Ratio-57-74x120De term sociale zekerheid is aan erosie onderhevig. Waar velen denken dat de staat een vangnet heeft klaarstaan voor het geval iemand pech in zijn leven heeft is dat in de praktijk vaak niet zo. De gemeentes worden meer en meer ingezet voor het “sociale beleid”. Op zich niets mis mee. Maar er is de perverse prikkel dat wat ze niet uitgeven aan sociaal beleid in de gemeentekas vloeit. En zo zijn er nog enige andere tekortkomingen aan het systeem.

Zie ook de publicatie over artikel 64 van de Wet Werk en Bijstand. Iemand kan in de huidige omstandigheden alles goed gedaan hebben in zijn arbeidzame bestaan maar door pech opeens van de een op de andere dag aan de zijlijn komen te staan. Het bedrijf waar je voor werkt is opeens failliet. Daar sta je dan. Jarenlang ben je flexibel geweest, je was bereid tot overwerk, deed die vervelende klusjes, en dacht wellicht mee met de bedrijfsvoering en diende verbetermaatregelen in. Steeds heb je premies betaald en opeens ben je werkloos. Je bent 36 en te oud.

Je komt dan langs ambtenaren en loketten. Moet je door hoepels springen. Je hebt jarenlang premie betaald voor het geval er iets als dit zou gebeuren. In plaats van dat je behandeld wordt als een gerespecteerde klant die nu beteuterd en gekwetst zijn uitkering komt halen word je gekleineerd. Je moet nummertjes trekken en in wachtkamers plaatsnemen. En dat ben je ook, een nummer. Heb je niet al je formulieren correct ingevuld of de relevante papieren meegenomen dan word je na een reprimande door een zielige ambtenaar teruggestuurd, al dan niet met een boete.

De economie is door de manipulaties van de overheid en centrale banken verrot. Een nieuwe baan is thans voor velen een onbereikbaar doel. Je moet door de hoepels van de ambtenaren springen en er het beste van hopen.

Jammer voor allen die jarenlang hebben kromgelegen voor een situatie als deze. Jaar op jaar werken en premies betalen. En dan blijkt opeens dat je ondanks al je premiebetalingen geen recht hebt op een behoorlijke uitkering. Door het een of andere stupide detail. Of de een of andere wetswijziging. Het in elkaar trimmen van een ambtenaar lijkt opeens zinvol geweld.

Afijn, genoeg van dit alles. Ratio, stop met meeleven en denken. VVD Rechtsmenschmodus inschakelen. Van uitkeringen wordt misbruik gemaakt en het is goed dat er thans gecontroleerd wordt. De verzorgingsstaat moet toch worden afgebouwd? Dat is toch wat je wenst? Hoe minder de staat uitgeeft hoe beter? Je moet het toch toejuichen dat uitkeringen worden afgebouwd?

Het vervelende is dat de uitkeringen worden beperkt maar de premies niet. Als burger is er geen opt out mogelijkheid waarbij je de premie niet hoeft te betalen en op de vrije markt die verzekeringen kan afsluiten die je wenst af te sluiten. Zolang dat niet het geval is, vind ik de gedachte dat premie betalingen resulteren in volwaardige uitkeringen een normale gedachte. Wel premie betalen en daarna als fraudeur behandeld te worden is asociaal.

Als je een bevolking verplicht verzekert en hoge premies laat betalen dan dienen schrijnende toestanden niet voor te komen. Die komen thans wel voor. Daarnaast dien je de ongelukkigen die helaas aanspraak maken op de uitkering niet in de eerste plaats als mogelijke fraudeurs zien. Je dient ze respectvol en niet neerbuigend te benaderen. Want wie thans instroomt na jarenlang of decennia lang gewerkt te hebben is geen fraudeur. Er was een tijd dat de banen voor bijna iedereen voor het opscheppen lagen en een harde kern profiteurs weigerde het uitkeringshuis te verlaten. Daar is het beleid en de bejegening teveel op afgestemd, de werkschuwe profiteur. Hoe zuur is het om na jarenlang premie betaald te hebben voor deze profiteurs thans als een zodanig individu behandeld te worden door kleingeestige ambtenaartjes. Na jarenlange premiebetalingen wordt je als een kleuter behandeld. Op een moment dat je juist een hand op de schouder kan gebruiken wordt je nog verder de grond ingetrapt. Leve de begripvolle verzorgingsstaat.

