slappe bandWanneer is verzet tegen aggresssie proportioneel? En wanneer is het verzet een aggressieve daad van zichzelf? Dit hangt af van de mate van dreiging waarmee je wordt geconfronteerd. Ik leg twee ogenschijnlijk verchillende situaties voor en bij ieder geldt de vraag: hoeveel verzet is minimaal nodig om jezelf te beschermen, en hoeveel is maximaal toelaatbaar om te voorkomen dat jouw verzet een aggressieve daad van zichzelf wordt?

Situatie 1

Je fietst ’s avonds over een fietspad tot je opeens wordt tegengehouden door een groep grote, sterke kerels met wapens. Zij zeggen dat ze je gaan opsluiten voor enkele dagen. Jouw verzet zal met passend geweld worden gebroken. Wat doe je als vluchten niet mogelijk is en onderhandelen niet werkt?

Situatie 2

Je fiets over een fietspad en je wordt door een man aangehouden, iemand die duidelijk groter en sterker is dan jij. Hij stelt dat je band opgepompt moet worden omdat je anders een gevaar bent voor jezelf of medeweggebruikers. Deze regel geldt voor alle gebruikers van dit fietspad en omdat hij de eigenaar ervan is mag hij overtreders 30 euro boete opleggen. Dat houdt hij niet zelf zegt hij, maar komt ten goede aan het onderhoud van het fietspad. Je hebt alleen geen andere keus dan over zijn weg te fietsen, want hij heeft alle fietspaden in de wijde omgeving ingepikt. Je vind het oppompen van je band op zich een goed idee, maar wilt dat alleen uit vrije wil doen. Je had die dag geen zin en neemt daarom het risico op eigen letsel voor lief. Je let wel op dat je anderen niet in gevaar brengt en als oprechte NAP-er vergoed je eventuele schade. Toch krijg je een boete. Wat doe je?

Stel dat je weet dat de persoon die je aanhoudt een groep vrienden heeft die nog sterker en beter bewapend zijn. Je weet dat zij bij jou thuis verhaal gaan halen als je de oorspronkelijke boete weigert te betalen. Zij zullen deze boete alsnog, met toeslag komen innen. Wat doen je dan?

Stel dat je ook weet dat als je ook deze tweede boete weigert te betalen, deze vrienden je op zullen oppakken om een week gedwongen te laten logeren in hun “hotel”, als genoegdoening voor het uitblijven van betaling. Verzet zal worden gebroken met passend geweld. Wat doe je dan?

Het verschil?

Situatie 1 is eigenlijk de samenvatting van situatie 2. Je wordt bij het fietspad aangehouden door één persoon die je 30 euro boete oplegt. De cirkel van verzet en steeds zwaardere repressailles maakt echter duidelijk dat achter die 30 euro boete eigenlijk een veel grotere bedreiging schuilt. De meeste mensen betalen daarom maar diret de oorspronkelijke boete van 30 euro, dan blijven deze repressailes uit. De werkelijke dreiging aan het fietspad is dus niet van een lichte boete van één man, maar van een groep zwaar bewapende personen die dreigen je in het gevang te gooien.

Zonder dat je akkoord bent gegaan met de “harde-banden-regel” en zonder dat je iemand daadwerkelijk in gevaar hebt gebracht moet je toch betalen. Tientallen fietsers en automobilisten maken dit dagelijks mee als ze een boete krijgen wegens soortgelijke “vergrijpen” als rijden zonder licht of autogordel. Bij dergelijke misdaden zonder slachtoffer is hooguit een vriendelijke waarschuwing op zijn plaats, maar zeker geen boete. Een politieman die je een boete oplegt voor een slachtofferloos misdrijf stelt zich dan gelijk aan een overvaller die je dwingt je portemonnee af te staan.

