Brood
Tientallen jaren heeft de overheid zich bemoeid met de prijs van het brood : te hoog mocht niet, teikl laag mocht ook niet.
Deze bemoeienis heeft de consument in de loop der jaren vele miljoenen gekost en alleen maar schade opgeleverd.

Boekenprijs
In deze branche schijnt de overheid een soort kartel te beschermen. Boeken schijnen (nog steeds)vaste prijzen te hebben.Ook in deze brancheis veel schade aangericht.

De huisarts
Waarom huisartsen niet mogen concurreren en meer of minder rekenen is eveneens een raadsel.
Ook hier is de overheid de marktverstorende derde.

Orgaandonatie
Dit is een van de meest tragische en schrijnende voorbeelden van marktontwrichting van overheidszijde.
Schrijnend, tragisch en pervers,omdat deze prohibitie een kunstmatig tekort op de markt veroorzaakt en velen het leven kost.

Iedereen mag er beter van worden : de ontvanger, het ziekenhuis , de arts, de apotheker en de fabrikant van geneesmiddelen, maar niet de donor, die er geen cent aan mag overhouden.

Hugo van Reijen

22 REACTIES

 1. Overheidsbemoeienis is altijd ontwrichtend,nieuwe uitvindingen worden door overheden altijd in negatieve zin gebruikt om de burger verder onder druk te zetten,te manipuleren,te controleren en verder te belasten.
  Het positieve nieuws is dat overheden middels oorlogvoeren de bevolkingen met grote regelmaat decimeren,dit,met het door de bevolking opgebrachte belastinggeld.
  Alhoewel,positief.

 2. @Burnitall [3]:

  Dit doet Vrijspreker niet, maar Facebook.
  Verwacht het gevaar van degene die je het meest vertrouwt, Facebook dus.
  Een site kan niet een ‘klein beetje Facebook’ integreren.
  Ook als ze je niet ziet volgen ze je over het hele internet.

 3. @Burnitall [3]:
  Ik gebruik DoNotTrackMe en Ghostery, niet dat daarmee mijn privacy gewaarborgd is maar geen last meer was tracking cooking enzo, en ik zit niet op facebook natuurlijk….

 4. Ik hoef ook geen cent aan donatie te verdienen, overigens doneer helemaal niet want ik ben tegelijk ALLERGISCH voor het belerende overheidsvingertje dat doneren goed is! Bah, uit protest haak ik af!!! Zo kom ik op dat punt niet toe aan een menslievende daad terwijl ik toch ook een hoop zaken doe. Waar anderen ook echt wat aan hebben. Voor een fair tarief wel te verstaan. Dus redelijk zit mij in de genen en wat doe voor niks is best leuk. Een orgaan verkopen is voor mij onbespreekbaar. Maar wie wel wil doneren, gratis of voor geld, wees vrij om dat te doen.

 5. Weer eentje pro orgaanhandel, waar ligt bij zou precies de grens hugo?
  op welke leeftijd mag iemand een “orgaan verkoop” contract tekenen?
  Mogen ouders de organen van hun kinderen verkopen?
  en als orgaanhandel ok is waarom zou iemand zichzelf dan niet als geheel mogen verkopen?

  Is het niet raar dat het product “orgaan” op de door jouw gewenste “vrije markt” nooit geproduceerd gaat worden door rijke mensen? Ik kan werkelijk van alles kopen dat gemaakt is door rijke mensen,organen zeker niet gezien zwarte markt inkoop prijzen.

  Natuurlijk kan je heel veel geld verdienen met orgaanhandel, maar dat is net zoiets als een (centrale)bank een parasitaire vorm van geld verdienen, “het verkochte product is geen eigendom van de verkopende partij”, productie creëert eigendom, niet dat valse geld en ook niet het goud wat all honderden jaren heen en weer wordt geroofd.

  productie creëert eigendom < Waarom is dit niet het libertarische uitgangspunt wat betreft eigendomsrechten? Er is wel een duidelijke consensus wat betreft het financiële systeem en FIAT geld en het graai en roof beleid van overheden en corporaties waarom dan niet de vinger op de zere plek leggen en toegeven dat iemand zijn financiële positie in de huidige wereld heel weinig zegt over zijn productief vermogen.