8 REACTIES

 1. De overheid bestaat omdat de burgers dat willen! Burgers kiezen hun vertegenwoordigers en die MOETEN de belangen van hun kiezers verdedigen; dat is de kern van democratie!

  Tegenwoordig mogen de burgers er alleen zijn als ze politici en ambtenaren niet in de weg lopen. De overheid heeft een eigen agenda die helemaal niets meer met het belang van de burger te maken heeft. Ze vertellen je vaak niet eens waarom ze een bepaalde beslissing nemen; staatsbelang heet dat.
  Hallo, is staatsbelang soms niet mijn belang? Waarom mag ik niet weten wat er zogenaamd in mijn belang is?

  In de vroegere Sovjet Unie werd je opgepakt als je kritisch was op de overheid. Hier mag je wel kritiek hebben maar de overheid luistert nooit naar je en negeert de mening van de burger. Behalve in verkiezingstijd want dat moet de burger op basis van hele leugens en halve waarheden de politici weer op het schild hijsen.

  Enig respect voor burgers is bij de overheid ver te zoeken. De burger MOET betalen, ook voor zaken waar hij niet achter staat. De burger MOET zich verplicht verzekeren maar als hij dan door omstandigheden van die verzekering gebruik moet maken worden allerlei hindernissen opgeworpen om dat te voorkomen. Wat denkt de burger wel? Dat hij zomaar zijn recht kan opeisen? Op papier heeft hij rechten, in de praktijk niet. Hij wordt door de overheid gezien als een slaaf die braaf moet bijdragen aan het “algemeen belang ????” wordt en vooral niet teveel mag kosten.
  Wat hij met hard werken verdient wordt door de overheid deels ingepikt (inkomstenbelasting). Als hij, wat hij overheeft, uitgeeft moet hij opnieuw belasting betalen (BTW). Geeft hij, wat hij over heeft, niet uit dan moet hij daarover opnieuw belasting betalen (vermogensbelasting). Gaat hij dood dat pikt de overheid wederom een fors deel van zijn nalatenschap in (successierechten). En dat alles zonder enige tegenprestatie.

  De overheid in ons land is buitengewoon bedreven in het dubbel belasting heffen op het bezit en geld van de burger. Wie probeert om dat te voorkomen wordt bestraft met boetes of zelfs gevangenisstraf.

  Het is me een raadsel dat de burger niet in opstand komt tegen deze schandalige manier van uitbuiting!

  boos casje [2] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [3] reageerde op deze reactie.

 2. @rob [1]:

  “Het is me een raadsel dat de burger niet in opstand komt tegen deze schandalige manier van uitbuiting!”

  Inderdaad is dit voor velen een raadsel.
  Betekent dit dan dat dit raadsel opgelost moet worden om echt die toestand te veranderen?

  Eerste poging:
  1.De brainwashing van de roverheid is/was zo effectief dat velen niet rationeel over hun onderdrukking kunnen denken.
  2.ANGST, iets tegen de machtige roverheid te ondernemen. Nog versterkt door vrees dat iemand er straks alleen voor staat.
  3.Er liggen geen gereed zijnde alternatieven klaar.
  4.. . . . .

  Die, andere/meer, zaken zouden dan veranderd moeten worden om succes te krijgen.
  Vraag HOE? WIE? WANNEER ?

  Hart [4] reageerde op deze reactie.