Een overvaller die het alleen op een paar tientjes buit heeft voorzien kun je wegduwen en vervolgens wegrennen. De kans dat je de overvaller nog eens tegenkomt is verwaarloosbaar dus hiermee is de kous af. Dat is in zo’n geval proportioneel verzet. Maar wat doe je met een politieman die hetzelfde wil maar wel een heel arrestatieteam kan optrommelen?

ingezonden door Prepperoni

15 REACTIES

 1. Schrijnend en helaas de waarheid, ik ben dan ook van mening dat de politie zich bezig moet houden met daadwerkelijk maatschappelijke problemen. Een bekeuring uitschrijven aan een fietser zonder licht op een verlaten en volledig verlicht fietspad is natuurlijk veel makkelijker dan een groep overlast veroorzakende jongere aan te pakken… Tevens moet ik nog de eerste agent tegenkomen die wel willend is je te helpen met iets als een aangifte, waakzaam en dienstbaar behalve als je ze nodig hebt…

 2. Herendiensten waren vroeger ook heel normaal. En het zal met niet verbazen als de administratie kosten straks afgedragen moet worden aan de EU

 3. Wat thans ook schering en inslag is, is een bekeuring krijgen voor het geval dat.
  Ik stopte niet voor een stopbord, ik reed met 3km/uur door, er was verder geen verkeer op de weg.
  Ik kreeg van een ‘agent’, die zich om de hoek had verstopt een dikke prent voor het geval er wel verkeer zou zijn geweest, een fictieve situatie dus.
  Ik reed met mijn zijspan door de bocht en sneed de bocht een beetje af, idem, al bleef de bekeuring achterwege.
  Wat is dit voor waanzin?
  Ik schets de situaties in Frankrijk, is dit in NL ook zo?

  Vrede,
  Zé.

  Igor [4] reageerde op deze reactie.
  Vilseledd [7] reageerde op deze reactie.

 4. In zo een land(Nederland) moet je niet gaan fietsen,daar moet je zelfs geen fiets meer willen bezitten,
  Eigenlijk kom je op een gegeven ogenblik tot de conclusie dat je in dat land niets meer wil bezitten omdat bezit altijd tegen je gebruikt word,hetzij met buitenproportionele bekeuringen of excessieve belastingen.

  Vilseledd [7] reageerde op deze reactie.

 5. Rijden zonder licht door fietsers is ergerlijk en moet zeker beboet worden. De fietser loopt lichamelijk letsel op en de automobilist niet, maar die heeft wel psychische schade, de schrik, het jonge leven, dat kapot of verloren is en uiteraard een hele hoop onnodige tijd, die verloren gaat, omdat je tot diep in de nact op het politiebureau zit. En dat allemaal, omdat zo’n jongmens vindt, dat die zonder licht wel genoeg ziet.

  @Zé [3]:

  “Ik stopte niet voor een stopbord, ik reed met 3km/uur door, er was verder geen verkeer op de weg. Ik kreeg van een ‘agent’, die zich om de hoek had verstopt een dikke prent voor het geval er wel verkeer zou zijn geweest, een fictieve situatie dus.”

  En waarvan jij vindt, dat je het dan wel gezien had, terwijl je voorbij gaat aan de tekortkomingen van het menselijk oog, namelijk dat als je een bol met een straal van 5 meter rond jezelf er maar een klein deel door je ogen bestreken worden. Die regels zijn er dus om te ondervangen, wat je niet kunt zien.

  @Ikke [6]:

  Iedereen wordt geacht de wet te kennen, ook buitenlanders. Uiteraard verwachten we niet van een Italiaan, dat die de Nederlandse Ziektewet kent, maar wel die zaken, waarmee hij te maken krijgt, zoals verkeer en gedrag in de openbare ruimte. Een toerist hoort zich daarin te verdiepen of hij aanvaardt het risico, dat een onbedoelde overtreding hem een boete kan opleveren. Overigens wordt hij keurig behandeld. In 1991 wilde de politie een keer het plein van de Spaanse Trappen schoon hebben. Eerst vroegen ze me om op te staan. Een beetje minzaam vroeg: “Is dat nou nodig?” Waar de Nederlandse politie ook nu nog ellenlange discussies aangaat, bedacht die man zich geen moment en rukte me zo aan mijn kleren overeind. Dan mogen die toeristen niet klagen.

  Zé [8] reageerde op deze reactie.

 6. @Zé [8]:

  De boete moet wel een doel dienen inderdaad. Als blijkt, dat je je gedrag wil aanpassen, dan is het natuurlijk onzin om iemand een paar dagen corvee te gaan opleggen; dat vind ik disproportioneel. Dan moet een waarschuwing voldoende zijn. Ik vind, dat het al dan niet opleggen van een boete afhankelijk mag zijn van de reactie. Brutaal en ongeïnteresseerd → boete; eerlijk en netjes antwoorden → waarschuwing c.q. verzoek het de volgende keer niet mer te doen.