  Met "productie creëert eigendom" zet je ook meteen een gigantische stap in de richting van de normale werkende nederlanders, je weet wel die nukubu's die op pvda / vvd / sp ..ect stemmen.

  ik ben voor een "normale" vrije markt maar tegen menselijk roofbouw, sterker nog ik moet helaas constateren dat is liever kies voor het (mede door dit soort dingen)noodzakelijke kwaad van een kleine overheid die orgaandealers straft, het kan natuurlijk ook zonder overheid, maar dan zie ik mijzelf genoodzaakt om dat soort figuren zelf aan te pakken als de mogelijk zich voordoet.

  Richard [9] reageerde op deze reactie.

 6. @Igor [8]: Vanuit het zelfbeschikkingsrecht volgt logisch dat iemand met zijn eigen lichaam en leven mag doen wat hij wil. Je mag dus je eigen organen verkopen. Je doet er anderen immers geen onrecht mee. En dat vormt de basis of iets wel of niet is toegestaan. Ouders mogen dus niet de organen van hun kinderen verkopen. Dat is immers een schending van het zelfbeschikkingsrecht van het kind.

  rob [10] reageerde op deze reactie.
  Igor [13] reageerde op deze reactie.

 7. @rob [10]: Met die uitspraak weerleg je mijn stelling niet. Vanuit het zelfbeschikkingsrecht volgt namelijk ook logisch dat je niet het recht hebt om anderen te verplichten bij te dragen aan wat dan ook. De keuze en de gevolgen om organen af te staan is dus geheel voor eigen rekening, vrijwillige hulp van anderen daargelaten.

 8. @rob [10]:

  Zo zie je juist, dat de overheid door het ene probleem te denken opgelost te hebben (de onverzekerden voor de ziektekosten) het andere probleem veroorzaakt, namelijk wat ze moet doen, wanneer iemand zijn ziekte opzettelijk veroorzaakt.

 9. @Richard [9]:
  tuurlijk gewoon weer 90% van wat ik zeg compleet negeren en een libertarische dooddoener erin plempen, ja natuurlijk zelfbeschikking is 1 kant van het verhaal, en aan de andere kant kan ik ook begrip opbrengen voor de mensen die een orgaan nodig hebben, maar dan is er de 3e partij, die totaal geen emotionele binding heeft met donor en ontvanger en gewoon zijn winst wil maximaliseren, de profiteurs van de zelfbeschikking van een ander.

  Ik zou ook graag geloven dat dit soort stukjes worden geschreven door mensen die echt het beste voor hebben met de wereld en de mensen, maar gezien de libertarische ideologie is het helaas veel logischer dat het allemaal is geschreven van uit eigenbelang, ik hoop daarom de schrijver of een van zijn naasten een orgaan nodig heeft, een andere mogelijke verklaring die in mijn hooft blijft spoken stemt mij zeer droevig.

  PS: Wat zou jouw nier kosten?

  Vilseledd [14] reageerde op deze reactie.
  Richard [15] reageerde op deze reactie.

 10. @Igor [13]:

  De libertarische dooddoener is: zolang iemand niet tegen zijn zin in lijf en goed aangetast worden. Daarom blijft een markt voor huurmoordenaars illegaal, maar is er niets in te brengen tegen commerciële orgaanhandel. Volgens tegenstanders leidt dat tot uitwassen, maar wat die tegenstanders vergeten, is, dat die uitwassen er vooral nu zijn en dat bij het opheffen van het verbod orgaanhandel wel eens ordelijker kan plaatsvinden dan nu het geval is. Mensen, die vinden dat ze organen nodig hebben, zijn het beste bij vrijhandel hierin gebaat. Het systeem, waarbij iemand als een ‘Moeder Teresa’ het orgaan om niet doneert, is door de overheid bedacht en werkt slechts ten dele.

