Transparant.

 

Transparantie1 % van de inwoners is lid van een politieke partij in Nederland. Deze, naar verhouding , kleine groep bepaalt wie er op de verkiezingslijst mogen komen te staan, waarna het Partijbestuur de personen aanwijst die echt op de verkiezingslijst komen te staan.

 

 

De stemgerechtigden kunnen alleen op die mensen hun stem uitbrengen. Het is niet mogelijk om een stem uit te brengen op andere personen. Op 99 % van de inwoners zal nooit gestemd kunnen worden.
Daar is in het verleden voor gekozen, en je kunt je afvragen of dat nu nog altijd de juiste methode is.  De partijen die een regering kunnen vormen hebben beloftes gedaan aan de burgers, maar ook aan hun achterban.

Als daarna blijkt dat er concessies gemaakt moeten worden om met andere partijen een regering te kunnen vormen, dan voelen erg veel inwoners, maar ook hun eigen achterban, zich terecht of onterecht belazerd.
Dat is het nadeel van de democratie, de minderheden zullen altijd ontevreden zijn.

Toch kun je de vraag stellen: waarom moeten politieke partijen, welke bestaan uit 1 % van de bevolking, bepalen wie er zitting mogen nemen in de Tweede Kamer om het land mee te mogen besturen. Zou er geen oplossing zijn om de belangen van de inwoners beter te behartigen dan deze al jaren lang bestaande situatie, waarbij oud bestuurders vaak een belangrijke positie gaan bekleden bij grote bedrijven of instellingen, de Eerste Kamer, of tot Burgemeester benoemd worden; wat weer het gevolg is van het politieke vriendjes beleid.

 

Het is transparant, maar je kunt er wel vraagtekens bij plaatsen.

Ingezonden door Reiny

9 REACTIES

 1. IEDEREEN kan op de kieslijst komen te staan. En de LP heeft hier ervaring mee (getuige de laatste verkiezingen). Het is maar net wat men wil.

  Immers IEDEREEN mag en kan een politieke partij oprichten. Sinds de PVV is nu de truuk bekend hoe je deze verenigingsvorm kan beginnen, zonder ingefiltreerde leden die de boel kunnen omver werpen, zoals eind 2001 in Nederland-Mobiel werd gedaan, een half jaar voor de verkiezingen (weg geïnvesteerde tijd en energie).

  En IEDEREEN wordt in de gelegenheid gesteld om de grote politieke drempels te proberen te overwinnen. Drempels als:
  1) De borgsom aan de kiesraad (was 25.000 gulden in 1998 en dus zo’n 11.350 euro in 2002).
  2) De handtekeningen verzamelen (19 kieskringen * 30 handtekeningen) (hoewel uit de praktijk gebleken is dat dit 1 van de meest moeilijkste drempel is).
  3) Reklame maken voor de partij.
  4) De laatste drempel waar men weinig invloed op kan uitoefenen … het verzamelen van alle stemmen hier. Ook hier heeft de LP al diverse keren ervaring mee.

  Dus de stelling dat “waarom moeten politieke partijen, welke bestaan uit 1 % van de bevolking, bepalen wie er zitting mogen nemen in de Tweede Kamer om het land mee te mogen besturen” is hiermee wel ontkracht.

  Er kan wel een enkele burger (al of niet gemarionetteerd door een politieke groepering) bepalen wie er absoluut NIET in de tweede kamer mag komen. En dan doel ik hiermee op de moord op Pim Fortuyn.

  Dus … als de LP echt in de tweede kamer terecht wil komen (tenslotte moet men immers eerst het spel meespelen, om daarna de spelregels te kunnen veranderen) … lijkt mij dat het zaak wordt om zo vroeg mogelijk te beginnen met die drempel van reklame maken te slechten. Dat maakt de drempel ervoor (handtekeningen) en erna (de stemmen) eens stuk makkelijker.

 2. De huidige bestaande methode dat de 312.900 betalende leden van een politieke partij beslissen wie op een verkiesbare plaats gezet mogen worden is een vaststaand feit. je kunt niet als prive persoon je inschrijven, want daarvoor moet je eerst een politieke partij oprichten.

 3. Het is niet verboden om lid te worden van een politieke partij dus kennelijk is het animo niet zo hoog. Mensen zien als ze op de bank onderuit gezakt liggen elke dag die politici praten over iets wat er speelt want dat zijn de enigen aan wie de media een mening vraagt en die denken dat het er gewoon bij hoort of zo.

  Burnitall [5] reageerde op deze reactie.

 4. Bij beslissingen die net geen meerderheid zouden halen, wordt nog altijd steun gezocht bij o.a. confessionele partijen. Deze partijen claimen door veel “gelovigen” gesteund te worden. Uit onderzoek is gebleken dat er mensen ingeschreven staan in de kerkregisters die dat eigenlijk helemaal niet meer willen maar vergeten zijn of te lui zijn om zich te laten uitschrijven. Als al deze “ingeschreven” ongelovigen zich zouden laten uitschrijven zouden de verhoudingen in Nederland bijgesteld kunnen worden. De kerken schermen nu met cijfers die al tientallen jaren achterhaald zijn. Ook dan zou blijken of de kerken nog wel recht hebben op allerlei vergoedingen en vrijstellingen.

 5. Henri geeft een mooi overzicht van de weg naar

  De stelling dat 1% beslist over 99% is niet juist omdat iedere stemgerechtigde zijn stem kan uitbrengen het gewoon jammer dat de mensen die we kiezen niet de volksvertegenwoordigers zijn die ze zeggen te zijn, laat staan te oordelen zonder Last of Ruggespraak. De meeste zijn stemvee
  En daarom zal het huidige systeem altijd kritiek oogsten
  Een nieuwe is “Tegen Verkiezingen”
  http://www.hetbetereboek.be/node/23

  Herman

 6. “Zou er geen oplossing zijn om de belangen van de inwoners beter te behartigen dan deze al jaren lang bestaande situatie, waarbij oud bestuurders vaak een belangrijke positie gaan bekleden bij grote bedrijven of instellingen, de Eerste Kamer, of tot Burgemeester benoemd worden.”

  Het Zwitsers model dan, waarbij de bevolking jaarlijks in de open lucht bij elkaar komt om over belangrijke kantonale zaken te stemmen? Overigens neem ik Zwitserland zelf niet serieus, omdat tot 1990 vrouwen in de achterlijke halfkantons verstoken waren van stemrecht. Maar goed, dat wegdenkend, zou er wat voor te zeggen zijn. Een nadeel is, dat het kantonstelsel enorm duur is.

  Een ander idee zou zijn, dat verkiezingsbeloften gedeponeerd worden bij de Griffie te ‘s-Gravenhage en dat politici vervolgd worden, niet alleen als ze zich er niet aan houden, maar ook als ze die niet met verve verdedigen.

Comments are closed.