 7. Een van de problemen is het PROPORTIONELE!
  Fantasie verhaal:
  Ik, zwakke man, wordt aangehouden door zware, sterke man op een eenzame weg die zegt dat hij 30 euro nodig heeft en dat ik die moet geven.
  Ik was bang. Ook wist ik dat er toevallig veel meer geld in mijn beurs zat dat ik zeker kwijt zou raken als de beurs in zicht zou komen.
  “Toevallig” had ik wel een gummiknuppel bij me. Pak dat ding razendsnel en sla zo keihard op zijn kop dat hij bewusteloos neervalt. Later in ziekenhuis overlijdt hij.
  Wat gebeurt er dan? Gaat de rechter zeggen dat ik een “verboden wapen”had” en dat 30 euro niet proportioneel is met het doodslaan van die persoon? Dus zware boete?
  Of zegt hij dat die dood het risico is van de persoon die geweld initieert en dat ik uit zelfverdediging heb gehandeld, en dus vrijspraak?
  Wat denk je, en wat is juist?

  Zé [11] reageerde op deze reactie.

 8. Te veel verschillende juridische aspecten spelen hier een rol om er ook maar iets zinnigs over te zeggen. In situatie 1 spelen zowel subsidiariteit een rol als proportionaliteit een rol. Deze begrippen hebben gestalte gekregen in de rechtspraak. Kwestie van opzoeken dus. Situatie 2 is totaal verschillend van situatie 1. Is er sprake van een privaatrechtelijke kwestie waarbij er sprake is van een contractuele situatie tussen eigenaar van de weg en de fietser. Of gaat het om het gebruik van een fietspad behorende tot het publieke domein.

 9. @7 Vilseledd,Iedereen word geacht de wet te kennen,daarom maken we die ook zo eenvoudig mogelijk,we hebben dus 17 milj inwoners en ik heb wel eens gelezen dat er ongeveer 16 milj wetsbepalingen zijn,waarvan vele nog voor meerdere uitleg vatbaar zijn,jij kent waarschijnlijk het wetboek van haver tot gort.
  Of is het met opzet zo ingewikkeld mogelijk gemaakt om de gemiddelde sukkel zand in de ogen te strooien?

  Vilseledd [14] reageerde op deze reactie.

 10. @Ikke [13]:

  Ik heb al betoogd, dat je niet al die 16 miljoen wetbepalingen hoeft te kennen, maar dat je je de wet eigen maakt op terreinen, waarvoor die van jou van belang zijn. De grondregel is vooral van belang om te voorkomen, dat iemand zich met vrucht op het niet kennen van de wet kan beroepen. Overigens wordt hier in Nederland, o.a. bij het UWV, de hand gelicht. Van de allochtoon, die nauwelijks Nederlands kan, wordt een overtreding eerder gepikt dan van de hoogopgeleide autochtoon. Niet met ‘iedereen behoort de wet te kennen’ heb ik moeite, maar wel met het gebrek aan vasthoudendheid en duidelijkheid in Nederland.

  “Of is het met opzet zo ingewikkeld mogelijk gemaakt om de gemiddelde sukkel zand in de ogen te strooien?”

  Nee, er bestaat een misverstand over wat een wet is. Door de burger wordt dat gezien als een setje regels. Een wet is echter het instrument, waarmee de Kamer communiceert aan de uitvoerende macht. In een wet kunnen dus gedragsregels voorkomen, maar ook het huwelijk tussen Willem-Alexander en Máxima is per wet geregeld. (Bijna) niemand hoeft die uiteraard te kennen. Verder bestaan er ook zogenaamde veegwetten, die niet zonder specialistische hulp te lezen zijn. Om de wet te leren kennen echter, zijn er uitgevers, die alles netjes op een rijtje zetten in wettenbundels, maar ook gratis toegankelijke bronnen.

 11. Vilseledd,en zo zwemmen we verplicht in de fuik van slavernij,maar het is wel bij de wet geregeld en goed onderbouwd,toch bedankt voor je uitleg die ongetwijfeld juist is.
  Blijft het feit dat ik in Nederland het gevoel heb dat ik in een dwangbuis leef.

Comments are closed.