heeft men ondergeschikt gemaakt aan een groot Europees systeem, wat op zijn grondvesten staat te schudden en waarschijnlijk is dat dit financiële stelsel in zal storten doordat het niet meer beheersbaar is. Menig econoom zal dat bevestigen.

Daarna zullen de mensen zich moeten aansluiten bij een groep die de belangen van de werknemers kan behartigen, het overheidssysteem van bureaucratie zal ontbonden moeten worden en zullen er nieuwe regels opgemaakt moeten worden. De macht om de mensen te onderdrukken, met een dwangbevel in naam des Konings van de ontvanger der belasting, is daarbij een storende factor. Die de macht van het bestuur is moeilijk te doorbreken.

Toch is er maar één weg om uit deze misère weg te komen , en dat zijn de burgers die de handen in elkaar moeten steken. Afwachten tot de euro instort is funest en zal ons land weer in het moeras terug storten waarbij de armste mensen uiteraard de gedupeerden zullen zijn.

Een eerste stap zal zijn het overbodige grote bestuur in te dammen en het financieel beleid aan te passen. En een groot Europa? Ja dat moet u zelf maar beoordelen.

Ingezonden door Reiny

5 REACTIES

 1. “Uiteindelijk heeft ook het socialisme veel goeds gebracht voor deze mensen. ”

  Dat betwijfel ik!!!
  Maar dat is dan waarschijnlijk een kwestie van terminologie.
  Die toenmalige Arbeidersbeweging kwam terecht in opstand tegen de elite van fabrikanten en politici. en heeft goede resultaten bereikt.
  Het waren echter geen “socialisten” die via een stemmenmeerderheid anderen op allerlei gebied dwongen te doen wat zij wilden.
  Net als je de andere kant geen “kapitalisten” kunt noemen die voor een vrije markt zijn.

  “Een eerste stap zal zijn het overbodige grote bestuur in te dammen en het financieel beleid aan te passen”
  Juist, maar dan moet dat NU beginnen; het wordt steeds moeilijker!
  Zie daarvoor het Plan De Weg Naar Vrijheid, zie http://www.vrijspreker.nl/wp/2013/07/haalbare-weg-naar-vrijheid/
  Waarom krijgt het eerste stukje daarvan (Doel D.1 het verzelfstandigen van ontwikkelingshulp) zo weinig respons?
  Is dit deel te moeilijk? Is er een voorstel om een ander doel aan te pakken? Zonder deze weg weg te bewandelen en de staat af te breken, zal er niets gebeuren en de overheersing van de politici zal steeds sterker worden.

  “zullen er nieuwe regels opgemaakt moeten worden”.
  Die regels moeten NU opgemaakt worden. En “De Weg Naar Vrijheid” biedt daar alle mogelijkheden voor. ER zijn wel mensen voor nodig die iets willen DOEN. We kunnen niet wachten tot de boel in elkaar stort, een toestand waarvan niemand weet wat er dan gebeurt, en de man op het witte paard de nieuwe dictator wordt . We moeten dan klaar zijn!

  Graag actie of voorstellen van personen die hun eigen vrijheid terug willen hebben!

  Romee [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Hub Jongen [1]:

  “Arbeidersbeweging kwam terecht in opstand tegen de elite van fabrikanten en politici. en heeft goede resultaten bereikt.”

  De elite en fabrikanten hadden wetten, regels, die hun positie beschermden. De arbeidersbeweging vocht voor nog meer regels en wetten die HUN weer beschermden.
  Beetje je de filosofie die de SP er nu nog heeft.
  Eigenlijk pak je hiermee een gevolg aan en niet de oorzaak.

  Nog meer regels en wetten tast de concurrentiepositie aan van een land of werelddeel. Daar had je toen weinig last van.

  Eigenlijk is het nu niet veel anders.
  Alleen is het nu handiger om de oorzaak aan te pakken.
  Nu is het dus handigere om tegen de beschermende regels van de elitie, multinationals en politici in opstand te komen, om deze af te schaffen i.p.v te bevechten met nog meer regels.

  Ik denk dat dat het verschil is van de SP en de LP.
  De eerste wil het gevolg bestrijden en de tweede de oorzaak.

  De uitdaging voor de LP is, om dat in een simpel manier aan een groot plubliek over te brengen zonder direct megastappen te willen doen.

  Hub Jongen [3] reageerde op deze reactie.

 3. @Romee [2]:
  “De uitdaging voor de LP is, om dat in een simpel manier aan een groot plubliek over te brengen zonder direct megastappen te willen doen.”