  Dan je ‘derde partij’; die is er nu ook: namelijk de staatsgefinancierde gezondheidszorg, waarin streverij een hoge rol speelt. Voorts ontbeert dat systeem een harde afrekening door de markt; alleen langs parlementaire weg wordt die dit systeem veel te laat gecorrigeerd. Je herkent de overheidswerking doorgaans door het tekort.

  “maar gezien de libertarische ideologie is het helaas veel logischer dat het allemaal is geschreven van uit eigenbelang”

  Dat gebeurt nu ook door de overheidsfunctionarissen. Pia Dijkstra maakte zich niet hard voor orgaandonatie vanwege begaanheid met de mens, maar gewoon uit electorale motieven. De hele politiek wordt zowat gemaakt door ‘spindoctors’ en campagnestrategen.

  Igor [16] reageerde op deze reactie.

 11. @Igor [13]: Ik verdedig iets in eerste instantie vanuit het feit of iets rechtmatig of onrechtmatig is. Aangezien dat objectief te bepalen valt zou ik het niet direct een dooddoener willen noemen.

  Neemt niet weg dat ik niet zal ontkennen dat in het geval van vrije orgaanhandel er best situaties kunnen optreden die ‘onwenselijk’ zijn. Het kan best zo zijn dat iemand een orgaan afstaat voor geld en voor zijn keuze om dat te doen daar later gruwelijk veel spijt van heeft en dat misschien met de dood moet bekopen. Echter door zaken te verbieden creëer je soortgelijke situaties voor anderen. Als er geen geld voor organen betaald mag worden creëer je een kunstmatig veel lager aanbod (met dodelijke slachtoffers aan de vraagzijde) en als bonus ook een zwarte markt met enorm hoge prijzen vanwege de risico’s voor de aanbieders. Dat leidt er toe dat het gebruik van (dodelijk) geweld om organen te bemachtigen steeds aantrekkelijker wordt. In zekere zin valt er een parallel te trekken met het verbod op drugs.

  Mijn organen zijn op dit moment niet te koop, zelfs niet als ik ze mocht verkopen.

 12. @Vilseledd [14]:
  Maar zijn er dan geen andere opties? ~ het ontaard zo vaak in een discussie tussen 2 opties; de vrije markt of de overheid. Geen overheid die een valse legitimiteit verleent aan (staats)orgaanhandelaren, maar ook geen vrije markt voor orgaanhandel. Individuele mensen behouden de mogelijkheid om samen tot een overeenkomst te komen en een medische faciliteit te benaderen om de procedure uit te voeren, juridische basis is dat een orgaan op geen enkel moment het eigendom kan zijn van een 3e partij. er is 1 overeenkomst tussen 2 mensen en niet een tussenpersoon die aan beide zijden een andere overeenkomst sluit, verantwoordelijkheid ligt in de eerste plaats bij de koper van het orgaan.

  “Dat gebeurt nu ook door de overheidsfunctionarissen. Pia Dijkstra maakte zich niet hard voor orgaandonatie vanwege begaanheid met de mens, maar gewoon uit electorale motieven. De hele politiek wordt zowat gemaakt door ‘spindoctors’ en campagnestrategen.”

  Precies! maar daar wordt ik dus droevig van, dezelfde bullshit maar een andere smaakje.

  Vilseledd [17] reageerde op deze reactie.

