leefbare aardeWaar ik eerder wellicht een beetje onaardig was over wat velen zien als onze grootste econoom, citeer ik hem nu over het eigendomsrecht zoals dat in de jaren 70 nog van toepassing was. 

Ik citeer weer uit zijn boek “een leefbare aarde“, pag 123-124: Wanneer men deze gedachtengang, die wel de convergentietheorie wordt genoemd, voorlegt aan de officiële ideologen van het Oostblok, antwoorden zij dat er altijd een fundamenteel verschil blijft bestaan tussen West en Oost, omdat in het Westen particuliere eigendom van produktiemiddelen bestaat.
Daarop is het juiste antwoord gegeven door Adler Karlsson, die het eigendomsbegrip, in navolging van Undén, ontleedt in een groot aantal beslissingsrechten: het recht om te beslissen wat men gaat produceren, wie men in dienst neemt, hoe lang men hem laat werken, tegen welk loon, tegen welke prijs men zijn produkten verkoopt, waaraan men zijn winst besteedt, met welke andere ondernemingen men samenwerkt enzovoort. Op vele van deze gebieden, betoogt Adler Karlsson, bestaat tegenwoordig in het Westen voor de bezitter van produktiemiddelen maar een klein deel van de vrijheid van beslissen die hij een eeuw geleden had. Het particuliere bezit van produktiemiddelen, als een eigendomsrecht, is dus belangrijk uitgehold en bestaat nog maar voor een klein deel. EINDE CITAAT.

Dit was de situatie eind jaren 70. Daarna zijn er nog tal van eigendomsrecht uithollende maatregelen en wetten aangenomen. Ik kan de situatie nauwelijks beter verwoorden dan Jan Tinbergen. Er is geen eigendom meer in de zogenaamd kapitalistische wereld. Er is vooral de illusie van eigendom. Het punt waar Tinbergen en de gemiddelde Vrijspreker lezer van gedachten zullen verschillen is dat wij dit als de oorzaak van de huidige problemen zien en dat Tinbergen dit juist toejuicht. Een voldoende mate van uitholling van eigendom is volgens Tinbergen noodzakelijk om tot de gewenste sociale orde te komen.

De grondslag van het kapitalisme is niet langer daar. Eenieder die de moeite heeft genomen het communistische manifest te lezen weet dat we thans in een grotendeels marxistische maatschappij leven. Eigendom is niet langer daar als de meeste bevoegdheden die met eigendom samenhangen zijn ingeperkt door wetgeving. Alles wat belast wordt is niet langer jouw eigendom, zodra de staat iets kan belasten wordt eigendom gereduceerd tot houderschap. Houderschap op de conditie dat je belasting betaalt. Tsja en dan moet je je afvragen wat er nog niet belast wordt heden ten dage. Bijna alles wordt belast dus de staat heeft zich bijna alles als eigendom toegeeigend. Door OZB / WOZ te betalen mag je in je eigen huis wonen, na eerst overdrachtsheffingen betaald te hebben. Door de tweede penning te betalen mag je over de loonvruchten van je eigen arbeid beschikken. En zo kan ik nog even doorgaan. Dat doe ik niet want iedere lezer weet dat er geen beroep meer vrij is van overheidsinmenging. Geen transactie mag gesloten worden zonder belasting. Geen scheet gelaten zonder milieuontheffing.

13 REACTIES

 1. “Houderschap op de conditie dat je belasting betaalt”

  Het is in feite nóg erger. Het gaat niet over houderschap maar over controle. Wie de controle heeft, bezit in feite hetgeen hij onder controle heeft. Zo hebben wij onlangs kunnen zien dat de Poolse regering pensioenfondsen onder hun controle heeft gebracht. De bail-in truuk verandert houders van tegoeden bij banken tot achtergestelde crediteuren. In 0031 richten de machthebbers hun geile blikken op de pensioenfondsen. Inzoverre er nog mensen zijn die na aftrek van belastingen nog wat overhouden, wordt hun het vuur na aan de schoenen gelegd. Wij stevenen af naar een gigantisch probleem. Ik zeg keer op keer dat het probleem bestaat uot het feit dat de Berlijnse muur de verkeerde kant op is gevallen. Het communisme is naar het westen gekomen, en daar plukken wij nu de wrange vruchten van. Ieder persoon dient daarom wat mij betreft voor zichzelf te beslissen hoe zinvol het is om onder een dergelijke tirannie gebukt te gaan. Good night, and good luck.

 2. Eigendomsrecht bestaat alleen nog maar voor de groeperingen die middels banken en beleggingsinstellingen hun eeuwenoude en ook nieuwe vermogens gebruiken om de ouderwetse uitzuigkapitalist uit te hangen. Geholpen door hun vazallen, de politiek, is hun productiemiddel inmiddels wereldwijd (?)ondergebracht in een communistisch systeem waarin de uit te zuigen deelnemers zich dromerig verbeelden dat ze in sprookjesland leven..

 3. “Ik haal Tinbergen aan. . . . “”
  Een heel belangrijk citaat. Iets om aan socialistische “vrienden” te geven.
  Jammer genoeg zijn er veel te weinig mensen die begrijpen dat dit betekent: “(er is geen eigendom meer)”

  Ongeveer”Iedereen is slaaf van de roverheid”!

  Wat is daar tegen te doen?

  Williams [12] reageerde op deze reactie.