  Juist, vandaar project De Weh Naar Vrijheid waar we NU mee kunnen beginnen.
  Denk je dat dit in jouw advies valt?
  Wat denk je dat dan nu de volgende stap kan zijn?

  Romee [5] reageerde op deze reactie.

 4. In het verleden heb ik in meerdere actie groepen gezeten, daar zag ik drie type mensen in. 1) Dat waren de zogenaamde leiders, die enkel voor hun eigenbelang daar waren. Om er uiteindelijk zelf er beter van te kunnen worden. 2) De grootste groep, dit waren de meelopers (de volgers). Zolang het maar leuk en gezellig was en veel hebbedingetjes voor bijna niets te krijgen viel, waren deze van de partij. 3) Dit waren de doeners, deze werkte het actieplan uit, regelde de locaties en de datums en zorgden er voor dat alles min of meer gesmeerd liep. Maar als zo’n actie periode afliep, waren zij altijd die het snelst vergeten werden, als de actie doeltreffend was geweest en als deze actie niet het beoogde resultaat had, kregen zij de schuld toegeschoven. Deze midden groep van de doeners wordt ook altijd het zwaarst belast. Ongeacht in welke organisatie deze zitten. In de politiek is de 1e type mensen over vertegenwoordigd en aangevuld met de 2e type mensen. De 3e type (de doeners) kom je maar zelfde tegen in de politiek. Dit zijn ook geen volgers, maar deze bepalen hun eigen weg.

 5. @Hub Jongen [3]:

  1: Verstoren en corrigeren.
  Aantonen dat marktwerking wel degelijk werkt.
  Dat de overheid niets anders doet dan de markt verstoren en
  dat andere delen van de overheid de nadelen hiervan weer willen
  corrigeren. Dus de bekende schaarste en overschotten zelf maken.
  De truc blootleggen van iets half vrijgeven en dan roepen van “zie je wel, marktwerking is niet goed”

  2: Alleen de uitvoering bij de overheid weghalen.
  Vaak ligt het innen van geld (belasting) en het uitgeven/uitvoeren van dingen beide bij de overheid.
  Denk aan gezondheid en scholing. Probeer niet beide weg te halen, maar eerst alleen de uitvoering.
  Een grote angst van de bevolking is, dat anders scholing en medische behandeling alleen voor de rijken is.

  3 Overduidelijke onzinnige bemoeienis.
  Toon alle bemoeienis van de overheid aan, die totaal niets met overlast of bedreiging van iemand anders te maken heeft.
  Dat het enkel te maken heeft met de smaak van een ambtenaar en het zichzelf bezig houden.
  Geef alle mislukte projecten van ambtenaren op een site/pagina weer waarbij ze weer eens ondernemertje wouden spelen.

  4 Kiezersbedrog
  Geef alle valse beloftes weer, die nooit uitgevoerd zijn i.v.m
  kiezersbedrog. (1000 E terug, Kwartje, gekozen burgemeester,..)

  5
  Schaf ontslagrecht niet in één keer af, maar laat het bestaan voor mensen met “vast werk” en verplicht het niet voor mensen zonder een vaste baan. Hierbij zal elke overbodige dure schakel tussen werknemer en werkgever wegvallen (uitzend, detachering, etc,,) om verplichtingen af te kopen aan de werkgeverszijde. Hiermee wordt de grondstof arbeid een stuk goedkoper en zullen bedrijven veel eerder iets ondernemen of proberen. Als het mislukt, dan is de schade immers niet zo groot meer, dan wanneer je nog met allerlei duur personeel blijft zitten. Toon aan dat het zinloos is, om een vaste baan te eisen, als niemand meer durft te ondernemen.

  6 Patent en octrooirecht.
  Het moeilijkste maar toch een grote drempel en belemmering voor ondernemers. Belangrijk hierbij is, dat je een voorsprong niet beschermd door een patent, maar door innovatie.
  Schaf het af voor verkoop in eigen land en laat het voor export afhangen van het land waar het naar toe gaat.
  Als een paar andere landen dat ook gaan doen, ontstaat er vanzelf een nieuwe vrije handelsgroep.
  Het is bijna altijd meerdere gejatte technieken in een andere samenstelling en een nieuw jasje en dan roepen dat niemand is van jouw van stelen.
  Zonder patent verlies je ontwikkelingstijd en geld, doordat iemand het van jouw “jat”, maar je kan dit ook “terugjatten”
  Al met al maak het niets uit.

  7 Eu en democratie
  Commentaar overbodig ook al zal het alleen infra en recht betreffen.

Comments are closed.