 13. @Igor [16]:

  Welke rol de derde partij zal spelen zal de markt vanzelf bepalen. Aangezien donor en ontvanger verdoofd zijn en doorgaans geen arts zijn, is er als derde in ieder geval een arts nodig. Hoe vraag en aanbod elkaar vinden hangt af van hoeveel de donoren zelf willen doen. Een meer gecentraliseerd, maar particulier systeem kan best naast een systeem bestaan, waarin alleen de arts gezocht wordt. Gaat de overheid een centraal orgaan orgaanhandel oprichten, dan kan ik je op een briefje geven, dat ze niet alleen registreren en vraag en aanbod bij elkaar gaan brengen, maar zich ook dieper ermee gaan bemoeien en uitlsluiting van het systeem als strafmiddel gaan gebruiken. Gewoon vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen (Arbeidsbureau, CWI, “Werkbedrijf”) lukt al niet, dus laat staan zoiets precairs als orgaandonatie.

  Igor [19] reageerde op deze reactie.

 14. @Vilseledd [17]:
  Oke nog een keer in jip en janneke taal dan.

  Lichaam=auto
  orgaan=onderdelen
  dokter=monteur

  Het is verboden om auto onderdelen te verhandelen, iedereen behoud het recht om onderdelen uit zijn zijn of haar auto te verkopen aan een koper die deze onderdelen in zijn eigen auto gaat gebruiken. De monteur is noodzakelijk voor het monteren van de onderdelen maar is verder niet betrokken bij de verkoop van de onderdelen, het NAP maakt het verwijderen van onderdelen strafbaar indien de monteur het vermoeden heeft dat verkoper niet vrijwillig meewerkt.

  Ook het in contact brengen van vraag en aanbod is mogelijk, alleen met beperking hoe je daar geld mee verdiend.

  -@Vilseledd [18]:
  Um nee zeker niet het geval, sterker nog ik streef naar een wereld waarbij iemand zijn rijkdom een kenmerk is van onderliggende positieve eigenschappen van die persoon.
  Veel libertariers doen net alsof dat nu al het geval is maar een groot deel van de hier geplaatste artikelen gaat over zakkenvullende politici, ambtenaren,corporatisten en centrale bankiers, en aangezien dat hele circus al een poosje draait moet iedereen toch tot de conclusie komen dat een fors deel van de rijkaards het “niet verdiend” heeft.

  Mochten we ooit een wereld krijgen waarin de economische verschillen parallel lopen met de toegevoegde waarde van mensen dan zou er op een zeker moment de ruimte zijn voor radicale vrijheid waarbij ook rechtspraak en orgaanhandel volledige aan de markt onderhevig is.

  Bijna dagelijks lees ik dingen waarbij mijn overtuiging groeit wat betreft een weg naar vrijheid, eerst een paar grote stappen en dan gewoon eens een paar decennia kijken hoe de wereld zich ontwikkeld in “bijna” absolute vrijheid.
  Kinderen moet je ook opvoeden, de mensheid als geheel is nou niet bepaalt volwassen, en dus zijn een “paar” spelregels noodzakelijk.

  Richard [21] reageerde op deze reactie.

 15. @rob [10]:
  Als niet iedereen genivelleerd en gelijkgeschakeld is, dan hangt het er maar net af wat er in het contract staat.

 16. @Igor [19]: Je introduceert nu een contradictie in het NAP. Je stelt een handeling waar niemands rechten mee geschonden worden (het verkopen van andermans organen aan anderen) strafbaar. Je gaat dus dreigen met geweld tegen onschuldige mensen hetgeen tegen de principes van het NAP zelf is.

  Voorts levert dit ook een economisch probleem op. De tussenhandelaar heeft binnen het economisch verkeer namelijk de functie om vrager en aanbieder (die elkaar in een groot aantal gevallen niet kennen of weten te vinden) bij elkaar te brengen. Hij neemt tevens een risico op zich door goederen van de aanbieder over te nemen om ze later zelf te verkopen. Hij heeft echter niet de zekerheid dat hij die goederen ook kan verkopen. Hij heeft bovendien opslagruimte en opslagmiddelen nodig om de goederen tijdelijk op te kunnen slaan en in goede staat te houden. Dat alles kost hem naast het risico ook nog eens tijd en geld.

  Richard [22] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.