 3. @Hub Jongen [3]: Dat komt omdat de burger een sociaal democraat is. Ik kom heel veel mensen tegen die hoog opgeleid zijn, binnen hun vakgebied slimme mensen zijn, maar heel naief. Recent ben ik weer zo’n gast tegen gekomen. Kijkt zijn bankafschriften niet na, staat 100% achter het overheidsbeleid etc. Ik kon hem niet eens aan het verstand brengen dat hij zijn bankafschriften moet controleren.
  Er zijn veel burgers zoals hij, hoogopgeleid, gelooft de overheid, heel sociaal en zo naief als de pest. Als je deze gast hoorde praten, dat zakt je broek af van ongeloof. Het ergste is er lopen miljoenen van dit type mensen rond in dit land. Maar, als het mis gaat zijn deze mensen ook degene die op de fasicten en nazis gaan stemmen. Dit zijn de burgers, net als de duitsers, die op Hilter hebben gestemd. Heel sociaal naar elkaar, schouders eronder zetten en de buitenwereld is schuldig aan hun eigen problemen.

  rob [6] reageerde op deze reactie.

 4. @Iemand kan in de huidige omstandigheden alles goed gedaan hebben in zijn arbeidzame bestaan maar door pech opeens van de een op de andere dag aan de zijlijn komen te staan. Het bedrijf waar je voor werkt is opeens failliet. Daar sta je dan. Jarenlang ben je flexibel geweest, je was bereid tot overwerk, deed die vervelende klusjes, en dacht wellicht mee met de bedrijfsvoering en diende verbetermaatregelen in. Steeds heb je premies betaald en opeens ben je werkloos. Je bent 36 en te oud.

  36???

  Van harte en nadrukkelijk aanbevolen:

  http://www.nachthemel.nl/index.php/34-ingezonden/112-ouderen-op-de-arbeidsmarkt-ze-moesten-het-kabinet-een-kopschop-geven

 5. @Hart [4]: Ik heb zelf ook een technische universitaire opleiding gehad maar ik ben bepaald niet naïef wat betreft de maatschappij en de overheid. Naïviteit en ongeïnteresseerdheid zijn keuzes.

  Ik heb in mijn leven ervaren dat politici 100% onbetrouwbaar zijn. Ze zijn er op getraind om leugens en halve waarheden aan de burger te slijten en helaas trapt het grootste deel van de burgers er steeds weer in.

  Als burgers met een hoge opleiding nou eens buiten hun oogkleppen keken en wat minder gemakzuchtig waren, was er al veel gewonnen. Maar dat is al decennia een illusie.

 6. “Daar is het beleid en de bejegening teveel op afgestemd, de werkschuwe profiteur. Hoe zuur is het om na jarenlang premie betaald te hebben voor deze profiteurs thans als een zodanig individu behandeld te worden door kleingeestige ambtenaartjes.”

  Haha, dat onderscheid gaan ze echt niet maken. Iedere pas werkloze verwacht, dat de ambtenarij ze wel anders zal zien, de ene werkmens versus de andere en zo, maar niets van dat alles; je daalt gewoon in status in die sociale piramides, die je vroeger altijd bij geschiedenis moest leren. Hodie mihi, cras tibi. Een eerste klasse bestaat er niet in WW of bijstand.

 7. Ik ben het wel eens met de observaties van het artikel, doch niet met de analyse.
  M.i. heeft de schrijver zich te veel door de propaganda laten misleiden.

  Premies? Wat nou premies?
  Dat zijn gewoon belastingen met een ander etiket.
  Eigenlijk zou de staat ook een veiligheidspremie kunnen heffen ter financiering van defensie en dit dan geen belasting noemen, waardoor de belastingdruk optisch nog lager lijkt.

  De werkelijkheid is natuurlijk dat als je werkt, de overheid je afperst voor zoveel ze kan en onder welk mom dan ook.
  Maar er zijn geen afgescheiden potjes. Geld is geld en overschotten op de sociale zekerheid worden afgeroomd in goede tijden en omgekeeerd wordn tekorten bijgepast in slechte tijden (tot het onhoudbaar wordt en dan wordt er op vanalles gekort inclusief de uitkeringen).
  Maar dit toont dus aan dat het helemaal geen gescheiden circuits zijn. Net zomin als dat de wegenbelasting volledig voor aanleg en onderhoud van wegen gebruikt zou worden.