 4. @hugo van reijen [2]: Inderdaad Hugo, ik ook niet. Hij was de eerste die de ´Nobelprijs´ kreeg voor de economie, maar dat was helemaal geen Nobelprijs, maar een prijs van de Zweedse centrale bank. Dat stelde dus niets voor en zijn ´vak´, de econometrie, rammelt aan alle kanten en kan niet worden geassocieerd met wetenschap. Vandaar dat het CPB wat is gestoeld op deze econometrie het altijd bij het verkeerde eind heeft gehad.

  deZotVanZwammerTotKletsMajoor [8] reageerde op deze reactie.

 5. @5 Je kunt hier maar weinig tegen doen,
  1e Weggaan.
  2e Al je (nep) bezit aan de meest biedende(sukkel)verkopen die daarna voor de lasten opdraait(lusten van bezit heb je in Nederland al jaren niet meer).
  3e Het bijltje erbij neergooien en een soort Swiebertje worden.
  4e In opstand komen.
  5e If you can t beat them,join them.
  6e Heel hard ertegenaan gaan,en werken tot je erbij neervalt,immers Arbeit macht frei.

  Eigenlijk toch nog vrij veel mogelijkheden.

  Williams [13] reageerde op deze reactie.

 6. @Albert S. [6]:
  even de volledige geschiedenis = 5+1
  Nobelprijs Economie sinds 1969
  De Nobelprijs voor de Economie is pas in1969 ingevoerd, in tegenstelling tot de vijf andere Nobelprijzen die sinds 1901 worden uitgereikt (testamentair vastgelegd door Alfred Nobel zelf). In 1968 werd ter nagedachtenis en ter ere van Alfred Nobel door de Zweedse Centrale Bank (die zijn 300 jarige bestaan vierde), de Nobelprijs voor de Economie ingesteld en voor het eerst in 1969 uitgereikt. Zo zijn er tegenwoordig 6 disciplines, in plaats van de door Nobel ingestelde 5 gebieden, waarvoor de Nobelprijs uitgereikt kan worden.
  Eigenlijk net als wetten ze vervagen!

 7. “Dit was de situatie eind jaren 70. Daarna zijn er nog tal van eigendomsrecht uithollende maatregelen en wetten aangenomen.”

  Waarschijnlijk hebben we dan toch te maken met een achterhaald principe. Hoewel particulier bezit weer een beetje bon-ton is geworden in de tachtiger jaren, is de tendens toch een neergang. Dat zagen we bijvoorbeeld in de internetrevolutie van rond 2000, waarbij ‘access’ (toegang) belangrijker werd geacht dan het bezit van de zaak. Ook nu nog wordt dat idee steeds meer uitgewerkt, kijk maar een snaar principes als auto’s delen, Youtube, waarbij je de muziek zelf niet meer hoeft te bezitten. Communistische landen als de DDR zijn niet zozeer bezweken, omdat het principe van non-eigendom niet werkte, maar vooral onder hun schuldenlast, evenals de zwakke EU-landen nu.

  “Alles wat belast wordt is niet langer jouw eigendom, zodra de staat iets kan belasten wordt eigendom gereduceerd tot houderschap.”

  Zoals vele oma’s en moeders zeiden: “Jong, je kunt niks meenemen de dood in.”

 8. Heb Tinbergen nooit beschouwd als iemand die enige vorm van realiteitszin bezat.
  Hugo van Reijen,

  Maar doch in zijn “realiteit” leeft u nochtans.

 9. Quote:
  “Communistische landen als de DDR zijn niet zozeer bezweken, omdat het principe van non-eigendom niet werkte, maar vooral onder hun schuldenlast, evenals de zwakke EU-landen nu.”

  En wat veroorzaakte die schuldenlast dan?

  Laten we zeggen, er waren na de tweede oorlog twee Duitslanden, zelfde mensen, zelfde taal, beide evenzoveel tot stof gebombardeerd, de een had binnen no time een wirtschaftswunder, de andere is nooit in staat geweest op enige zinnige manier op de wereldmarkt te concurreren.

 10. @Hub Jongen [5]:
  Een meritocratie is het antwoord, en zo autarkisch mogelijk,
  ruilhandel en een nieuwe munt, de I-euro.
  Hervaluering/valuatie van al het onroerend goed, arbeid, goederen enz.
  En massa, je recht terugclaimen, hoe maak je die massa wakker!
  Het kan, ik n’y a rien qui ne change que le changement.
  Het Manifest Nederland Nieuwe Stijl ligt klaar.
  Het is feitelijk heel simpel, slechts de stem en de actie van de
  meerderheid is nodig, en die meerderheid die is er,
  daar ben ik van overtuigd. Aux Peuples la Victoire et Dieu merci.

 11. @Ikke [7]:

  Een meritocratie is het antwoord, en zo autarkisch mogelijk,
  ruilhandel en een nieuwe munt, de I-euro.
  Hervaluering/valuatie van al het onroerend goed, arbeid, goederen enz.
  En massa, je recht terugclaimen, hoe maak je die massa wakker!
  Het kan, ik n’y a rien qui ne change que le changement.
  Het Manifest Nederland Nieuwe Stijl ligt klaar.
  Het is feitelijk heel simpel, slechts de stem en de actie van de
  meerderheid is nodig, en die meerderheid die is er,
  daar ben ik van overtuigd. Aux Peuples la Victoire et Dieu merci.

Comments are closed.