  M.a.w. je hebt gewoon belasting betaald t.b.v. het in stand houden van een leger contraproductieven a.k.a. ambtenaren.
  Als je ooit om wat voor reden dan ook zonder baan komt te zitten, dan is het mooi meegenomen als je wat van je afgetroggeld geld kan recupereren (je moet het zeker proberen!) maar reken er vooral niet op.

  Maar je moet je vooral niet schamen om een uitkering aan te vragen. Zij schaamden zich immers ook niet om je het geld eerst te ontvreemden, onder dreiging met geweld nog wel.
  Maar dus even terug naar de zienswijze.
  Als men jarenlang maandelijk pakweg 1000 aan belasting had ingehouden (i.p.v. bv. 300 aan “premies” en “slechts” 700 aan belasting), dan zou je nu ook niets van hen verwachten.
  Welnu, eigenlijk is dat gewoon wat ze gedaan hebben.
  Verwacht dus niets.

  Maar probeer wel het maximale te recupereren.
  Immers diefstal is diefstal, hoe ze het ook noemden.
  Dus beperk je ook niet tot (in dit voorbeeldje) 300 x het aantal werkte maanden.
  Neen, ze stalen 1000 per maand + btw van bv. 400 over je “netto”-inkomen van 2000 + het exces wat ze als monopolist konden incasseren aan tarief voor belasting bovenop wat ze er voor teruggaven + accijns op brandstof (en alcohol en cigaretten indien van toepassing)
  In bovengenoemd voorbeeldje was het dus minstens 1500 per maand wat ze je onterecht afhandig maakten.
  Heb dus vooral geen scrupules om over de tijd heen een bedrag te recupereren van 1500 x hat aantal gewerkte maanden.

  En besef dat je minder recupereert dan je denkt, immers wanneer je 1000 aan uitkering “netto” ontvangt, gaat daarvan makkelijk 160 al weer naar btw en nog een hoop naar accijns etc. dus van 1000 “netto”-uitkering, nemen ze alweer meteen 200 terug en dus is wat jij recupereert minder en kan je er langer mee doorgaan tot je je schuldig moet gaan voelen.

  Maar denk ook aan andere belastingen, inclusief (naar alle waarschijnlijkheid te verwachten) toekomstige.
  Zijn je ouders bv. (ondanks dat ze zelf voor de helft van hun inkomsten al beroofd werden) nogal welvarend en verwacht je over enkele jaren een erfenis van pakweg een miljoen, weet dan dat daarvan makkelijk 200k naar de staat vloeit.
  Dat is (als je rentekosten niet meerekent) al 20 jaar 800 per maand. M.a.w. als je weet dat de staat binnen nu en enkele jaren 200k van je gaat stelen van hetgeen je ouders je nalaten (na hun hele leven lang al IB betald te hebben), dan kan je makkelijk besluiten te weigeren nog te werken teneinde zoveel mogelijk te recupereren.

  Ik heb het dan louter over het morele. Praktisch gezien is het lastig aangezien WW beperk is in de tijd en je netto-erfenis je te rijk maakt voor bijstand dus als je alle regeltjes volgt, word je gekort.

  Maar gezien die regeltjes (om jou te plukken!) door henzelf (lees: door de geweldsmonopolist zelf!) zijn opgesteld, hoef jij je er natuurlijk (moreel) niet aan te houden. Kortom, tegen hen mag je uit zelfverdediging zoveel liegen als je wil. Zorg alleen dat je niet gepakt wordt.
  Dat is slechts een praktisch probleem maar je bent intelligent genoeg.

  Ethisch is het echter geen dillema.
  Je hoeft een gewapende inbreker immers ook niet alles op te biechten als ie je vraagt of je nog ergens cash of goud in een verborgen ruimte hebt, nadat ie je TV al in zijn busje heeft ingeladen.
  Eerlijkheid is de hoogste deugd, maar tegen een dief hoeft een slachtoffer niet eerlijk te zijn.

Comments are closed.